Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5260/2020
CPV Kód:45212222-8
Ajánlatkérő:Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Szécsény Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3170 Szécsény, Kossuth út 4.; hrsz.: 1269/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29791196
Postai cím: Migazzi Kristóf Tér 1
Város: Vác
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Zoltán
Telefon: +36 27814100
E-mail: kiraly.zoltan@ekif-vac.hu
Fax: +36 27814101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
 
Hivatalos név: Szécsény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39620556
Postai cím: Rákóczi Út 84
Város: Szécsény
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3170
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stayer László
Telefon: +36 32370566
E-mail: pm.szecseny@globonet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szecseny.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szecseny.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskolaszárny, tornaterem kivit. (EFOP-4.1.1-15)
Hivatkozási szám: EKR000911292018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212222-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Iskolaszárny, tornaterem kivit. (EFOP-4.1.1-15)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42416100-6
További tárgyak:45212221-1
45214210-5
45261000-4
45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262500-6
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45342000-6
45410000-4
45421000-4
45430000-0
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3170 Szécsény, Kossuth út 4.; hrsz.: 1269/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, mint fenntartó a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére a meglévő iskolaépülethez - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásai szerint - új iskolaszárnyat és tornatermi épületrészt kíván készíteni. A hiányzó funkcióik számára szükséges területigényt a meglévő iskolaépülethez részben csatlakozó részben földszintes, részben földszint + emeletes iskolaszárny bővítés és tornaterem építésével biztosítja.
A növekvő tanulói létszámhoz igazítottan az oktatási funkciójú épületben 4 gimnáziumi osztály részére 4 osztályterem, 3 db szaktanterem, egy informatikai és egy nyelvi szaktanterem, „A” kategóriájú tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek, valamint porta, technikai személyzet részére öltöző és szükséges kiszolgáló helyiségek kialakítása. Az épületben gimnáziumi iskolai oktatás lesz. A tornaterem alapterülete nagyobb lesz, mint a szabványban meghatározottak. A szabad (szerelvényektől mentes) belmagassága 8,0 m, tartószerkezeti gerendákig 8,5 m. Alapterülete mintegy 1000 m2, mely 20x40 m alapterületű küzdőtér fogadására képes. A tornateremhez 2-2 db öltözőblokk csatlakozik.
Meglévő épület felújítása: 629,18 m2
Új, két szintes oktatási szárny építése: 608,64 m2
Új tornaterem és kiszolgáló helyiségek építése: 1472,68 m2
Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá a 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet szerinti Energetikai Tanúsítvány elkészítése.
A részletes mennyiségeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A felhívás II.1.6) pontjához:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, tekintettel arra, hogy a kivitelezés tárgyát képező munka műszakilag nem szakaszolható, egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, nem tartalmaz olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá gazdaságilag ésszerűtlen a részekre bontása.
A megvalósítandó épületrészek ugyanazon az ingatlanon épülnek, fizikálisan a felépítmény valamennyi szintjén összekapcsolva, egybe építve dilatációs hézag mentesen. Az épületrészek esetében az alapozások teherbírása csak a közös vasalással és azonos időben, egyben történő betonozással biztosítható. Az épület tűzbiztonsági szempontból egy egységet képez, az egyes épületrészekből csak a másikon keresztül lehetséges a menekülési útvonalak, illetve a füstelvezetés biztosítása.
Az épületrészek gépészete egy szerves egységet képez, központi fűtéssel, melyről az egyes részek leválasztása csak önálló (al)hőközpontok kialakításával volna lehetséges, melyet sem a környezetvédelmi szabályok (pont szerű füstszennyezés), sem az energetikai előírások nem tesznek lehetővé, tehát az épület fűtése nem szétválasztható, önálló fűtési részek kiépítése nem lehetséges.
Az erősáram betáplálás egyetlen helyen történik, ahonnan az épületrészek egymáson átvezetve kapják az áramot, önálló betáplálása nem lehetséges. A gyengeáramú rendszerek szintén egyetlen központból vezérelhetőek a teljes épület esetében, azok szakaszolhatóak, de csak egyetlen központból vezérelve látják el a funkciójukat.
Az építési munkák időbeli kivitelezése nem lineárisan követi egymást, az egyes technológiai folyamatok időben átfedve, lépcsősen valósulnak meg, így sem időben, sem térben nem szakaszolhatók, nem függetleníthetők egymástól a munkák.
Az egységes megjelenés az épületrészek esetén pedig csak azonos anyaghasználattal biztosítható, ami szintén nem garantálható részekre bontás esetén, tehát a minőségi szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést.
Az épületrészek tehát sem építészetileg, sem gépészetileg, sem elektromos szempontból nem választhatóak le, szerves egészet képeznek. Azokat technológiailag csak egy ütemben, egyszerre kivitelezhetőek, így Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.1-15-2016-00019 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03646 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Iskolaszárny, tornaterem kivit. (EFOP-4.1.1-15)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu
Telefon: +36 308304055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46327710
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 840782266
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212222-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42416100-6
További tárgyak:45212221-1
45214210-5
45261000-4
45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262500-6
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45342000-6
45410000-4
45421000-4
45430000-0
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3170 Szécsény, Kossuth út 4.; hrsz.: 1269/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, mint fenntartó a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére a meglévő iskolaépülethez - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásai szerint - új iskolaszárnyat és tornatermi épületrészt kíván készíteni. A hiányzó funkcióik számára szükséges területigényt a meglévő iskolaépülethez részben csatlakozó részben földszintes, részben földszint + emeletes iskolaszárny bővítés és tornaterem építésével biztosítja.
A növekvő tanulói létszámhoz igazítottan az oktatási funkciójú épületben 4 gimnáziumi osztály részére 4 osztályterem, 3 db szaktanterem, egy informatikai és egy nyelvi szaktanterem, „A” kategóriájú tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek, valamint porta, technikai személyzet részére öltöző és szükséges kiszolgáló helyiségek kialakítása. Az épületben gimnáziumi iskolai oktatás lesz. A tornaterem alapterülete nagyobb lesz, mint a szabványban meghatározottak. A szabad (szerelvényektől mentes) belmagassága 8,0 m, tartószerkezeti gerendákig 8,5 m. Alapterülete mintegy 1000 m2, mely 20x40 m alapterületű küzdőtér fogadására képes. A tornateremhez 2-2 db öltözőblokk csatlakozik.
Meglévő épület felújítása: 629,18 m2
Új, két szintes oktatási szárny építése: 608,64 m2
Új tornaterem és kiszolgáló helyiségek építése: 1472,68 m2
Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá a 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet szerinti Energetikai Tanúsítvány elkészítése.
A részletes mennyiségeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A felhívás II.1.6) pontjához:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, tekintettel arra, hogy a kivitelezés tárgyát képező munka műszakilag nem szakaszolható, egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, nem tartalmaz olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá gazdaságilag ésszerűtlen a részekre bontása.
A megvalósítandó épületrészek ugyanazon az ingatlanon épülnek, fizikálisan a felépítmény valamennyi szintjén összekapcsolva, egybe építve dilatációs hézag mentesen. Az épületrészek esetében az alapozások teherbírása csak a közös vasalással és azonos időben, egyben történő betonozással biztosítható. Az épület tűzbiztonsági szempontból egy egységet képez, az egyes épületrészekből csak a másikon keresztül lehetséges a menekülési útvonalak, illetve a füstelvezetés biztosítása.
Az épületrészek gépészete egy szerves egységet képez, központi fűtéssel, melyről az egyes részek leválasztása csak önálló (al)hőközpontok kialakításával volna lehetséges, melyet sem a környezetvédelmi szabályok (pont szerű füstszennyezés), sem az energetikai előírások nem tesznek lehetővé, tehát az épület fűtése nem szétválasztható, önálló fűtési részek kiépítése nem lehetséges.
Az erősáram betáplálás egyetlen helyen történik, ahonnan az épületrészek egymáson átvezetve kapják az áramot, önálló betáplálása nem lehetséges. A gyengeáramú rendszerek szintén egyetlen központból vezérelhetőek a teljes épület esetében, azok szakaszolhatóak, de csak egyetlen központból vezérelve látják el a funkciójukat.
Az építési munkák időbeli kivitelezése nem lineárisan követi egymást, az egyes technológiai folyamatok időben átfedve, lépcsősen valósulnak meg, így sem időben, sem térben nem szakaszolhatók, nem függetleníthetők egymástól a munkák.
Az egységes megjelenés az épületrészek esetén pedig csak azonos anyaghasználattal biztosítható, ami szintén nem garantálható részekre bontás esetén, tehát a minőségi szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést.
Az épületrészek tehát sem építészetileg, sem gépészetileg, sem elektromos szempontból nem választhatóak le, szerves egészet képeznek. Azokat technológiailag csak egy ütemben, egyszerre kivitelezhetőek, így Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 863586958
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu
Telefon: +36 308304055
Internetcím(ek): (URL) www.janosikkft.hu
Fax: +36 46327710
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek a Vállalkozó adószámát és bankszámlaszámát az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltétel:
amely létrejött egyrészt
név: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
székhely: 2600 Vác, Migazzi Kristóf Tér 1.
adószám: 18724202-1-13
telefon: +36 27 814122
fax: +36 27 814123
képviselő: dr. Csáki Tibor főigazgató
bankszámlaszám: 10700323-48992200-51400006
napló ügyfél jel: 488056971
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő/Konzorciumvezető),
másrészt
név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1047 Budapest, Attila utca 34.
adószám: 11066901-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-914812
vállalkozó kivitelezők
nyilvántartási száma: 14A32004
bankszámlaszám: 10700086-25797705-51700007 CIB Bank Zrt
telefon: +36 46507-490
fax: +36 46327710
e-mail: janosik@janosikkft.hu
képviselő: Zöld István János, ügyvezető
képviselő címe, elérhetősége: 3534 Miskolc, Kerpely Antal u. 35. +36 46/507-490,
+36 46/327-710, janosik@janosikkft.hu
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.
Módosított szerződéses feltétel:
amely létrejött egyrészt
név: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
székhely: 2600 Vác, Migazzi Kristóf Tér 1.
adószám: 18724202-1-13
telefon: +36 27 814122
fax: +36 27 814123
képviselő: dr. Csáki Tibor főigazgató
bankszámlaszám: 10700323-48992200-51400006
napló ügyfél jel: 488056971
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő/Konzorciumvezető),
másrészt
név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1047 Budapest, Attila utca 34.
adószám: 11066901-2-44
cégjegyzékszám: 01-09-914812
vállalkozó kivitelezők
nyilvántartási száma: 14A32004
bankszámlaszám: 10700086-25797705-51100005
telefon: +36 46507-490
fax: +36 46327710
e-mail: janosik@janosikkft.hu
képviselő: Zöld István János, ügyvezető
képviselő címe, elérhetősége: 3534 Miskolc, Kerpely Antal u. 35. +36 46/507-490,
+36 46/327-710, janosik@janosikkft.hu
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.
2. Felek a Szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltétel:
A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2020. február 28. (a sikeres műszaki átadás-átvétel ideje).
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a kivitelezési feladatok a teljesítés véghatáridején belül megvalósulnak.
A szerződés teljesítésének kezdőnapja a szerződés megkötésének napja.
A Megrendelő előteljesítést elfogadhat.
Módosított szerződéses feltétel:
A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2020. június 28. (a sikeres műszaki átadás-átvétel ideje).
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a kivitelezési feladatok a teljesítés véghatáridején belül megvalósulnak.
A szerződés teljesítésének kezdőnapja a szerződés megkötésének napja.
A Megrendelő előteljesítést elfogadhat.
3. Felek a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltétel:
A Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját összesen nettó 840 782 266,- Ft, + ÁFA azaz nettó nyolcszáznegyvenmillió-hétszáznyolcvankétezer-kétszázhatvanhat forint + ÁFA díjban állapítják meg.
Módosított szerződéses feltétel:
A Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját összesen nettó 863 586 958- Ft, + ÁFA azaz nettó nyolcszázhatvanhárommillió-ötszáznyolcvanhatezer-kilencszázötvennyolc forint + ÁFA díjban állapítják meg.
Továbbiak lsd. VII.1) További információk.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek kölcsönös álláspontja, hogy a Szerződés módosításának a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzített feltételei fennállnak, tekintettel arra, hogy:
a) a módosítást olyan, jelen pontban felsorolt és kifejtett körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A karakterkorlátra tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzített szerződésmódosítás további indokai az EKR publikus felületére feltöltött szerződésmódosításból állapíthatóak meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 840782266 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 863586958 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
4. Felek a Szerződés 4.6. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltétel:
Megrendelő a Kbt. 135. § (5) bekezdése, valamint 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-a alapján részszámlázásra biztosít lehetőséget.
A Vállalkozó összesen – az előlegszámlát ide nem értve – 6 db számla benyújtására jogosult (5 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés szerint:
Részszámlázási ütem Számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve)
Előleg: 10 %
1. fizetési ütem (a szerződéses érték 15 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén) 15 %
2. fizetési ütem (a szerződéses érték 30 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 %
3. fizetési ütem (a szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 %
4. fizetési ütem (a szerződéses érték 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 %
5. fizetési ütem (a szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 %
6. fizetési - végszámlázási - ütem (a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 25 % (előleg értékével csökkentve)
A részszámlák összege Megrendelők által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

Módosított szerződéses feltétel:
Megrendelő a Kbt. 135. § (5) bekezdése, valamint 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-a alapján részszámlázásra biztosít lehetőséget.
A Vállalkozó összesen – az előlegszámlát ide nem értve – 6 db számla benyújtására jogosult (5 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés szerint:
Részszámlázási ütem Számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve)
Előleg: 10 %
1. fizetési ütem (a szerződéses érték 15 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén) 15 %
2. fizetési ütem (a szerződéses érték 30 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 %
3. fizetési ütem (a szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 %
4. fizetési ütem (a szerződéses érték 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 %
5. fizetési ütem (a szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 %
6. fizetési - végszámlázási - ütem (a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 25 % (előleg értékével csökkentve)
A részszámlák összege Megrendelők által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
A Megrendelő által utólag megrendelt, a szerződés műszaki tartalmába nem tartozó, munkák (a továbbiakban: „pótmunka”) ellenértéke nem képezi a vállalkozói díj (átalánydíj) részét. Megrendelő az átalánydíjon felül köteles Vállalkozónak megfizetni a pótmunkák ellenértékét.
Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt pótmunkák pénzügyi elszámolása és ellenértékének megfizetése a végszámla kiállításával és megfizetésével egyidejűleg történik meg. A végszámla alapjául szolgáló teljesítésigazolásban külön soron kell feltüntetni a pótmunka ellenértékének összegét és a teljesítés alapinformációit.

5. Felek kölcsönös álláspontja, hogy a Szerződés módosításának a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzített feltételei fennállnak, tekintettel arra, hogy:
a) a módosítást olyan, jelen pontban felsorolt és kifejtett körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A karakterkorlátra tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzített szerződésmódosítás további indokai az EKR publikus felületére feltöltött szerződésmódosításból állapíthatóak meg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben