Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5272/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fegyvernek Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5340 Kunhegyes, 3221. sz. főút hrsz.: 2977/2 5340 Kunhegyes, 3217. sz. főút hrsz.: 05
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fegyvernek Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84570080
Postai cím: Szent Erzsébet Út 171.
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax: +36 56786659
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fegyvernek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Együttműködés közlekedésfejlesztés érdekében
Hivatkozási szám: EKR001062302018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
5. Közlekedésfejlesztés Kunhegyesen
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233120-6
45233142-6
45233220-7
45233221-4
45233223-8
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5340 Kunhegyes, 3221. sz. főút hrsz.: 2977/2
5340 Kunhegyes, 3217. sz. főút hrsz.: 05
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. ajánlati rész: Közlekedésfejlesztés Kunhegyesen
• Burkolatszél vágás az anyag elszállításával buszöböl 3221 j. út 48 m
• Burkolatszél vágás az anyag elszállításával 3217 j. út 93 m
• Földmű építés bevágásból szállítással 3221 j. út 88,2 m3
• Altalaj tömörítése bevágásban 3221 j. út 226,8 m2
• Útalap készítése Ckt. j. anyagból 72,3 m3
• Feszültségelosztó réteg aszfalterősítő-rács beépítése 3221 j. út 85,8 m2
• Térkő burkolat készítése 3221 j. út 59,4 m2
• Süllyesztett szegély készítése 3221 j. út 96 m
• Kerti szegély építése 3221 j. út 83,7 m
• Hézagkiöntés rugalmas hézagkitöltő anyaggal, buszöböl 3221 j. út 192 m
• Padkafolyóka építése e.gy. elemekből 54 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 320
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03601 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 5 Elnevezés: 5. Közlekedésfejlesztés Kunhegyesen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44272670
Postai cím: Ív Út 14.
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: Magyarország
E-mail: ladepkft1996@gmail.com
Telefon: +36 30/9350759
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16355966
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233120-6
45233142-6
45233220-7
45233221-4
45233223-8
45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5340 Kunhegyes, 3221. sz. főút hrsz.: 2977/2
5340 Kunhegyes, 3217. sz. főút hrsz.: 05
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. ajánlati rész: Közlekedésfejlesztés Kunhegyesen
• Burkolatszél vágás az anyag elszállításával buszöböl 3221 j. út 48 m
• Burkolatszél vágás az anyag elszállításával 3217 j. út 93 m
• Földmű építés bevágásból szállítással 3221 j. út 88,2 m3
• Altalaj tömörítése bevágásban 3221 j. út 226,8 m2
• Útalap készítése Ckt. j. anyagból 72,3 m3
• Feszültségelosztó réteg aszfalterősítő-rács beépítése 3221 j. út 85,8 m2
• Térkő burkolat készítése 3221 j. út 59,4 m2
• Süllyesztett szegély készítése 3221 j. út 96 m
• Kerti szegély építése 3221 j. út 83,7 m
• Hézagkiöntés rugalmas hézagkitöltő anyaggal, buszöböl 3221 j. út 192 m
• Padkafolyóka építése e.gy. elemekből 54 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 320
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16355966
Pénznem:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44272670
Postai cím: Ív Út 14.
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: Magyarország
E-mail: ladepkft1996@gmail.com
Telefon: +36 30/9350759
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek közös akaratukból a szerződés műszaki tartalmát kívánják korrigálni az akadályoztatás, az egyéb pótmunkák eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződésben szabályozott előzmények okán.
A vállalkozási szerződés műszaki tartalmára tekintettel Felek jelen módosítás 1. sz melléklete sze-rinti változáskövetés műszaki és pénzügyi kimutatása valamint a jelen szerződésmódosítás képező iratok nyújtanak részletes adatokat.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek fenti tárgyban2019. február 22. napján szerződést kötöttek, mely szerződés alapján a kivitele-zési munka megkezdődött. A munkálatok során előre nem látható körülmények akadályoztatás elhárítá-sa vált szükségessé. Ezen indokok mellett a szerződés megvalósítására hatással lévő időjárási körül-mények is befolyásolják a megvalósítás körülményeit.
Felek jelen szerződésmódosítással az akadályoztatás elhárítások körét kívánják rögzíteni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 16355966 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 16355966 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen hirdetmény az akábbi szerződésekre is vonatkozik az alábbiak szerint:
6. AR. Közlekedésfejlesztés Tomajmonostorán
Felek közös akaratukból a projekt befejezési határidejét kívánják korrigálni az akadályoztatás okán szükséges a szerződés 6. pontjának módosítása:
2.1. Eredeti szöveg: A teljesítés határideje valamennyi ajánlati részre azonosan:Szerződéskötéstől számított 320. nap.
2.2. Módosítás utáni szövegezés:
Munkaterület átadás-átvétel tervezett napja: A szerződéskötés napjától számított 8 napon belül.
A teljesítés határideje valamennyi ajánlati részre azonosan: Szerződéskötéstől számított 320. nap + 114 nap azaz 434 nap (2020. május 01.)
3. MÓDOSÍTÁS INDOKA: A vonatkozó létesítményeket határidőre I osztályú minőségben elkészültek. A Magyar Közút álalt kiadott Közútkezelői Hozzájárulás alapján (JNSZ-1206-2/2017) a munkaterüle-ten munkavégzés csak az előzetes engedélyük alapján végezhető.
A hivatkozott Hozzájárulás alapján a gyalogos átkelőhely és tartós útburkolati jelek ki-alakítása esetén a 4.3. és 4.4. pontok az irányadók. Az abban foglalt feltételek teljesül-tek határidőre. A Magyar Közút által kiadott hozzájárulás alapján a tartós burkolati jelek felfestése január időszakban csak tartós +5 fok felett lehetséges. A vonatkozó időszak-ban feltétel nem teljesült. A munkát az akadályoztatások miatt Kivitelező nem tudja be-fejezni.
A tartós burkolati jelek felfestése csak a műszaki átadás-átvétel és forgalomba helyezé-si eljárások eredményeképpen/ azok részeként lehetségesek valamint a Magyar Közút Kezelő ismételt engedélyével végezhetők (javasolt időszak: 2020. március 15. – 2020. április 30.)
Kivitelező munkát az akadályoztatás időszakában folytatni csak feltételek együttes tel-jesítése esetén egyes részterületeken tudja befejezni.
A módosítás jogalapjai:
2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) c)
cc) A szerződéses árakra vonatkozó kimutatás:
A szerződés módosítás nem érinti a szerződéses összegeket.
7. AR: Kölekedésfejlesztés Tiszaigaron
Felek közös akaratukból a projekt befejezési határidejét kívánják korrigálni az akadályoztatás okán szükséges a szerződés 6. pontjának módosítása:
2.1. Eredeti szöveg: A teljesítés határideje valamennyi ajánlati részre azonosan:Szerződéskötéstől számított 320. nap.
2.2. Módosítás utáni szövegezés:
Munkaterület átadás-átvétel tervezett napja: A szerződéskötés napjától számított 8 napon belül.
A teljesítés határideje valamennyi ajánlati részre azonosan: Szerződéskötéstől számított 320. nap + 114 nap azaz 434 nap (2020. május 01.)
3. MÓDOSÍTÁS INDOKA: A vonatkozó létesítményeket határidőre I osztályú minőségben elkészültek. A Magyar Közút álalt kiadott Közútkezelői Hozzájárulás alapján (JNSZ-1206-2/2017) a munkaterüle-ten munkavégzés csak az előzetes engedélyük alapján végezhető.
A hivatkozott Hozzájárulás alapján a gyalogos átkelőhely és tartós útburkolati jelek ki-alakítása esetén a 4.3. és 4.4. pontok az irányadók. Az abban foglalt feltételek teljesül-tek határidőre. A Magyar Közút által kiadott hozzájárulás alapján a tartós burkolati jelek felfestése január időszakban csak tartós +5 fok felett lehetséges. A vonatkozó időszak-ban feltétel nem teljesült. A munkát az akadályoztatások miatt Kivitelező nem tudja be-fejezni.
A tartós burkolati jelek felfestése csak a műszaki átadás-átvétel és forgalomba helyezé-si eljárások eredményeképpen/ azok részeként lehetségesek valamint a Magyar Közút Kezelő ismételt engedélyével végezhetők (javasolt időszak: 2020. március 15. – 2020. április 30.)
Kivitelező munkát az akadályoztatás időszakában folytatni csak feltételek együttes tel-jesítése esetén egyes részterületeken tudja befejezni.
A módosítás jogalapjai:
2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) c)
cc) A szerződéses árakra vonatkozó kimutatás:
A szerződés módosítás nem érinti a szerződéses összegeket.
8. AR: Közlehekdésfejelsztés Nagyivánban
Felek közös akaratukból a szerződés műszaki tartalmát kívánják korrigálni az akadályoztatás, az egyéb pótmunkák időszaka valamint a megkötött vállalkozási szerződésben szabályozott előzmények okán.
A vállalkozási szerződés műszaki tartalmára tekintettel Felek jelen módosítás 1. sz melléklete sze-rinti változáskövetés műszaki és pénzügyi kimutatása valamint a jelen szerződésmódosítás képező iratok nyújtanak részletes adatokat.
A módosítás jogalapjai:
2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) b)
Az építmény folyamatos működési és logisztikai kapcsolatai elengedhetetlenül fontosak, mely kapcsán amennyiben új Kivitelező végezné a többletfeladatot, úgy a már kialakított szakmai kapcsolatok, működési körülmények nem lehetnének biztosíthatók, az új Kivite-lező számára biztosítandó munkaterület a jelenlegi Kivitelező munkaterülete is, ahol a közös feladatellátás Ajánlatkérő számára logisztikai, működési nehézségeket okozna. Két Kivitelező jelenlétében nem tudná biztosítani a folyamatos működést és összponto-sítással sem lenne egyszerű összehangolt és szakszerű munkavégzés, nem biztosítható tárolási és anyagraktározási terület (az érintett építmény területén nincs több hely), nem lenne biztosítható a szekcionált hulladékkezelés, szakaszos beépítés és műszaki együttműködés. Ajánlatkérőnek ez jelentős szakmai hátrányt jelentene.
Jelen szerződés módosítás az szerződéses összegeket nem érinti.
9. AR: Közlekedésfejelsztés Tiszaszentimrén
Felek közös akaratukból a projekt befejezési határidejét kívánják korrigálni az akadályoztatás okán szükséges a szerződés 6. pontjának módosítása:
2.1. Eredeti szöveg: A teljesítés határideje valamennyi ajánlati részre azonosan:Szerződéskötéstől számított 320. nap.
2.2. Módosítás utáni szövegezés:
Munkaterület átadás-átvétel tervezett napja: A szerződéskötés napjától számított 8 napon belül.
A teljesítés határideje valamennyi ajánlati részre azonosan: Szerződéskötéstől számított 320. nap + 114 nap azaz 434 nap (2020. május 01.)
Jelen szerződés módosítás az szerződéses összegeket nem érinti.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben