Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5175/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:4400, Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.szám, 2263/61 hrsz-ú ingatlanon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ANDRAME-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Balázs
Telefon: +36 306273791
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyháza-tanuszodafelújítás(16 kiemelt sportág)
Hivatkozási szám: EKR001323812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az építési tevékenység tárgya: A kivitelezés tárgya a medencetér felújítása.
A tervezett kivitelezési munka:
- Organizáció, ideiglenes kerítés elhelyezése, szükség esetén oldalfalban 2x2 méteres
nyílásbontás, előtte radiátor leszerelése. (iskolától külső és belső lehatárolás
szükséges)
- Közműfeltárás, a meglévő vezetékek beazonosítása
- Medence oldalfal és padló fúgázása,
- Medence körül a padlóburkolat visszabontása 0,5 méteres sávban
- Gépészeti befúvók, skimmerek és csatlakozásainak elbontása
- Rajtkövek bontása
- Akna betonfelületek (oldalfalak és födéme) érdesítése, pikkelése, sérült helyeken
ideiglenes alátámasztása, dúcolása
- Acélszerkezet rozsdamentesítése, felületkezelése
- zuhanyzói szaniterek elbontása.
- szauna ideiglenes kikötése
- Betonacélok felületkezelése, rozsdamentesítése, alapozó, passziválása, Kerakoll
Geolite anyaggal
- Betonfelületek felhizlalása és javítása, Kerakoll Geolite anyaggal
- Medence felületénél kiegyenlítés, alapozás Renolit Alkorplus alapozóval,
tapadóhíddal
- Medence peremén műanyag záróprofil elhelyezése, rögzítése,
- Renolit medencefólia elhelyezése, ragasztása, vezetősávok ráragasztása
- Víz tetején lévő pályaelválasztó kötelek és rögzítésének elhelyezése
- Új előregyártott rajtkövek elhelyezése,
- vezetősávok cseréje
- létrák cseréje
- Új gépészeti befúvók, skimmerek bontás miatti csatlakozások és vezetékek
elhelyezése/pótlása
- Új medence kapaszkodóelemek és új csúszásmentes padlóburkolat elhelyezése a
meglévő padlóra, zuhanyzók kialakítása, hajszárító oldali fal alsó részének ráburkolása
- Próbaüzem, szigetelés ellenőrzés
- padlóösszefolyók és aknafedelek cseréje
- külső nyílászárók cseréje (22 db ablak és 2 db ajtó), továbbá hozzá tartozó
ablakpárkány bádogozás cseréje, külső és belső vakolat, felületek javítása.
- Korrodált acélszerkezetek felületi javítása, kezelése (tartó pillérek – padlónál
szükséges)
- Fényvetők leszerelése, új ledes fényforrások elhelyezése
- 8 hajszárító cseréje
- medencetér vakolt, festett felületének újra festése
- zuhanyzók (4 db – szaniterek és épített tálca) és elválasztófalak elhelyezése
- Gépészeti légtechnikai elszívók, befúvók tisztítása
- Javítási munkák
- szükség esetén organizációs nyílás visszafalazása, felület kezelése.
- takarítási munkák
Részletes leírást a műszaki tartalom tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 117664490 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyháza-tanuszodafelújítás(16 kiemelt sportág)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400, Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.szám, 2263/61 hrsz-ú ingatlanon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési tevékenység tárgya: A kivitelezés tárgya a medencetér felújítása.
A tervezett kivitelezési munka:
- Organizáció, ideiglenes kerítés elhelyezése, szükség esetén oldalfalban 2x2 méteres
nyílásbontás, előtte radiátor leszerelése. (iskolától külső és belső lehatárolás
szükséges)
- Közműfeltárás, a meglévő vezetékek beazonosítása
- Medence oldalfal és padló fúgázása,
- Medence körül a padlóburkolat visszabontása 0,5 méteres sávban
- Gépészeti befúvók, skimmerek és csatlakozásainak elbontása
- Rajtkövek bontása
- Akna betonfelületek (oldalfalak és födéme) érdesítése, pikkelése, sérült helyeken
ideiglenes alátámasztása, dúcolása
- Acélszerkezet rozsdamentesítése, felületkezelése
- zuhanyzói szaniterek elbontása.
- szauna ideiglenes kikötése
- Betonacélok felületkezelése, rozsdamentesítése, alapozó, passziválása, Kerakoll
Geolite anyaggal
- Betonfelületek felhizlalása és javítása, Kerakoll Geolite anyaggal
- Medence felületénél kiegyenlítés, alapozás Renolit Alkorplus alapozóval,
tapadóhíddal
- Medence peremén műanyag záróprofil elhelyezése, rögzítése,
- Renolit medencefólia elhelyezése, ragasztása, vezetősávok ráragasztása
- Víz tetején lévő pályaelválasztó kötelek és rögzítésének elhelyezése
- Új előregyártott rajtkövek elhelyezése,
- vezetősávok cseréje
- létrák cseréje
- Új gépészeti befúvók, skimmerek bontás miatti csatlakozások és vezetékek
elhelyezése/pótlása
- Új medence kapaszkodóelemek és új csúszásmentes padlóburkolat elhelyezése a
meglévő padlóra, zuhanyzók kialakítása, hajszárító oldali fal alsó részének ráburkolása
- Próbaüzem, szigetelés ellenőrzés
- padlóösszefolyók és aknafedelek cseréje
- külső nyílászárók cseréje (22 db ablak és 2 db ajtó), továbbá hozzá tartozó
ablakpárkány bádogozás cseréje, külső és belső vakolat, felületek javítása.
- Korrodált acélszerkezetek felületi javítása, kezelése (tartó pillérek – padlónál
szükséges)
- Fényvetők leszerelése, új ledes fényforrások elhelyezése
- 8 hajszárító cseréje
- medencetér vakolt, festett felületének újra festése
- zuhanyzók (4 db – szaniterek és épített tálca) és elválasztófalak elhelyezése
- Gépészeti légtechnikai elszívók, befúvók tisztítása
- Javítási munkák
- szükség esetén organizációs nyílás visszafalazása, felület kezelése.
- takarítási munkák
Részletes leírást a műszaki tartalom tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 20 hó) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Vállalkozói Díj (HUF) (tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az I.5.) és a II.2.7. pontban jelzett 150 nap naptári napban értendő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyíregyháza-tanuszodafelújítás(16 kiemelt sportág)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ANDRAME-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77143222
Postai cím: Donáti Utca 44. I/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
E-mail: andramebaukft@gmail.com
Telefon: +36 202602107
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23134494241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 116574316
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 117664490
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Burkolás, festés, nyílászáró beépítés, elektromos és gépészeti munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61244405
Postai cím: Iskola Utca 3. tt/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11976738209

Hivatalos név: ANDRAME-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77143222
Postai cím: Donáti Utca 44. I/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23134494241

Hivatalos név: KEMO-LIGHT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74897331
Postai cím: Juhász Gyula Utca 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13066976215

Hivatalos név: B-n Corporation Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77341154
Postai cím: Víz Utca 6.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22690331215

Hivatalos név: TasiTrend Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44203571
Postai cím: Templom Utca 59/a.
Város: Nyiregyhaza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22923136215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges