Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5317/2020
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Civilek Háza építése
Hivatkozási szám: EKR000055792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kaposvár 637/1 hrsz ingatlanon található az elhanyagolt, egykori infektológia épülete, mely a beruházás keretében teljes mértékben felújításra kerül. A teljes tömbbelső – volt kórház déli tömb – telke.
Az épület a Kaposvár, 637/1. helyrajzi számú Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló közművesített telken helyezkedik el. Az épület három szintes (alagsor, fsz., emelet), magastetős, összesen közel 1141 m2 hasznos alapterületű. Az átalakítandó épület 49/2017 (XII. 13.) önkormányzati rendelet értelmében helyi egyedi védelem (H1) alatt áll. A homlokzat fal és nyílászáró színekre településképi bejelentést kell készíteni. Az eljárás díjmentes.
Építési munka
Térrendezés:
A térrendezés során az alábbi főbb elem kerülnek kialakításra:
- környezetrendezés térburkolásokkal, növénytelepítésekkel, utcabútorozással:
Terület előkészítésként a növényültetéssel érintett részeken humuszterítést (177 m3) kell végrehajtani, majd a tervek alapján növényeket kell telepíteni: Lombos fa 17 db; örökzöld cserje 40/60-as 17 db, lombhullató cserje 30/40-es 530 db, évelők, díszfüvek 650 db. gyepesítés 1537 m2. A régi faállományon tisztító metszést kell végezni.
bútorozás: 6 db pad, 6 db kerékpártároló, 2 db szelektív hulladékgyűjtő
Terv szerinti részeken új kiselemes térkő burkolat készítése kerti szegéllyel, meglévő burkolatra térkő burkolat készítése.
Épület:
Az épület felújítása építési engedély nélkül folytatható, azonban elektronikus napló vezetése kötelező. Az épület teljes belső felújításon esik át, alaprajzi módosításokkal. Az épületben több válaszfal és az emeleten egy későbbi toldalék épületrész teljes elbontásra kerül, részleges akadálymentesítés készül lifttel.
A felújítás során teljesen új gépészet és villamos hálózat létesül, burkolatcsere, álmennyezet építés, külső-, belső nyílászárók cseréje, padlás hőszigetelése, festés, mázolás, tető felújítás, héjazatcsere, lapostetős terasz építés. Az épület a pinceszinten távhő bekötéssel rendelkezik hőcserélővel. A gépészeti rendszer kiépítése során ehhez kell csatlakozni.
épület összesen: 1140.63 m2
Tető:
873 m2 nagyságú tető felújítása: faanyagvédelmi szakvélemény alapján a tetőszerkezetet javítani szükséges (egyes elemek bárdolása, cseréje) mind a meglévő, mind az új faanyagot faanyagvédő szerrel kezelni kell. A teljes héjazatot, bádogozást cserélni kell.
Akadálymentesítés:
Akadálymentesítési tervfejezet szerinti munkák, lift építése, valamint a kiválasztott lift típusa alapján az engedélyezési tervdokumentáció el készítése és engedélyeztetése.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 55. § (6) bekezdésének alapján, a Kbt. 53. § (1) bekezdése szerint visszavonta és erről szóló hirdetményt ad fel.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben