Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5154/2020
CPV Kód:45211341-1
Ajánlatkérő:Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5525 Füzesgyarmat, Nagyváradi utca 27. hrsz:1228;5525 Füzesgyarmat, Kinizsi utca 15/a. hrsz: 349/2;5525 Füzesgyarmat, Gacsári utca 49. hrsz: 1156
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság;Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság;Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Önkormányzata
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60165486
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Füzesgyarmat
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csák Zsolt
Telefon: +36 306264048
E-mail: fgyhkf@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzata
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Leromlott városi területek rehabilitációja
Hivatkozási szám: EKR000090162020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211341-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata infrastruktúra fejlesztés fog megvalósítani TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008 sz. pályázat keretében az alábbiak szerint.
1.rész: Nagyváradi utca 27. ingatlan
2. rész: Kinizsi utca 15/a. ingatlan
3. rész: Gacsári utca 49. ingatlan
Az építtető „Leromlott városi területek rehabilitációja” címmel EU támogatást nyert, melynek felhasználásával szociális bérlakásokat kíván építeni Füzesgyarmaton a Gacsári u 49., (hrsz: 1156 hrsz.) Kinizsi u. 15/A, (349/2 hrsz.) és a Nagyváradi u. 27. (1228 hrsz.) számú telkeken. A tervezendő lakóépület nettó alapterülete 70-75 m2, a lakás kialakítását tekintve földszintes, helyiségigény szerint nappalit, étkezős konyhát, kamrát, két hálószobát és fürdőt tartalmaz. Követelmény, hogy a tervezendő lakóépület akadálymentes használatra is alkalmas legyen.
A telkeken jelenleg nem áll épület, az építési terület üres telkek. Az ingatlan nyilvántartás szerint az építési telkek tehermentes, korlátozó bejegyzés az ingatlan tulajdoni lapján nem található.
Telepítés: A tervezett épületek a beépítési előírásoknak megfelelően oldalhatáron állóan kerül telepítésre.
Közművek: A telkek jelenleg közműbekötésekkel nincsenek ellátva, de a telkek előtt az utcákban valamennyi közmű megtalálható. Így az ingatlan vezetékes ivóvízzel, vezetékes földgázzal, hálózati elektromos megtáplálással és vezetékes szennyvízcsatorna bekötéssel ellátható.
Lakóépület helyiségeinek felsorolása (Gacsári u. 49., Kinizsi u. 15/A és Nagyváradi u. 27. esetében is):
Előtér mázas kerámia 8,19 m2
Nappali laminált parketta 18,48 m2
Konyha mázas kerámia 11,30 m2
Kamra mázas kerámia 3,95 m2
Szoba laminált parketta 12,00 m2
Szoba laminált parketta 11,60 m2
Fürdő mázas kerámia 5,77 m2
Összes nettó alapterület: 71,29 m2
Fedett terasz mázas kerámia 11,72 m2
A részletes műszaki tartalomra vonatkozóan a tervdokumentáció (műszaki leírás, költségvetések) ad pontos leírást.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 54076604 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1.rész: Nagyváradi utca 27. ingatlan
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211341-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5525 Füzesgyarmat, Nagyváradi utca 27. hrsz:1228
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata infrastruktúra fejlesztés fog megvalósítani TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008 sz. pályázat keretében az alábbiak szerint.
1.rész: Nagyváradi utca 27. ingatlan
Az építtető „Leromlott városi területek rehabilitációja” címmel EU támogatást nyert, melynek felhasználásával szociális bérlakásokat kíván építeni Füzesgyarmaton a Nagyváradi u. 27. (1228 hrsz.) számú telkeken. A tervezendő lakóépület nettó alapterülete 70-75 m2, a lakás kialakítását tekintve földszintes, helyiségigény szerint nappalit, étkezős konyhát, kamrát, két hálószobát és fürdőt tartalmaz. Követelmény, hogy a tervezendő lakóépület akadálymentes használatra is alkalmas legyen.
A telkeken jelenleg nem áll épület, az építési terület üres telkek. Az ingatlan nyilvántartás szerint az építési telkek tehermentes, korlátozó bejegyzés az ingatlan tulajdoni lapján nem található.
Telepítés: A tervezett épületek a beépítési előírásoknak megfelelően oldalhatáron állóan kerül telepítésre.
Közművek: A telkek jelenleg közműbekötésekkel nincsenek ellátva, de a telkek előtt az utcákban valamennyi közmű megtalálható. Így az ingatlan vezetékes ivóvízzel, vezetékes földgázzal, hálózati elektromos megtáplálással és vezetékes szennyvízcsatorna bekötéssel ellátható.
Lakóépület helyiségeinek felsorolása:
Előtér mázas kerámia 8,19 m2
Nappali laminált parketta 18,48 m2
Konyha mázas kerámia 11,30 m2
Kamra mázas kerámia 3,95 m2
Szoba laminált parketta 12,00 m2
Szoba laminált parketta 11,60 m2
Fürdő mázas kerámia 5,77 m2
Összes nettó alapterület: 71,29 m2
Fedett terasz mázas kerámia 11,72 m2
A kivitelezéshez hozzátartozik az újonnan épített ingatlan összközművesítése, közművekkel történő ellátása, melyet a költségvetések is tartalmaznak. A nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban és a költségvetésekben meghatározott valamennyi építési munka elvégzése.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
A beruházás építési engedély nélkül végezhető kivitelezési munkákat tartalmaz, de a beruházás bejelentés kötelezettsége mellett végezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívás II.2.7) pontjában a "Kezdés dátuma" tervezett dátum, amely függ az eljárás lezárásától. A befejezési dátum fix dátum.

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Kinizsi utca 15/a. ingatlan
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211341-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5525 Füzesgyarmat, Kinizsi utca 15/a. hrsz: 349/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata infrastruktúra fejlesztés fog megvalósítani TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008 sz. pályázat keretében az alábbiak szerint.
2. rész: Kinizsi utca 15/a. ingatlan
Az építtető „Leromlott városi területek rehabilitációja” címmel EU támogatást nyert, melynek felhasználásával szociális bérlakásokat kíván építeni Füzesgyarmaton a Kinizsi u. 15/A, (349/2 hrsz.) számú telkeken. A tervezendő lakóépület nettó alapterülete 70-75 m2, a lakás kialakítását tekintve földszintes, helyiségigény szerint nappalit, étkezős konyhát, kamrát, két hálószobát és fürdőt tartalmaz. Követelmény, hogy a tervezendő lakóépület akadálymentes használatra is alkalmas legyen.
A telkeken jelenleg nem áll épület, az építési terület üres telkek. Az ingatlan nyilvántartás szerint az építési telkek tehermentes, korlátozó bejegyzés az ingatlan tulajdoni lapján nem található.
Telepítés: A tervezett épületek a beépítési előírásoknak megfelelően oldalhatáron állóan kerül telepítésre.
Közművek: A telkek jelenleg közműbekötésekkel nincsenek ellátva, de a telkek előtt az utcákban valamennyi közmű megtalálható. Így az ingatlan vezetékes ivóvízzel, vezetékes földgázzal, hálózati elektromos megtáplálással és vezetékes szennyvízcsatorna bekötéssel ellátható.
Lakóépület helyiségeinek felsorolása:
Előtér mázas kerámia 8,19 m2
Nappali laminált parketta 18,48 m2
Konyha mázas kerámia 11,30 m2
Kamra mázas kerámia 3,95 m2
Szoba laminált parketta 12,00 m2
Szoba laminált parketta 11,60 m2
Fürdő mázas kerámia 5,77 m2
Összes nettó alapterület: 71,29 m2
Fedett terasz mázas kerámia 11,72 m2
A kivitelezéshez hozzátartozik az újonnan épített ingatlan összközművesítése, közművekkel történő ellátása, melyet a költségvetések is tartalmaznak. A nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban és a költségvetésekben meghatározott valamennyi építési munka elvégzése.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
A beruházás építési engedély nélkül végezhető kivitelezési munkákat tartalmaz, de a beruházás bejelentés kötelezettsége mellett végezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívás II.2.7) pontjában a "Kezdés dátuma" tervezett dátum, amely függ az eljárás lezárásától. A befejezési dátum fix dátum.

II.2.1)
Elnevezés: 3. rész: Gacsári utca 49. ingatlan
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211341-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5525 Füzesgyarmat, Gacsári utca 49. hrsz: 1156
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata infrastruktúra fejlesztés fog megvalósítani TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008 sz. pályázat keretében az alábbiak szerint.
3. rész: Gacsári utca 49. ingatlan
Az építtető „Leromlott városi területek rehabilitációja” címmel EU támogatást nyert, melynek felhasználásával szociális bérlakásokat kíván építeni Füzesgyarmaton a Gacsári u 49., (hrsz: 1156 hrsz.) Kinizsi u. 15/A, (349/2 hrsz.) és a Nagyváradi u. 27. (1228 hrsz.) számú telkeken. A tervezendő lakóépület nettó alapterülete 70-75 m2, a lakás kialakítását tekintve földszintes, helyiségigény szerint nappalit, étkezős konyhát, kamrát, két hálószobát és fürdőt tartalmaz. Követelmény, hogy a tervezendő lakóépület akadálymentes használatra is alkalmas legyen.
A telkeken jelenleg nem áll épület, az építési terület üres telkek. Az ingatlan nyilvántartás szerint az építési telkek tehermentes, korlátozó bejegyzés az ingatlan tulajdoni lapján nem található.
Telepítés: A tervezett épületek a beépítési előírásoknak megfelelően oldalhatáron állóan kerül telepítésre.
Közművek: A telkek jelenleg közműbekötésekkel nincsenek ellátva, de a telkek előtt az utcákban valamennyi közmű megtalálható. Így az ingatlan vezetékes ivóvízzel, vezetékes földgázzal, hálózati elektromos megtáplálással és vezetékes szennyvízcsatorna bekötéssel ellátható.
Lakóépület helyiségeinek felsorolása (Gacsári u. 49., Kinizsi u. 15/A és Nagyváradi u. 27. esetében is):
Előtér mázas kerámia 8,19 m2
Nappali laminált parketta 18,48 m2
Konyha mázas kerámia 11,30 m2
Kamra mázas kerámia 3,95 m2
Szoba laminált parketta 12,00 m2
Szoba laminált parketta 11,60 m2
Fürdő mázas kerámia 5,77 m2
Összes nettó alapterület: 71,29 m2
Fedett terasz mázas kerámia 11,72 m2
A kivitelezéshez hozzátartozik az újonnan épített ingatlan összközművesítése, közművekkel történő ellátása, melyet a költségvetések is tartalmaznak. A nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban és a költségvetésekben meghatározott valamennyi építési munka elvégzése.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
A beruházás építési engedély nélkül végezhető kivitelezési munkákat tartalmaz, de a beruházás bejelentés kötelezettsége mellett végezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívás II.2.7) pontjában a "Kezdés dátuma" tervezett dátum, amely függ az eljárás lezárásától. A befejezési dátum fix dátum.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1.rész: Nagyváradi utca 27. ingatlan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74940574
Postai cím: Hunyadi Utca 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
E-mail: blaskoestarsa@gmail.com
Telefon: +36 702401056
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20851578204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18360077
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18416175
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50753174
Postai cím: Hunyadi Utca 11.
Város: Békés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10412206204

Hivatalos név: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74940574
Postai cím: Hunyadi Utca 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20851578204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: Kinizsi utca 15/a. ingatlan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74940574
Postai cím: Hunyadi Utca 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
E-mail: blaskoestarsa@gmail.com
Telefon: +36 702401056
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20851578204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17858559
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17866573
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50753174
Postai cím: Hunyadi Utca 11.
Város: Békés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10412206204

Hivatalos név: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74940574
Postai cím: Hunyadi Utca 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20851578204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész: Gacsári utca 49. ingatlan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74940574
Postai cím: Hunyadi Utca 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
E-mail: blaskoestarsa@gmail.com
Telefon: +36 702401056
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20851578204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17909027
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17793856
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50753174
Postai cím: Hunyadi Utca 11.
Város: Békés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10412206204

Hivatalos név: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74940574
Postai cím: Hunyadi Utca 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20851578204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges