Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5371/2020
CPV Kód:45216112-2
Ajánlatkérő:Budapest Környéki Törvényszék
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Környéki Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92339846
Postai cím: Thököly Út 97-101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faller Beatrix
Telefon: +36 14676216
E-mail: FallerB@birosag.hu
Fax: +36 12522469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épületrekonstrukció - Gödöllői Járásbíróság
Hivatkozási szám: EKR001227602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45216112-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Gödöllői Járásbíróság és Járási Ügyészség (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 19.) épületének rekonstrukciója és bővítése.
Az 555 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozólag építőmesteri munkálatok, új épületszárny szerkezetépítése, épületgépészeti munkálatok, épületvillamossági munkálatok, strukturált informatikai hálózat, hő- és füstelvezetési rendszer, teremhangosító, tanúbehívó, ügyfélhívó rendszer, összetett védelmi- és tűzjelző rendszer védőcsövezési munkái, kép és hangrögzítő rendszer védőcsövezése, iratlift, közmű csatlakozások kiépítésének munkálatai, ingatlanon belüli gépjárműparkolók kialakítása, kert kialakításának munkálatai, belsőépítészet, állagromlás javítása, villamos hálózatra kapcsolt 50 kWp alatti teljesítményű napelemes rendszer tervezése és kivitelezése.
554/1. és 556/4. hrsz.: Kapcsolódó rámpa-támfal építésének folytatásával kapcsolatos munkák: gyalogos rámpa – támfal építés, burkolat helyreállítás és forgalomkorlátozás
558. és 969. hrsz.: Közterületen folyó munkák: csapadékvíz elvezetés, csapadékvíz bekötés, burkolat helyreállítás, forgalomtechnika.
2. Adatok:
555 helyszínrajzi számú telkek területe: 1.754 m2
Beépítettség (555 hrsz.): 78,99%
Beépítési mód: kialakult állapot szerint
Épület szintszáma: pince, fsz.+1 emelet
Összes nettó hasznos alapterület: 2.738,45 m2
Zöldfelület (555 hrsz.): 185 m2
Szintterületi mutató (555 hrsz.): 1,95
Homlokzatmagasság: 10,9 m
Parkolóhelyek száma:
555 hrsz-ú teleken 2 db (1 db mozgáskorlátozottak részére, 1 db a BV intézet részére)
Az áramvételi lehetőség az ingatlanon rendelkezésre áll. A kialakítás, valamint a felhasznált energia költsége Ajánlattevőt terheli.
Vízvételi lehetőség az ingatlanon rendelkezésre áll. A fogyasztásmérés kialakítása Ajánlattevő feladata. A mérés kialakítása és a felhasznált víz költsége Ajánlattevőt terheli.
Jogerős építési engedély, megvalósulási terv és a módosított kiviteli terv rendelkezésre áll.
A tartalékkeret mértéke: a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5%-a.
További részletek a műszaki leírásban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23127 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben