Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5047/2020
CPV Kód:85141200-1
Ajánlatkérő:Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Teljesítés helye:1528 Budapest, Szanatórium utca 19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Major Medical Korlátolt Felelősségű Társaság;MEDICAL-ZONE Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96591763
Postai cím: Szanatórium Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1528
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csürke Ildikó
Telefon: +36 13911909
E-mail: oorigazdig@rehabint.hu
Fax: +36 13911900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rehabint.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi-ápolói/segédápolói feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000461362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85141200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Egészségügyi-ápolói/segédápolói feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85141200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egészségügyi-ápolói/segédápolói feladatok ellátása, szükséges
kapacitás 30 000 óra/6 hónap Ajánlatkérő keretszerződést köt.
Nyertes Ajánlattevővel szembeni elvárások:
• gondoskodik a dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálatának érvényességéről
• csak érvényes működési kártyával rendelkező ápolót foglalkoztat
• a beosztások elkészítésénél minden esetben figyelembevételre kerül az osztályok szakdolgozói minimum feltétele, a szakápolók és segédápolók megoszlási aránya (I.,II.,III. kategória szerinti megoszlás)
• műszakonként legalább 1 ápoló vagy magasabb képesítésű szakdolgozónak szükséges lennie
• a műszakbeosztások elkészítése az osztályos vezető ápolókkal közreműködve történik
• az esetleges lemondások, cserék a lehető leghamarabb jelzésre kerülnek az osztályos vezető ápolók felé
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17296 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egészségügyi-ápolói/segédápolói feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Major Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50163900
Postai cím: Dolgozó Út 8/B fszt. 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: majormedicalkft@gmail.com
Telefon: +36 205955266
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MEDICAL-ZONE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90481266
Postai cím: Sibrik Miklós Út 30/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: medicalzonekft@gmail.com
Telefon: +36 702010791
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85141200-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85141200-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egészségügyi ápolói- segédápolói feladatok ellátása, szükséges kapacitás 45 000 óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Major Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50163900
Postai cím: Dolgozó Út 8/B fszt. 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: majormedicalkft@gmail.com
Telefon: +36 205955266
Internetcím(ek): (URL) https://majormedical.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MEDICAL-ZONE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90481266
Postai cím: Sibrik Miklós Út 30/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: medicalzonekft@gmail.com
Telefon: +36 702010791
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.2. A módosított szerződéses rendelkezések:
„2.2. A Szerződés mennyisége:
Egészségügyi ápolói- segédápolói feladatok ellátása, szükséges kapacitás 45 000 óra
2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés annak mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba és hatálya 2019. szeptember 1. /12 hónap/ vagy a 2.2. pontban jelzett mennyiség kimerüléséig vagy valamely, a Szerződésben meghatározott megszűnési ok bekövetkeztéig tart. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek valamelyikének nem szerződésszerű teljesítéséből eredő igényeknek a másik Fél általi érvényesítését.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az e szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének lejártát követően, 2019. augusztus 29- én a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szenátusa meghozta és Kancellárja egyetértését adta a 79/2019.(VIII.29.) számú határozathoz, amely az OORI számára alapvető változást hozott: az eddig szétszórtan működő tanszéki csoportok helyett új tanszék felállítását határozta el.
A korábbi rehabilitációs tanszéki csoport önálló tanszékké fejlesztésével 2019. szeptember 1-jével létrejött a Rehabilitációs Medicina Tanszék, párhuzamosan azzal, hogy a rehabilitáció önálló tárgyként jelenik meg az új kurrikulumban.
A rehabilitációs medicina, mint önálló kötelező tantárgy oktatása az ötödéves blokkgyakorlatok között kapott helyet. A Tanszék oktatási tevékenysége a graduális, a posztgraduális valamint a rehabilitációs team több szakemberének felsőfokú képzésére is kiterjed. Karakter korlátozás miatt folytatás az VII.1) További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 85500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85500000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.1) A módosítások ismertetése pont a módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázatának folytatása:
A posztgraduális orvos és a többi rehabilitációs szakember elméleti és gyakorlati képzésének helyszíne az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, amely biztosítja a szükséges infrastruktúrát és szakember hátteret is.
Az OORI főigazgatója 2019.október 3- án a rehabilitációs fejlesztésekért és az érintett egységek koordinálásáért felelős rektori biztosi, az OORI orvosigazgatója pedig tanszékvezetői kinevezést kapott.
A medikusok képzésében részt vett korábban is az OORI, amely az eddigi tanszéki csoport szakmai hátterét adta, de az önálló tanszék létrehozásával jelentősen változik a képzés. A következő tanévtől minden hallgató egy hetet tölt az OORI-ban és kap olyan átfogó rehabilitációs ismereteket, amit fel tud használni a későbbi orvosi tevékenysége során.
A WHO és a nemzetközi szakmai szervezetek álláspontja szerint a medikusok rehabilitációs képzésének célja többek között, hogy megismerjék a fogyatékosság jelenségét, az érintett betegekkel való kommunikációt, a team munkát és a delegálás lehetőségét, vagyis, hogy miként és hova lehet szükség esetén rehabilitációra irányítani a pácienseket.
Ősz óta folyamatos az új képzési programok kidolgozása, a meglévők átdolgozása, a különböző eddigi képzőhelyek tevékenységének összegzése, a különféle módszerek összehangolása.
Elsődleges cél az OORI -ban bármilyen jogcímen tevékenykedő szakemberek felkészítése az új tanszékkel járó szakmai,- képzési,- nevelői,- és team- feladatokra.
Ezek a képzések megkezdődtek és jelenleg is folynak. Elsődleges a saját humánerőforrások, az orvosok és ápolók felkészítése az új feladatokra.
Folyik továbbá ezzel összefüggő rehabilitációs technikák és team- együttműködések kidolgozása és kipróbálása.
Az Intézetnek e rendkívül rövid idő alatt kell felkészülnie évi 600 új, magyar, angol és német nyelvű medikus/medika folyamatos képzésére, mely felkészülést a jelenlegi orvos és ápoló gárdájával kezdte meg.
Ebben a helyzetben lényegében minimum fővárosi, - de még inkább regionális egészségügyi érdek az, hogy az új tanszék felállításában részt vevő, képzésüket, felkészítésüket már megkezdett ápoló személyzet egyik napról a másikra történő esetleges kicserélődése ne történhessen meg.
A közbeszerzési szerződés teljesítése a szenátusi döntés másnapján kezdődött el, a megelőző két eredménytelen közbeszerzési eljárást követően.
A Megbízott által biztosított ápolószemélyzet az új feladatokkal is járó képzési-felkészülési munka mellőzhetetlen elemévé vált, mivel mára kialakultak a bejáratott szakmai együttműködések, a megbízható orvos- ápoló kapcsolatok is.
A humánerőforrás stabilitása a Tanszék felállításának és működése megkezdésének első számú előfeltétele tekintettel arra, hogy a tananyag fejlesztése a jelenlegi csapattal kezdődött el, az új képzés kezdete a 2020. szeptemberi tanév.
Az Intézet előzetesen nem ismert, jelenlegi, új feladatokkal erősen megterhelt munkarendje alapvető szükségletté teszi e keretszerződés időtartamának meghosszabbítását és időkeretének megnövelését is.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben