Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0533/2020
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
Teljesítés helye:A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU213 A teljesítés helye: Magyarország, Veszprém város közigazgatási területe Teljesítési helyszínek, ellátandó létesítmények: 1. Hriszto Botev Általános Iskola, 8200 Veszprém, Botev u. 2. 2. Dózsa György Általános Iskola, 8200 Veszprém, Szent István u. 56. 3. Rózsa Úti Általános Iskola, 8200 Veszprém, Rózsa u. 43/2. 4. Gyulaffy László Általános Iskola, 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24. 5. Kozmutza Flóra Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, 8200 Veszprém, Tüzér u. 44. (továbbiakban Kozmutza F. helyszín) 6. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8200 Veszprém, Tüzér u. 42. 7. Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola 8200 Veszprém, Megyeház tér 5. 8. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 8200 Veszprém Iskola u. 4. 9. Lovassy László Gimnázium 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11. 10. Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5.11. Cholnoky Jenő Általános Iskola 8200 Veszprém, Cholnoky u. 21. 12. Deák Ferenc Általános Iskola, 8200 Veszprém, Aradi Vértanúk u. 2. 13. Kossuth Lajos Általános Iskola, 8200 Veszprém, Budapest u. 11. 14. Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, 8200 Veszprém, Csap u. 10. 15. Simonyi Zsigmond Általános Iskola, 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 28. 16. Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1. 17. Veszprémi Középiskolai Kollégium, 8200 Veszprém, Stadion u. 20-22. 18. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös u. 1. 19. Báthory István Általános Iskola, 8200 Veszprém, Halle u. 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bakony GASZT Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
Nemzeti azonosítószám: AK20827
Postai cím: Haszkovó utca 39.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fábián József
Telefon: +36 88425805
E-mail: titkarsag@veinszol.veszprem.hu
Fax: +36 88427680
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás biztosítása a veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet által ellátott egyes intézmények számára
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás biztosítása a veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet által ellátott egyes intézmények számára
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU213 A teljesítés helye: Magyarország, Veszprém város közigazgatási területe Teljesítési helyszínek, ellátandó létesítmények: 1. Hriszto Botev Általános Iskola, 8200 Veszprém, Botev u. 2. 2. Dózsa György Általános Iskola, 8200 Veszprém, Szent István u. 56. 3. Rózsa Úti Általános Iskola, 8200 Veszprém, Rózsa u. 43/2. 4. Gyulaffy László Általános Iskola, 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24. 5. Kozmutza Flóra Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, 8200 Veszprém, Tüzér u. 44. (továbbiakban Kozmutza F. helyszín) 6. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8200 Veszprém, Tüzér u. 42. 7. Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola 8200 Veszprém, Megyeház tér 5. 8. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 8200 Veszprém Iskola u. 4. 9. Lovassy László Gimnázium 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11. 10. Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5.11. Cholnoky Jenő Általános Iskola 8200 Veszprém, Cholnoky u. 21. 12. Deák Ferenc Általános Iskola, 8200 Veszprém, Aradi Vértanúk u. 2. 13. Kossuth Lajos Általános Iskola, 8200 Veszprém, Budapest u. 11. 14. Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, 8200 Veszprém, Csap u. 10. 15. Simonyi Zsigmond Általános Iskola, 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 28. 16. Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1. 17. Veszprémi Középiskolai Kollégium, 8200 Veszprém, Stadion u. 20-22. 18. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös u. 1. 19. Báthory István Általános Iskola, 8200 Veszprém, Halle u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás biztosítása konyha és étkező üzemeltetéssel, a veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet által ellátott egyes intézmények számára.
A nyertes ajánlattevő kötelezettsége (valamennyi teljesítési helyszín, ellátandó létesítmény esetében) a veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet által ellátott egyes intézmények közétkeztetésének folyamatos biztosítása a megjelölt adagszámban a 37/2014. (IV.30.) EMMI
rendelet szerinti mennyiségi és minőségi összetételben.
Az ajánlatkérő - kis számú, külön megjelölt létesítmény kivételével - a nyertes ajánlattevő számára biztosítja a főző/melegítő konyha, és étkező működtetésére alkalmas helyiségeket, amelyek infrastruktúrával történő felszerelése, és az átvett létesítmények futamidő alatti működtetése a nyertes ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő kifejezett előírása, hogy azokon a teljesítési helyszíneken,
ahol a szolgáltatás nyújtására helyiséget biztosít, a nyertes ajánlattevő köteles a nevezett intézmények étkeztetését ezen helyiségekben biztosítani. Azon létesítmények vonatkozásában pedig, ahol nem biztosítható étkezésre alkalmas helyiség, és ajánlatkérő eltérően nem rendelkezik,
a nyertes ajánlattevőnek az általa - az ajánlatkérő előírásainak megfelelően - biztosított helyszínen kell az előírt étkeztetéseket lebonyolítani.
Az irányadó éves (1. tanévre vonatkozó, induló) adagszámok (melyek a normál és diétás étkezéseket is tartalmazzák):
Étkezés típusa Éves adagszám (adag/év)általános iskolai 7-10 éves és 11-14 éves korosztály egyszeri (menza) 293 080
általános iskolai 7-10 éves és 11-14 éves korosztály háromszori (napközi) 213 770 középiskolai / szakiskolai (15-18 éves korosztály) egyszeri (menza) 89 285
középiskolai / szakiskolai (15-18 éves korosztály) ötszöri kollégiumi egyedi
reggeli 50 742
ebéd 61 753
vacsora 48 768 Kozmutza Flóra Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium teljesítési
helyszínen
óvodás (4-6 éves) háromszori (napközi) 730
óvodás (4-6 éves) ötszöri (egész napos) 272
általános iskolai 7-10 éves és 11-14 éves korosztály háromszori (napközi) 3 665
általános iskolai 7-10 éves és 11-14 éves korosztály egész napos (ötszöri) 3 989
szakiskolai (15-18 éves korosztály) háromszori (napközi) 2 408
szakiskolai (15-18 éves korosztály) egész napos (ötszöri) 5 448
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a nevezett intézmények esetében - külön-külön,
éves szinten, a tanévre vonatkozóan megállapított - adagszámoktól, illetve a szállítási napok számától, a teljesítés során legfeljebb + 30%- kal eltérjen.
Fenti mennyiségek keretében a diétás adagok aránya maximálisan 2%, kivétel ez alól a Kozmutza Flóra Általános Iskola teljesítési helyszín, ahol a diétás adagok aránya maximálisan 11%.
Ütemezés:A teljesítés megkezdésének időpontja 2015. július 30. Ettől az időponttól kezdődően bocsátja ajánlatkérő rendelkezésre a nyertes ajánlattevő számára a teljesítési helyszíneket a kialakítás,
felszerelés, és egyéb szolgáltatás nyújtásához szükséges beavatkozások elvégzésére.
A nyertes ajánlattevő az étkeztetési szolgáltatást 2015. szeptember 1. napjától kezdődően öt tanévre (óvodai étkeztetés esetében nevelési évre), azaz 2020. június 30-ig terjedő időszakra köteles biztosítani, azzal, hogy az iskolai tanév vége június 15. Szállítási napok száma: átlagosan 21
nap / 1 hónap, összesen általános és középiskola: 185 szolgáltatási nap/év, kollégium: 200 szolgáltatási nap /év, óvoda: 220 szolgáltatási nap/év. Az egyes étkezések biztosítására előírt időpontokat, időtartamokat a dokumentáció részeként kiadásra kerülő dokumentáció tartalmazza.
A szolgáltatás elvárt tartalmát, teljesítéssel szembeni elvárásokat, futamidő alatt figyelembe veendő előírásokat a dokumentáció, illetve ennek mellékleteként rendelkezésre bocsátásra kerülő műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2015/07/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11062 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás biztosítása a veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet által ellátott egyes intézmények számára
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2015/06/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bakony GASZT Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Radnóti tér 2. 1. em. 130.
Város: Veszprém
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2.887.035.270
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Magyarország, Veszprém város közigazgatási területe Teljesítési helyszínek, ellátandó létesítmények: 1. Hriszto Botev Általános Iskola, 8200 Veszprém, Botev u. 2. 2. Dózsa György Általános Iskola, 8200 Veszprém, Szent István u. 56. 3. Rózsa Úti Általános Iskola, 8200 Veszprém, Rózsa u. 43/2. 4. Gyulaffy László Általános Iskola, 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24. 5. Kozmutza Flóra Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, 8200 Veszprém, Tüzér u. 44. (továbbiakban Kozmutza F. helyszín) 6. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8200 Veszprém, Tüzér u. 42. 7. Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola 8200 Veszprém, Megyeház tér 5. 8. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 8200 Veszprém Iskola u. 4. 9. Lovassy László Gimnázium 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11. 10. Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5.11. Cholnoky Jenő Általános Iskola 8200 Veszprém, Cholnoky u. 21. 12. Deák Ferenc Általános Iskola, 8200 Veszprém, Aradi Vértanúk u. 2. 13. Kossuth Lajos Általános Iskola, 8200 Veszprém, Budapest u. 11. 14. Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, 8200 Veszprém, Csap u. 10. 15. Simonyi Zsigmond Általános Iskola, 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 28. 16. Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1. 17. Veszprémi Középiskolai Kollégium, 8200 Veszprém, Stadion u. 20-22. 18. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös u. 1. 19. Báthory István Általános Iskola, 8200 Veszprém, Halle u. 10.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás biztosítása konyha és étkező üzemeltetéssel, a veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet által ellátott egyes intézmények számára.
A nyertes ajánlattevő kötelezettsége (valamennyi teljesítési helyszín, ellátandó létesítmény esetében) a veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet által ellátott egyes intézmények közétkeztetésének folyamatos biztosítása a megjelölt adagszámban a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szerinti mennyiségi és minőségi összetételben.
Az ajánlatkérő - kis számú, külön megjelölt létesítmény kivételével - a nyertes ajánlattevő számára biztosítja a főző/melegítő konyha, és étkező működtetésére alkalmas helyiségeket, amelyek infrastruktúrával történő felszerelése, és az átvett létesítmények futamidő alatti működtetése a
nyertes ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő kifejezett előírása, hogy azokon a teljesítési helyszíneken,ahol a szolgáltatás nyújtására helyiséget biztosít, a nyertes ajánlattevő köteles a nevezett intézmények étkeztetését ezen helyiségekben biztosítani. Azon létesítmények vonatkozásában pedig, ahol nem biztosítható étkezésre alkalmas helyiség, és ajánlatkérő eltérően nem rendelkezik,a nyertes ajánlattevőnek az általa - az ajánlatkérő előírásainak megfelelően - biztosított helyszínen kell az előírt étkeztetéseket lebonyolítani.
Az irányadó éves (1. tanévre vonatkozó, induló) adagszámok (melyek a normál és diétás étkezéseket is tartalmazzák):
Étkezés típusa Éves adagszám (adag/év)
általános iskolai 7-10 éves és 11-14 éves korosztály egyszeri (menza) 293 080
általános iskolai 7-10 éves és 11-14 éves korosztály háromszori (napközi) 213 770 középiskolai / szakiskolai (15-18 éves korosztály) egyszeri (menza) 89 285
középiskolai / szakiskolai (15-18 éves korosztály) ötszöri kollégiumi egyedi
reggeli 50 742
ebéd 61 753
vacsora 48 768Kozmutza Flóra Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium teljesítési
helyszínen óvodás (4-6 éves) háromszori (napközi) 730
óvodás (4-6 éves) ötszöri (egész napos) 272
általános iskolai 7-10 éves és 11-14 éves korosztály háromszori (napközi) 3 665
általános iskolai 7-10 éves és 11-14 éves korosztály egész napos (ötszöri) 3 989
szakiskolai (15-18 éves korosztály) háromszori (napközi) 2 408
szakiskolai (15-18 éves korosztály) egész napos (ötszöri) 5 448
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a nevezett intézmények esetében - külön-külön,éves szinten, a tanévre vonatkozóan megállapított - adagszámoktól, illetve a szállítási napok számától, a teljesítés során legfeljebb + 30%- kal eltérjen.
Fenti mennyiségek keretében a diétás adagok aránya maximálisan 2%, kivétel ez alól a Kozmutza Flóra Általános Iskola teljesítési helyszín, ahol a diétás adagok aránya maximálisan 11%.
Ütemezés:A teljesítés megkezdésének időpontja 2015. július 30. Ettől az időponttól kezdődően bocsátja ajánlatkérő rendelkezésre a nyertes ajánlattevő számára a teljesítési helyszíneket a kialakítás, felszerelés, és egyéb szolgáltatás nyújtásához szükséges beavatkozások elvégzésére.
A nyertes ajánlattevő az étkeztetési szolgáltatást 2015. szeptember 1. napjától kezdődően öt tanévre (óvodai étkeztetés esetében nevelési évre), azaz 2020. június 30-ig terjedő időszakra köteles biztosítani, azzal, hogy az iskolai tanév vége június 15. Szállítási napok száma: átlagosan 21
nap / 1 hónap, összesen általános és középiskola: 185 szolgáltatási nap/év, kollégium: 200 szolgáltatási nap /év, óvoda: 220 szolgáltatási nap/év. Az egyes étkezések biztosítására előírt időpontokat, időtartamokat a dokumentáció részeként kiadásra kerülő dokumentáció tartalmazza.
A szolgáltatás elvárt tartalmát, teljesítéssel szembeni elvárásokat, futamidő alatt figyelembe veendő előírásokat a dokumentáció, illetve ennek mellékleteként rendelkezésre bocsátásra kerülő műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2015/07/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2.744.223.186
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bakony GASZT Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Radnóti tér 2. 1. em. 130.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. szerződésmódosítás:

Az eredeti szerződés szerint az alábbi teljesítési helyek kerültek megnevezésre:
1. Hriszto Botev Általános Iskola, 8200 Veszprém, Botev u. 2.
2. Dózsa György Általános Iskola, 8200 Veszprém, Szent István u. 56.
3. Rózsa Úti Általános Iskola, 8200 Veszprém, Rózsa u. 43/2.
4. Gyulaffy László Általános Iskola, 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24.
5. Kozmutza Flóra Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, 8200
Veszprém, Tüzér u. 44. (továbbiakban Kozmutza F. helyszín)
6. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
7. Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola 8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
8. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 8200 Veszprém Iskola u. 4.
9. Lovassy László Gimnázium 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
10. Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5.
11. Cholnoky Jenő Általános Iskola 8200 Veszprém, Cholnoky u. 21.
12. Deák Ferenc Általános Iskola, 8200 Veszprém, Aradi Vértanúk u. 2.
13. Kossuth Lajos Általános Iskola, 8200 Veszprém, Budapest u. 11.
14. Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, 8200 Veszprém, Csap u. 10.
15. Simonyi Zsigmond Általános Iskola, 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 28.
16. Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1.
17. Veszprémi Középiskolai Kollégium, 8200 Veszprém, Stadion u. 20-22.
18. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös u. 1.
19. Báthory István Általános Iskola, 8200 Veszprém, Halle u. 10.
A szerződésmódosítást követően a teljesítési helyek jegyzéke kiegészül a a Veszprémi SZC „SÉF”
Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájával az alábbi indok alapján.
Felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvényben meghatározott nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, Megrendelő a Vállalkozóval -mint a közbeszerzési eljárás nyertesével- 2015.június 19. napján Vállalkozási Szerződést (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) kötöttek gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában.
II. szerződés módosítás:
I. Az eredeti szerződés szerint:
3.1. Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékét (szolgáltatási díj) a Vállalkozó
Közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata alapján az alábbiakban határozzák meg (ajánlat tartalma alapján töltendő ki):
Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 492,13 Ft + ÁFA
Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 777,17 Ft + ÁFA
Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 578,74 Ft + ÁFA
Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) ötszöri (kollégiumi) egyedi étkezés egy fő/napra
vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 1.513,39 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra
vonatkozó nettó ajánlati ára: 490,55 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 811,02 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 624,41 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) ötszöri
(egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 988,98 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen szakiskolai (15-18 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 655,90 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen szakiskolai (15-18 éves) ötszöri étkezés (egész napos ellátás) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1.054,33Ft + ÁFA
3.9. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 3.1. pontjában foglalt egységárakat Felek közös megegyezéssel a 2017. január 1. napjával kezdődő évtől kezdve évenként maximum a KSH által közzétett infláció mértékével, közös megegyezéssel megemelhetik Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének határozata alapján. Az áremelésre vonatkozó javaslatát Vállalkozó legkésőbb az áremeléssel érintett évet megelőző év november 01. napjáig jelezheti Megrendelő felé.
Az eredeti szerződés az alábbiak szerint módosult:
3.1. Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékét (szolgáltatási díj) az alábbiakban határozzák meg:
Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 531,50 Ft + ÁFA
Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 838,58 Ft + ÁFA
Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 625,20 Ft + ÁFA
Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) ötszöri kollégiumi egyedi étkezés egy fő/napra
vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 1633,86 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra
vonatkozó nettó ajánlati ára: 529,92 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 876,38 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 674,80 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1.068,50 Ft +
ÁFA
Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 708,66 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) ötszöri étkezés (egész napos ellátás) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1.138,58 Ft + ÁFA
3.9. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 3.1. pontjában foglalt egységárakat Felek közös megegyezéssel a 2017. január 1. napjával kezdődő évtől kezdve évenként maximum a KSH által közzétett mindenkori szakági (óvodai, iskolai étkeztetés) infláció mértékével, közös megegyezéssel megemelhetik Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének határozata alapján. Az áremelésre vonatkozó javaslatát Vállalkozó legkésőbb az áremeléssel érintett évet megelőző év november 01. napjáig jelezheti Megrendelő felé.
III. szerződésmódosítás:
EREDETI SZERZŐDÉS SZERINT:
3.3. A Vállalkozó számla benyújtására havonta utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjától jogosult, az előző hónap igazolt teljesítésének megfelelő, a tételes elszámolás szabályai szerint meghatározott értékben. A Megrendelő előleget nem biztosít a Vállalkozó részére.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN:
1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik része Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával közbeszerzési eljárást folyatatott le „közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás biztosítása a veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet által ellátott egyes intézmények számára” tárgyában (a továbbiakban: Eljárás).
2. A lefolytatott Eljárás nyertes Ajánlattevője Vállalkozó lett, ebből következően Felek egymással vállalkozási szerződést (a továbbiakban: vállalkozási szerződés) kötöttek 2015. június 19. napján, mely vállalkozási szerződést 2016. október 28. napján I. sz. módosító okirattal és 2017. február 28. napján II. sz. módosító okirattal módosítottak.
3. Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a vállalkozási szerződés 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
3.3. A Vállalkozó számla benyújtására havonta utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjától jogosult, vagy amennyiben tanítási szünetek miatt a tárgyhóban további teljesítésre előre láthatólag már nem kerül sor a Megrendelő előzetes írásbeli kérésére az utolsó teljesítés napjától jogosult, a tárgyhónap igazolt teljesítésének megfelelő, a tételes elszámolás szabályai szerint meghatározott értékben. A Megrendelő előleget nem biztosít a Vállalkozó részére.
5. Felek megállapítják, hogy a jelen módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti nem lényeges módosításnak minősül.
6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen okiratban foglalt módosítások hatályba lépésének időpontja: 2017. október … napja.
7. Felek rögzítik továbbá, hogy a köztük létrejött, 2. pontban körülírt vállalkozási szerződést változatlan tartalommal hatályában fenntartják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
8. A Felek a jelen okiratot elolvasták, megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

IV. szerződésmódosítás:
MÓDOSÍTÁS ELŐTT A SZERZŐDÉS SZÖVEGEZÉSE:
3.1. Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékét (szolgáltatási díj) az alábbiakban határozzák meg:
Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 531,50 Ft + ÁFA
Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 838,58 Ft + ÁFA
Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 625,20 Ft + ÁFA
Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) ötszöri kollégiumi egyedi étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 1633,86 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 529,92 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 876,38 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 674,80 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1.068,50 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 708,66 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) ötszöri étkezés (egész napos ellátás) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1.138,58 Ft + ÁFA
SZERZŐDÉS MIRE VÁLTOZOTT:
3.1. Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékét (szolgáltatási díj) az alábbiakban határozzák meg:
Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 563,39 Ft + ÁFA
Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 888,89 Ft + ÁFA
Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 662,54 Ft + ÁFA
Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) ötszöri kollégiumi egyedi étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 1731,70 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 561,71 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 928,96 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 715,29 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1132,61 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 751,18 Ft + ÁFA
Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) ötszöri étkezés (egész napos ellátás) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1206,88 Ft + ÁFA
V. szerződésmódosítás:
MÓDOSÍTÁS ELŐTT A SZERZŐDÉS SZÖVEGEZÉSE:
3.1. Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékét (szolgáltatási díj) az alábbiakban határozzák meg:
# Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 563,39 Ft + ÁFA
# Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 888,89 Ft + ÁFA
# Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 662,54 Ft + ÁFA
# Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) ötszöri kollégiumi egyedi étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 1731,70 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 561,71 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 928,96 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 715,29 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1132,61 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 751,18 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) ötszöri étkezés (egész napos ellátás) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1206,88 Ft + ÁFA

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN:

3.1. Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékét (szolgáltatási díj) az alábbiakban határozzák meg:
# Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 608,46 Ft + ÁFA
# Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 960,00 Ft + ÁFA
# Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 715,54 Ft + ÁFA
# Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) ötszöri kollégiumi egyedi étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 1870,21 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 606,35 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 1002,58 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 771,86 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1222,52 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 810,80 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) ötszöri étkezés (egész napos ellátás) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1302,96 Ft + ÁFA
VI. szerződésmódosítás

MÓDOSÍTÁS ELŐTT A SZERZŐDÉS SZÖVEGEZÉSE:
3.1. Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékét (szolgáltatási díj) az alábbiakban határozzák meg:
# Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 608,46 Ft + ÁFA
# Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 960,00 Ft + ÁFA
# Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 715,54 Ft + ÁFA

# Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) ötszöri kollégiumi egyedi étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 1870,21 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 606,35 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 1002,58 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 771,86 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1222,52 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 810,80 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) ötszöri étkezés (egész napos ellátás) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1302,96 Ft + ÁFA

SZERZŐDÉST KÖVETŐEN:

3.1. Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékét (szolgáltatási díj) az alábbiakban határozzák meg:
# Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 653,48 Ft + ÁFA
# Általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 1031,04 Ft + ÁFA
# Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) egyszeri étkezés (menza) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 768,49 Ft + ÁFA

# Középiskolai/szakiskolai (15-18 éves) ötszöri kollégiumi egyedi étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) 2008,60 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 651,22 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen óvodai (4-6 éves) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára: 1076,76 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 828,97 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) ötszöri (egész napos ellátás) étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1312,98 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) háromszori étkezés (napközi) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 870,79 Ft + ÁFA
# Kozmutza F. helyszínen készségfejlesztő iskolai (15-18 éves) ötszöri étkezés (egész napos ellátás) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft): 1399,37 Ft + ÁFA
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés 3.9. pontja alapján a Szerződés 3.1. pontjában foglalt egységárakat Felek közös megegyezéssel a 2017. január 1. napjával kezdődő évtől kezdve évenként maximum a KSH által közzétett mindenkori szakági (óvodai, iskolai étkeztetés) infláció mértékével, közös megegyezéssel megemelhetik Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének határozata alapján. Az áremelésre vonatkozó javaslatát Vállalkozó legkésőbb az áremeléssel érintett évet megelőző év november 01. napjáig jelezheti Megrendelő felé. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 2019. október 25. napján kelt levelével a szerződésben foglalt vállalkozói díj emelésére tett javaslatot a szerződés 3.9. pontjában foglaltak szerint, amely javaslatot Megrendelő elfogadott. Mindezeken túl a szerződést módosítani szükséges a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2019. (XI.21.) önkormányzati rendeletének hatályba lépése miatt.
5. Felek megállapítják, hogy a jelen és a korábbi módosítások eredményeként a vállalkozási szerződés ellenértékének növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10 %-át.
6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen okiratban foglalt módosítások hatályba lépésének időpontja: 2020. január 1. napja.
7. Felek rögzítik továbbá, hogy a köztük létrejött, 2. pontban körülírt vállalkozási szerződést változatlan tartalommal hatályában fenntartják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
8. A Felek a jelen okiratot elolvasták, megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 2.980.951.026 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 2.744.223.186 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Felek a szerződésmódosításban foglaltakat megismerték és hozzájárulásukat adták a hirdetmény közzétételéhez.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben