Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5361/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kisköre Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:3384 Kisköre, Tisza II. ltp. hrsz.: 2259
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisköre Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65603231
Postai cím: Széchenyi István Út 24.
Város: Kisköre
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3384
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax: +36 56786695
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskore.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-2.1.1-15-HE1-2016-00001 Inkubátorház Kiskörén
Hivatkozási szám: EKR000206202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Inkubátorház és civil szolgáltató ház kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3384 Kisköre, Tisza II. ltp. hrsz.: 2259
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése 1,50 m 2 db
• Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton 280 m2
• Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 94 m2
• Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben 280 m
• PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra 497 m2
• Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 5*210 cm 13 db
• Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel 1032 m2
• Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal 280 m2
• Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 610 m2
• Lapostető hő- és hangszigetelése; 725 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 190
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-15-HE1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07568 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Inkubátorház és civil szolgáltató ház kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23389665
Postai cím: Szabadság Út 7.
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: Magyarország
E-mail: lisznyaikft@gmail.com
Telefon: +36 302066224
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56360327
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 263634825
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3384 Kisköre, Tisza II. ltp. hrsz.: 2259
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése 1,50 m 2 db
• Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton 280 m2
• Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 94 m2
• Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben 280 m
• PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra 497 m2
• Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 5*210 cm 13 db
• Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel 1032 m2
• Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal 280 m2
• Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 610 m2
• Lapostető hő- és hangszigetelése; 725 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 298
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 263634825
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23389665
Postai cím: Szabadság Út 7.
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: Magyarország
E-mail: lisznyaikft@gmail.com
Telefon: +36 302066224
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56360327
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az 1. sz. szerződésmódosítás során az alábbiakat rögzítették:
Előzőek alapján Felek a jelen szerződésmódosításról döntöttek, mely a megvalósítás időszakra vonatkozik jelen módosítással, a későbbiekben szükséges a projekt műszaki tartamának korrekcióját, pótmunka elvégzését is szerződésmódosítással átvezetni.
Felek felülvizsgálták a projekt során történő megvalósítási körülményeket mely alapján pótmunkák elvégzése vált szükségessé. Megrendelő a pótmunkák költségeit a fennálló műszaki tartalom korrekciójával képes biztosítani, mely az 1. sz. szerződésmódosításban előirányzásra került.
Felek közös akaratukból a projekt műszaki tartalmát kívánják korrigálni az alábbiak szerint:
Pótmunka megrendelése:
2.11 Kábelárok ásás földkitermeléssel, kábelek részére, 10 cm vastagságú homokágy készítéssel, műanyag védőfedlappal, jelző szalag elhelyezéssel, földvisszatöltéssel, döngöléssel (komplex tétel) 0,6 m széles, 0,8 m mély kábelárok 100 fm 1 024 6 153 102 400 615 300
3.09 Erőátviteli és jelzőkábel szerelése kábelárokba, épületen belül tartószerkezetre
NYY-J 5x50mm2 100 fm 6 911 847 691 100 84 700
9* 39-005-1 Szárazvakolat készítése, gipszkartonlapból,
maximális magasság 3,0 m, normál gipszkarton lap, 12,5 mm, 234 m2 1650 2950 386100 690300
36-051-7.0-0149239 Szárazépítési profilok elhelyezése
glettelési és gipszkarton munkákhoz,
PVC-ből, kemény PVC-ből, horganyzott acélból, alumíniumból,
élvédő profilok pozitív sarkokhoz
MASTERPLAST Alux élvédő gipszkartonhoz 297 m 135 550 40095 163350
1 15-004-1.1.1.1 Síklemez zsaluzása,
alátámasztó állvánnyal,
fa zsaluzattal,
3 m magasságig 8,4 m2 11000 10000 92400 84000
2 31-000-12.2 Födémfeltöltések bontása,
könnyű feltöltések bontása salakból, sittből,
testsűrűség 1000-1500 kg/m³ között 1,7 m3 0 24300 0 41310
3 31-000-10.3 Betétes födémek bontása,
födém bontása 0,84 m3 0 39500 0 33180
4 31-001-1.2.1-0220956 Betonacél helyszíni szerelése
függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
4-10 mm átmérő között
FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 10 mm 0,15 t 260000 324000 39000 48600
5 31-001-2-0452004 Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe
FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50 0,06 t 260000 70900 15600 4254
6 31-001-3.1.1-0120503 Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból,
vasbeton lemezben hegesztett háló vagy hálós vasalás alá
Műanyag távtartó U-bak 25 mm-es 8,4 m2 100 600 840 5040
7 31-052-1.2.1 Lyukfúrás vasbetonba, 20 mm átmérőig, acél tüskék beragasztása 28 db 5400 6360 151200 178080
8 21-021-4.1.2- Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel,
12 cm vastagság felett
C30/37 - XC1 - 24 - F2 - CEM 52,5, m = 7,0 finomsági modulussal 2,8 m3 31200 34644 87360 97003,2
9 31-030-11.1.1.1-0121110 Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,
kézi továbbítással és bedolgozással,
merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva,
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,6 cm vastagságig
C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5 60 m3 28300 25750 1698000 1545000
8* 39-005-1 Szárazvakolat készítése, gipszkartonlapból,
maximális magasság 3,0 m, normál gipszkarton lap, 12,5 mm, 260 m2 1650 2950 429000 767000
36-051-7.0-0149239 Szárazépítési profilok elhelyezése
glettelési és gipszkarton munkákhoz,
PVC-ből, kemény PVC-ből, horganyzott acélból, alumíniumból,
élvédő profilok pozitív sarkokhoz
MASTERPLAST Alux élvédő gipszkartonhoz 124 m 135 550 16740 68200
K Egyéb épületlakatos szerkezet elhelyezése: hőszivattyú és légkezelő gép tartószerkezet gyártás és elhelyezés tetőn 1 klt 2848223 885000 2848223 885000
K Autódaru biztosítása acélszerkezet és a gépek beemeléséhez 1 klt 0 950000 0 950000
48-000-5.1 Mechanikai rögzítésű bitumenes lemez szigetelés bontása, egy réteg le
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kivitelező 2019.10.03. napon tartott helyszíni bejárás alkalmával az alábbiakat közölte:
A tervezett szellőző rendszer az épületbe nem telepíthető, annak helyigénye használhatatlan építményi belmagasságot eredményez, szükséges a szellőztető rendszer áttervezése és a kapcsolódó tartószerkezeti kialakítás tisztázása (födémterhelés vizsgálata)
A módosítás a kapcsolódó műszaki tartalom változásait rögzíti.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 263634825 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 263634825 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben