Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5231/2020
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Büttner Borászat Kft.
Teljesítés helye:8283 Káptalantóti, 1267 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DD-INOX Rozsdamentes Acélterméket Gyártó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Büttner Borászat Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92914777
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 34.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8258
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Judit
Telefon: +36 302908367
E-mail: beleznaij@buttner.hu
Fax: +36 82553981
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.buttnerwine.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.buttnerwine.com
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés 2., BÜTTNER - VP3-4.2.2-16 (1053)
Hivatkozási szám: EKR000908502018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2. rész: Tartályok beszerzése (2)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44611000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8283 Káptalantóti, 1267 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Tartályok beszerzése (2)
- 1db 7000 l-es, lábonálló, hűthető, rozsdamentes automata vörösbor erjesztő tartály
- 15db 3000 l-es, lábon álló, kúpos aljú, rozsdamentes úszófedeles tároló tartály
Részletes műszaki paraméterek a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírásban
II.2.7 pont részletesen:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződésben részenként eltérnek a teljesítési határidők az alábbiak szerint:
- 1db 7000 l-es, lábonálló, hűthető, rozsdamentes automata vörösbor erjesztő tartály: 2019.11.29
(előteljesítés nem lehetséges)
- 15db 3000 l-es, lábon álló, kúpos aljú, rozsdamentes úszófedeles tároló tartály: 2019.11.29
(előteljesítés nem lehetséges)
A II.2.7. pontban megadott kezdési dátum egy technikai szám, a felhívás rögzíthetősége érdekében kerül megadásra. A szerződés teljesítése a szerződés megkötésével kezdődik.
A Műszaki leírásban szereplő termék esetén esetlegesen a meghatározott gyártmányra való hivatkozás csak a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés!
Az ajánlatba csatolandó az Ajánlatkérő által előírt minimum paraméterek teljesülését valamint a vállalt értékelési szempontot alátámasztó műszaki leírás. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Amennyiben a megajánlott termék bármely funkciójában vagy tulajdonságában nem felel meg a minimálisan előírt paramétereknek a megajánlott termékkel, úgy az ajánlat nem teljesíti a dokumentációban meghatározott feltételeket, így az a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
Ajánlattevő köteles csatolni a műszaki paramétereket tartalmazó műszaki leírás cégszerűen aláírt formában az ajánlatban.
További információkat a Műszaki leírás tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részeként.
Ajánlatkérő az alábbiak szerint biztosít előleget, illetve számlázási lehetőséget.
Számlázás:
- a vételár 50 %-ának megfelelő tartalmú számla benyújtására készre jelentést követően.
- a vételár 50 %-ának megfelelő tartalmú végszámla benyújtására jogosult valamennyi eszköz sikeres leszállítását és üzembehelyezését követően
Előleg: a vételár 40 %-ának megfelelő előleget biztosít Ajánlatkérő a 2019. május 31-ig, 2019. május 01. napját követően benyújtott előlegbekérő alapján. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
A részletes szabályokat a szerződéstervezet és a közbeszerzési dok. tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01185 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: Tartályok beszerzése (2)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DD-INOX Rozsdamentes Acélterméket Gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69242281
Postai cím: Fő Utca 98
Város: Szentantalfa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8272
Ország: Magyarország
E-mail: dobosid@dd-inox.eu
Telefon: +36 302885009
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 18107000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44611000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8283 Káptalantóti, 1267 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Tartályok beszerzése (2)
- 1db 7000 l-es, lábonálló, hűthető, rozsdamentes automata vörösbor erjesztő tartály
- 15db 3000 l-es, lábon álló, kúpos aljú, rozsdamentes úszófedeles tároló tartály
Részletes műszaki paraméterek a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírásban
II.2.7 pont részletesen:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződésben részenként eltérnek a teljesítési határidők az alábbiak szerint:
- 1db 7000 l-es, lábonálló, hűthető, rozsdamentes automata vörösbor erjesztő tartály: 2019.11.29
(előteljesítés nem lehetséges)
- 15db 3000 l-es, lábon álló, kúpos aljú, rozsdamentes úszófedeles tároló tartály: 2019.11.29
(előteljesítés nem lehetséges)
A II.2.7. pontban megadott kezdési dátum egy technikai szám, a felhívás rögzíthetősége érdekében kerül megadásra. A szerződés teljesítése a szerződés megkötésével kezdődik.
A Műszaki leírásban szereplő termék esetén esetlegesen a meghatározott gyártmányra való hivatkozás csak a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés!
Az ajánlatba csatolandó az Ajánlatkérő által előírt minimum paraméterek teljesülését valamint a vállalt értékelési szempontot alátámasztó műszaki leírás. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Amennyiben a megajánlott termék bármely funkciójában vagy tulajdonságában nem felel meg a minimálisan előírt paramétereknek a megajánlott termékkel, úgy az ajánlat nem teljesíti a dokumentációban meghatározott feltételeket, így az a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
Ajánlattevő köteles csatolni a műszaki paramétereket tartalmazó műszaki leírás cégszerűen aláírt formában az ajánlatban.
További információkat a Műszaki leírás tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részeként.
Ajánlatkérő az alábbiak szerint biztosít előleget, illetve számlázási lehetőséget.
Számlázás:
- a vételár 50 %-ának megfelelő tartalmú számla benyújtására készre jelentést követően.
- a vételár 50 %-ának megfelelő tartalmú végszámla benyújtására jogosult valamennyi eszköz sikeres leszállítását és üzembehelyezését követően
Előleg: a vételár 40 %-ának megfelelő előleget biztosít Ajánlatkérő a 2019. május 31-ig, 2019. május 01. napját követően benyújtott előlegbekérő alapján. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
A részletes szabályokat a szerződéstervezet és a közbeszerzési dok. tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 18107000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DD-INOX Rozsdamentes Acélterméket Gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69242281
Postai cím: Fő Utca 98
Város: Szentantalfa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8272
Ország: Magyarország
E-mail: dobosid@dd-inox.eu
Telefon: +36 302885009
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 5.2. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés):
„Teljesítési határidő: 2019. november 29. Előteljesítés nem megengedett.
Eladónak az eszközöket, azonosításra alkalmas csomagolásban, a jogszerű és rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi dokumentum (pl. jótállási jegy, felhasználási kézikönyv stb.) átadásával a jelen szerződésben rögzített teljesítési helyre leszállítani. Eladó feladata a műszaki leírásban meghatározott eszköz leszállítása, valamint üzembe helyezése a szerződés 5.3. pontjában megjelölt teljesítési helyre a jelen pontban rögzített határidőig.”
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 5.2. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„Teljesítési határidő: 2019. november 29.
Eladó jogosult a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártát megelőzően is teljesíteni, amennyiben ehhez Vevő előzetesen hozzájárult.
Eladónak az eszközöket, azonosításra alkalmas csomagolásban, a jogszerű és rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi dokumentum (pl. jótállási jegy, felhasználási kézikönyv stb.) átadásával a jelen szerződésben rögzített teljesítési helyre leszállítani. Eladó feladata a műszaki leírásban meghatározott eszköz leszállítása, valamint üzembe helyezése a szerződés 5.3. pontjában megjelölt teljesítési helyre a jelen pontban rögzített határidőig.”
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 6.4. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés):
„A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott vételár 40 %-ának megfelelő előleget biztosít Ajánlatkérő a 2019. május 31-ig, 2019. május 01. napját követően benyújtott előlegbekérő alapján. Eladó az előleget előlegbekérőn jogosult kérni, valamint Eladónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania Megrendelő részére. Vállalkozó az előleget kizárólag a tárgyi szerződés teljesítésére használhatja fel. Az előleg a végszámlából kerül levonásra.”
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 6.4. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott vételár 40 %-ának megfelelő előleget biztosít a 2019. május 31-ig, 2019. május 01. napját követően benyújtott előlegbekérő alapján. Eladó az előleget előlegbekérőn jogosult kérni, valamint Eladónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania Vevő részére. Eladó az előleget kizárólag a tárgyi szerződés teljesítésére használhatja fel. Az előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő (vég)számlában legalább a felvett előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni. Vevő lehetőséget biztosít az Eladó számára, hogy a felvett előleggel előbb elszámolhasson.”
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 6.5. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés):
„Eladó az alábbiak szerint jogosult számla kiállítására:
- a vételár 50%-ának megfelelő tartalmú számla benyújtására jogosult a készre jelentést követően,
- a vételár 50%-ának megfelelő tartalmú végszámla benyújtására jogosult valamennyi eszköz sikeres leszállítását és üzembehelyezését követően.
A számlákat postai úton vagy személyesen kell eljuttatni Vevő részére, Vevő postacímére. Eladó a számla mellé köteles csatolni a Vevő által kibocsátott teljesítésigazolást. Eladó a számlát köteles a Vevő által kért, 6.6. pontban meghatározottak szerint kiállítani.”
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 6.5. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vevő – mint ajánlatkérő – beszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként 2019. március 18. napján vállalkozási szerződést kötött a TAKÉP-IMMO Kft-vel (a továbbiakban: Vállalkozó) a VP3-4.2.2-16 kódszámú pályázati felhívás alapján benyújtott támogatási kérelem tekintetében az Irányító Hatóság által aláírt támogatási szerződésben foglalt építési-, és szerelési munkálatok elvégzésére vonatkozóan. Ezen vállalkozási szerződésben nevesített Vállalkozó feladata az alapszerződés 5.3. pontjában nevesített teljesítési helyre (8283. Káptalantóti, 1267. hrsz.) tervezett létesítmény kivitelezése.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 18107000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 18107000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:
„Eladó az alábbiak szerint jogosult számla kiállítására:
A 4.1. pontban rögzített egyes terméktípusok teljes mennyiségének szerződésszerű teljesítését (leszállítás és üzembe helyezés) követően Eladó jogosult az egyes terméktípusok vonatkozásában 1 darab (vég)számlát kiállítani az adott terméktípusok kapcsán rögzített teljes vételár 100%-áig terjedően.
A számlákat postai úton vagy személyesen kell eljuttatni Vevő részére, Vevő postacímére. Eladó a számla mellé köteles csatolni a Vevő által kibocsátott teljesítésigazolást. Eladó a számlát köteles a Vevő által kért, 6.6. pontban meghatározottak szerint kiállítani.”
VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
A vállalkozási szerződés 6. pontja alapján a létesítmény üzemeltetését és a használatbavételi engedélyezési eljárás megkezdését lehetővé tevő készültségi fok elérésének határideje 2019. december 31. napja. Vevő – mind az adásvételi szerződés, mind pedig a vállalkozási szerződés megkötésekor – előzetesen úgy ítélte meg, hogy a kivitelezési munkálatok előrehaladásával párhuzamosan, bizonyos helyiségek készültségi fokának elérését követően az alapszerződésben foglalt eszközbeszerzések teljesítésével megbízott Eladó az alapszerződésben rögzített teljesítési határidők megtartásával képes lesz szabályszerűen teljesíteni.
Ugyanakkor Vállalkozó 2019. június 06. napján akadályközlést jelentett be Vevő felé, melyben az alábbi körülményeket ismertette:
• A tereprendezés és földmunkák végzése során a kialakításra került rézsű talajállékonysági problémája miatt szükségessé vált új szakvélemények (statikai, talajmechanikai) készítése, amely elkészültéig a munkavégzés szüneteltetésére volt szükség. A talajmechanikai, illetve statikus tervező szakvéleménye alapján, valamint a felvonulási terült biztosítása érdekében szükségessé vált további szőlősor kivágása, így tereprendezési munkálatok végzése, amely kapcsán a szomszédos telek tulajdonosával szükséges volt előzetes egyeztetések folytatása is.
A fentiek mind jelentősen akadályozták a munkavégzést és hatással voltak az egyes munkálatok elvégzésének határidejére.
• Április-május hónapban a szokásostól eltérő, különösen csapadékos időjárás volt meghatározó. A rendkívüli mennyiségű csapadék mellett a hőmérséklet átlagosan 2,5 Celsius fokkal maradt el a szokásostól. A szélsőséges időjárás jelentősen befolyásolta a munkavégzést, az számos napon kényszerűen szünetelt.
A szélsőséges időjárási viszonyoknak köszönhetően a földmunka és alapozás, illetve ezek hatására az összes építési-szerelési munkálat megkezdése jelentősen kitolódott.
Fenti előre nem látható körülményekre tekintettel a vállalkozási szerződésben érintett Felek a vállalkozási szerződés fentebb említett teljesítési határidejét – a 2019. június 07-i keltezésű 1. sz. szerződésmódosításban - 2020. március 16. napjára módosították.
Tekintettel a kivitelezés ütemtervében beállott változásra és a további munkálatok során a jövőben esetlegesen felmerülő hátráltató körülményekre, Felek úgy határoznak, hogy az alapszerződés vonatkozásában lehetővé teszik az esetleges előteljesítést, amennyiben Vevő infrastruktúrája és/vagy a kivitelezés alatt álló létesítmény készültségi foka azt megengedi.
Szintén a kivitelezés ütemtervének - az alapszerződésben foglalt termékek szállítási és üzembehelyezési ütemére és időpontjaira kiható – változására tekintettel módosítják Felek az alapszerződés számlázási és fizetési feltételeit.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben