Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5120/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wéberné Csonka Amanda
Telefon: +36 96500252
E-mail: csonka.amanda@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gyor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jókai u. felújítása, Győr (feltételes)
Hivatkozási szám: EKR001617342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Győr, Jókai utca (Zechmeister u. és a Szent István út között) felújításának kivitelezési munkái (TOP-6.1.5-16) feltételes közbeszerzés keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 2234 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 029 - 066017
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § szerint
VI.3) További információk (folytatás karakterkorlát miatt):
15. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AKnem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
16. A szerződéstervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az AT-nek a Kbt. 134.§(5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
17. A Kbt. 35.§(8) alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
18. FAKSZ: dr.Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu) (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/...)
19. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a Közbesz.Dok-ban foglaltak szerint. Továbbá szakmai ajánlatként köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását.
20. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján a feltételesként kerül megindításra az alábbi indokok alapján:
A becsült érték meghatározása alapján a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez. Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladó ajánlat esetén a fedezet biztosításához szükséges Támogatási Szerződés módosítási igény az Irányító Hatóság (mint támogató szervezet) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága (mint közreműködő szervezet) által elfogadásra kerüljön vagy a kivitelezés tárgyában összeállított új támogatási kérelem benyújtását követően a Közreműködő Szervezet részéről a pozitív támogatói döntés rendelkezésre álljon.
AK az előzőek szerinti feltételek teljesülését olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint. Továbbá AK eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, azaz a szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatási szerződés-módosítási igény vagy az új támogatási kérelem elfogadásra kerül.
21.AK városi környezet és forgalom részleges fenntartása alatt a következőket érti:
- Városi környezet alatt az adott város közigazgatási határain belül található környezetet értjük, ahol a beruházással érintett útszakaszon helyi tömegközlekedés zajlik, valamint lakóingatlanok és közintézmények helyezkednek el, azokat az érintett útszakaszról közvetlenül ki kell szolgálni és megközelítésüket folyamatosan biztosítani kell.
- Forgalom részleges fenntartása alatt azt értjük, hogy a munkaterületen a gépjármű-, gyalogos- és kerékpáros forgalmat részlegesen fent kell tartani a beruházás teljes időszaka alatt, tehát nem zárhatja le a kivitelező a teljes munkaterületet. A szakmai feladat részét képezi, hogy a munkavégzés olyan organizáció alapján történjen, mely az ipari- és egyéb fent részletezett forgalmat elviselhető minőségben, folyamatosan fenn tudja tartani az útépítésből adódó korlátozások minimalizálásával.

Helyesen:
A Kbt. 148. § szerint
VI.3) További információk (folytatás karakterkorlát miatt):
15. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AKnem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
16. A szerződéstervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az AT-nek a Kbt. 134.§(5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
17. A Kbt. 35.§(8) alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
18. FAKSZ: dr.Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu) (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/...)
19. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a Közbesz.Dok-ban foglaltak szerint. Továbbá szakmai ajánlatként köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását.
20. Jelen közbesz. eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján a feltételesként kerül megindításra az alábbi indokok alapján:
A becsült érték meghatározása alapján a rend. álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerz. megkötéséhez. Jelen elj. eredményeként megkötendő szerz. hatálybalépésének feltétele az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladó ajánlat esetén a fedezet biztosításához szükséges Támogatási Szerződés módosítási igény az Irányító Hatóság (mint támogató szervezet) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága (mint közreműködő szervezet) által elfogadásra kerüljön vagy a kivitelezés tárgyában összeállított új támogatási kérelem benyújtását követően a Közreműködő Szervezet részéről a pozitív támogatói döntés rendelkezésre álljon.
AK az előzőek szerinti feltételek teljesülését olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint. Továbbá AK eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerz. hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, azaz a szerz. hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatási szerz.-módosítási igény vagy az új támogatási kérelem elfogadásra kerül.
21. AK városi környezet és forgalom részleges fenntartása alatt a következőket érti:
-Városi környezet alatt az adott város közig. határain belül található környezetet értjük, ahol a beruházással érintett útszakaszon helyi tömegközlekedés zajlik, valamint lakóingatlanok és közintézmények helyezkednek el, azokat az érintett útszakaszról közvetlenül ki kell szolgálni és megközelítésüket folyamatosan biztosítani kell.
-Forgalom részleges fenntartása alatt azt értjük, hogy a munkaterületen a gépjármű-, gyalogos- és kerékpáros forgalmat részlegesen fent kell tartani a beruházás teljes időszaka alatt, tehát nem zárhatja le a kivitelező a teljes munkaterületet. A szakmai feladat részét képezi, hogy a munkavégzés olyan organizáció alapján történjen, mely az ipari- és egyéb fent részletezett forgalmat elviselhető minőségben, folyamatosan fenn tudja tartani az útépítésből adódó korlátozások minimalizálásával.
22. Amennyiben a szerződés hatályba lépését követően Magyarország Alaptörvénye szerinti Különleges jogrend kerül bevezetésre – vis maior helyzet - és az a kivitelezés szerződés szerinti határidőben történő teljesítésével összefüggésben késedelmet okoz, Felek a szerződésmódosítás keretében rendelkeznek a teljesítési határidő meghosszabbítása tekintetében, figyelemmel a Kbt. 141.§ -ban foglalt szabályokra is. Kivitelezőnek ebben az esetben be kell mutatnia, hogy a munkavégzését milyen mértékben befolyásolja az elrendelt állapot.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A kiegészítő tájékoztatás kérésben foglaltakra tekintettel az árazatlan költségvetésben lévő technikai hibák elhárításra kerültek, ezáltal kizárólag technikai szempontból javított költségvetés került kiadásra, illetve ezzel összefüggésben az ajánlattételi határidő meghosszabbítására került sor, valamint a további információk pont kibővült egy vis maior rendelkezéssel figyelemmel a kihirdetett veszélyhelyzetre.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ