Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5214/2020
CPV Kód:18412000-0
Ajánlatkérő:Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány
Teljesítés helye:8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58.;8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LV INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;LV INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90675104
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 12-13.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp László
Telefon: +36 709409394
E-mail: papp.laszlo@neka.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.neka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.neka.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: alapítvány
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NEKA - sportruházat beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001618442019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18412000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgya: Árubeszerzés / Sportruházat beszerzése
Mennyisége:
1. rész: Férfi mezőnyjátékos mezpóló 3x70 db (eltérő színekben), férfi mezőnyjátékos mérkőzés rövidnadrág 3x70 db (eltérő színekben), női mezőnyjátékos mezpóló 3x70 db (eltérő színekben), női mezőnyjátékos mérkőzés rövidnadrág 3x70 db (eltérő színekben), férfi kapus mezfelső hosszú ujjú 3x10 db (eltérő színekben), női kapus mezfelső hosszú ujjú 3x10 db (eltérő színekben), férfi/női kapus nadrág hosszú szárú 80 db, női/férfi átmeneti kabát 194 db, női/férfi télikabát 194 db, férfi környakas póló 3x105 db (eltérő színekben), női környakas póló 3x89 db (eltérő színekben), férfi pamut rövidnadrág 130 db, női pamut rövidnadrág 98 db, férfi bemelegítő felső hosszú ujjú 105 db, női bemelegítő felső hosszú ujjú 89 db, férfi utazó felső hosszú ujjú 105 db, női utazó felső hosszú ujjú 89 db, férfi bemelegítő/utazó hosszú szárú nadrág 210 db, női bemelegítő/utazó hosszú szárú nadrág 178 db, galléros rövidujjú póló 2x107 db (eltérő színekben), férfi melegítő felső hosszú ujjú 25 db, férfi melegítő nadrág hosszú szárú 25 db, férfi utcai melegítő felső hosszú ujjú 121 db, férfi utcai melegítő nadrág hosszú szárú 105 db, női utcai melegítő felső hosszú ujjú 112 db, női utcai melegítő nadrág hosszú szárú 89 db, női melegítő felső hosszú ujjú 9 db, női melegítő nadrág hosszú szárú 9 db, zokni 2x194 pár (eltérő színekben), jelző trikó 2x50 db (eltérő színekben), csukló szorító keskeny 80 db, csukló szorító széles 80 db, utazó táska 194 db, hátizsák 194 db, férfi futó cipő 105 pár, női futó cipő 189 pár, férfi kézilabda teremcipő 105 pár, női kézilabda teremcipő 89 pár, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek szállítása.
2. rész: rövidujjú unisex póló 2x970 db (eltérő színekben), vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek szállítása.
A megadott termékeknek részenként csak egységes arculatot biztosító, azonos márkára és egységes megjelenésre (színvilág, dizájn) vonatkozó ajánlat nyújtható be. Ez alól kivételt képeznek a cipők, amelyek tekintetében eltérő márkájú termékek is megajánlhatóak. A termékeknek az eseti megrendelések során meg kell felleniük az ajánlatkérővel egyeztetett színvilágnak és dizájnnak.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
A részletes műszaki leírást valamennyi rész tekintetében a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31221894 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: vegyes sportruházat
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18412000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Férfi mezőnyjátékos mezpóló 3x70 db (eltérő színekben), férfi mezőnyjátékos mérkőzés rövidnadrág 3x70 db (eltérő színekben), női mezőnyjátékos mezpóló 3x70 db (eltérő színekben), női mezőnyjátékos mérkőzés rövidnadrág 3x70 db (eltérő színekben), férfi kapus mezfelső hosszú ujjú 3x10 db (eltérő színekben), női kapus mezfelső hosszú ujjú 3x10 db (eltérő színekben), férfi/női kapus nadrág hosszú szárú 80 db, női/férfi átmeneti kabát 194 db, női/férfi télikabát 194 db, férfi környakas póló 3x105 db (eltérő színekben), női környakas póló 3x89 db (eltérő színekben), férfi pamut rövidnadrág 130 db, női pamut rövidnadrág 98 db, férfi bemelegítő felső hosszú ujjú 105 db, női bemelegítő felső hosszú ujjú 89 db, férfi utazó felső hosszú ujjú 105 db, női utazó felső hosszú ujjú 89 db, férfi bemelegítő/utazó hosszú szárú nadrág 210 db, női bemelegítő/utazó hosszú szárú nadrág 178 db, galléros rövidujjú póló 2x107 db (eltérő színekben), férfi melegítő felső hosszú ujjú 25 db, férfi melegítő nadrág hosszú szárú 25 db, férfi utcai melegítő felső hosszú ujjú 121 db, férfi utcai melegítő nadrág hosszú szárú 105 db, női utcai melegítő felső hosszú ujjú 112 db, női utcai melegítő nadrág hosszú szárú 89 db, női melegítő felső hosszú ujjú 9 db, női melegítő nadrág hosszú szárú 9 db, zokni 2x194 pár (eltérő színekben), jelző trikó 2x50 db (eltérő színekben), csukló szorító keskeny 80 db, csukló szorító széles 80 db, utazó táska 194 db, hátizsák 194 db, férfi futó cipő 105 pár, női futó cipő 189 pár, férfi kézilabda teremcipő 105 pár, női kézilabda teremcipő 89 pár, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek szállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt szállítási határidő, az eseti megrendelésekre vonatkozóan, maximum 30 nap 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségen felül további +20%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (+20%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2019. június 04-én közzétett útmutatója alapján mindkét értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. értékelési szempont esetén ajánlatkérő a 90 napon túli ajánlatokat érvénytelennek minősíti. A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: rövidujjú unisex póló
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18412000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
rövidujjú unisex póló 2x970 db (eltérő színekben), vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek szállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt szállítási határidő, az eseti megrendelésekre vonatkozóan, maximum 30 nap 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségen felül további +20%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (+20%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2019. június 04-én közzétett útmutatója alapján mindkét értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. értékelési szempont esetén ajánlatkérő a 90 napon túli ajánlatokat érvénytelennek minősíti. A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vegyes sportruházat
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LV INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86263247
Postai cím: Szarkaláb U. 18
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: jaczko@lv-sport.hu
Telefon: +36 307091803
Internetcím(ek): (URL) www.lv-sport.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13588067213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40399131
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28602894
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HUC Sport Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90617562
Postai cím: Esztergomi Út 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12104417241

Hivatalos név: LV INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86263247
Postai cím: Szarkaláb U. 18
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13588067213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: rövidujjú unisex póló
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LV INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86263247
Postai cím: Szarkaláb U. 18
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: jaczko@lv-sport.hu
Telefon: +36 307091803
Internetcím(ek): (URL) www.lv-sport.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13588067213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3924982
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2619000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LV INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86263247
Postai cím: Szarkaláb U. 18
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13588067213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges