Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:5158/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82271736
Postai cím: Rózsa Utca 81-83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálintné Karch Magdolna
Telefon: +36 13016717
E-mail: balintne.magdolna@tvvrt.hu
Fax: +36 13016700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.tvvrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.tvvrt.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Erkel Iskola - homlokzati felújítás, nyílászáró
Hivatkozási szám: EKR000167752020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kiviteli terv szerint felújítandók az épület utcai, udvari és légudvari homlokzatai, valamint cserélendők azok nyílászárói. A homlokzati felület nagysága 1271 m2, és 123 db nyílászáró cserét foglal magába. A homlokzatok javarészt nagyméretű sárga téglával burkolt felületűek, az utólagos emeletráépítésnél vakolt, színezett felület készül. Az új ablakok a meglévő nyílászárók tokszerkezetének megtartásával, falbontás nélkül, a megmaradó tokhoz hozzáépítve készülnek, a meglévővel azonos módon lesznek kialakítva, hőszigetelő üvegezéssel. Felújítandók a homlokzati bádogos szerkezetek, a lakatos szerkezetek és az ereszalj. Elkészítendők a kivitelezési munkához szükséges segédszerkezetek, védőtakarások az organizációs terv és annak tartalma szerinti lehatárolások, segédszerkezetek. A kivitelezés alatt az iskola zavartalan működése biztosítandó.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza, melyek külön dokumentumként kerülnek felcsatolásra az EKR felületére.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03208 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapban:
A következő helyett:
5
Helyesen:
6
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 13
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információ:
A következő helyett:
*A "3. Környezetvédelmi szempontok vállalása" értékelési szempont alszempontjai:
3.1. Ajánlattevő vállalja, hogy a kivitelezés során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik. (igen/nem)
3.2. Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra között nem végez szállítási feladatokat a munkaterületre. (igen/nem)
3.3. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és kezelik. (igen/nem)
3.4. Ajánlattevő vállalja, hogy a veszélyes hulladékokat elkülönülten tárolják a többi felhasználásra kerülő anyagtól. (igen/nem)

A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő a teljesítés véghatáridejét jelöli. A nyertes ajánlattevőnek a kiviteli tervekben meghatározott nyílászárók cseréjét 2020. augusztus 25. napjáig el kell végeznie (részhatáridő).
Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési munkálatok a tanév megkezdésének időpontjára is átcsúszhatnak, így a kivitelezési munkákat az iskola háborítatlan működése mellett, a dolgozók és tanulók zavarása nélkül kell elvégezni.
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.
Helyesen:
*A "3. Környezetvédelmi szempontok vállalása" értékelési szempont alszempontjai:
3.1. Ajánlattevő vállalja, hogy a kivitelezés során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik. (igen/nem)
3.2. Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra között nem végez szállítási feladatokat a munkaterületre. (igen/nem)
3.3. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és kezelik. (igen/nem)
3.4. Ajánlattevő vállalja, hogy a veszélyes hulladékokat elkülönülten tárolják a többi felhasználásra kerülő anyagtól. (igen/nem)

A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő a teljesítés véghatáridejét jelöli. A nyertes ajánlattevőnek a kiviteli tervekben meghatározott nyílászárók cseréjét 2020. szeptember 15. napjáig el kell végeznie (részhatáridő).
Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési munkálatok a tanév megkezdésének időpontjára is átcsúszhatnak, így a kivitelezési munkákat az iskola háborítatlan működése mellett, a dolgozók és tanulók zavarása nélkül kell elvégezni.
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet módosítására is sor került az alábbiak szerint:
1. Ajánlattételi Dokumentáció 2.) FEJEZET: KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS - 2.2.) ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSEK
Az eredetileg megküldésre kerülő árazatlan költségvetés módosítására került sor. A Főösszesítőlapon adminisztratív hiba folytán tévesen került feltüntetésre az „1.2 Akadályoztatási költség” sor, mely törlésre került, továbbá a Főösszesítő sor nem volt képletezve, így az is módosításra került.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállításakor a módosított árazatlan költségvetést szíveskedjenek beárazni!
2. Ajánlattételi Dokumentáció 3.) FEJEZET: Vállalkozási Szerződéstervezet 4.1. pont
VÉGHATÁRIDŐ: A szerződés teljesítésének véghatárideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása): a szerződés hatályba lépésének napjától számított 5 hónap.
RÉSZHATÁRIDŐ: A nyertes ajánlattevőnek a kiviteli tervekben meghatározott nyílászárók cseréjét 2020. augusztus 25. napjáig el kell végeznie.
Helyett az alábbiak irányadók:
VÉGHATÁRIDŐ: A szerződés teljesítésének véghatárideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása): a szerződés hatályba lépésének napjától számított 6 hónap.
RÉSZHATÁRIDŐ: A nyertes ajánlattevőnek a kiviteli tervekben meghatározott nyílászárók cseréjét 2020. szeptember 15. napjáig el kell végeznie.
A módosított dokumentumokat Ajánlatkérő felcsatolta.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben