Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5151/2020
CPV Kód:45213141-3
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU-9700 Szombathely, Hunyadi J. u. 5-7. szám alatti, 8262/2 hrsz-ú ingatlan és a HU-9700 Szombathely, 6615/29 hrsz-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Inter-Alp Építőipari és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vásárcsarnok felújításának építési munkái II.
Hivatkozási szám: EKR000762672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213141-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szombathelyi Vásárcsarnok felújításának építés munkái vállalkozási szerződés keretében (TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 azonosító számú, „Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása” című projekt).
A felújítandó vásárcsarnok az 1970-es évek elején épült. Két fő épületegyüttesből áll. A Hunyadi út felőli épületrész részben kétszintes, fejépület részből és egyszintes, két szint magas légterű, előregyártott, vasbeton vázas csarnokrészből áll, míg a hátsó épület egyszintes, előregyártott, vasbetonvázas csarnok szerkezetű. A két különálló épület a közéjük épülő új épülettel bővül, az épületegyüttes északi homlokzata mentén kialakításra kerülő árusítóterek fölé acél szerkezetű előtetők épülnek.
Az átalakítás célja az épület nyitottabbá tétele, a rugalmas több féle nyitvatartási, árusítási lehetőségek biztosítása, amivel együtt jár az épület adottságai szerinti energetikai, épületgépészeti, és elektromos felújítása is.
I. Csarnok-pince + kétszintes épületrész
A földszinten nagy bolt, és kiszolgáló területeinek helyére kerül a főbejárat hosszú nyitva tartású egységekkel:
A délutáni időszakban is működtethető árusító rész, kávézó, újságos, pecsenyesütő, pék-tejtermék árusítás, kiszolgáló egységeivel. Az utcafronton kap helyet a természetes megvilágítással így ellátható, a betekintési lehetőség miatt egyfajta reklámként is szolgáló gombavizsgáló helyiség is.
Megmarad a két teherlift a feltöltési lehetőségek biztosítására. A déli oldalra kerülnek a kiszolgáló funkciók.
Az üzletek kiszolgálása a forgalomtól elkülönítve, feltöltő folyosóról biztosítható.
Az emeleten a két új lépcsőházból megközelíthető nagyobb (az utólagosan beépített födém elbontásával felülről megvilágított) üzlet, valamint kisebb elárusító egységek kerülnek kialakításra.
Az irodaszárny és kiszolgáló helyiségei átkerülnek az épület déli oldalára.
A pinceszinten bérelhető raktárak kapnak helyet, teherliftes kiszolgálással.
II. Vásárcsarnok épületrész
Az elárusítóhelyek átrendezésével lehetőség nyílik arra, hogy a déli oldalra kerülő nagyobb üzletek kiszolgálása feltöltő udvarokon, és ahhoz kapcsolódó feltöltő folyosókon keresztül megvalósulhasson, így nem az épület homlokzata előtti téren történik az áruk és a szemét kezelése, hanem a közönségforgalomtól elzárt módon.
A fő közlekedési tengely átkerül a csarnok északi oldalára, nagy üvegfelületekkel, bejáratokkal a parkoló felé, az előtetős külső „fórum” irányába.
Az asztalos árusítás térben eltolva, változatlan elrendezésben működik tovább. A vízvételi lehetőség biztosított.
III. Csarnok, összeépítés, előtetők területe:
A két épület közötti részt az északi oldalhoz kapcsolódó előtetőrendszer részeként lefedésre kerül, részben nyitott, részben zárt területeket kialakítva.
Az összeépítés északi része zárt átközlekedést biztosít a csarnokok között, itt kialakul egy nagyobb méretű üzlet kialakításának lehetősége (testvérvárosok boltja), kiszolgáló raktárral, szociális helyiségekkel.
A déli rész fedett nyitott feltöltő udvarként szerepel mind a két csarnok irányába működve. Ide kerülnek a szemétkezelés eszközei és elkülönített tároló helyiségei is.
A hátsó csarnok a felújítás után változatlan funkciókkal működhet tovább.
Az épület északi oldala a funkcionális átrendezés után lehetőséget nyújt az új bejáratok, üvegezett bevilágító felületek kialakítására, előtető rendszer telepítésére.
Megvalósul az épület közvetlen környezete mellett, a parkoló igény növekedésből származó többletparkolók kialakítása a kapcsolódó 6615/29 hrsz-ú közlekedési területen.
A Vásárcsarnok (belső) alapterülete összesen: 6209,16 m2, amelyből a fedett, nyitott terek: 1016,32 m2.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1415327696 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vásárcsarnok felújításának építési munkái II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213141-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: HU-9700 Szombathely, Hunyadi J. u. 5-7. szám alatti, 8262/2 hrsz-ú ingatlan és a HU-9700 Szombathely, 6615/29 hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szombathelyi Vásárcsarnok felújításának építés munkái vállalkozási szerződés keretében (TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 azonosító számú, „Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása” című projekt).
A felújítandó vásárcsarnok az 1970-es évek elején épült. Két fő épületegyüttesből áll. A Hunyadi út felőli épületrész részben kétszintes, fejépület részből és egyszintes, két szint magas légterű, előregyártott, vasbeton vázas csarnokrészből áll, míg a hátsó épület egyszintes, előregyártott, vasbetonvázas csarnok szerkezetű. A két különálló épület a közéjük épülő új épülettel bővül, az épületegyüttes északi homlokzata mentén kialakításra kerülő árusítóterek fölé acél szerkezetű előtetők épülnek.
Az átalakítás célja az épület nyitottabbá tétele, a rugalmas több féle nyitvatartási, árusítási lehetőségek biztosítása, amivel együtt jár az épület adottságai szerinti energetikai, épületgépészeti és elektromos felújítása is.
I. Csarnok-pince + kétszintes épületrész
A földszinten nagy bolt, és kiszolgáló területeinek helyére kerül a főbejárat hosszú nyitva tartású egységekkel:
A délutáni időszakban is működtethető árusító rész, kávézó, újságos, pecsenyesütő, pék-tejtermék árusítás, kiszolgáló egységeivel. Az utcafronton kap helyet a természetes megvilágítással így ellátható, a betekintési lehetőség miatt egyfajta reklámként is szolgáló gombavizsgáló helyiség is.
Megmarad a két teherlift a feltöltési lehetőségek biztosítására. A déli oldalra kerülnek a kiszolgáló funkciók.
Az üzletek kiszolgálása a forgalomtól elkülönítve, feltöltő folyosóról biztosítható.
Az emeleten a két új lépcsőházból megközelíthető nagyobb (az utólagosan beépített födém elbontásával felülről megvilágított) üzlet, valamint kisebb elárusító egységek kerülnek kialakításra.
Az irodaszárny és kiszolgáló helyiségei átkerülnek az épület déli oldalára.
A pinceszinten bérelhető raktárak kapnak helyet, teherliftes kiszolgálással.
II. Vásárcsarnok épületrész
Az elárusítóhelyek átrendezésével lehetőség nyílik arra, hogy a déli oldalra kerülő nagyobb üzletek kiszolgálása feltöltő udvarokon, és ahhoz kapcsolódó feltöltő folyosókon keresztül megvalósulhasson, így nem az épület homlokzata előtti téren történik az áruk és a szemét kezelése, hanem a közönségforgalomtól elzárt módon.
A fő közlekedési tengely átkerül a csarnok északi oldalára, nagy üvegfelületekkel, bejáratokkal a parkoló felé, az előtetős külső „fórum” irányába.
Az asztalos árusítás térben eltolva, változatlan elrendezésben működik tovább. A vízvételi lehetőség biztosított.
III. Csarnok, összeépítés, előtetők területe:
A két épület közötti részt az északi oldalhoz kapcsolódó előtetőrendszer részeként lefedésre kerül, részben nyitott, részben zárt területeket kialakítva.
Az összeépítés északi része zárt átközlekedést biztosít a csarnokok között, itt kialakul egy nagyobb méretű üzlet kialakításának lehetősége (testvérvárosok boltja), kiszolgáló raktárral, szociális helyiségekkel.
A déli rész fedett nyitott feltöltő udvarként szerepel mind a két csarnok irányába működve. Ide kerülnek a szemétkezelés eszközei és elkülönített tároló helyiségei is.
A hátsó csarnok a felújítás után változatlan funkciókkal működhet tovább.
Az épület északi oldala a funkcionális átrendezés után lehetőséget nyújt az új bejáratok, üvegezett bevilágító felületek kialakítására, előtető rendszer telepítésére.
Megvalósul az épület közvetlen környezete mellett, a parkoló igény növekedésből származó többletparkolók kialakítása a kapcsolódó 6615/29 hrsz-ú közlekedési területen.
A Vásárcsarnok (belső) alapterülete összesen: 6209,16 m2, amelyből a fedett, nyitott terek: 1016,32 m2.
Az építéshez kapcsolódó, 30 cm mélységet meghaladó földmunkák csak régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők. A régészeti szakfelügyeletre vonatkozó szerződést a Vállalkozónak kell megkötni azon munkák végzése előtt, amelyek érintettek. Régészeti tevékenység végzésére a vas megyei illetékességű megyei hatókörű városi múzeum jogosult (Savaria Múzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M2) a) pont szerinti szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
2 A felhívás III.1.3.) M2) b) pont szerinti szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
3 Jótállás mértéke a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében NEM meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre (hónap, min. 24 hó, max. 60 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001
II.2.9) További információ:
A szakember részszempontok teljes megnevezése: Az MV-É/MV-ÉG jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető alkalmassági feltétételként előírt szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16118 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 54032-42/2020, EKR000762672019 Rész száma: Elnevezés: Vásárcsarnok felújításának építési munkái II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inter-Alp Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47375723
Postai cím: Rózsa Utca 80 2/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
E-mail: interalp@interalp.hu
Telefon: +36 94508020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94508021
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12897654242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1005150627
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1415327696
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelés, gépészeti szerelés, ipari padló kivitelezése, építőmesteri munkák, acélszerkezet gyártás, szárazépítés, tetőszigetelés, útépítés, gyengeáram kivitelezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Inter-Alp Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47375723
Postai cím: Rózsa Utca 80 2/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12897654242

Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33274252
Postai cím: Arany János Utca 23
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25811058218

Hivatalos név: Z-PANNON Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21534537
Postai cím: Vár Út 6
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13211884220

Hivatalos név: Muros Bau Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95520221
Postai cím: Fő Utca 50
Város: Ólmod
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9733
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23952056218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A közbeszerzési eljárás lefolytatását a közbeszerzésekért felelős miniszter a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) XVI. fejezet 36. cím alatt részletezettek szerint ellenőrizte és az eljárás vonatkozásában a Korm. rendelet 106. § (1) bekezdése szerinti támogató tartalmú záró tanúsítványt állított ki. A tanúsítvány száma, kelte: KSZ-53/448/1/2020. (2020. február 25.), MIR azonosító: 2019/06/É/04781
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges