Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0502/2020
CPV Kód:50312600-1
Ajánlatkérő:Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) és alábbi telephelyei: • 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4., • 7400 Kaposvár-Töröcske, Fenyves u. 14., • 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„5 P” Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK15948
Postai cím: Tallián Gyula utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +3682501300
E-mail: foigtitk@kmmk.hu
Fax: +3682412321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kmmk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés keretében informatikai eszközök karbantartása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50312600-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Megbízási szerződés keretében informatikai eszközök karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92370000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) és alábbi telephelyei: • 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4., • 7400 Kaposvár-Töröcske, Fenyves u. 14., • 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében 4000 db - 5% informatikai eszközök karbantartása az alábbiak szerint: • hibabejelentés: a nyertes ajánlattevőnek saját felületén online hibabejelentő felületet kell üzemeltetnie amelynek elérését a nap 24 órájában biztosítani kell a hibabejelentés megtételéhez, a hibabejelentés alapvetően az online a felületen történik - esetleges gyorsabb ügyintézés miatt - a pályázó telefonvonalat és email felületet kell, hogy üzemeltessen és elérhetővé kell tennie ezen elérhetőségeit Ajánlatkérő informatikai csoportja számára; • hibajavítás, változáskezelés: eseti bejelentés alapján helyszíni javítás elvégzése (a bejelentés visszaigazolásától számított legfeljebb 4 órán belül megkezdve (a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint) és 6 órán belül hibamentes funkció biztosítása, rendkívüli fontosságúnak ítélt informatikai eszközök esetén 1 órán belül megkezdve és 4 órán belül elvégezve), valamint a helyszínen javítható eszközök javításának elvégzése, továbbá a helyszínen nem javítható eszközök helyett (6 órán belül, rendkívüli fontosságúnak ítélt informatikai eszközök esetén 4 órán belül) a nyertes ajánlattevő köteles működési, funkcionális paramétereiben azonos vagy jobb paraméterű csereeszközt és kellékanyagot biztosítani és azt a helyszínen az Ajánlatkérő elvárásainak (napi feladatok ellátásához szükséges) megfelelően beüzemelni, szükséges esetén alkatrész cseréje, amely tekintetében a kiszállási és munkadíjat az ajánlati árnak kell tartalmaznia, a szükséges alkatrészt pedig Ajánlatkérő szerzi be a rá vonatkozó előírások szerint; • tervszerű, megelőző karbantartás: Ajánlatkérő munkaállomásait, nyomtatóit, multifunkciós eszközeit, monitorjait és szünetmentes áramforrásait, szervereit, hálózati aktív eszközeit évente, a egyszeri alkalommal kell karbantartani az Ajánlatkérő által igazolt nyilvántartás vezetése mellett, eseti megrendelés alapján soron kívüli karbantartás elvégzése, tervezetten legfeljebb évi két alkalommal; • Ajánlatkérő rendezvényein - eseti megrendelés alapján - vetítési, hangosítási és videorögzítési, valamint videojel továbbítása feladatok ellátása az Ajánlatkérő eszközeivel; • a szoftverpark és hardverpark konfigurálási és változáskezelési feladatainak elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16948 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „5 P” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bethlen tér 3.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50312600-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92370000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) és alábbi telephelyei: • 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4., • 7400 Kaposvár-Töröcske, Fenyves u. 14., • 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében 4000 db - 5% informatikai eszközök karbantartása az alábbiak szerint: • hibabejelentés: a nyertes ajánlattevőnek saját felületén online hibabejelentő felületet kell üzemeltetnie amelynek elérését a nap 24 órájában biztosítani kell a hibabejelentés megtételéhez, a hibabejelentés alapvetően az online a felületen történik - esetleges gyorsabb ügyintézés miatt - a pályázó telefonvonalat és email felületet kell, hogy üzemeltessen és elérhetővé kell tennie ezen elérhetőségeit Ajánlatkérő informatikai csoportja számára; • hibajavítás, változáskezelés: eseti bejelentés alapján helyszíni javítás elvégzése (a bejelentés visszaigazolásától számított legfeljebb 4 órán belül megkezdve (a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint) és 6 órán belül hibamentes funkció biztosítása, rendkívüli fontosságúnak ítélt informatikai eszközök esetén 1 órán belül megkezdve és 4 órán belül elvégezve), valamint a helyszínen javítható eszközök javításának elvégzése, továbbá a helyszínen nem javítható eszközök helyett (6 órán belül, rendkívüli fontosságúnak ítélt informatikai eszközök esetén 4 órán belül) a nyertes ajánlattevő köteles működési, funkcionális paramétereiben azonos vagy jobb paraméterű csereeszközt és kellékanyagot biztosítani és azt a helyszínen az Ajánlatkérő elvárásainak (napi feladatok ellátásához szükséges) megfelelően beüzemelni, szükséges esetén alkatrész cseréje, amely tekintetében a kiszállási és munkadíjat az ajánlati árnak kell tartalmaznia, a szükséges alkatrészt pedig Ajánlatkérő szerzi be a rá vonatkozó előírások szerint; • tervszerű, megelőző karbantartás: Ajánlatkérő munkaállomásait, nyomtatóit, multifunkciós eszközeit, monitorjait és szünetmentes áramforrásait, szervereit, hálózati aktív eszközeit évente, a egyszeri alkalommal kell karbantartani az Ajánlatkérő által igazolt nyilvántartás vezetése mellett, eseti megrendelés alapján soron kívüli karbantartás elvégzése, tervezetten legfeljebb évi két alkalommal; • Ajánlatkérő rendezvényein - eseti megrendelés alapján - vetítési, hangosítási és videorögzítési, valamint videojel továbbítása feladatok ellátása az Ajánlatkérő eszközeivel;
5
• a szoftverpark és hardverpark konfigurálási és változáskezelési feladatainak elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „5 P” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bethlen tér 3.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Szerződést jelen okirat keretében közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján módosítják. A jelen módosítás azon okból vált szükségessé, hogy a 425/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján a dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.) beolvadt a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházba, így Megbízó ezen intézménnyel mint új teljesítési hellyel kibővült.
A Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel a Kbt. 141.§ (6) bekezdésben megjelölt valamennyi feltételnek megfelel jelen módosítás. Jelen módosítás nem lényeges módosításnak minősül, nem határoz meg a Szerződésben rögzített feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket.
A Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról szóló 425/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet elrendelte a Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatást ellátó szervezeti egységének, a dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központnak (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.) beolvadását a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházba. A beolvadás folyamán a dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ informatikai eszközállományának átvétele megtörtént és a kettő, korábban önálló szervezetben használt azonos informatikai rendszerek integrációja folytán elengedhetetlen az egységes szolgáltatási háttér biztosítása a rendszereket kiszolgáló eszközállomány vonatkozásában is. Mivel a korábbi dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ informatikai eszközállománya a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház eszközállományának részévé vált, és az alkalmazott informatikai rendszerek egységesítése révén az informatikai rendszerek kiszolgálása a központi telephelyről történik, így kizárólag ugyanazon szolgáltató tudja az intézmények egységes rendszerének alapját jelentő eszközrendszer egységes kezelését biztosítani.
Az ellenérték összege jelen módosítással nem változik, a költségek növekedését a módosítás nem eredményezi.
Felek a 2. pontban foglaltak alapján a Szerződés „II. A Felek Szerződést érinti kijelentései” fejezete II.1. pontjának első francia bekezdése helyébe a következő rendelkezést léptetik: „kész és képes Megbízó szerződéses céljának megfelelő teljes körű, egy szakcégtől elvárhatóan gondos, folyamatos, a közbeszerzési műszaki leírásban (jelen szerződés 1. sz. melléklete) és a jelen szerződés 2. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelő teljesítésre;”
Felek a 2. pontban foglaltak alapján a Szerződés „III. A szerződés tárgya, időtartama” fejezete III.1. pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik: „Megbízó megbízza a Megbízottat a Szolgáltatásoknak a jelen szerződés 1. sz. és 2. sz. mellékletében foglaltak szerinti nyújtásával jelen szerződés időtartama alatt a következő teljesítési helyeken: Megbízó székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.), mosdósi telephelye (7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4.), töröcskei telephelye (7400 Kaposvár-Töröcske, Fenyves u. 14.), marcali telephelye (8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.) és dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.). Megbízott a megbízást jelen szerződés aláírásával elfogadja.”
Felek a 2. pontban foglaltak alapján a Szerződés „V. Megbízási díj” fejezete V.2. pontjában „az 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban” szövegrész helyébe „az 1. sz. és 2. sz. mellékletét képező műszaki leírásban” szövegrészt léptetik.
Felek a 2. pontban foglaltak alapján a Szerződést további egy darab melléklettel egészítik ki:
2. sz. melléklet: Műszaki leírás kiegészítése, mely magába foglalja az új teljesítési helyet és a beolvadással bővült informatikai eszközállomány részletes ismertetését.
Jelen szerződésmódosítás mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba, miután a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján a Korm. rendelet 20-21. §-a szerinti ellenőrzés eredményeként az ellenőrző szerv által történő hozzájárulás megtörtént vagy hallgatólagosan hozzájárult ahhoz.
A Szerződés jelen okirattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban a Felek között.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. Felek a Szerződést jelen okirat keretében közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján módosítják. A jelen módosítás azon okból vált szükségessé, hogy a 425/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján a dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.) beolvadt a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházba, így Megbízó ezen intézménnyel mint új teljesítési hellyel kibővült.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 22500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 22500000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben