Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0532/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Vámospércs Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:4287 Vámospércs, Debreceni utca 2 sz. HRSZ: 61/4 Parkoló: 61/4; 61/7; 61/11 és 61/12 hrsz.;4287 VÁMOSPÉRCS, DEBRECENI ÚT 2. HRSZ.: 61/4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vámospércs Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12550300
Postai cím: Béke Utca 1
Város: Vámospércs
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4287
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Asztalos Ágnes
Telefon: +36 52591500
E-mail: info@vamospercs.hu
Fax: +36 52591515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vamospercs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vamospercs.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Művelődési Ház és a mellette lévő park felújítása
Hivatkozási szám: EKR000936642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Művelődési Ház és a mellette lévő park felújítása Vámospércsen”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Művelődési ház felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261910-6
További tárgyak:45300000-0
45315000-8
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Debreceni utca 2 sz.
HRSZ: 61/4
Parkoló: 61/4; 61/7; 61/11 és 61/12 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A vámospércsi művelődési ház több tervezési állapot során kapta meg a jelenlegi arculatát.
Kiegészítő szerkezeti átalakítások érték az épületet. Ajánlatkérő jelen beruházás során egy mai igényeknek megfelelő, modern és élhető környezet létrehozását kívánja megvalósítani az épületben és annak közvetlen közelében.
A fejlesztéssel érintett épületnagyság, hasznos alapterület: 1657,97 m2. Szintszám: földszint + I. emelet + II. emelet
A Művelődési Ház több tervezési állapot során kapta meg a jelenlegi arculatát. Kiegészítő szerkezeti átalakítások érték az épületet. Cél egy mai igényeknek megfelelő, modern és élhető környezet kialakítása az épületben és annak közvetlen környezetében.
Építész - Meglévő, átalakított épület: Acélszerkezetű rácsos főtartós szelemenes tetőszerkezet van az épületen. Ezen héjazatként korcolt lemezfedést találtunk OSB építőlemez aljaztra rögzítve. A héjazat elbontásra kerül, az új épületrészben ismertetett szendvicspanel kerül fel rá. A függőeresz és a lefolyócsatorna 0,5 mm-es galambszürke színű horganyzott
acéllemezből készültek. A kéményeknél a szabványban előírt módon készült a bádogozás.
Ezek több helyen sérültek, javításra szorulnak. A meglévő nyílászárók állapota a mai hőtechnikai igényeknek nem megfelelő ezért a meglévő vegyes nyílászárók teljes egészében cserére szorulnak kornak megfelelő és biztonságtechnikai követelményeket is kielégítő szerkezetekre. Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, ajtó elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, 5kamrás profil, 2rétegű üvegezés, U=1,0 ABLAK kívül – belül galambszürke színű. Esetenként biztonsági fóliával
Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt 2rétegű üvegezéssel, Scücho Corona CT70. RAL galambszürke.
A belső ajtók fa szerkezetűek, tömör szárnyakkal, fehér színben. Az ajtólapok a WC és fürdő helyiségeken tömör betétesek. Cseréje bizonyos helyiségekben valósul meg a tervlapon feltűntetve.
Acél tokos beltéri nyílászárók elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), DOMOFERM ajtó,
100 x 210
90 x 210
75 x 210
110 x 210
100x210 tolóajtó
A meglévő kémények közül, a nem használt szerkezetek bontásra kerülnek. Természetes szellőzés biztosítható ablakokon keresztül.
Építész – Új épületrész: Az új épületrész alatt vasalatlan beton sávalap készül a meglévő épület alapozási szintjéhez igazodva. A felmenő teherhordó falazatok anyaga a kazánház és a műhely esetében a külső oldalakon 30 cm vtg. POROTHERM K tégla. Itt a külső oldalon hőszigetelő rendszer kerül felfogatásra a külső színvakolat alatt. Újabb pillér nem kerül beépítésre. Födémnyílás megszűntetésre kerül. Válaszfalak tégla, a II. emeleti szinten gipszkarton válaszfalak készülnek. A külső falazat a tervezett 38 cm-es vastagságban a 15 cm kiegészítő külső hőszigeteléssel. A felvonó aknában 3 rtg. talajvíznyomás elleni szigetelés készül, lángolvasztással ragasztva. A tetőhéjazat tetőpanel. Az új épületrészbe nem készül külön kémény, a radiátorok a meglévő épületben lévő rendszerre lesznek csatlakoztatva. Természetes szellőzés biztosítható ablakokon keresztül.
Vízellátás: A tervezett létesítményben szociális és tűzivíz igény (külső- és belső fali tűzcsap) lép fel, melynek ellátása közműhálózatról tervezett. Az ingatlan jelenleg is rendelkezik bekötő vezetékkel és vízmérővel. Az ingatlan vízellátása közműről biztosítható, amihez megfelelő méretű bekötővezeték létesítése szükséges, továbbá a külső tűzivíz igény fedezéséhez új közterületi tűzcsap kiépíttetése szükséges az ingatlan előtt. A belső fali tűzcsapok vízellátása is közműről valósul meg, az OTSZ-ben előírt, szükséges kifolyási nyomás biztosításához nyomásfokozó beépítése tervezett. A meglévő bekötővezeték bővítése szükséges. A vízmérő akna és a tervezett épület között térszint alatt vezetett csővezeték létesül. A tervezett épületbe belépve ötrétegű műanyag csőrendszerből és préskötéses idomaiból tervezett kiépíteni a vizes berendezéseket ellátó belső vízhálózatot. Épületen belül a vezetékek nagyrészt takartan, fal- vagy padlószerkezetben kerülnek elhelyezésre, szabadon csak a gépházi szerelvényekhez, berendezésekhez (pl. melegvíz termelő) csatlakozó rövid szakaszokon. Az épületen belüli vízvezetékeket szigeteléssel kell ellátni. A melegvíz termelést helyi elektromos melegvíz termelőkkel végezzük. Az épület jelenlegi külső (udvari) vízvezetékei többszöri javításon estek át, továbbá méretük sem megfelelő, bontásuk szükséges és új csőhálózatot alakítunk ki.
Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 20 literig HAJDU ZA - 10 zártrendszerű elektromos forróvíztároló, 10 literes alsó elhelyezésű tartály, kombinált 7 db
biztonsági szeleppel, 2 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2111211711
Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között HAJDU Z - 30 E zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali függőleges kivitelű, 30 1 db
literes tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2111511111
Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között HAJDU Z - 120 EK-1 zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali függőleges kivitelű, 120 4 db
literes tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2112015113
Karakterkorlát miatt folytatás:II.2.13) További információ pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki épület építésének/felújításának/bővítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)  10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van gépészeti munkák kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)  10
3 Többletjótállás időtartama (hónapokban)(minimum 0 hónap maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000936642019/reszletek honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:folyt1.:
Gázszerelés: Cél 2db meglévő, megmaradó készülék égéstermék elvezetésének átalakítása, fogyasztói vezeték és gázmérőhely áthelyezése. A berendezések továbbra is a helyiség légterétől független égésilevegő-ellátással fognak üzemelni. A jelenlegi, homlokzaton vezetett koncentrikus égéstermék kivezetésük szabálytalan kivitelű, továbbá a homlokzat felújítás miatt sem hagyható meg, ezért ezek kiváltása szükséges.
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak zárt tágulási vagy táptartály 4-50 liter között 1 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 11-20 tag között, szétszerelés nélkül 20 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok 20 db
Fűtés: A meglévő radiátoros rendszer elbontásra kerül egészen a kazánházban lévő hidraulikus váltóig. A hidraulikus váltó előtti primer rész megmarad. A fűtési energiát 2 db. meglévő megmaradó kondenzációs gázkazán fogja biztosítani. Az épület szintjei valamint a színházterem külön fűtési körökkel lesz ellátva a nyomásmentes osztó-gyűjtőről. A meglévő megmaradó hidraulikus váltó után új osztó-gyűjtő kiépítése történik. A radiátorok beszabályozása a termosztatikus szelepek elő beállításával történik, a helyiségenkénti szabályzást termosztatikus szelepfejek végzik. A fűtés indítását szintenként elhelyezett 2 db. helyiséghőmérséklet érzékelő termosztát vezérli.
Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig 29 db

Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények osztók vagy gyűjtők, idomacél tartószerkezettel 2 db
Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények légedények, keverőedények 2 db
Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése 1 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak zárt tágulási vagy táptartály 4-50 liter között 1 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 11-20 tag között, szétszerelés nélkül 20 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok 20 db
Szellőzés: A Művelődési Központ színháztermének légátöblítésére, valamint fűtésére és hűtésére kiegyenlített nyomásviszonyokat tartó szellőztető rendszer kerül beépítésre. A fűtő, hűtő egységet egy léghűtéses kondenzátor egységre kötjük. A rendszer beszabályozására és szabályozására négyszög ill. kör keresztmetszetű, állítható szabályozó zsaluk kerültek betervezésre.
Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 100-500 mm oldalhosszúság között AEROPRODUKT VL egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 0,6 42,74 m2
mm, 1,4 nyomásfokozat, oldalhossz:150-500 mm, Csz.: APVL011406

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 0,9 mm, 501-1000 mm oldalhosszúság között AEROPRODUKT VL egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 0,9 mm, 1,4 146,79 m2
nyomásfokozat, oldalhossz:1001- mm, Csz.: APVL011409
Karakterkorlát miatt folytatás:II.2.8) További információ pontban

II.2.1)
Elnevezés: Művelődési ház melletti park felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
További tárgyak:45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4287 VÁMOSPÉRCS, DEBRECENI ÚT 2. HRSZ.: 61/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az átalakítás előtt álló Művelődési Ház mellett található park városi pihenőtér funkciót tölt be. Jelenlegi állapota szerint azonban elavult –és sem fizikai állapotában, sem funkcionálisan nem képes megfelelni a vele szemben támasztott magas, elvárható igényszintnek.
A kivitelezés során a 485,88 m2 zöldterület újul meg. A Művelődési Ház melletti parkban meg kell tartani több funkciót és hangsúlyos városkép elemet. Így megmarad a téren található emléktábla, egy emelvényre helyezve, a park területén lévő 6 db árnyékod adó lombhullató fa és a park területén elhelyezkedő műtárgyak.
Földmunka: A telepítéshez szükséges talajszerkezet rendelkezésre áll. A bontásokat követően a területet meg kell szabadítania a törmeléktől. Helyenként talajpótlásra szükség lehet. Ültetés közben az ültető-gödrök illetve a fű igényeinek megfelelő felületi tápanyagjavítást biztosítani kell.
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% - föld visszatöltések 4 m3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% HK ágyazat és zúzott kő 37,26 m3

Sitt és építési törmelék elszállítása és elhelyezése. ( EWC kód szerinti elkülönített módon ) Lazulással növelt, becsült mennyiség. 1,5 m3
Növénytelepítés: A növénytelepítés elrendezését és az egyes ültetendő fajok meghatározását a K-5 jelű növénytelepítési terv tartalmazza. Szükséges az építési munkák befejeztével a bolygatott felszín finom tereprendezése, majd gyepesítése átl. 5dkg/m2 sport minőségű fűmag vetésével.
Borostányfal telepítése 19,39 fm

Sövény telepítése : vörös korallberkenye 6,84 m2

Sövény telepítése : balkáni babérmeggy 24,53 m2

Évelő növények ültetése: levendula, árnyliliom, szépecske ( külön kiírás szerinti tőtávolságokkal és megoszlásban ) 41,34 m2
Vízellátás: A telken jelenleg víz közmű bekötés megtalálható, mérete és helye megfelel az ingatlan ellátására. Az öntözés a vízi közmű tervben részletezett módon kerül megoldásra, a meglévő aknában újonnan kialakított hidroforon át, földbe süllyesztett, műanyag aknadobozokból. Új elemként ivókút létesül. A locsolás és az ivókút vízmérőjét a meglévő megmaradó vízmérő aknában kerül elhelyezésre elzárókkal. A vízóra aknából egy vezeték indul, melyet az akna irányába lejtéssel kell szerelni a leüríthetőség miatt.
Öntözőrendszerekhez rendszerelemek beépítése, visszacsapószelep, 3/4"-os GARDENA Kötőelem 25 mm x 3/4", 2761-20 5 db

Öntözőrendszerekhez rendszerelemek beépítése, GARDENA vízkonnektor elhelyezése, 8250-20 5 db
Burkolatok: A tér burkolatai minden esetben újak. Alépítményük részben adott. A járda vonalvezetése 2 egymásba metsző körívből áll. A park megközelítése a közterületi járdáról tereplépcsővel történik.
Tér- vagy járdaburkolat alap,ágyazat készítése. Kerti lépcsők alá, változó vastagságban, lépcsőzetes kialakításban, szegélykövek elheyezésével. Helyszínen kevert beton FN, vagy KK. 4 m3

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 6,cm vtg idomkővel _ Linea Kombi térkő 207,1 m2

Szegélykövezés készítése beton támasszal, kerti szegélykő 5x20, v 5x25 szürke 252,31 m
Erősáramú szerelés: Új elemként 5 db kandeláber elhelyezése tervezett. A térvilágítás kialakításakor bontásra kerülnek az alábbi anyagok, szerelvények: védőcsövek, vezetékek, kábelek, lámpatestek, installációs, szerelvények, elektromos tartószerkezetek. Az erősáramú nyomvonalakat földkábeles megoldással kell a villamos fogyasztókig eljuttatni. A meglévő elosztóberendezéstől 2 világítási áramkört kell indítani 2 külön védőcsőben, a későbbi kiépítés folytatása végett. A lámpatesteket egyenletesen szétosztva kell felfűzni az 5 eres földkábelre. Lámpatest: 4,3 m magasságú oszlopon lévő lámpatest. Megvilágítás - gyalogos közlekedési útvonalak: 10lux.
Utcabútorok: 6 db közterületi pad és 7 db hulladéktároló kihelyezése is megvalósul.
Akadálymentesítés: A parkok, és egyéb pihenőövezetek a társasági élet, a kikapcsolódás helyszínei, ezért minden látogató számára akadálymentes és biztonságos kialakítása alapkövetelmény. A parkot körülvevő és a parkon átvezető gyalogos- és sétautakat a kerekesszéket vagy scootert használó látogatók számára akadálymentes használatra alkalmas módon kell kialakítani, látható és tapintható jelzésekkel, elemekkel kiegészítve. A látássérült személyek könnyebb tájékozódását segítendő, a bejáratok mellett különböző fajtájú, kellemes illatú virágok telepítendőek.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki park és/vagy tér építésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.(igen/nem)  10
2 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki akadálymentes környezet kialakításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 Többletjótállás időtartama (hónapokban) (minimum 0 hónap maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000936642019/reszletek honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16094 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Művelődési ház felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az 1. részajánlattételi kör tekintetében a rendelkezésre álló fedezet összege a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú, „Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen” tárgyú projekt elszámolható költsége terhére nettó 341 811 024.- Ft, amelyet Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvben ismertetett az ajánlattevőkkel.
A legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő nettó ajánlati ára 369 957 612.-
Fedezethiány a legalacsonyabb összegű, ajánlat esetében: nettó 28. 146. 588.- Ft.
Vámospércs Városi Önkormányzata a hiányzó fedezetet nem kívánja biztosítani.
A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. (4) bekezdésének megfelelően igazolt -rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Tekintettel arra, hogy jelen eljárás 1. részajánlattételi körében valamennyi ajánlat ajánlati ára fedezeten felül volt, így Ajánlatkérő az ajánlat bírálatát nem végezte el.
A Kbt. 75. (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Eredménytelenné nyilvánításáról szóló ajánlatkérői döntés időpontja:2020.01.08.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96835270
Postai cím: Feketerét Utca 19
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732902209

Hivatalos név: Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40681296
Postai cím: Dobozi Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12110508209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Művelődési ház melletti park felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 2. részajánlattételi kör tekintetében az ajánlattételi határidő lejártáig 1 ajánlat érkezett.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V1.3.) További információk című pont 24. alpontjában előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pontját, azaz eredménytelennek kell nyilvánítani az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40681296
Postai cím: Dobozi Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12110508209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges