Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0541/2020
CPV Kód:55523000-2
Ajánlatkérő:Fót Város Önkormányzata Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet
Teljesítés helye:Fót, pontos címek a II.1.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fót Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79450960
Postai cím: Vörösmarty Tér 1
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polonkai Andrea
Telefon: +36 27535365
E-mail: polonkai.andrea@fot.hu
Fax: +36 27358232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fot.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fot.hu
 
Hivatalos név: Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22038797
Postai cím: Dózsa György Út 12-14.
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polonkai Andrea
Telefon: +36 27535365
E-mail: polonkai.andrea@fot.hu
Fax: +36 27358232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotigesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fotigesz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Étkeztetés biztosítása Fót Város intézményeiben
Hivatkozási szám: EKR000721462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55523000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Étkeztetés biztosítása Fót Város intézményeiben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55523000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Fót, pontos címek a II.1.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ételek minőségének meg kell felelni a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott előírásoknak és a 68/2007. (VII.26.) FVM_EÜM-SZMM rendeletben, valamint a 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról rendeletben foglaltaknak.
Vállalkozási szerződés keretében Fót Város intézményeiben bölcsődei, óvodai, általános iskolai, felnőtt és szociális felnőtt étkeztetés biztosítása vásárolt élelmezés formában, kiszállítással.
Az alábbi becsült mennyiségben kell biztosítani a szolgáltatást a „normál” étkezés vonatkozásában: összesen 236.166 adag
• bölcsőde napi 4x-i étkezés összesen 6.634 adag
• óvoda napi 3x-i étkezés összesen 45.023 adag
• egyházi óvoda napi 1x-i étkezés (ebéd) összesen 5.353 adag
• általános iskola napi 3x-i étkezés összesen 190.326 adag
 alsós tízórai 38.873 adag, ebéd 47.561 adag, uzsonna 36.034 adag
 felsős tízórai 13.536 adag, ebéd 23.047 adag, uzsonna 8.724 adag
• felnőtt napi 1x-i étkezés (ebéd) összesen 11.381 adag
A reggelit és tízórait legkésőbb reggel 8 óráig, az ebédet és uzsonnát legkésőbb 11.30 percig kell a tálalókonyhákra szállítani. Létszámadatok pontosítása (lemondások, pótigények) Fót Város Önkormányzatának 30/2016. (IX.29.) számú rendelete alapján.
Ajánlatkérő az intézményi (iskolai, óvodai, bölcsődei) szünetek (őszi, téli, tavaszi, nyári) alatt az átlagoshoz képest kisebb mennyiséget igényel. A zárás és a szünetek pontos idejét (időtartamát) Ajánlatkérő legalább 5 nappal azok megkezdése előtt írásban köteles közölni a Vállalkozóval.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy adott esetben (pl. iskolai kirándulási napokra) ebéd helyett hidegcsomagot igényeljen. A hidegcsomag igénylést Ajánlatkérő a tárgynapot megelőző 5. napig írásban köteles lejelenteni a Vállalkozónak. A hidegcsomag elszámolása az ebéd szolgáltatási díja alapján történik.
Teljesítés helye:
• Fóti Fáy András Általános Iskola (2151 Fót, Fáy András tér 1.)
• Fóti Garay János Általános Iskola (2151 Fót, Arany János u. 20-26.)
• Németh Kálmán Általános Iskola (2151 Fót, Március 15. u. 40.)
• Apponyi Franciska Óvoda (2 telephely: 2151 Fót, Fruzsina u. 4. és Ibolyás u. 2.)
• Fóti Boglárka Óvoda-Bölcsőde (4 telephely: 2151 Fót, Bölcsőde u. 1.; Bölcsőde u. 2.; Eőri Barna u. 37.; Béke u. 33.)
• Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodája (2151 Fót, Vörösmarty u. 1- 4.)
• ESZEI (2151 Fót, Hargita u. 36.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16065 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Étkeztetés biztosítása Fót Város intézményeiben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57515706
Postai cím: Újszász Utca 45/B O ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: konyveles@julienne.hu
Telefon: +36 306282773
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85010516
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55523000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55523000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Fót, pontos címek a II.1.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ételek minőségének meg kell felelni a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott előírásoknak és a 68/2007. (VII.26.) FVM_EÜM-SZMM rendeletben, valamint a 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról rendeletben foglaltaknak.
Vállalkozási szerződés keretében Fót Város intézményeiben bölcsődei, óvodai, általános iskolai, felnőtt és szociális felnőtt étkeztetés biztosítása vásárolt élelmezés formában, kiszállítással.
Az alábbi becsült mennyiségben kell biztosítani a szolgáltatást a „normál” étkezés vonatkozásában: összesen 236.166 adag
• bölcsőde napi 4x-i étkezés összesen 6.634 adag
• óvoda napi 3x-i étkezés összesen 45.023 adag
• egyházi óvoda napi 1x-i étkezés (ebéd) összesen 5.353 adag
• általános iskola napi 3x-i étkezés összesen 190.326 adag
 alsós tízórai 38.873 adag, ebéd 47.561 adag, uzsonna 36.034 adag
 felsős tízórai 13.536 adag, ebéd 23.047 adag, uzsonna 8.724 adag
• felnőtt napi 1x-i étkezés (ebéd) összesen 11.381 adag
A reggelit és tízórait legkésőbb reggel 8 óráig, az ebédet és uzsonnát legkésőbb 11.30 percig kell a tálalókonyhákra szállítani. Létszámadatok pontosítása (lemondások, pótigények) Fót Város Önkormányzatának 30/2016. (IX.29.) számú rendelete alapján.
Ajánlatkérő az intézményi (iskolai, óvodai, bölcsődei) szünetek (őszi, téli, tavaszi, nyári) alatt az átlagoshoz képest kisebb mennyiséget igényel. A zárás és a szünetek pontos idejét (időtartamát) Ajánlatkérő legalább 5 nappal azok megkezdése előtt írásban köteles közölni a Vállalkozóval.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy adott esetben (pl. iskolai kirándulási napokra) ebéd helyett hidegcsomagot igényeljen. A hidegcsomag igénylést Ajánlatkérő a tárgynapot megelőző 5. napig írásban köteles lejelenteni a Vállalkozónak. A hidegcsomag elszámolása az ebéd szolgáltatási díja alapján történik.
Teljesítés helye:
• Fóti Fáy András Általános Iskola (2151 Fót, Fáy András tér 1.)
• Fóti Garay János Általános Iskola (2151 Fót, Arany János u. 20-26.)
• Németh Kálmán Általános Iskola (2151 Fót, Március 15. u. 40.)
• Apponyi Franciska Óvoda (2 telephely: 2151 Fót, Fruzsina u. 4. és Ibolyás u. 2.)
• Fóti Boglárka Óvoda-Bölcsőde (4 telephely: 2151 Fót, Bölcsőde u. 1.; Bölcsőde u. 2.; Eőri Barna u. 37.; Béke u. 33.)
• Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodája (2151 Fót, Vörösmarty u. 1- 4.)
• ESZEI (2151 Fót, Hargita u. 36.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 126351074
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57515706
Postai cím: Újszász Utca 45/B O ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: konyveles@julienne.hu
Telefon: +36 306282773
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Tekintettel arra, hogy tárgyi szolgáltatás biztosítása elengedhetetlen a központi konyha elkészüléséig, a Vállalkozói díj nettó 41.340.558,- Ft-tal való megemelése és a teljesítési határidő 59 nappal való meghosszabbítása vált szükségessé, amelynek eredményeképpen Felek a Szerződés módosításáról döntöttek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket AK kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, tekintettel arra, hogy további építési munkák elvégzése vált szükségessé a tárgyi szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen „Központi konyha felújítása” tárgyú projektszerződéshez kapcsolódóan, amely előre nem látható, objektív okból (vélhetően tervezői hiba miatt) nem indult meg, ennek következményeként további munkák elvégzése vált szükségessé annak érdekében, hogy a konyha üzemeltetése megkezdődjön és így a tárgyi szerződés szerződésszerűen teljesedésbe menjen. A fenti, hátráltató körülmény az eredeti szerződés megkötését (2019. augusztus 21.) követően merült fel (2019. november 29.), így az, hogy a „Központi konyha felújítása” tárgyú projektszerződés vélhetően tervezői hiba miatt nem indult meg, illetve ebből kifolyólag további építési és szerelési munkák váltak szükségessé, a Szerződés megkötésének időpontjában AK előtt nem volt ismert (folyt.VII.1.pont)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 85010516 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 126351074 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
folyt. VI.2.2) vagyis az igény a Szerződés megkötését követően merült fel;
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
c) az ellenérték növekedése (nettó 41.340.558,- Ft) nem éri el az eredeti szerződés értékének 50 %-át (42.505.258,- Ft).
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben