Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5021/2020
CPV Kód:45234125-8
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ilona Rita
Telefon: +36 204998147
E-mail: kovacsir@bkv.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bkv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://m3felujitas.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M3 metró Dózsa Gy. út megálló akadálymentesítése
Hivatkozási szám: EKR001625772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234125-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az M3 metrófelújítási projekt keretében tervezési és kiviteli szerződés megkötése a Dózsa György út megálló és csatlakozó aluljáró akadálymentesítésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 3510 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 042 - 100192
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/26 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A Dózsa György út metróállomás és a csatlakozó aluljáró akadálymentesítése keretében két lift kerül beépítésre, a Kőbánya-Kispest metróállomás felé vezető irányban - a jelenlegi rámpa helyén – a peron-aluljáró-felszín között; az Újpest Központ metróállomás felé vezető irányban pedig a peron-aluljáró között.
A felvonók beépítéséhez az illetékes hatóságok által engedélyezett (elvi építési engedély), engedélyezési szintű tervek állnak rendelkezésre. Ezek alapján a vállalkozó feladata elkészíteni a létesítéshez szükséges terveket.
A felvonóknak meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak, de az MSZ EN 81-70 (fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók) szabvány előírásainak.
A felvonóknak vandálbiztosság szempontjából az MSZ EN 81-71 szabvány szerinti 2. kategóriájúnak kell lenniük.
A felszínre közlekedő felvonók időjárásálló kivitelben készüljenek.
Vállalkozó feladata a felvonók létesítésével kapcsolatos állomási munkák elvégzése is.
Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít alábbiak szerint:
A helyszíni bejárás helye: Budapest, Dózsa György út metróállomás
A helyszíni bejárás időpontja: 2020. március 26. 23:00
Találkozó: Dózsa György út metróállomás bejárata
A felvonók építési és használatbavételi engedélyeztetése (az ahhoz szükséges összes tervvel, dokumentummal együtt) a nyertes vállalkozó feladata.
A felvonók karbantartását a BKV Zrt. saját hatáskörében kívánja elvégezni, ami nem jelenthet garanciavesztést és nem befolyásolhatja a garanciális és szavatossági időket.
A felvonók karbantartásához, garanciális időn túli javításához szükséges speciális szerszámok, eszközök, valamint tartalék alkatrészkészlet biztosítása A felvonók kezeléséről, karbantartásáról a nyertes vállalkozónak oktatást kell tartania az üzemeltető illetékes dolgozói számára a szükséges létszámban.
A felvonók elvárt, főbb műszaki paraméterei:
- villamos üzem, frekvencia szabályozott hajtással
- minimális fülke alapterület és teherbírás: 1100 x 2100 mm, 1000 kg
- minimális névleges sebesség: 1 m/s
- ajtók szélessége: 900 mm
A beépítésre kerülő felvonók üzemügyeletesi oktatását 65 fő részére, legfeljebb 6 alkalommal, alkalmanként 4 órában kell megtartani. A karbantartási oktatást 10 fő részére, 1 alkalommal és legalább 6 órában kell megtartani.
Helyesen:
A Dózsa György út metróállomás és a csatlakozó aluljáró akadálymentesítése keretében két lift kerül beépítésre, a Kőbánya-Kispest metróállomás felé vezető irányban - a jelenlegi rámpa helyén – a peron-aluljáró-felszín között; az Újpest Központ metróállomás felé vezető irányban pedig a peron-aluljáró között.
A felvonók beépítéséhez az illetékes hatóságok által engedélyezett (elvi építési engedély), engedélyezési szintű tervek állnak rendelkezésre. Ezek alapján a vállalkozó feladata elkészíteni a létesítéshez szükséges terveket.
A felvonóknak meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak, de az MSZ EN 81-70 (fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók) szabvány előírásainak.
A felvonóknak vandálbiztosság szempontjából az MSZ EN 81-71 szabvány szerinti 2. kategóriájúnak kell lenniük.
A felszínre közlekedő felvonók időjárásálló kivitelben készüljenek.
Vállalkozó feladata a felvonók létesítésével kapcsolatos állomási munkák elvégzése is.
Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít alábbiak szerint:
A helyszíni bejárás helye: Budapest, Dózsa György út metróállomás
A helyszíni bejárás időpontja: 2020. április 23. 23:00
Találkozó: Dózsa György út metróállomás bejárata
A felvonók építési és használatbavételi engedélyeztetése (az ahhoz szükséges összes tervvel, dokumentummal együtt) a nyertes vállalkozó feladata.
A felvonók karbantartását a BKV Zrt. saját hatáskörében kívánja elvégezni, ami nem jelenthet garanciavesztést és nem befolyásolhatja a garanciális és szavatossági időket.
A felvonók karbantartásához, garanciális időn túli javításához szükséges speciális szerszámok, eszközök, valamint tartalék alkatrészkészlet biztosítása A felvonók kezeléséről, karbantartásáról a nyertes vállalkozónak oktatást kell tartania az üzemeltető illetékes dolgozói számára a szükséges létszámban.
A felvonók elvárt, főbb műszaki paraméterei:
- villamos üzem, frekvencia szabályozott hajtással
- minimális fülke alapterület és teherbírás: 1100 x 2100 mm, 1000 kg
- minimális névleges sebesség: 1 m/s
- ajtók szélessége: 900 mm
A beépítésre kerülő felvonók üzemügyeletesi oktatását 65 fő részére, legfeljebb 6 alkalommal, alkalmanként 4 órában kell megtartani. A karbantartási oktatást 10 fő részére, 1 alkalommal és legalább 6 órában kell megtartani.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A 41/2020. (III. 11.) számú Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való hivatkozással az ajánlattételre nyitva álló határidőt kívánja Ajánlatkérő meghosszabbítani, amellyel együtt a helyszíni bejárás időpontja is módosításra kerül.
A közbeszerzési dokumentumok között új Útmutató került feltöltésre, amelyben a nyilatkozatminták is módosításra kerültek, illetve már a helyszíni bejárás részleteit is tartalmazza.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ