Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:5144/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gyékényes Község Önkormányzat
Teljesítés helye:Gyékényes, Szabadság tér 48. szám, hrsz.: 213 telken
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyékényes Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95451260
Postai cím: Szabadság Tér 7.
Város: Gyékényes
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8851
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Teszlákné Navracsics Nikoletta
Telefon: +36 82596013
E-mail: polgarmester@gyekenyes.hu
Fax: +36 82596014
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gyekenyes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gyekenyes.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi rendelő fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001598982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztés során elvégzendő feladatok:
- az épület fizikai akadálymentesítése (nyílászárók szélesítése 5 db, rámpa építése 15 m2, akadálymentes vizesblokk kialakítása 4,7m2)
- a meglévő nyílászárók cseréje, hőszigetelt műanyag nyílászárókra 22 db
- utólagos homlokzati hőszigetelés készítése 254 m2
- tetőszerkezet egy részének cseréje 42 m2
- tetőfedés cseréje 425 m2
- meglévő parketta burkolatok cseréje 66 m2
- fa szerkezetű szélfogó portál cseréje 9 m2
- meglévő tároló épület elbontása 70 m2
- új tároló épület építése 70 m2
- új szellőzés kiépítése
- új fűtési rendszer kiépítése
- felújítandó helyiségek: szélfogók, várók, elkülönítő, vizesblokkok, betegfelvétel, tárolók, vizsgálók, közlekedő, terasz, konyha, szobák, folyosó, összesen 245,25 m2
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban található.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi rendelő fejlesztése (TOP-4.1.1-15-S01-2016-
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Gyékényes, Szabadság tér 48. szám, hrsz.: 213 telken
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építtető: Gyékényes Község Önkormányzata, 8851 Gyékényes, Szabadság tér 7.
Építtető az érintett ingatlanon meglévő orvosi rendelő épületét kívánja felújítani, fejleszteni.
Az épület a telek észak-keleti oldalán helyezkedik el. Földszintes, magastetős kialakítású, a fő tömeg gerince párhuzamos a keleti telekhatárral.
A fejlesztés során elvégzendő feladatok:
- az épület fizikai akadálymentesítése (nyílászárók szélesítése, rámpa építése,
akadálymentes vizesblokk kialakítása)
- a meglévő nyílászárók cseréje, hőszigetelt műanyag nyílászárókra
- utólagos homlokzati hőszigetelés készítése
- tetőszerkezet egy részének cseréje
- tetőfedés cseréje
- meglévő parketta burkolatok cseréje
- fa szerkezetű szélfogó portál cseréje
- meglévő tároló épület elbontása
- új tároló épület építése.
A tervezett akadálymentes vizesblokk és a meglévő parketta burkolatú helyiségek helyén a meglévő aljzatot (burkolatokat) felbontjuk, majd a lábazati falak közti feltöltést kiszedjük, úgy, hogy az új padozat kialakítható legyen. Új aljzatbeton és padlóburkolat készül, az új rétegrend a metszeti tervlapon látható. A padlóba vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelést és 50 mm lépésálló hőszigetelést terveztünk.
Az északi-oldali váró helyiségben új, a főbejáratnál műanyag szerkezetű szélfogó készül.
A rendelők akadálymentes megközelítése érdekében az ajtónyílásokat kibontjuk, kiszélesítjük, majd 110 cm névleges szélességű ajtókat építünk be. A bontások elvégzése előtt a nyílásáthidalókat be kell építeni!
A nyílászárók egy részének cseréjét el kívánjuk végezni. A belső nyílászárók többségének állapota megfelelő, csak azokat kell cserélni, melyek a vizsgáló helyiségek megközelítését szolgálják, és szélességük nem megfelelő. Az új belső nyílászárók fa szerkezetűek. A rendelő ajtók 110/210 cm méretű, kompozit üvegszálas ajtók, magas léghanggátló tulajdonságokkal.
Az új homlokzati nyílászárók (kivéve a bejárati ajtókat) a meglévőkkel megegyező méretűek, műanyag szerkezetű, ötkamrás, hőszigetelt üvegezéssel ellátott nyílászárók, fehér színben. Az új bejárati ajtók szélessége 110 cm lesz.
A tetőfedést elbontjuk, a lécezéssel együtt. A tetőszerkezet felső síkjára porhó elleni tetőfóliát rögzítünk ellenléccel, majd új lécezés készül. Az új fedés hornyolt ívesvágású cserép, natúr piros színben. Természetesen a bádogos szerkezeteket (ereszcsatorna, lefolyó, kéményszegély, falszegély) és az ereszburkolatot cseréljük.
Az épület homlokzatán dryvit rendszerű hőszigetelés készül, a hőszigetelő lapok vastagsága a homlokzaton 160 mm. A külső homlokzatburkolat BAUMIT vékonyvakolat, fehér színben. A lábazat 80 mm vastagságú extrudált polisztirolhab lemez hőszigetelést kap. A födémszerkezet felső síkján kőzetgyapot hőszigetelést terveztünk, melynek vastagsága 250 mm.
Az újonnan elkészült falfelületeket gletteljük és festjük. Az épület belső helyiségei glettelést követően tisztasági festést kapnak. Az akadálymentes vizesblokkban mennyezetig csempe falburkolat készül. Az ajtóbontásból és nyílásszélesítésből származó csempesérüléseket pótolni, javítani kell.
A rendelő váró helyiségébe akadálymentes illemhelyet terveztünk, mely közvetlenül
kapcsolódik a meglévő vizesblokkhoz. A helyiség ajtaja küszöb nélküli, 110 x 210 cm méretű.
A főbejárat előtt acél zártszelvény tartószerkezetre, polikarbonát burkolatú előtetőt építünk.
Az orvosi lakás déli oldali bejáratát megszűntetjük, a meglévő fürdő és tároló helyiségeket elbontjuk, új fürdő és WC helyiséget alakítunk ki. A konyha és a vizes helyiségek közötti folyosó méretét megnöveljük, így a szoba megközelítése a folyosóról történik. A konyha és a szélfogó közti falat elbontjuk. A bejárat előtti teraszon műanyag szerkezetű szélfogót építünk.
A helyiségekben a meglévő aljzatot (burkolatokat) felbontjuk, majd a lábazati falak közti feltöltést kiszedjük, úgy, hogy az új padozat kialakítható legyen. Új aljzatbeton és padlóburkolat készül, az új rétegrend a metszeti tervlapon látható. A padlóba vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelést és 50 mm lépésálló hőszigetelést terveztünk.
A létesítményben új gázüzemű központi fűtési rendszert építünk ki.
A meglévő tároló épület állaga nem megfelelő, felújítása gazdaságtalan, emiatt elbontásra kerül.
A részletes mennyiségeket, műszaki/minőségi követelményeket és leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. ATF III.1.3. M/1. pontja tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva; min. 0, max. 36 hónap) 10
2 2. Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; min. 0, max. 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-S01-2016-00024
II.2.9) További információ:
II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő az 1. minőségi kritériumra tett megajánlás esetében azt vizsgálja, hogy a III.1.3) M/1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember az ott meghatározott minimális szakmai tapasztalaton túl összesen hány hónap általános építmények építése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése során építésvezetőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a személyt érti, aki az adott kivitelezési munkát/projektet a munkaterületen irányítja és felügyeli.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Orvosi rendelő fejlesztése (TOP-4.1.1-15-S01-2016-
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárást Kbt. 70. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánították, tekintettel arra, hogy mindkét beérkezett ajánlatban kért ellenszolgáltatás összege (Konzol-Plan Építőipari Betéti Társaság nettó 45.554.223,- Ft; Balázs Bau Építő Kft. nettó 47.050.153,- Ft) meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló – Kbt. 75. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közölt – fedezet összegét (nettó 34.123.520,- Ft).
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Konzol-Plan Építőipari Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30299742
Postai cím: Ady Utca 11
Város: Őrtilos
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8854
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20215914214

Hivatalos név: Balázs Bau Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18319774
Postai cím: Zárda Utca 9 AS. ép. 2
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25506558220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges