Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5211/2020
CPV Kód:79823000-9
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:Szeged közigazgatási területén belül, háztartásokhoz tartozó lakossági postaládák és a vállalkozási szerződés mellékletét képező közösségi pontok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DMH Magyarország Lapterjesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38186183
Postai cím: Széchenyi Tér 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mózes Ervin
Telefon: +36 62564363
E-mail: hivatalkozb@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közszolgálati lap terjesztése
Hivatkozási szám: EKR000008282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79823000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közszolgálati lap terjesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79823000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged közigazgatási területén belül, háztartásokhoz tartozó lakossági postaládák és a vállalkozási szerződés mellékletét képező közösségi pontok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Közszolgálati lap terjesztése” átalányáras vállalkozási szerződés keretében
Főbb mennyiségi, minőségi adatok:
A teljesítési időszak alatt 52 alkalommal történő terjesztés, a lap példányszáma terjesztésenként (hetente): 76.500 db.
A terjesztésre kerülő kiadvány jellemzői:
• Elnevezés: Szegedi Tükör
• Terjedelem: 12 oldal
• Méret: 315 * 450 mm
• Színmegoszlás: 4+4 szín
• 59-es fehérség
• Nyomtatási eljárás: rotációs offset
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04403 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közszolgálati lap terjesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DMH Magyarország Lapterjesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91994743
Postai cím: Bécsi Út 122-124
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: adam.mandl@dmhm.hu
Telefon: +36 705075313
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 14519700
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79823000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79823000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged közigazgatási területén belül, háztartásokhoz tartozó lakossági postaládák és a vállalkozási szerződés mellékletét képező közösségi pontok.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Közszolgálati lap terjesztése” átalányáras vállalkozási szerződés keretében
Főbb mennyiségi, minőségi adatok:
A teljesítési időszak alatt 52 alkalommal történő terjesztés, a lap példányszáma terjesztésenként (hetente): 76.500 db.
A terjesztésre kerülő kiadvány jellemzői:
• Elnevezés: Szegedi Tükör
• Terjedelem: 12 oldal
• Méret: 315 * 450 mm
• Színmegoszlás: 4+4 szín
• 59-es fehérség
• Nyomtatási eljárás: rotációs offset
A 2. sz. szerződésmódosításban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/19 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15915825
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DMH Magyarország Lapterjesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91994743
Postai cím: Bécsi Út 122-124
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: adam.mandl@dmhm.hu
Telefon: +36 705075313
Internetcím(ek): (URL) www.dmhm.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1. sz. szerződésmódosítás során módosított III. (Teljesítési határidő) 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
A szerződés hatálya: 2020. április 19. A terjesztés a szerződés időtartama alatt 57 alkalommal történik.
A Vállalkozási szerződés VIII. (A szerződéses ár) 8.1. pontjának második bekezdését Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
Egy teljesítésre eső nettó vállalkozói díj: 279.225,-Ft
Nettó vállalkozói díj: 15.915.825,-Ft
Egy teljesítésre eső ÁFA: 75.391,-Ft
ÁFA összesen: 4.297.287,-Ft
Egy teljesítésre eső bruttó vállalkozói díj: 354.616,-Ft
Bruttó vállalkozói díj: 20.213.112,-Ft
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 14519700 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 15915825 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az 1. sz. szerződésmódosítás keretében a nyertes ajánlattevő neve a következőre módosult: MédiaLOG – DMHM Zrt.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben