Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5025/2020
CPV Kód:45331220-4
Ajánlatkérő:Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Teljesítés helye:1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fortis Partner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76828562
Postai cím: István Út 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartók Béla
Telefon: +36 12313101
E-mail: kozbeszerzes@ujpest.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujpest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szakrendelő komforthűtésének kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001123832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331220-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szakrendelő komforthűtésének kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331220-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet komforthűtésének kialakítása
Rendszertechnikai ismertetés
Az épület hőtechnikai méretezése a beruházó által megadott hővédelmi intézkedések illetve egyedi adatszolgáltatások figyelembevételével készült.
Az épültben 9 zóna illetve a 118-as szerverszoba 2 független rendszer lett kialakítva.
A rendszerenkénti elosztást a GH-01-00 vázlatrajz tartalmazza.
A zónák kialakításakor a szempontok az épületrészek funkciója illetve tájolása volt. A lepény épületrész költségmegosztás miatt független rendszert kapott. A rendszer tagolása minimalizálja az esetleges szivárgásból eredő hűtőközeg veszteséget és a meghibásodásból eredő leállást.
Az alkalmazott hűtőközeg R410a korszerű, környezetbarátnak tekinthető.
A kültéri és a beltéri berendezések telepítése:
A kültéri berendezések telepítése a földszintes épületrészben kialakításra kerülő podeszten történik és kapcsolatuk az épülettel a közműfolyosón keresztül biztosított.
A beltéri berendezések telepítésénél, lehetőség szerint a huzathatás elkerülését helyeztük előtérbe.
A berendezéseket ellátó hűtési vezetékek, valamint a kondenzátumok elvezetésének szerelése kábelcsatornában történik.
A strangok a liftakna mögötti vizesblokkban kialakított aknán keresztül kerülnek kiépítésre a terveken kialakított szakaszolási lehetőségekkel.
Mivel az épület statikai tervei nem álltak rendelkezésre, a kivitelezési munkák megkezdésekor a feltárások eredményétől függően a csővezetékek felszállóinak helyei részlegesen módosulhatnak.
Csővezetékek szerelése:
A kültéri és beltéri egységek közötti szavatolt minőségű (KS) hűtéstechnikai tisztított vörösrézcsövet kell használni hűtéstechnikai tisztított vörösrézcső fittingek felhasználása mellett.
Szivárgásvizsgálat
Az 517/2014/EU F-Gáz II. rendelet szerinti kötelező szivárgás-vizsgálat.
A rendelet értelmében az üzemeltető vagy tulajdonos köteles az első üzembeállításkor és időszakonként kötelező szivárgás-vizsgálatot elvégeztetni, és ezt az országos, központi monitorozó rendszerben regisztrálni, dokumentumait feltölteni.
Szivárgásvizsgálati terv készítését az MSZ EN 378 szerint kell elvégezni.
Villamos energiaellátás
Az épület villamos energiaellátása az ELMŰ közcélú hálózatáról, földkábeles csatlakozással van kialakítva. Az energiaellátásról az épületben meglévő, megmaradó transzformátor (997 számú) gondoskodik, mely a szintén meglévő, megmaradó, alagsorban elhelyezett 0,4kV-os főelosztó berendezést táplálja be. A fogyasztásmérés 0,4kV-os oldalon történik, ez az átalakítás során nem változik. A meglévő főelosztó két tartalék, gépészeti leágazással rendelkezik. Az F35 jelű, 160A-es biztosítással rendelkező leágazást fogjuk felhasználni az új, VGE jelű gépészeti elosztó betáplálásának kiépítésére. A szükséges ~83kW egyidejű teljesítmény a hálózaton rendelkezésre áll, energiabővítésre nincs szükség. Az energiaszerződést módosítani szükséges: a jelenleg lekötött 3x209A teljesítményt fel kell bővíteni 3x250A-re.
Gépészeti villamos berendezés
Az épület hűtése VRF rendszerrel történik majd. A kültéri és beltéri egységek részére betáplálást terveztünk. A fali kezelő egységek elhelyezése az ajtó mellett, 1,4m magasságban fog történni,A split és VRF kültéri egységek betáplálását a VGE jelű gépészeti elosztóból kell kiépíteni, mely a kültéri egységek podesztje alatt kerül elhelyezésre. Az elosztó fogja tartalmazni a túláramvédelmi készülékeket és a leválasztó kapcsolókat is. A betáplálása az alagsori közmű folyosón vezetve lesz kiépítve, részben a gépészeti csővezetékek nyomvonala mellett vezetve, részben pedig a meglévő kábeltálca rendszeren vezetve, 5x240mm2 NAYY kábellel. A VRF beltéri egységek betáplálását az adott szint szintelosztójába építendő 1C10A kisautomata beépítésével kialakított új áramkörre kötve, védőcsőbe húzott, 3x2,5mm2 NYM-J réz erű kiskábellel kell kialakítani. A beltéri és kültéri egységek között a kommunikáció és a vezérlés részére busz kábelt (2x2x1,0 mm2 LiYCY-Oz) kell kiépíteni, védőcsőbe húzva, a gépészeti csővezetékek mellett vezetve. A központi vezérlő egység javasolt elhelyezése a 24 órás felügyeletű helység. A hűtőberendezés kábelszerelési munkáit a beszállító végzi, mely magába foglalja a kül- és beltéri egységek, valamint a kommunikáció bekötését, beüzemelését is.
(A leírás csak ismertető lásd részletesen az épületgépész illetve a villamos műszaki leírásokban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19638 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szakrendelő komforthűtésének kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fortis Partner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80930930
Postai cím: Zöldfa Utca 47.
Város: Kóka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2243
Ország: Magyarország
E-mail: fortis.partner@gmail.com
Telefon: +36 302978265
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 219480480
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331220-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331220-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet komforthűtésének kialakítása
Rendszertechnikai ismertetés
Az épület hőtechnikai méretezése a beruházó által megadott hővédelmi intézkedések illetve egyedi adatszolgáltatások figyelembevételével készült.
Az épültben 9 zóna illetve a 118-as szerverszoba 2 független rendszer lett kialakítva.
A rendszerenkénti elosztást a GH-01-00 vázlatrajz tartalmazza.
A zónák kialakításakor a szempontok az épületrészek funkciója illetve tájolása volt. A lepény épületrész költségmegosztás miatt független rendszert kapott. A rendszer tagolása minimalizálja az esetleges szivárgásból eredő hűtőközeg veszteséget és a meghibásodásból eredő leállást.
Az alkalmazott hűtőközeg R410a korszerű, környezetbarátnak tekinthető.
A kültéri és a beltéri berendezések telepítése:
A kültéri berendezések telepítése a földszintes épületrészben kialakításra kerülő podeszten történik és kapcsolatuk az épülettel a közműfolyosón keresztül biztosított.
A beltéri berendezések telepítésénél, lehetőség szerint a huzathatás elkerülését helyeztük előtérbe.
A berendezéseket ellátó hűtési vezetékek, valamint a kondenzátumok elvezetésének szerelése kábelcsatornában történik.
A strangok a liftakna mögötti vizesblokkban kialakított aknán keresztül kerülnek kiépítésre a terveken kialakított szakaszolási lehetőségekkel.
Mivel az épület statikai tervei nem álltak rendelkezésre, a kivitelezési munkák megkezdésekor a feltárások eredményétől függően a csővezetékek felszállóinak helyei részlegesen módosulhatnak.
Csővezetékek szerelése:
A kültéri és beltéri egységek közötti szavatolt minőségű (KS) hűtéstechnikai tisztított vörösrézcsövet kell használni hűtéstechnikai tisztított vörösrézcső fittingek felhasználása mellett.
Szivárgásvizsgálat
Az 517/2014/EU F-Gáz II. rendelet szerinti kötelező szivárgás-vizsgálat.
A rendelet értelmében az üzemeltető vagy tulajdonos köteles az első üzembeállításkor és időszakonként kötelező szivárgás-vizsgálatot elvégeztetni, és ezt az országos, központi monitorozó rendszerben regisztrálni, dokumentumait feltölteni.
Szivárgásvizsgálati terv készítését az MSZ EN 378 szerint kell elvégezni.
Villamos energiaellátás
Az épület villamos energiaellátása az ELMŰ közcélú hálózatáról, földkábeles csatlakozással van kialakítva. Az energiaellátásról az épületben meglévő, megmaradó transzformátor (997 számú) gondoskodik, mely a szintén meglévő, megmaradó, alagsorban elhelyezett 0,4kV-os főelosztó berendezést táplálja be. A fogyasztásmérés 0,4kV-os oldalon történik, ez az átalakítás során nem változik. A meglévő főelosztó két tartalék, gépészeti leágazással rendelkezik. Az F35 jelű, 160A-es biztosítással rendelkező leágazást fogjuk felhasználni az új, VGE jelű gépészeti elosztó betáplálásának kiépítésére. A szükséges ~83kW egyidejű teljesítmény a hálózaton rendelkezésre áll, energiabővítésre nincs szükség. Az energiaszerződést módosítani szükséges: a jelenleg lekötött 3x209A teljesítményt fel kell bővíteni 3x250A-re.
Gépészeti villamos berendezés
Az épület hűtése VRF rendszerrel történik majd. A kültéri és beltéri egységek részére betáplálást terveztünk. A fali kezelő egységek elhelyezése az ajtó mellett, 1,4m magasságban fog történni,A split és VRF kültéri egységek betáplálását a VGE jelű gépészeti elosztóból kell kiépíteni, mely a kültéri egységek podesztje alatt kerül elhelyezésre. Az elosztó fogja tartalmazni a túláramvédelmi készülékeket és a leválasztó kapcsolókat is. A betáplálása az alagsori közmű folyosón vezetve lesz kiépítve, részben a gépészeti csővezetékek nyomvonala mellett vezetve, részben pedig a meglévő kábeltálca rendszeren vezetve, 5x240mm2 NAYY kábellel. A VRF beltéri egységek betáplálását az adott szint szintelosztójába építendő 1C10A kisautomata beépítésével kialakított új áramkörre kötve, védőcsőbe húzott, 3x2,5mm2 NYM-J réz erű kiskábellel kell kialakítani. A beltéri és kültéri egységek között a kommunikáció és a vezérlés részére busz kábelt (2x2x1,0 mm2 LiYCY-Oz) kell kiépíteni, védőcsőbe húzva, a gépészeti csővezetékek mellett vezetve. A központi vezérlő egység javasolt elhelyezése a 24 órás felügyeletű helység. A hűtőberendezés kábelszerelési munkáit a beszállító végzi, mely magába foglalja a kül- és beltéri egységek, valamint a kommunikáció bekötését, beüzemelését is.
(A leírás csak ismertető lásd részletesen az épületgépész illetve a villamos műszaki leírásokban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 220176429
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fortis Partner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80930930
Postai cím: Zöldfa Utca 47.
Város: Kóka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2243
Ország: Magyarország
E-mail: fortis.partner@gmail.com
Telefon: +36 302978265
Internetcím(ek): (URL) http://fortispartner.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(2) bekezdései szerint az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
Felek a fentiek alapján lefolytatott műszaki egyeztetés alapján az árazott költségvetés tételeit a Kbt. 141. § (6) bek. alapján a melléklet szerint módosítják.
A Felek megállapítják, hogy jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; és az ellenérték növekedésével sem jár.
Jelen módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; és a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: L.: részletesen VII.1) További információk:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 219480480 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 220176429 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az EBP program keretében megvalósuló fejlesztés második ütemében az eredeti tervek szerint a Szakrendelő 7. emelete beépítésre kerül, olyan formán, hogy egy kisműtő és kezelő kerül az egyik szárnyra, a másikra szárnyra meg az igazgatóság, amely jelenleg az első emeleten van. Az igazgatóság helyén több változatban is készültek előzetes tervek, pl. egy jól kihasználható, az igényekhez igazodó méretű tornaterem, a jelenlegi gyógytorna részleg helyére pedig, a fizikoterápiás részleg.
De készültek más változatok is. Ezért a komforthűtés rendszer kialakításakor a tervező már figyelembe vette, hogy a hetedik emeleti rész csak a későbbiekben lesz felújítva, kialakítva, de az ebből fakadó további változásokat – végleges döntés hiányában – nem.
Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. a fejlesztési terv és koncepció újragondolását kezdeményezte az önkormányzat vezetőinél. A módosult fejlesztési elképzelést 2020. március hónapban az önkormányzat vezetői, majd testületei elé terjeszti.
Amennyiben az önkormányzat és a későbbiekben az EBP Iroda is egyet fog érteni az új koncepcióval (a hetedik emeleti kisműtő és kezelő+ igazgatás helyett egy mozgásszervi központ kialakítása+ a tüdő osztály területének növelése és az igazgatósági rész teljes átalakítása), értelemszerűen ki lehet majd alakítani a jelenleg szükségtelen klímaberendezések elhelyezkedését és műszaki paramétereit is.
Emiatt vált szükségessé, hogy jelen fázisban 12 darab klímagép ne kerüljön felszerelésre, azokon a területeken viszont, ahol az új koncepció sem fog változásokat eredményezni, szám szerint 6 darab klímagép pluszban kerüljön felszerelésre.
Az oldalfali split berendezések helyett a mennyezeti kazettás berendezések beépítését az indokolja, hogy a folyosói gépek tervezett helyein korábban felszerelt erős és gyengeáramú műanyag csatornák találhatóak.
Ezért az eredetileg tervezett gépek nem szerelhetőek a kívánatos magasságba. A mennyezetre szerelve ez a probléma nem jelent akadályt. A mennyezeti gépek áramlás képe egyébiránt előnyösebb.
Az indokolt csere miatt javasolt az összes folyosói gép cseréje az azonos típus miatt.
Felek a fentiek alapján lefolytatott műszaki egyeztetés alapján az árazott költségvetés tételeit a Kbt. 141. § (2) bek. b) pontja alapján a melléklet szerint módosítják.
Ennek alapján a szerződés III.3.1 pontja az alábbiakra változik:
„A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.1. pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 220.176.429 Ft, azaz kettőszázhúszmillió-százhetvenhatezer-négyszázhuszonkilenc Forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. A forgalmi adó elszámolásának módszere az egyenes adózás.”
Jelen módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; és a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben