Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5275/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fegyvernek Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5231 Fegyvernek, 3216 sz. főút hrsz.: 1543, 1544/2, 1544/4, 1544/1, 1544/3, 119/1, 119/2, 119/3 5231 Fegyvernek, 4. sz. főút hrsz.: 1737/4, 1737/1, 1737/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fegyvernek Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84570080
Postai cím: Szent Erzsébet Út 171.
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közlekedésfejlesztés: Fegyvernek, Kétpó, Kuncsorba
Hivatkozási szám: EKR000212672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közlekedésfejlesztés Fegyverneken
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5231 Fegyvernek, 3216 sz. főút hrsz.: 1543, 1544/2, 1544/4, 1544/1, 1544/3, 119/1, 119/2, 119/3
5231 Fegyvernek, 4. sz. főút hrsz.: 1737/4, 1737/1, 1737/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. ajánlati rész: Közlekedésfejlesztés Fegyverneken
• Burkolatszél vágás 432 m
• Altalaj tömörítése 3216 j. út 3+692-3+824 km jobb-és bal o. felújítandó buszmegálló 440,7 m2
• Útalap készítése Ckt. j. anyagból 3216 j. út 1+142-1+258 km jobb-és bal o. felújítandó buszmegálló 75,8 m3
• Betonburkolat készítése CP4/2,7 j. bazaltbetonból 149,6 m3
• Süllyesztett szegély készítése 3216 j. út 3+692-3+824 km jobb-és bal o. felújítandó buszmegálló 263 m
• Hézagkiöntés rugalmas hézagkitöltő anyaggal 432 n
• Padkafolyóka építése e.gy. elemekből 145 m
• Alkalmatlan altalajok kitermelése szállítással 712 m3
• Altalaj tömörítése bevágásban, szgk. parkoló 178,6 m2
• Útalap készítése Ckt. j. anyagból szgk. parkoló 61 m3
• Térkő burkolat készítése 10 cm vtg 155,2 m2
• Hézagkiöntés rugalmas hézagkitöltő anyaggal, szgk. parkoló 138,7 m2
• Egyedi kerékpártámaszok gyártása és beépítése 40 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07759 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közlekedésfejlesztés Fegyverneken
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23389665
Postai cím: Szabadság Út 7.
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: Magyarország
E-mail: lisznyaikft@gmail.com
Telefon: +36 302066224
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56360327
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 101605929
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5231 Fegyvernek, 3216 sz. főút hrsz.: 1543, 1544/2, 1544/4, 1544/1, 1544/3, 119/1, 119/2, 119/3
5231 Fegyvernek, 4. sz. főút hrsz.: 1737/4, 1737/1, 1737/3
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. ajánlati rész: Közlekedésfejlesztés Fegyverneken
• Burkolatszél vágás 432 m
• Altalaj tömörítése 3216 j. út 3+692-3+824 km jobb-és bal o. felújítandó buszmegálló 440,7 m2
• Útalap készítése Ckt. j. anyagból 3216 j. út 1+142-1+258 km jobb-és bal o. felújítandó buszmegálló 75,8 m3
• Betonburkolat készítése CP4/2,7 j. bazaltbetonból 149,6 m3
• Süllyesztett szegély készítése 3216 j. út 3+692-3+824 km jobb-és bal o. felújítandó buszmegálló 263 m
• Hézagkiöntés rugalmas hézagkitöltő anyaggal 432 n
• Padkafolyóka építése e.gy. elemekből 145 m
• Alkalmatlan altalajok kitermelése szállítással 712 m3
• Altalaj tömörítése bevágásban, szgk. parkoló 178,6 m2
• Útalap készítése Ckt. j. anyagból szgk. parkoló 61 m3
• Térkő burkolat készítése 10 cm vtg 155,2 m2
• Hézagkiöntés rugalmas hézagkitöltő anyaggal, szgk. parkoló 138,7 m2
• Egyedi kerékpártámaszok gyártása és beépítése 40 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 101605929
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23389665
Postai cím: Szabadság Út 7.
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: Magyarország
E-mail: lisznyaikft@gmail.com
Telefon: +36 302066224
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56360327
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek közös akaratukból a projekt befejezési határidejét kívánják korrigálni az akadályoztatás okán szükséges a szerződés 6. pontjának módosítása.
2.1. Eredeti szöveg:
Munkaterület átadás-átvétel tervezett napja: A szerződéskötés napjától számított
8 napon belül.
A teljesítés határideje valamennyi ajánlati részre azonosan: Szerződéskötéstől számított 320. nap.
Előteljesítés megengedett.
Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni sikeres és eredményes hiány és hiba-mentes műszaki átadás-átvétellel.
Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott valamely határidőt a Vállalkozónak (vagy a vállalko-zóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény, munkavégzés-re alkalmatlan építési terület kialakulása, rendkívüli időjárási körülmények befolyásolása vagy a Meg-rendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet be-tartani, akkor az adott határidő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak, ha és amennyiben a Felek erről külön írásban megállapodnak, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett.
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022Együttműködés meg-valósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében című projekt támogatási szerződés szerint (3. számú melléklet - 6. mérföldkő) az építési kivitelezési tevékenység befejezési határidejét rögzítette. Megrendelő a támogatási szerződés 3. számú mellékletének 6. mérföldkövének teljesítési határidejét illetően támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet fog benyújtani, melyben kérelmezni fogja az építési kivitelezési tevékenység befejezési határidejének módosítását. Amennyiben a támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem jóváhagyásra és ennek alapján a támogatási szerződés módosítása megkötésre kerül, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti teljesítési határidő új közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a jelen szerződés módosítása nélkül, auto-matikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül meghosszabbodik az építési kivitelezési tevé-kenység támogatási szerződés módosításában meghatározott módosított befejezési határidejére. Aján-latkérő a támogatási szerződés módosításának megkötéséről 3 napon belül tájékoztatja nyertes ajánlat-tevőt.

2.2. Módosítás utáni szövegezés:
Munkaterület átadás-átvétel tervezett napja: A szerződéskötés napjától számított 8 napon belül.
A teljesítés határideje valamennyi ajánlati részre azonosan: Szerződéskötéstől számított 320. nap + 51 nap azaz 371 nap (2020. május 01.)
Előteljesítés megengedett.
Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni sikeres és eredményes hiány és hiba-mentes műszaki átadás-átvétellel.
Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott valamely határidőt a Vállalkozónak (vagy a vállalko-zóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény, munkavégzés-re alkalmatlan építési terület kialakulása, rendkívüli időjárási körülmények befolyásolása vagy a Meg-rendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet be-tartani, akkor az adott határidő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak, ha és amennyiben a Felek erről külön írásban megállapodnak, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett.
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében című projekt támogatási szerződés sze-rint (3. számú melléklet - 6. mérföldkő) az építési kivitelezési tevékenység befejezési határidejét rögzí-tette. Megrendelő a támogatási szerződés 3. számú mellékletének 6. mérföldkövének teljesítési határ-idejét illetően támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet fog benyújtani,
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vonatkozó létesítményeket határidőre I osztályú minőségben elkészültek. A Magyar Közút álalt kiadott Közútkezelői Hozzájárulás alapján (JNSZ-1206-2/2017) a munkaterüle-ten munkavégzés csak az előzetes engedélyük alapján végezhető.
A hivatkozott Hozzájárulás alapján a gyalogos átkelőhely és tartós útburkolati jelek ki-alakítása esetén a 4.3. és 4.4. pontok az irányadók. Az abban foglalt feltételek teljesül-tek határidőre. A Magyar Közút által kiadott hozzájárulás alapján a tartós burkolati jelek felfestése január időszakban csak tartós +5 fok felett lehetséges. A vonatkozó időszak-ban feltétel nem teljesült. A munkát az akadályoztatások miatt Kivitelező nem tudja be-fejezni.
A tartós burkolati jelek felfestése csak a műszaki átadás-átvétel és forgalomba helyezé-si eljárások eredményeképpen/ azok részeként lehetségesek valamint a Magyar Közút Kezelő ismételt engedélyével végezhetők (javasolt időszak: 2020. március 15. – 2020. április 30.)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 101605929 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 101605929 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
kérelmet fog benyújtani, melyben kérelmezni fogja az építési kivitelezési tevékenység befejezési határ-idejének módosítását. Amennyiben a támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem jóváha-gyásra és ennek alapján a támogatási szerződés módosítása megkötésre kerül, a Kbt. 141. § (4) be-kezdés a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti teljesítési határidő új közbeszerzési eljárás lefolyta-tása, és a jelen szerződés módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nél-kül meghosszabbodik az építési kivitelezési tevékenység támogatási szerződés módosításában meg-határozott módosított befejezési határidejére. Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosításának meg-kötéséről 3 napon belül tájékoztatja nyertes ajánlattevőt.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben