Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5241/2020
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Pilis Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Pilis, 2158/2 és 2158/6 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41081176
Postai cím: Kossuth L. u.utca 47. Utca 47
Város: Pilis
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2721
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajnal Csilla
Telefon: +36 29498142
E-mail: polgarmester@pilis.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pilis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpársáv és csapadékvíz elv. építése Pilisen
Hivatkozási szám: EKR001077052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpársáv
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233140-2
További tárgyak:45233162-2
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Pilis, 2158/2 és 2158/6 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpársáv építése Pilisen tervezés és kivitelezés. Kerékpársáv létesítése a közút szélesítésével 1.071 fm hosszúságban. A nyertes ajánlattevő tervezési feladatai: az építési engedély megérkezését követően kiviteli tervek elkészítése, a szükséges további közmű egyeztetések lefolytatása, hozzájárulások beszerzése, a beruházás aktiválásához szükséges költségvetés elkészítése. A kivitelezési munkát az átadott engedélyezési tervdokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni, valamennyi szükséges kiegészítő beruházással együtt kompletten. A műszaki dokumentációban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegű mennyiségek, a tervezés során módosulhatnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03445 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kerékpársáv
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85763795
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kotiviepb.hu
Telefon: +36 302998235
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56425068
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 172317969
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233140-2
További tárgyak:45233162-2
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Pilis, 2158/2 és 2158/6 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpársáv építése Pilisen tervezés és kivitelezés. Kerékpársáv létesítése a közút szélesítésével 1.071 fm hosszúságban. A nyertes ajánlattevő tervezési feladatai: az építési engedély megérkezését követően kiviteli tervek elkészítése, a szükséges további közmű egyeztetések lefolytatása, hozzájárulások beszerzése, a beruházás aktiválásához szükséges költségvetés elkészítése. A kivitelezési munkát az átadott engedélyezési tervdokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni, valamennyi szükséges kiegészítő beruházással együtt kompletten. A műszaki dokumentációban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegű mennyiségek, a tervezés során módosulhatnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 172317969
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85763795
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kotiviepb.hu
Telefon: +36 302998235
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56425068
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés 1.3. pontja kiegészül a következő mondattal:
„A projekt azonosító száma: PM_KEREKPARUT_2018/24.”
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 16 hónap. Tekintettel a szerződés hatályba lépését követően felmerült harmadik fél általi akadályoztatásra és a párhuzamosan megépíthető, de jelentős késedelemmel hatályba lépett csapadékvíz elvezetés építési szerződés szerinti munkákra, a vállalkozás dátum szerinti teljesítési határideje 2021. augusztus 19.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó a kiviteli terv készítés folyamata során 2019. október 19-én megkezdte a közműegyeztetéseket, majd ennek alapján 2019. november 20-án benyújtotta a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez az útkezelői hozzájárulás iránti kérelmet. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közútkezelői hozzájárulást 2020. március 3-án adta ki. A kiviteli terv készítés folyamata csak ezt követően folytatódhatott.
A Felek 2020. március 9-én egyeztetést tartottak, melyen megállapították, hogy a csapadékvíz elvezetésre megkötött Feltételes Vállalkozási Szerződés hatályba lépésére, jóval a tárgyi szerződés hatályba lépését követően, 2020. február 14-én került sor. A kivitelezési munkák összehangolása nélkül a Rákóczi úton és a Kávai úton a folyamatos közlekedés nem biztosítható. A közútkezelői hozzájárulás 3.9. pontja szerint a közutat érintő munkavégzés a november 10. – március 15. közötti időszakban tilos.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 172317969 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 172317969 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Folytatás a VI.2.2) A módosítás okai sorból: Mindezekre tekintettel a Vállalkozó elkészítette a beruházások aktualizált műszaki ütemtervét. Az aktualizált műszaki ütemterve szerint a csapadékvíz elvezetési munkák a szerződés szerinti határidőben kerülnek megvalósításra, a kerékpársáv építése azonban a közútkezelői hozzájárulás késedelme és az abban foglalt tilalmas időszakok figyelembe vételével a szerződésmódosításban rögzített időpontig készülnek el.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben