Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5182/2020
CPV Kód:45213251-7
Ajánlatkérő:Dány Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2218 Dány, Külterület, hrsz.: 0198/16; 0198/17; 0198/18; 0198/19; 0198/20; 0198/21
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:G.L.L.A. Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17209
Postai cím: Pesti út 1.
Város: Dány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gódor Lajosné polgármester
Telefon: +36 28597130
E-mail: referens@dany.hu
Fax: +36 28597131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dany.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213251-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111290-7
További tárgyak:45231300-8
45231220-3
45232450-1
45315300-1
45233120-6
45342000-6
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2218 Dány, Külterület, hrsz.: 0198/16; 0198/17; 0198/18; 0198/19; 0198/20; 0198/21
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozói negyed kialakítása Dányban tervezése és kivitelezése. Szakági engedélyezési tervek elkészítése 6 db (gázhálózat, út, villamos hálózat, ivóvíz hálózat, szennyvíz hálózat, csapadékvíz elvezető rendszer); közreműködés az engedélyezési eljárásokban a Megrendelő képviseletében; az engedélyes tervek alapján kiviteli tervek elkészítése 6 db; a kiviteli tervek alapján 6 db egyenként hozzávetőleg 5145 m2 területű, közművesített telek kialakításával a vállalkozói negyed megépítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-1.2.2-15-2016-00023

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15126 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: G.L.L.A. Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gárdonyi Géza utca 6.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
E-mail: dely.attila@glla.hu
Telefon: +36 205208169
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24370606
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 88350000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213251-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111290-7
További tárgyak:45231300-8
45231220-3
45232450-1
45315300-1
45233120-6
45342000-6
71245000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2218 Dány, Külterület, hrsz.: 0198/16; 0198/17; 0198/18; 0198/19; 0198/20; 0198/21
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozói negyed kialakítása Dányban tervezése és kivitelezése. Szakági engedélyezési tervek elkészítése 6 db (gázhálózat, út, villamos hálózat, ivóvíz hálózat, szennyvíz hálózat, csapadékvíz elvezető rendszer); közreműködés az engedélyezési eljárásokban a Megrendelő képviseletében; az engedélyes tervek alapján kiviteli tervek elkészítése 6 db; a kiviteli tervek alapján 6 db egyenként hozzávetőleg 5145 m2 területű, közművesített telek kialakításával a vállalkozói negyed megépítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 88350000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: G.L.L.A. Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gárdonyi Géza utca 6.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
E-mail: dely.attila@glla.hu
Telefon: +36 205208169
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24370606
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés 1.2. pont Vállalkozó címe helyébe a következő szöveg lép:
„2330 Dunaharaszti, Gárdonyi Géza utca 6.”
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje: 2020. december 31.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó a Szerződés szerinti munkák közül a telkenkénti 3x32 Amperrel ellátott villamos hálózat kiépítésén kívül valamennyi munkát határidőre teljesítette. A villamos hálózat kiépítésére az Elosztói engedélyes, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. a 2019. április 3-án közte és a Megrendelő között létrejött hálózat létesítési megállapodásban 2020. március 31. napját jelölte meg, mint a fejlesztés megvalósításának határidejét. Az Elosztói engedélyes a hálózat kiépítését határidő előtt elvégezte, és 2019. november 25-én az elektromos törzshálózat megvalósulási dokumentációját is megküldte a Vállalkozó részére. Azonban Elosztói engedélyes a 6 db kialakított telekre, telkenként mindössze 1 x 32A kapacitást épített ki, szemben a Támogatási Szerződésben rögzített 3 x 32A kapacitással.
A szerződő Felek között vita alakult ki a villamos hálózat kiépítése vonatkozásában a teljesítés elfogadhatóságával kapcsolatban. A szerződés 14.14. pontja alapján a Felek megkísérelték a vitás kérdéseket egymás közötti tárgyalások útján rendezni és a következő megállapodásra jutottak.
A Vállalkozó kötbérmentes, szerződésszerű teljesítéséhez mindenképpen szükséges a 3 x 32A kapacitás határidőre történő kiépítése. Ehhez három telek vonatkozásában új műszaki gazdasági tájékozatót kell kérni az Elosztói engedélyestől. Másik három telek vonatkozásában a 3 x 32A kapacitás a rendelkezésre álló hálózatról biztosítható. A műszaki gazdasági tájékoztatóban foglaltakat a Megrendelő elfogadta, az Elosztói engedélyes a hálózat kiépítését 2020. december 31. napjára vállalta.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 88350000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 88350000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben