Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0523/2020
CPV Kód:15110000-2
Ajánlatkérő:Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Teljesítés helye:Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér 9-11 és/vagy Győr, Répce u. 8/b. főzőkonyha
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Funkció Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nemzeti azonosítószám: AK22236
Postai cím: Kálóczy tér 9-11.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kányai Róbert
Telefon: +36 96315786
E-mail: kanyai.robert@eeszi.hu
Fax: +36 96315786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eeszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eeszi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Élelmiszer-nyersanyag beszerzés az EESZI részére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15110000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Élelmiszer-nyersanyag beszerzés az EESZI részére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér 9-11 és/vagy Győr, Répce u. 8/b. főzőkonyha
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hús és húskészítmények Mennyiség: 35730 kg, 4200 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
36789 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szállítási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2010/12/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Funkció Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 94.
Város: Darnózseli
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9232
Ország: HU
E-mail: penzugy@funkcio.hu
Telefon: +36 96584020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96584021
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43699200
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15110000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15130000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér 9-11 és/vagy Győr, Répce u. 8/b. főzőkonyha
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hús és húskészítmények Mennyiség: 35730 kg, 4200 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49197450
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Funkció Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 94.
Város: Darnózseli
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9232
Ország: HU
E-mail: penzugy@funkcio.hu
Telefon: +36 96584020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96584021
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
1. sz. melléklet tartalmazza a szerződéses árakat.
Módosított:
Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött Szállítási szerződés 1. számú mellékletében meghatározott - illetve a korábbi megállapodásokkal módosított - árakat 2019. december 23. napjával kezdődő hatállyal a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező táblázatban rögzített mértékben módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyeket Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a jelen módosítás nettó értéke, illetve a szerződéses ellenérték növekedése - a Kbt. 141.§ (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, így az megfelel a Kbt. 141.§ (4) bek. c) pontjában foglalt feltételeknek, ezért a Felek között fennálló Szállítási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
Felek között kötött 2010. december 6. napján létrejött és többször módosított Szállítási szerződés csak a jelen módosítással együtt érvényes, a jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.
A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi a szállítandó termékek megnevezését és a módosított árat tartalmazó melléklet, melyet a Felek aláírásukkal láttak el.
A jelen szerződésmódosításra egyebekben a hatályos a Ptk. és a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) rendelkezései - különösen a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja, a 141. § (5) bekezdése és a 197.§ (1) bekezdése - az irányadók.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 43699200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 49197450 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben