Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5414/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vámospércs Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:4287 Vámospércs 486/59 hrsz.;4287 Vámospércs 486/56 hrsz., parkolók esetében: 4287 Vámospércs 475/2 és 486/57 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vámospércs Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12550300
Postai cím: Béke Utca 1
Város: Vámospércs
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4287
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Asztalos Ágnes
Telefon: +36 52591503
E-mail: kozbeszerzes@vamospercs.hu
Fax: +36 52591515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vamospercs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vamospercs.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-2.1.2-15 Városi környezetjavító intézkedések
Hivatkozási szám: EKR000230872020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017 számú „Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen”
Ajánlatkérő mindkét részajánlattételi kör tekintetében felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: JÓLÉTI PARK (MARINKA)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112711-2
45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4287 Vámospércs 486/59 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építés során egy új, földszinti kialakítású kiszolgáló épület jön létre mintegy 74,94 m2 hasznos alapterületen. Az épületet kizárólag nyári időszakban használják. A kivitelezés során 75,00 m2 nagyságú előtető is létesül. A tartófalak alá 60 cm szélességben vasbeton sávalap készül. Az alapozási sík –1,2 méterben lett meghatározva. A válaszfalak alatt vasbeton sávalapot kell készíteni 30 cm szélességben betonból a pontalapok 80 x 80-as alapozási síkja 1,20 méterben lett meghatározva. A külső falazatok PHOROTHERM falazó elemből készülnek 30 cm vastagságban, melyre 15 cm hőszigetelés és nemes vakolat felületképzés készül. A belső főfalak szintén PHOROTHERM falazó elemből készülnek 30 cm vastagságban javított mészhabarcsba falazva. A válaszfalak 10 cm vastagságban készülnek, PHOROTHERM válaszfallapokból falazva. Az épületre a földszint felett fagerendás födém készül, alsó részén párazáró fóliával, 2,0 cm vastag gipszkarton borítással. A hőszigetelés érdekében a gerendák között 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre. A talajnedvesség ellen 2 rétegű szigetelés készítendő, VILLAS típusú bitumenes lemez felhasználásával. A földszint és padlástér közötti födém esetén a hőszigetelés biztosítására a párazáró fóliára (0,3 mm vastag PVC. fólia) a födémre 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés kerül, a falakat pedig 15 cm hőszigetelés kerül beépítésre. Az épületen 21˚-os sátortető szerkezet kerül kivitelezésre. Az épületre lindab fedés készül. Az épületbe hőszigetelt kivitelű műanyagú szerkezetű ablakok és bejárati ajtó valamint fa alapanyagú belső ajtók kerülnek beépítésre. Az épület előtti előtető 15 x15-ős fából készül. Az épület vízigénye utcai gerinchálózatról biztosított. A HMV ellátását a kazán szolgálja ki átfolyós üzemben. Az épületben a hidegvíz alapvezeték (ötrétegű műanyagcső PE-Xc/Al/PE-Xc) szabadon ill. falhoronyban szerelendő, és alsó elosztással látandók el a berendezési tárgyak ágvezetékeken keresztül. A használati melegvíz-hálózatokat a hidegvízzel párhuzamos nyomvonalon vezettük, kialakításuk és szerelvényezésük azzal teljesen azonos módon történik. a berendezési tárgyakból kikerülő szennyvizet bűzelzárón keresztül ágvezetékekkel a berendezéscsoportokat összefogó alapvezetékbe gyűjti. A belsőterű helyiségek szellőztetésére helyiségenkénti elszívó radiális ventillátorokkal tervezzük megoldani, vezérlésük a villanykapcsolókkal történik késleltetett leállítással. Az elszívott levegőt közvetlenül a tető felett a szabadba juttatjuk. Gravitációs szellőzést csak a homlokzati nyílászárókkal ellátott kisebb légterű helyiségek kapnak. A parkolás az utcában lévő meglévő parkolókban történik.
A kivitelezés részeként a területen 10 db támlás padok, 6 db hulladékgyűjtők, 10 db napelemes park világító kandeláberek kerülnek telepítésre, sétányok közösségi, burkolt terek jönnek létre. A tervezési területen található legelő minőségű gyep felszedése megvalósul, a felső talajréteg cseréjét előkészítő föld fejtés a parképítés előkészítésének fázisát érintik. Burkolatépítési munkák keretében megtörténik tükörszedés zúzottkő burkolatú felületeken; tükörfelszín síkba rendezése és tömörítése; szegély építése; burkolat építése térkőből; burkolat építése gyalogos közlekedés számára zúzottkőből. Növényzet telepítése fa termetű taxonok ültetésével történik. A fák számára 1x1x1m-es ültetőgödör kiásása szükséges, 50kg szervestrágya felhasználásával az ültető föld gödörbe terítése előtt. Ültetendő faiskolai méret 10/12, egy karóval rögzítendő az ültetett fa törzse. Taxonok a Növénylista és a telepítési terv szerint, 50db. A gyepesítést Extra Sport fűmagkeverék felhasználásával, 5dkg/m2 kiszórása mellett kell végezni.
A meglévő záportározó tavat tervezzük felhasználni öntözővíz puffer felhasználásra, ennek érdekében kettős funkciójúvá alakul. A záportározó tó feltöltésnél – 128,60 mBf – a tervezett záportározó 5430 m3 csapadékvizet képes ideiglenesen tározni. A zöldterület öntözését, valamint az öntözővíz puffer kapacitást biztosító kettős funkciójú tó (záportározó és öntözővíz puffer tó) vízellátásának biztosítását az ingatlanon létesítendő 1 db sekélymélységű kút segítségével kívánjuk megoldani. Megtörténik 2 db ernyős vízgomba telepítése is. A kiszolgáló épület és esőbeálló építésével kapcsolatosan csapadékvíz elvezetés és szikkasztó létesítés is tervezett. A csapadékvíz rendszer hossza 68 fm. A függőeresz csatornák egyesítetten szikkasztóaknába tervezzük bevezetni. Tervezett létesítmény 1 db földmedrű szikkasztó árok, mely aljára 20 cm coule kavics kerül. Átlagos vízmélység: 0,50 m; fenékszélesség: 3,00 m; árok hossz: 3,50 m; rézsűhajlás: 1: 1,5; térfogat: 14,175 m3. Az árokhoz tartozó tetőfelület mérete: 171,53 m2. A vízigény Vámospércs belterület 486/59 hrsz.-ú ingatlanon történik, s ezáltal a Piac utcai D110KPE gerincvezetékről a tervezett vízbekötés építésével biztosítottá válik. A Marinkai épülethez szennyvíztartályt tereztünk, amelyet majd szippantó autóval szállítanak el a szennyvíztisztító telepre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van közhasználatú építmény építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki közpark és/vagy szabadtér építésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. (igen/nem) 10
3 Jótállás vállalt időtartama /min. 36 hónap, max. 60 hónap/  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: VÁROSI PIAC
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112711-2
45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4287 Vámospércs 486/56 hrsz., parkolók esetében: 4287 Vámospércs 475/2 és 486/57 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építés során egy új piac épület létesült mintegy 480,63 m2 hasznos alapterületen, melyben helyet kap a jogszabályban szükséges helyiségek és az azt kiszolgáló infrastrukturális feltételek. A piac földszint kialakítású. Eladótér: 432,00 m2, kiszolgáló épület: 48,63 m2. A kivitelezés során 75,00 m2 nagyságú előtető is létesül.
A tartófalak alá 60 cm szélességben vasbeton sávalap készül. Az alapozási sík –1,2 méterben lett meghatározva. A válaszfalak alatt vasbeton sávalapot kell készíteni 30 cm szélességben betonból a pontalapok 80 x 80-as alapozási síkja 1,20 méterben lett meghatározva. A külső falazatok PHOROTHERM falazó elemből készülnek 30 cm vastagságban, melyre 15 cm NIKECEK hőszigetelés és nemes vakolat felületképzés készül. A belső főfalak szintén PHOROTHERM falazó elemből készülnek 30 cm vastagságban javított mészhabarcsba falazva. A válaszfalak 10 cm vastagságban készülnek, PHOROTHERM válaszfallapokból falazva. Az épületre a földszint felett fagerendás födém készül, alsó részén párazáró fóliával, 2,0 cm vastag gipszkarton borítással. A hőszigetelés érdekében a gerendák között 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre. A padlástérben történő esetleges közlekedésre 2,0 cm-es járható OSB lapok kerülnek a födém teljes felületén. A talajnedvesség ellen 2 rétegű szigetelés készítendő, VILLAS típusú bitumenes lemez felhasználásával. Az épületen 21˚-os sátortető szerkezet kerül kivitelezésre. Az épületre lindab fedés készül. Az fedett elárusítóhely 15 x 15-ős fa oszlopokon áll és 15 x 15-ös fa gerendák fogják össze. Az épületbe hőszigetelt kivitelű műanyagú szerkezetű ablakok és bejárati ajtó valamint fa alapanyagú belső ajtók kerülnek beépítésre. A falak esetében sima oldalfal vakolat készül, a felületek (gipszkarton is) 3 rétegű fehér diszperziós festéssel készülnek. A padlóburkolatok mázas kerámiából és lamináltpadlóból készülnek. A belső felületképzése 2,5 cm vastagságban perlit habarcs alapvakolattal, a külső felületek nemes vakolat felsőréteggel kerül kialakításra, tört fehér színben. Az épületre horganyzott acéllemezből készülnek a bádogos (függőeresz csatornák, hajlatbádogozások) szerkezetek. Az alapvezetékek végpontjain illetve legmagasabb pontjain automatalégtelenítőket kell beépíteni. A mélypontokon ürítők beépítéséről kell gondoskodni. Az épület vízigénye utcai gerinchálózatról biztosított. A HMV ellátását a kazán szolgálja ki átfolyós üzemben. Az épületben a hidegvíz alapvezeték (ötrétegű műanyagcső PE-Xc/Al/PE-Xc) szabadon ill. falhoronyban szerelendő, és alsó elosztással látandók el a berendezési tárgyak ágvezetékeken keresztül. A belsőterű helyiségek szellőztetésére helyiségenkénti elszívó radiális ventillátorokkal tervezzük megoldani, vezérlésük a villanykapcsolókkal történik késleltetett leállítással.
Városi Piac építésével kapcsolatos csapadékvíz elvezetés, szikkasztó létesítés is megvalósul. A csapadékvíz elvezetési rendszer hossza: 158 fm. A földmedrű szikkasztó árok rendszer, amelyek aljára 20 cm coule kavics kerül. Átlagos vízmélység: 0,50 m; fenékszélesség: 4,50 m; árokhossz: 8,00 m; rézsűhajlás: 1: 1,5; térfogat: 48,6 m3. Az árokhoz tartozó tetőfelület mérete: 604,5 m2. A 486/56 hrsz.-ú telek rendelkezik szennyvíz bekötéssel. A keletkezett szennyvizet gravitációs módon vezetjük el. Az ingatlan rendelkezik meglévő ivóvíz bekötéssel, az utcai települési közmű vezetékről ellátható. A tervezett vízvezetékek anyaga a vízóraakna és az épület között térszint alatt Pipelife 32 KPE SDR17,6 cső 38 fm hossza. Épületen belül szabadon szerkezetben szerelve pedig 5 rétegü (Pex-Al-Pex) csővezeték.
Telken belül tervezve lett 4 db szgk. parkoló, ezek közül 1db mozgáskorlátozott. Egy db merőleges parkoló hossza 7,5 m, a szélesség 3,5 m. A mozgáskorlátozott parkoló 5,5x3,6m. A merőleges parkolókat kiszolgáló út minimum 6,00m széles. A parkolóhoz vezető belső út 4,0 m a kapubejáró 4,00m széles. Min. 10 db kerékpár tárolására alkalmas tárolót kell létesíteni.
Közterületi parkolók:
A Piac utca burkolatához csatlakozva 43 db merőleges állású parkolóhely létesül. A tervezési szakasz hossza 111,68 m. A 0+066 km szelvényig a parkolóhelyek vonalában az útburkolatot meg kell szélesíteni, 6,0 m szélességű útburkolatot kell kialakítani, így a parkolóhelyek megközelítése biztosított lesz. A tervezett merőleges állású parkolóhelyek mérete 2,5 x 5,0 m, 10 cm fellépő magasságú kiemelt szegéllyel határolva. A parkolósor a közvilágítási oszlopoknál megszakad, 2,0 m, illetve 2,2 m szélességű kiemelt szegéllyel határolt szigetek alakulnak ki, az oszlop és az útburkolat széle között 1,0 m távolság biztosított. A parkolóhelyeket tartós kivitelű útburkolati jelek felfestésével kell elválasztani egymástól. A kezdőszelvény (0+000) és a 0+052 km szelvény közötti szakaszon a tervezett parkolóhelyek vízelvezető árok nyomvonalán épülnek, az árkot ki kell váltani. A közterületi parkolóhelyek burkolatáról a csapadékvíz a 475/2. hrsz-ú önkormányzati kezelésű árokba folyik. Az árkot cca. 52,0 m hosszon le kell fedni. A 0+030 km szelvényig a csapadékvíz a kiemelt szegély mellett víznyelőbe folyik, melyet az árok zárt szakaszába kell kötni. A 0+032 km szelvénytől a 0+048 km szelvény felé folyik a csapadékvíz, ahol surrantó épül, a surrantó az árok nyílt szakasza felé vezeti a csapadékvizet. A 0+032 km szelvény utáni szakaszon az útburkolat és a nyílt árok között szintén surrantók épülnek (0+067 és 0+089,43), melyek gondoskodnak a csapadékvíz befogadóba vezetéséről.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van közhasználatú építmény építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van csapadékvízelvezetés irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 10
3 Jótállás vállalt időtartama /min. 36 hónap, max. 60 hónap/  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: JÓLÉTI PARK (MARINKA)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a 69. § - tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Tekintettel arra, hogy mindkét részajánlattételi körben, valamennyi ajánlattevő ajánlata, így a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlata is a rendelkezésre álló fedezeten felül van, javaslom a Tisztelt Bíráló Bizottságnak, hogy javasolja a Közbeszerzési-Bizottságnak az eljárás eredménytelenné nyilvánítását a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
A Vámospércs Városi Önkormányzata a hiányzó fedezetet nem kívánja biztosítani egyik részajánlatételi körben sem.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61244405
Postai cím: Iskola Utca 3. tt/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11976738209

Hivatalos név: Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12611962
Postai cím: Petőfi Utca 29
Város: Mihályfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8341
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14609190220

Hivatalos név: Szib-Ép Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10236026
Postai cím: Széchenyi Utca 25
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12926743209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: VÁROSI PIAC
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a 69. § - tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Tekintettel arra, hogy mindkét részajánlattételi körben, valamennyi ajánlattevő ajánlata, így a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlata is a rendelkezésre álló fedezeten felül van, javaslom a Tisztelt Bíráló Bizottságnak, hogy javasolja a Közbeszerzési-Bizottságnak az eljárás eredménytelenné nyilvánítását a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
A Vámospércs Városi Önkormányzata a hiányzó fedezetet nem kívánja biztosítani egyik részajánlatételi körben sem.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61244405
Postai cím: Iskola Utca 3. tt/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11976738209

Hivatalos név: Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12611962
Postai cím: Petőfi Utca 29
Város: Mihályfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8341
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14609190220

Hivatalos név: Szib-Ép Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10236026
Postai cím: Széchenyi Utca 25
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12926743209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges