Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5320/2020
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Mende Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Mende község belterülete Záportározó (CSÁ-1-0-0 jelű levezető árkon) Hrsz.: 223/19 Szent István út Hrsz.: 150 Bercsényi utca Hrsz.: 300 Árpád vezér utca Hrsz.: 85 József Attila utca Hrsz.: 125 Arany János utca Hrsz.: 163 Csokonai Vitéz Mihály utca Hrsz.: 178 Rákóczi Ferenc utca Hrsz.: 193 Vörösmarty Mihály utca Hrsz.: 207 Mendei út Hrsz.: 224
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Epres Trans Fuvarozási és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mende Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82414951
Postai cím: Fő Utca 14
Város: Mende
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2235
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mona Gyula
Telefon: +36 306190421
E-mail: jegyzo@mende.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mende.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezetés - PM_Csapvizgazd_2018/23
Hivatkozási szám: EKR000059712020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
CSÁ-1-0-0 jelű levezető árok:
187 fm hosszban jókarba helyezés
csatlakozik a Szent István út – Bercsényi úti kereszteződésnél a meglévő NA 1000 b csőátereszhez
Záportározó (CSÁ-1-0-0 jelű levezető árkon)
Hrsz.: 223/19
anyaga: földmedrű
rézsű = 1:1,5
V = 1500 m3
Fenékszint: 155,42 mBf
Koronaszint: 157,35-157,90 mBf
Bevezetés: gravitációsan 155,92 mBf szinten CSE-07/4. rajzszámú 2. sz. keresztszelvény
szerint
Kivezetés: tervezett DN1000 beton áteresz CSE-03. számú helyszínrajz szerint
Tározó méretezése:
érkező vízmennyiség: 4718 l/s
tározandó vízmennyiség: 1324 m3
kialakítandó: 1500 m3
Szent István út
Hrsz.: 150
jobb oldal:
CSÁ-1-1-1 jelű TB 40/70/50 mederelemmel burkolandó árok 88,00 fm hosszban
Befogadó: DN600 átereszen keresztül (10,50 fm) a tervezett bal oldali CSÁ-1-1-0
jelű levezető árok
bal oldal:
CSÁ-1-1-0 jelű, TB 60/100/80 mederelemmel burkolandó árok 162,00 fm
hosszban
Befogadó: CSÁ-1-0-0 jelű meglévő levezető árkon
Bercsényi utca
Hrsz.: 300
bal oldal:
CSÁ-1-2-0 jelű TB 40/70/50 mederelemmel burkolandó árok 89,00 fm hosszban
Befogadó: meglévő CSÁ-1-0-0 jelű levezető árok
Szent István útra csatlakozó létesítmények:
Árpád vezér utca
Hrsz.: 85
CSÁ-1-1-0 jelű 13,46 fm TB 40/70/50 burkolatú árok
Befogadó: Szent István úti CSÁ-1-1-0 burkolt árok
József Attila utca
Hrsz.: 125
36,07 fm TB 40/70/50 burkolatú csapadékvíz elvezető árok
Befogadó: Szent István úti CSÁ-1-1-0 burkolt árok
Arany János utca
Hrsz.: 163
12,49 fm TB 40/70/50 burkolatú csapadékvíz elvezető árok
Befogadó: Szent István úti CSÁ-1-1-0 burkolt árok
Csokonai Vitéz Mihály utca
Hrsz.: 178
CSÁ-1-1-6 jelű 2,14 fm TB 40/70/50 burkolatú árok
Befogadó: Szent István úti CSÁ-1-1-0 burkolt árok
Rákóczi Ferenc utca
Hrsz.: 193
CSÁ-1-1-5 jelű 2,13 fm TB 40/70/50 burkolatú árok
Befogadó: Szent István úti CSÁ-1-1-0 burkolt árok
Vörösmarty Mihály utca
Hrsz.: 207
CSÁ-1-1-4 jelű 2,08 fm TB 40/70/50 burkolatú árok
Befogadó: Szent István úti CSÁ-1-1-0 burkolt árok
Mendei út
Hrsz.: 224
CSÁ-1-2-0 jelű 16,93 fm TB 40/70/50 burkolatú árok
Befogadó: Bercsényi úti CS-Á-1-2-0 jelű burkolt árok
Végső befogadó: a meglévő Ø 1,0 m ny. b. átereszen keresztül a 04/1 hrsz.-on meglévő
bevezetéssel az Alsó-Tápió-patak
kiviteli tervdokumentáció - 1 csomag papír alapon és elektronikusan átadva
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 234571037 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezetés - PM_Csapvizgazd_2018/23
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
További tárgyak:45232451-8
45232452-5
45232453-2
45232454-9
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Mende község belterülete
Záportározó (CSÁ-1-0-0 jelű levezető árkon)
Hrsz.: 223/19
Szent István út
Hrsz.: 150
Bercsényi utca
Hrsz.: 300
Árpád vezér utca
Hrsz.: 85
József Attila utca
Hrsz.: 125
Arany János utca
Hrsz.: 163
Csokonai Vitéz Mihály utca
Hrsz.: 178
Rákóczi Ferenc utca
Hrsz.: 193
Vörösmarty Mihály utca
Hrsz.: 207
Mendei út
Hrsz.: 224
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
CSÁ-1-0-0 jelű levezető árok:
187 fm hosszban jókarba helyezés
csatlakozik a Szent István út – Bercsényi úti kereszteződésnél a meglévő NA 1000 b csőátereszhez
Záportározó (CSÁ-1-0-0 jelű levezető árkon)
Hrsz.: 223/19
anyaga: földmedrű
rézsű = 1:1,5
V = 1500 m3
Fenékszint: 155,42 mBf
Koronaszint: 157,35-157,90 mBf
Bevezetés: gravitációsan 155,92 mBf szinten CSE-07/4. rajzszámú 2. sz. keresztszelvény
szerint
Kivezetés: tervezett DN1000 beton áteresz CSE-03. számú helyszínrajz szerint
Tározó méretezése:
érkező vízmennyiség: 4718 l/s
tározandó vízmennyiség: 1324 m3
kialakítandó: 1500 m3
Szent István út
Hrsz.: 150
jobb oldal:
CSÁ-1-1-1 jelű TB 40/70/50 mederelemmel burkolandó árok 88,00 fm hosszban
Befogadó: DN600 átereszen keresztül (10,50 fm) a tervezett bal oldali CSÁ-1-1-0
jelű levezető árok
bal oldal:
CSÁ-1-1-0 jelű, TB 60/100/80 mederelemmel burkolandó árok 162,00 fm
hosszban
Befogadó: CSÁ-1-0-0 jelű meglévő levezető árkon
Bercsényi utca
Hrsz.: 300
bal oldal:
CSÁ-1-2-0 jelű TB 40/70/50 mederelemmel burkolandó árok 89,00 fm hosszban
Befogadó: meglévő CSÁ-1-0-0 jelű levezető árok
Szent István útra csatlakozó létesítmények:
Árpád vezér utca
Hrsz.: 85
CSÁ-1-1-0 jelű 13,46 fm TB 40/70/50 burkolatú árok
Befogadó: Szent István úti CSÁ-1-1-0 burkolt árok
József Attila utca
Hrsz.: 125
36,07 fm TB 40/70/50 burkolatú csapadékvíz elvezető árok
Befogadó: Szent István úti CSÁ-1-1-0 burkolt árok
Arany János utca
Hrsz.: 163
12,49 fm TB 40/70/50 burkolatú csapadékvíz elvezető árok
Befogadó: Szent István úti CSÁ-1-1-0 burkolt árok
Csokonai Vitéz Mihály utca
Hrsz.: 178
CSÁ-1-1-6 jelű 2,14 fm TB 40/70/50 burkolatú árok
Befogadó: Szent István úti CSÁ-1-1-0 burkolt árok
Rákóczi Ferenc utca
Hrsz.: 193
CSÁ-1-1-5 jelű 2,13 fm TB 40/70/50 burkolatú árok
Befogadó: Szent István úti CSÁ-1-1-0 burkolt árok
Vörösmarty Mihály utca
Hrsz.: 207
CSÁ-1-1-4 jelű 2,08 fm TB 40/70/50 burkolatú árok
Befogadó: Szent István úti CSÁ-1-1-0 burkolt árok
Mendei út
Hrsz.: 224
CSÁ-1-2-0 jelű 16,93 fm TB 40/70/50 burkolatú árok
Befogadó: Bercsényi úti CS-Á-1-2-0 jelű burkolt árok
Végső befogadó: a meglévő Ø 1,0 m ny. b. átereszen keresztül a 04/1 hrsz.-on meglévő
bevezetéssel az Alsó-Tápió-patak
kiviteli tervdokumentáció - 1 csomag papír alapon és elektronikusan átadva
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. az M1 pontban bemutatott szakember többlet tapasztalata (db, 5 db és e feletti megajánlást ajánlatkérő maximális pontszámot ad) 10
2 4. többlet jótállás biztosítása (ajánlatkérő 36 hónap többlet jótállás esetén maximális pontszámot ad) 5
3 5. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (igen/nem) 5
4 6. Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 70 %-ban (igen/nem) 5
5 3. az M2 pontban bemutatott szakember többlet tapasztalata (db, 5 db és e feletti megajánlást ajánlatkérő maximális pontszámot ad) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 2. értékelési szempont teljes neve: az M1 pontban bemutatott szakember csapadékvíz elvezetési rendszer építése terén szerzett többlet tapasztalata (db, 5 db és e feletti megajánlást ajánlatkérő maximális pontszámot ad)
A 3. értékelési szempont teljes neve: az M2 pontban bemutatott szakember csapadékvíz elvezetési rendszer tervezése terén szerzett többlet tapasztalata (db, 5 db és e feletti megajánlást ajánlatkérő maximális pontszámot ad)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Csapadékvíz elvezetés - PM_Csapvizgazd_2018/23
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Epres Trans Fuvarozási és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52656235
Postai cím: Szegfű Utca 1/a
Város: Nyáregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2723
Ország: Magyarország
E-mail: eprestrans@eprestrans.hu
Telefon: +36 12157628
Internetcím(ek): (URL) www.eprestrans.hu
Fax: +36 12157628
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11933681213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 234409449
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 234571037
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kiviteli terv készítés, felelős műszaki vezető, aszfaltozás, betonozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Munkabíró Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48958305
Postai cím: Falu Tamás Utca 16
Város: Ócsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2364
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13797014213

Hivatalos név: Epres Trans Fuvarozási és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52656235
Postai cím: Szegfű Utca 1/a
Város: Nyáregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2723
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11933681213

Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82225375
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213

Hivatalos név: Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55702173
Postai cím: Akácfa Utca 2/a
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14335556213

Hivatalos név: Drei Gáz-Víz és Csatorna Építő Közkereseti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60857860
Postai cím: Csabamező Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28073435242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges