Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5180/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4025 Debrecen, Hatvan u.44. HRSZ: 8595
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Fazekas Mihály Gimnázium korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000834762018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Fazekas Mihály Gimnázium korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4025 Debrecen, Hatvan u.44. HRSZ: 8595
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: nettó 1924,13 m2 hasznos alapterülettel rendelkező intézmény felújítási munkái, mely alatt értendő az épület energetikai felújítása, épületgépészeti- és épületvillamossági rendszereinek korszerűsítése (pl. hőszivattyú rendszer- és napelem telepítése) az épület külső- és belső nyílászáróinak cseréje, a homlokzat- és zárófödém hőszigetelése, az épület és környezetének projektarányos akadálymentesítése.
Rövid szakmai leírás:
-A középiskola épületének épületvillamossági és épületgépészeti felújítása.
-Projektarányos akadálymentesítés létrehozása
-Energetikai fejlesztések létrehozása (nyílászáró csere: 348 m2 Uw=legalább 1,15 W/m2K, homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítése 1730 m2, födémszigetelés 2731 m2, megújuló energiát hasznosítani tudó napelemes- és hőszivattyú rendszer kiépítése, stb.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08662 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Fazekas Mihály Gimnázium korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52127960
Postai cím: Bokréta Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@hcepito.hu
Telefon: +36 14558840
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14558842
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 192300000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4025 Debrecen, Hatvan u.44. HRSZ: 8595
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: nettó 1924,13 m2 hasznos alapterülettel rendelkező intézmény felújítási munkái, mely alatt értendő az épület energetikai felújítása, épületgépészeti- és épületvillamossági rendszereinek korszerűsítése (pl. hőszivattyú rendszer- és napelem telepítése) az épület külső- és belső nyílászáróinak cseréje, a homlokzat- és zárófödém hőszigetelése, az épület és környezetének projektarányos akadálymentesítése.
Rövid szakmai leírás:
-A középiskola épületének épületvillamossági és épületgépészeti felújítása.
-Projektarányos akadálymentesítés létrehozása
-Energetikai fejlesztések létrehozása (nyílászáró csere: 348 m2 Uw=legalább 1,15 W/m2K, homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítése 1730 m2, födémszigetelés 2731 m2, megújuló energiát hasznosítani tudó napelemes- és hőszivattyú rendszer kiépítése, stb.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 192300000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52127960
Postai cím: Bokréta Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@hcepito.hu
Telefon: +36 14558840
Internetcím(ek): (URL) www.hcepito.hu
Fax: +36 14558842
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Tárgyi munkálatok részét képezi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály BO/15/1765-2/2017. számú építési engedélyében foglalt geotermikus földhőszonda létesítmény megépítése, mely a vállalkozási szerződés 2) A vállalkozó díj összege pontja alapján - összhangban az eljárás indításakor hatályos 53/2012 (III. 28.) Kormány rendelettel - a fordított adózás hatálya alá tartozik.
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012 (III. 28.) Kormány rendelet 2020. január 1-től módosult. A jogszabályi háttér módosulásával, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály BO/15/00379-2/2020. ügyiratszámú számú tájékoztatása alapján, jelen szerződés részét képező geotermikus földhőszonda létesítmény kivitelezése, a bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető tevékenység, így az az egyenes adózás hatálya alá tartozik.
2. Megrendelő adminisztrációs hibából adódóan a Megrendelő képviselőjének adatai között nem a megfelelő telefonszámot tüntette fel az aláírt vállalkozási szerződésben.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.A jogszabályi háttér módosulásával, jelen szerződés részét képező geotermikus földhőszonda létesítmény kivitelezése, a bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető tevékenység, így az az egyenes adózás hatálya alá tartozik.
2.Adminisztráció hiba.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 192300000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 192300000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben