Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5289/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Tiszaszentmárton, Táncsics út 3/A (169 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41224085
Postai cím: Damjanich Út 30.
Város: Tiszaszentmárton
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4628
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szélné Papp Aranka
Telefon: +36 45433110
E-mail: tiszaszentmarton-hiv@naracom.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Orvosi szolgálati lakás építése”
Hivatkozási szám: EKR000121422020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tiszaszentmárton községben "Orvosi szolgálati lakás építése" a jelen felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint műszaki dokumentumokban foglaltak szerint.
Az épület egylakásos családi ház, melynek tervei a Miniszterelnökség Magyar Falu Program Orvosi Szolgálati Lakás Alprogramjának keretein belül készült mintaterv helyszíni adaptációjával készültek el. A tiszaszentmártoni szolgálati lakás a program nyújtotta mintatervek közül a 2-es számú, 4 szobás változat adaptációja a település által felajánlott telekre.
A ház új építésű épületként a Tiszaszentmárton, Táncsics út 3/A szám alatti telken (hrsz.: 169) valósul meg.
A telken és annak közvetlen közelében műemléki vagy helyi védettségű épület/építmény nincs. A telek nem esik műemléki környezetbe, sem régészeti lelőhely határain belülre. A telek nem tartozik sem Natura 2000-es, sem országos vagy helyi természeti védettségű területre. A telek enyhe lejtésű, az építési helyen kb. 80 cm szintkülönbség adódik.
A telek területe meglehetősen nagy (4592 m2), de nem beépítetlen: a Táncsics út felőli telekhatárnál a község Egészségháza áll, vele egybeépítve mögötte annak kazánháza, hátrább pedig egy gazdasági épület (garázs) található. Mindhárom használatban lévő, megtartandó épület. A szolgálati családi ház helyszínéül részben az Egészségház közelsége miatt esett az önkormányzat választása a szóban forgó telekre.
A telek (a működő Egészségház miatt) minden közművel rendelkezik. A szolgálati lakás víz-, csatorna- és elektromos hálózata a meglévő bekötésekhez csatlakozik, almérőkkel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Orvosi szolgálati lakás építése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Tiszaszentmárton, Táncsics út 3/A (169 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Funkció, használat:
A ház tisztán lakófunkciójú, 1 lakást tartalmazó épület. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata építteti a Magyar Falu Program Szolgálati Lakás Alprogramjának keretein belül kiírt pályázaton elnyert forrásokból. Az épület funkciósémáját, helyiségcsoportjait tekintve megegyezik a Szolgálati Lakás Program 2-es számú mintatervével. Egy szintes, 4 szobás lakóház kétbeállásos garázzsal. A padlástér nem fűtött, karbantartási céllal a műhely-tárolóból padlásfeljáróval megközelíthető. Az épület alapvetően három funkcionális egységből áll. Az elsőt a garázs, az ebből nyíló gardróbfolyosó és az épületgépészeti berendezések helyéül is szolgáló tároló-műhely adja. A gardróbfolyosó ezután közvetlenül a főbejárati előtérbe nyílik. A második egységet az előtértől (belépés után) balra eső konyha-étkező és az innen nyíló nappali szoba alkotja. A bejárati előtérből másik irányba (jobbra) fordulva található a harmadik egység: a külön épületszárnyat adó három hálószoba és a hozzájuk tartozó mosdóblokk alkotta lakórész. A mosdóblokk külön fürdőszobát, wc-helyiséget és a kettőt összekötő gardrób-előteret tartalmaz. A két fő épülettömeg és az azokat összekötő bejárati előtér adta keresztszárny az épület hátsókertje felé három oldalról kis díszkertet fog közre, melynek negyedik oldalán a nappaliból elérhető fedett terasz található.
Építészeti kialakítás:
A Tiszaszentmárton Község által a szolgálati lakás megépítésének céljára felajánlott telek mérete igen nagy, az Önkormányzat által kiválasztott mintaterv alaprajzi módosítását sem helyhiány, sem a tájolás nem indokolta. Az épület két fő tömegből áll, melyek tetőgerince a Táncsics útra és az Egészségház tetőgerincére majdnem merőleges, valamint az ezeket összekötő bejárati épületrészből, melynek gerinciránya az előző kettőére merőleges. Így kialakul egy előkerti, burkolt felületű udvar kocsibeállóval és gyalogos bejárattal. A hátsótelki udvar és a díszkertet rejtő „háromnegyed-átrium” a nappali fedett teraszával így az épülettömeg védett oldalára kerül, elhatárolva a Táncsics úttól és az Egészségháztól. A ház egy lakószintből és fűtetlen padlástérből áll, kiterjedése jellemzően horizontális jellegű. Az alaprajzi elrendezés, és a tetősíkok meredekségének alakítása összességében egy érdekes, változatos épülettömeget eredményez. A homlokzati felületek képzését a természetes anyaghasználat jellemzi: a lábazat bontott kisméretű tégla burkolatú, a falak és a nyílászáró keretek vakolt felületűek, a nyílászárók, a zsalugáterek, az előtető-, és ereszszerkezetek, valamint az oromdeszkázatok fából készülnek, a tető kerámiacseréppel van burkolva. A homlokzati színek összeállítása visszafogott harmóniára törekszik: a látszó bontott kisméretű tégla lábazati, a törtfehérre színezett vakolt felületekhez és az antracitszürke bádogos szerkezetekhez melegebb tónusú diószínű fa nyílászárók, faszerkezetek, látszó deszkázatok, valamint natúrvörös kettős hódfarkú cserepezés társul. A beltér kialakítása a külsővel összhangban természetes és igényes anyaghasználattal történik. A külső nyílászárókhoz hasonlóan a belső térelválasztó ajtók is diószínű pácolással készülnek, a falak és mennyezetek fehér festéséhez a padlók keményfa parkettájának vagy kőlap burkolatának világosabb melegbarna színárnyalatai társulnak. Ezek megfelelő kiegészítése lehet egy látszó kisméretű tégla, vagy rusztikusabb kő burkolatú kandalló a nappaliban.
AZ ÉPÍTMÉNY RENDELTETÉSÉNEK ISMERTETÉSE: A tervezett épület rendeltetése: egylakásos családi ház.
A TELEKRE, A TERVEZETT ÉS A MEGLÉVŐ ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT PARAMÉTEREK:
A telek helyrajzi száma: 169
A telek területe: 4592 m2
A telek övezeti besorolása: Vt (településközponti vegyes terület)
Épületgépészet:
Vízellátás:
A létesítményben ellátandó helyiségek a fürdőszoba, konyha, valamint a tároló helyiség.
A tervezett vizes berendezési tárgyak:
 WC (öbl. tartállyal) 2 db
 Mosdó/kézmosó 4 db
 Falikút 1 db
 Egymedencés mosogató 1 db
 Fürdőkád 1 db
 Mosógép 1 db
 Mosogatógép 1 db
Szennyvízelvezetés
Az ingatlanon új csatornahálózat kerül kialakításra. A csatornabekötés az ingatlanon az adott helyi Vízművek/ Csatornázási Művek elvi nyilatkozata és előírása alapján kerül majd kiépítésre. Az épületen belüli hálózat gravitációs, szétválasztott.
Csapadékvíz elvezetés:
Az épület magastetős. A tetőről a csapadékvíz a homlokzaton levezetett ejtőcsöveken keresztül jut a talajszintre. Csapadékvíz elvezető- és gyűjtőrendszer az ingatlanon nem kerül kiépítésre. A csapadékvíz az ingatlan területén elszikkasztásra kerül.
Villamos energiaellátás
Az épület részére új energiaellátó hálózatot tervezünk. Az energia ellátására új, szabványos (3 fázisú, kültéri, direkt mérés) csoportos fogyasztásmérőhely alakítandó ki a telekhatár 1m-es körzetében. A hőszivattyú kültéri egység részére külön H tarifás fogyasztásmérés tervezett. A fogyasztásmérőhely a kerítés mellett épített kukatárolóban lesz elhelyezve a tervezett épülettől 110 méterre. A mérő mellett helyezzük el a napelemes rendszer DC oldali áramtalanító főkapcsolóját.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok
részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező
műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 10
2 3. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
3 4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek jelen közbeszerzési eljárás tárgyát
képező építési beruházás tekintetében, mivel jelen beruházás esetében nem eredményezné a hatékonyságot sem gazdasági, sem műszaki sem minőségi téren. Tárgyi kivitelezési munkafázisok egymásra épülnek, és azok egy egységet képeznek, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, amennyiben egy egységként valósul meg. Továbbá tárgyi építésre vonatkozóan egy építési engedély került kiadásra, azaz a kivitelezési feladatok végrehajtására vonatkozóan a feltételek egy engedélyben foglalva kerültek kiadásra. Tekintettel arra, hogy támogatásból megvalósuló beruházás a jelen építési munka, így az elszámolás, valamint az adminisztrációs terhek, költségek is kevesebbe kerülnek. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: „Orvosi szolgálati lakás építése”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A bírálóbizottság javaslata alapján a döntéshozó az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem érkezett be a rendelkezésre álló forrás - nettó 159.080.992,-Ft mértékének megfelelő ajánlat. Az összességében legkedvezőbb Ajánlattevő ajánlatát visszavonta, így az érvénytelen, továbbá, hogy ha az adott eljárásban a további árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, így az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja szerint.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40171885
Postai cím: Dugonics Utca 8
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11837530215

Hivatalos név: Magiszter-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41417957
Postai cím: Vasút Utca 600/7 hrsz.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11245030215

Hivatalos név: BARATI - DÓSA Építőipari és Oktató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20610182
Postai cím: Ady Endre Utca 31. A. ép.
Város: Fényeslitke
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23768985215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/02/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Beérkezett ajánlatok az eljárásban:
1.)
Ajánlattevő neve: MAGISZTER-S Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4625 Záhony, Vasút utca 600/7.hrsz
Ajánlattevő adószáma: 11245030-2-15
1 Nettó vállalkozási díj (Ft): 159.056.105,-
2. Szakmai ajánlat: Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3
3. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap): 0
4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő): 0
2.)
Ajánlattevő neve: HARCON ÉPÍTÉS Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 8.
Ajánlattevő adószáma: 11837530-2-15

1 Nettó vállalkozási díj (Ft): 166.312.254,-
2. Szakmai ajánlat: Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 0
3. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap): 0
4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő): 0
3.)
Ajánlattevő neve: BARATI - DÓSA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 4621 Fényeslitke, Ady Endre utca 31. A. ép.
Ajánlattevő adószáma: 23768985-2-15

1 Nettó vállalkozási díj (Ft): 171.961.821,-
2. Szakmai ajánlat: Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3
3. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap): 0
4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő): 0
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés szerint járt el.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges