Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5233/2020
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Komló Város Önkormányzat Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Teljesítés helye:Magyarország, Baranya megye, Komlói kistérség, a nyertes ajánlattevő által biztosított helyszín, amely Komló, Szászvár, Egyházaskozár, Magyarszék, vagy Hosszúhetény települések valamelyike lehet.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57398844
Postai cím: Városház tér 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Eszter
Telefon: +36 72584000
E-mail: efop15216@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komlo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.komlo.hu
 
Hivatalos név: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77675743
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 103.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Eszter
Telefon: +36 72584000
E-mail: efop15216@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komlo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.komlo.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázathoz kapcsolódó
Hivatkozási szám: EKR001046922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. képzési csoport
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Magyarország, Baranya megye, Komlói kistérség, a nyertes ajánlattevő által biztosított helyszín, amely Komló, Szászvár, Egyházaskozár, Magyarszék, vagy Hosszúhetény települések valamelyike lehet.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-1.5.2-16-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó képzések lebonyolítása: Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzés, résztvevők száma összesen: 50 fő (3 csoport, 16-17-17 fős bontásban), 1 alkalommal, 10 tanóra/alkalom Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek, résztvevők száma összesen: 100 fő (5 csoport, 20 fős csoportonkénti bontásban), 6 alkalommal, 10 tanóra /alkalom.
AK a képzések díjára vetített 10 % mértékű opcionálisan megrendelhető képzési szolgáltatás lehetőségével él a szerződésben (
továbbiakban opciós keret). Az opciós keret értékét ajánlattevő köteles az ajánlati árában megadni.
A jelen közbeszerzés tárgya a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti képzési tevékenység.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00028 kódszámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06411 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. képzési csoport
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62709585
Postai cím: Cziráki Utca 24-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: info@agendaprojekthaz.hu
Telefon: +36 205341851
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9510000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Magyarország, Baranya megye, Komlói kistérség, a nyertes ajánlattevő által biztosított helyszín, amely Komló, Szászvár, Egyházaskozár, Magyarszék, vagy Hosszúhetény települések valamelyike lehet.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-1.5.2-16-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó képzések lebonyolítása: Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzés, résztvevők száma összesen: 50 fő (3 csoport, 16-17-17 fős bontásban), 1 alkalommal, 10 tanóra/alkalom Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek, résztvevők száma összesen: 100 fő (5 csoport, 20 fős csoportonkénti bontásban), 6 alkalommal, 10 tanóra /alkalom.
AK a képzések díjára vetített 10 % mértékű opcionálisan megrendelhető képzési szolgáltatás lehetőségével él a szerződésben (
továbbiakban opciós keret). Az opciós keret értékét ajánlattevő köteles az ajánlati árában megadni.
A jelen közbeszerzés tárgya a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti képzési tevékenység.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9510000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62709585
Postai cím: Cziráki Utca 24-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: info@agendaprojekthaz.hu
Telefon: +36 205341851
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. A módosítás tartalma:
1. Felek közös megegyezéssel a Szerződés II. A szerződés tárgya 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Módosítandó szövegrész:
1. A Megbízó részére a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban” című, az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú projekt támogatási szerződés keretében képzés(ek)lebonyolítása. A megbízott az1. rész tekintetében a képzés(eke)t teljes körűen folytatja le az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A szakmai ajánlat „Ajánlati ár részletezése” tartalma szerint:
1. képzési csoport: Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzés, résztvevők száma összesen: 50 fő (3 csoport, 16-17-17 fős bontásban), 1 alkalommal, 10 tanóra/alkalom
2. képzési csoport: Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek, résztvevők száma összesen: 100 fő (5 csoport, 20 fős csoportonkénti bontásban), 6 alkalommal, 10 tanóra /alkalom
Módosított szövegrész:
1.A Megbízó részére a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban” című, az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú projekt támogatási szerződés keretében képzés (ek) lebonyolítása.A megbízott az 1. rész tekintetében a képzés (eke)t teljeskörűen folytatja le az alábbiakban meghatározottak szerint:
1. képzési csoport: Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzés, résztvevők száma összesen: 50 fő (3 csoport, 20-20-10 fős bontásban), 1 alkalommal, 10 tanóra/alkalom.
2. képzési csoport: Munkaszocializációmegszerzésétsegítőkonstruktívésértékteremtőtevékenységek, részvevők száma összesen: 100 fő (4 csoport, 25-21-27-27 fős bontásban).

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: III. A módosítás indoka:
A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján megvizsgálták és rögzítik, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:
1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: A szerződéskötést követő toborzást követően váltak egyértelművé a célcsoportnál a képzésen való részvételi lehetőségekre vonatkozó adatok.
Figyelembe kellett vennie Megbízónak a célcsoport bevonhatósága szempontjából az időbeli ütemezést, a gyermekek felügyeletét, illetve a közmunkaprogramban résztvevők szabadságolásának engedélyezését.
A résztvevői egyéni szempontok a megvalósíthatóság szempontjából a teljes létszámmal teljesíthetőség érdekében indokolták a csoportok létszámának módosítását, az összlétszám változatlanul hagyása mellett.
Karakterkorlát miatt folytatás a VII.1)További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 9510000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 9510000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása. 2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: A jelen szerződésmódosítással a szerződés jellege nem változik.
3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át:
A szerződésmódosítás a vállalkozói díjat nem módosítja.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben