Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5171/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Tiszavid Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4832-Tiszavid, József Attila u. 20. 27/1 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szalka-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszavid Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74616404
Postai cím: Rákóczi Utca 5
Város: Tiszavid
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4832
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs Bertalan
Telefon: +36 45483501
E-mail: tiszavidhivatal@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szegregált élethelyzetek felszámolása
Hivatkozási szám: EKR001266922019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Lakóház bővítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4832-Tiszavid, József Attila u. 20. 27/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lakóház bővítése négylakásos sorházzá
Négy lakásos sorház megépítése, melyben minden egyes lakóegység lehetőséget biztosít egy - egy 6 fős család - megfelelő komfortkörülmények közötti - lakhatására. A lakások alaprajzi elrendezése terv szerint megegyező: - minden lakóegység tartalmaz két - két lakószobát, továbbá nappali - konyha - étkező helységet, valamint illemhelyet és fürdőszobát. A tervezett sorház alápincézetlen, egyszintes, korszerű vázkerámia falazattal, fa födémszerkezettel, ácsolt fa tetőszerkezettel, műanyag homlokzati nyílászárókkal, beton tetőcserép héjazattal, és az előírásoknak megfelelő hő és vízszigeteléssel. A sorház összesített alapterülete 292 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00097

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22739 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Lakóház bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szalka-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81500075
Postai cím: Árpád Utca 17/A
Város: Ópályi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4821
Ország: Magyarország
E-mail: gaalkrisztian79@gmail.com
Telefon: +36 302833066
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104149411
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4832-Tiszavid, József Attila u. 20. 27/1 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lakóház bővítése négylakásos sorházzá
Négy lakásos sorház megépítése, melyben minden egyes lakóegység lehetőséget biztosít egy - egy 6 fős család - megfelelő komfortkörülmények közötti - lakhatására. A lakások alaprajzi elrendezése terv szerint megegyező: - minden lakóegység tartalmaz két - két lakószobát, továbbá nappali - konyha - étkező helységet, valamint illemhelyet és fürdőszobát. A tervezett sorház alápincézetlen, egyszintes, korszerű vázkerámia falazattal, fa födémszerkezettel, ácsolt fa tetőszerkezettel, műanyag homlokzati nyílászárókkal, beton tetőcserép héjazattal, és az előírásoknak megfelelő hő és vízszigeteléssel. A sorház összesített alapterülete 292 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 95128597
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szalka-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81500075
Postai cím: Árpád Utca 17/A
Város: Ópályi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4821
Ország: Magyarország
E-mail: gaalkrisztian79@gmail.com
Telefon: +36 302833066
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1., A felek megállapodtak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:
Vállalkozói díj: nettó 52.074.706 Ft + 5 % ÁFA: bruttó 54.678.441 Ft.
és nettó 43.053.891 Ft + 27 %-os ÁFA: bruttó 54.678.441 Ft
Összesen: bruttó 109.356.882 Ft
Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik.
2. A felek a szerződés 9. pontját módosították:
9., Teljesítési határidő: a munkaterület átadástól 7 hónap. A Megrendelő előteljesítést is elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A megrendelőnek a beépítéssel érintett ingatlan kapcsán a település rendezési tervében az ingatlant területét érintő körforgalom került megtervezésre, mely alapján az érintett ingatlan telekalakítási eljárása volt szükséges. A telekalakítási eljárás befejezését megelőzően az alappontok kitűzése nem volt lehetséges. Erre tekintettel a munkaterület nem októberben, hanem csak decemberben került átadásra, amikor már érdemi építési munkát nem lehetett végezni, míg ha októberben az érdemi építési munkák elkezdődtek volna, úgy a téli időszakban az épületen belüli munkákkal haladni lehetett volna.
A szerződés minél hamarabbi megkötését, és a munkák minél hamarabb történő megkezdésének másik indoka az lett volna, hogy az általános forgalmi adófizetési szabályok 2020. január 1. napjától lényegesen változtak, és a szerződésben szereplő építési munkák tekintetében az ÁFA mérték 5 %-ról 27 %-ra emelkedik. Ennek értelmében a 2020. január 1. napját megelőzően kiállított számlák 5 %-os ÁFÁ-val adózna
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 104149411 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 95128597 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben