Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5246/2020
CPV Kód:38900000-4
Ajánlatkérő:Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Teljesítés helye:1087 Budapest Mosonyi u. 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82496492
Postai cím: Mosonyi Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zolnai Krisztina
Telefon: +36 306990288
E-mail: drzolnaikrisztina@gmail.com
Fax: +36 23786913
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nszkk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyomelőhívó berendezés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001469992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Látens daktiloszkópiai nyomok vákuum alatti fémgőzöléses eljárással történő előhívására alkalmas egy darab berendezés beszerzése
Méret és súly információk:
A berendezés méretei: mélység 500-700 mm x magasság 1600-2000 mm x szélesség 1000-1200 mm közötti
A berendezés súlya: kb. 600-700 kg közötti
A berendezéshez tartozó víztartály méretei: mélység 500-700 mm x szélesség 300-400 mm közötti
A berendezéshez tartozó víztartály súlya: 60-70 kg közötti
Vizsgáló kabin mérete: mélység 500-700 mm x átmérő 400-600 mm közötti
A berendezés szállításhoz használt fadobozból való kiemeléséhez legalább 3 tonna teherbírású targoncára van szükség, mely emelőkarjának hossza minimum 2 méter.
Alkalmazott technológia:
 A berendezés vákuum alatt ezüst, arany és cink elpárologtatásával látens daktiloszkópiai nyomok előhívásra szolgál.
Alkalmazási terület:
 A berendezés alkalmas legyen lőfegyvereken, textíliákon, extrém ideig extrém körülményeknek kitett (pl. vízben lévő) tárgyak felületén látens daktiloszkópiai nyomok előhívására
Munkavédelmi követelmények:
 Az ajánlattevő az ajánlattal együtt nyújtsa be a berendezés EU szabványoknak való megfelelősségét igazoló tanúsítványokat és az érintésvédelmi megfelelőségi bizonylatokat.
Telepítés, garancia, szerviz:
 A munkaállomás 230 V feszültségű magyarországi 1 fázisú elektromos hálózatra csatlakozzon. (230V, 50 Hz, 1 fázis, 40 A)
 A telepítést, üzembe helyezést és tesztelést a használat helyszínén az erre kiképzett, a nyertes ajánlattevő által biztosított szervizmérnök végezze.
 A használat helyszínén 3 fő részére minimum 2 napos elméleti és gyakorlati oktatás a készülék üzemeltetéséről, használatáról.
 Az üzembe helyezéstől számított legalább 12 hónap jótállás.
 Egy készlet induló előhívó anyag biztosítása.
 Magyar nyelvű és angol nyelvű kézikönyv biztosítása szükséges, legkésőbb az oktatások megkezdéséig.
 Jótállási idő alatti meghibásodás esetén a bejelentést követően három munkanapon belül a javítás a helyszínen megkezdődjön és maximum 30 munkanapon belül befejeződjön.
 A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az üzembe helyezést követően a rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadásra kerül, a tesztelés eredményesen zárul, valamint a meghatározott létszám részére az oktatás minimum 2 napig és a meghatározott tartalommal megtörténik.
 Az eredményes tesztelésről Szállító írásbeli dokumentációt készít.
 A berendezés rendelkezzen az EU szabványoknak való megfelelősséget igazoló tanúsítvánnyal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46449780 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyomelőhívó berendezés beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1087 Budapest Mosonyi u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Látens daktiloszkópiai nyomok vákuum alatti fémgőzöléses eljárással történő előhívására alkalmas egy darab berendezés beszerzése
A berendezés méretei: mélység 500-700 mm x magasság 1600-2000 mm x szélesség 1000-1200 mm közötti
A berendezés súlya: kb. 600-700 kg közötti
A berendezéshez tartozó víztartály méretei: mélység 500-700 mm x szélesség 300-400 mm közötti
A berendezéshez tartozó víztartály súlya: 60-70 kg közötti
Vizsgáló kabin mérete: mélység 500-700 mm x átmérő 400-600 mm közötti
A berendezés szállításhoz használt fadobozból való kiemeléséhez legalább 3 tonna teherbírású targoncára van szükség, mely emelőkarjának hossza minimum 2 méter.
Alkalmazott technológia:
 A berendezés vákuum alatt ezüst, arany és cink elpárologtatásával látens daktiloszkópiai nyomok előhívásra szolgál.
Alkalmazási terület:
 A berendezés alkalmas legyen lőfegyvereken, textíliákon, extrém ideig extrém körülményeknek kitett (pl. vízben lévő) tárgyak felületén látens daktiloszkópiai nyomok előhívására
Munkavédelmi követelmények:
 Az ajánlattevő az ajánlattal együtt nyújtsa be a berendezés EU szabványoknak való megfelelősségét igazoló tanúsítványokat és az érintésvédelmi megfelelőségi bizonylatokat.
Telepítés, garancia, szerviz:
 A munkaállomás 230 V feszültségű magyarországi 1 fázisú elektromos hálózatra csatlakozzon. (230V, 50 Hz, 1 fázis, 40 A)
 A telepítést, üzembe helyezést és tesztelést a használat helyszínén az erre kiképzett, a nyertes ajánlattevő által biztosított szervizmérnök végezze.
 A használat helyszínén 3 fő részére minimum 2 napos elméleti és gyakorlati oktatás a készülék üzemeltetéséről, használatáról. Az oktatás során biztosítva legyen magyar-angol nyelvű szaktolmács.
 Az üzembe helyezéstől számított legalább 12 hónap jótállás.
 Egy készlet induló előhívó anyag biztosítása.
 Magyar nyelvű és angol nyelvű kézikönyv biztosítása szükséges, legkésőbb az oktatások megkezdéséig.
 Jótállási idő alatti meghibásodás esetén a bejelentést követően három munkanapon belül a javítás a helyszínen megkezdődjön és maximum 30 munkanapon belül befejeződjön.
 A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az üzembe helyezést követően a rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadásra kerül, a tesztelés eredményesen zárul, valamint a meghatározott létszám részére az oktatás minimum 2 napig és a meghatározott tartalommal megtörténik.
 Az eredményes tesztelésről Szállító írásbeli dokumentációt készít.
 A berendezés rendelkezzen az EU szabványoknak való megfelelősséget igazoló tanúsítvánnyal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónap kötelező jótálláson felüli jótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vételár összesen (nettó .... HUF+ ÁFA) Súlyszám - 80
x Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: 12 hónap kötelező jótálláson felüli jótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap)
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Irányadó jogszabályok:
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
• Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény
• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Értékelés: Az ajánlatkérő a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet szerinti fordított arányosítás és egyenes arányosítás módszere esetén megadott képlet.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyomelőhívó berendezés beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75874494
Postai cím: Pomázi Út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@scorpio.hu
Telefon: +36 13202100
Internetcím(ek): (URL) www.scorpio.hu
Fax: +36 13497571
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12194432241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46750000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46449780
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75874494
Postai cím: Pomázi Út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12194432241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges