Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5174/2020
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57. sz. alatti Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma területén.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NOVUS-DOM Építőipari Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sódar Anita cégvezető, Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36 66241781
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MVP nyomdaipar - Tanműhely és Kollégium felújítása
Hivatkozási szám: EKR000446912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kollégiumi épület részleges felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57. sz. alatti Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma területén.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása - Kollégiumi épület részleges felújítása.
- Kollégium emeleti szintjeinek teljes alaprajzi átszervezése.
- Alapterületi adatok:
F Földszint 536,54 m2
E-1 1. emelet 434,59 m2
E-2 2. emelet 434,59 m2
E-3 3. emelet 434,59 m2
Felújítás alapterülete összesen: 1.840,31 m2
- Új vizesblokkok és közösségi helyek létesítése.
- Minőségibb lakókörnyezet kialakítása.
- Fűtés, illetve világításkorszerűsítés.
- Tetőszigetelés.
- Megújuló energiafelhasználás a kollégium épületének tetejére helyezett HMKE létesítéssel valósul meg, melynek teljesítménye 10kW.
- A kivitelezés oktatási időszakban is történik, így fontos az, hogy az intézményvezetéssel szoros együttműködés alakuljon ki annak érdekében, hogy a szükséges felvonulási terület, illetve a tervezett munkavégzés a legoptimálisabban kerülhessen meghatározásra. Cél, hogy a kivitelezési munkák számára megfelelő terület és körülmény álljon rendelkezésre, valamint az, hogy az intézmény működését a munkák a lehető legkevésbé befolyásolják.
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 200 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13158 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kollégiumi épület részleges felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NOVUS-DOM Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29564497
Postai cím: Vandháti Út 34
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: novusdom@gmail.com
Telefon: +36 207708463
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 197184713
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57. sz. alatti Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma területén.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása - Kollégiumi épület részleges felújítása.
- Kollégium emeleti szintjeinek teljes alaprajzi átszervezése.
- Alapterületi adatok:
F Földszint 536,54 m2
E-1 1. emelet 434,59 m2
E-2 2. emelet 434,59 m2
E-3 3. emelet 434,59 m2
Felújítás alapterülete összesen: 1.840,31 m2
- Új vizesblokkok és közösségi helyek létesítése.
- Minőségibb lakókörnyezet kialakítása.
- Fűtés, illetve világításkorszerűsítés.
- Tetőszigetelés.
- Megújuló energiafelhasználás a kollégium épületének tetejére helyezett HMKE létesítéssel valósul meg, melynek teljesítménye 10kW.
- A kivitelezés oktatási időszakban is történik, így fontos az, hogy az intézményvezetéssel szoros együttműködés alakuljon ki annak érdekében, hogy a szükséges felvonulási terület, illetve a tervezett munkavégzés a legoptimálisabban kerülhessen meghatározásra. Cél, hogy a kivitelezési munkák számára megfelelő terület és körülmény álljon rendelkezésre, valamint az, hogy az intézmény működését a munkák a lehető legkevésbé befolyásolják.
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 251
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 219838195
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NOVUS-DOM Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29564497
Postai cím: Vandháti Út 34
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: novusdom@gmail.com
Telefon: +36 207708463
Internetcím(ek): (URL) www.novusdom.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Korábbi szerződéses feltétel:
4.1. 1 Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján
197.184.713,- Ft + 53.239.873,- Ft ÁFA, mindösszesen 250.424.586,- Ft, azaz Kétszázötvenmillió-négyszázhuszonnégyezer-ötszáznyolcvanhat forint összegű vállalkozói díj ellenében köteles elvégezni.
A fenti vállalkozói díj (Egyösszegű Ajánlati Ár) a teljesítési határidőre prognosztizált és az 1-3. pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján került meghatározásra.

Módosítás:
A Szerződés 4.1 pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján 219.838.195,- Ft + 59.356.313,- Ft ÁFA, mindösszesen 279.194.508,- Ft, azaz kétszázhetvenkilencmillió-százkilencvennégyezer-ötszáznyolc forint összegű vállalkozói díj ellenében köteles elvégezni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés során a bontási munkálatok során előre nem látható műszaki problémák léptek fel:
1. A földszinti szennyvíz gerincvezeték nyomvonalában haránt irányba futó lábazati gerendák és alaptestek fekszenek, melyek átfúrása vált szükségessé.
2. A tervtől eltérően a folyosón a vasbeton falban ajtó kivágása vált szükségessé tartószerkezeti szakértői állásfoglalás alapján.
3. A válaszfalakban U100-as acél szerelvények kivágása szükséges.
4. A terv szerinti válaszfalak megszüntetésével kialakított helyiségek padlószintje jelentős szintbeli eltérést mutatnak, mely előzetesen nem volt megállapítható. Ennek során komplett aljzatkiegyenlítés vált szükségessé.
5. A folyosókon kilazult és hiányzó padlóburkolat pótlása szükséges.
6. Tűzjelző rendszer megtervezése vált szükségessé.
7. Álmennyezetek kétoldali kiegészítése szükséges.
8. Hangosítás és wifi rendszer kábelezése szükséges.
9. Szellőzés eldobozolása szükséges.
10. Válaszfalak és nyílászárók csatlakozásának kialakítása szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 197184713 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 219838195 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben