Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5470/2020
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Sellye Város Önkormányzat
Teljesítés helye:7960 Sellye, Széchenyi u. 1. hrsz.:302.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sellye Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76735556
Postai cím: Dózsa György Utca 1.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Attila
Telefon: +36 73580900
E-mail: evo@sellye.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sellye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sellye.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ormánsági Tücsök óvoda felújítása, bővítése
Hivatkozási szám: EKR000793492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ormánsági Tücsök óvoda felújítása, bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
További tárgyak:45262100-2
45262690-4
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421130-4
45422000-1
45432130-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1. hrsz.:302.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Beépített alapterület (tervezett bővítés): 479,5 m2
Teljes hasznos alapterületek bővítés után: 1.507,00 m2
Hasznos alapterületek használat szerint:
Bölcsőde: 180,76 m2
Óvoda: 699,16 m2
Közös használatú: 627,08 m2
Összesen: 1.507,00 m2
Hasznos alapterület a létesítés módja, helye szerint:
Meglévő, megmaradó: 11,73 m2
Meglévő épületben felújítással: 771,09 m2
Meglévő épületben új helyiségként: 308,31 m2
Új építéssel: 415,87 m2
Összesen: 1.507,00 m2
Szintek száma (óvoda):
Meglévő épület: földszintes
Bővítés: földszintes
Tűzszakaszok:
1. tűzszakasz (bölcsődei rész + kazán): 224,03 m2
2. tűzszakasz (óvodai rész): 867,10 m2
3. tűzszakasz (új építésű rész): 415,87 m2
Összesen: 1.507,00 m2
Létszám adatok:
Gyermek létszám:
Bölcsőde: 12 fő (max. 14 fő)
Amennyiben valamennyi gyermek elmúlt 2 éves
Óvoda: évente változó, max.125 fő
Dolgozói létszám: 33 fő*
Ebből konyhai dolgozó kevesebb, mint 10 fő
Tálaló konyha kapacitása: 170 adag
Napelemes termelő egység teljesítménye: 3,3 kW
A tervezett bölcsődei rész önálló, új bejáratot kap a tömböt keletről határoló utca felől. Az előtér-kocsitároló helyiségbe lépünk először. Innen nyílik a gyermek öltöző-átadó helyiség, mely a csoportszobához kapcsolódik. Ebből nyílik a fürösztő helyiség, mely ajtóval kapcsolódik az épület közlekedő rendszeréhez. A csoportszoba felől a fürösztő, illetve az öltöző üvegezett szerkezettel kapcsolódik, hogy a gyerekek állandóan látótérben mozogjanak. Az előtérből a közlekedőbe lépünk. Erről nyílóan kapott helyet a bölcsődei rész szülői/akadálymentes WC-je, valamint a szükséges tároló, nevelői helyiség és a bölcsődei rész saját elkülönítő helyisége. A közlekedőhöz nyugati irányból csatlakozik az óvodai rész közlekedője, mely a dolgozók számára átjárható. A csatlakozási szakaszhoz közel alakítottunk ki egy nevelői WC-t, illetve a bölcsődei rész takarítószer kamráját. Itt jegyezzük meg, hogy a bölcsődei közlekedőt közvetlen kapcsolatba hoztuk a csoportszobával, mivel a tálaló kocsival szállított étel nem haladhat át öltözőn, fürösztőn. A helyiségeken túl a tervezett bölcsőde rendelkezik a szükséges külső, kerti területekkel. A bölcsődei bejárat mellett alakítjuk ki a bölcsődei pihenő-játszó területet, körülbelül 200 m2 területtel, gyepesített felülettel. Az óvodai rész megközelítése a jelenleg kialakult módon, a Széchenyi utca felől lehetséges a meglévő kapukon keresztül. Az épületen kelet-nyugati irányban végigfutó közlekedőtől az udvar felé eső helyiségek esetében részleges felújítást tervezünk festéssel és a mosdók szaniter tárgyainak szükség szerinti cseréjével. A folyosótól északra eső épületrészek közül a középső kiugrás esetében jelentősen átépül. A középső szárnyban, a megszűnő konyha helyén hozzuk létre a szükséges irodákat (itt jegyezzük meg, hogy ezek közösek a bölcsődei és az óvodai működtetést illetően), valamint a női dolgozók öltözőjét, a nevelői szobát, (melynek mérete lehetővé teszi a dolgozók étkezőjeként való működést is), az orvosi szobát és az ételhordó kocsik (6 db.) tároló helyiségét. Az északnyugati, kisebb kiugrásban megtartjuk az óvodai szülők akadálymentes mosdóját, a mosó-szárító helyiséget és az óvodai rész elkülönítőjét. Alkalmi használattal megtartjuk az északi bejáratot is.
Már a bővítésként létesülő új részben helyeztük el a tornaszobát a hozzátartozó szertárral együtt, folyosó kapcsolattal a meglévő óvodai részből elérhetően. Ez a tervezett folyosó szakasz aztán déli irányban egészen a régi épület határáig lenyúlik, kapcsolatot teremtve a tálaló konyha és az óvodai-bölcsődei rész között.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás,
építési engedély és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015.(X.30.) KR 46.§(3)-(6)bek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17809 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ormánsági Tücsök óvoda felújítása, bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62392031
Postai cím: Dráva Utca 4.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
E-mail: oesr@oesr.hu
Telefon: +36 73480321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 73480322
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 260296990
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
További tárgyak:45262100-2
45262690-4
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421130-4
45422000-1
45432130-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1. hrsz.:302.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Beépített alapterület (tervezett bővítés): 479,5 m2
Teljes hasznos alapterületek bővítés után: 1.507,00 m2
Hasznos alapterületek használat szerint:
Bölcsőde: 180,76 m2
Óvoda: 699,16 m2
Közös használatú: 627,08 m2
Összesen: 1.507,00 m2
Hasznos alapterület a létesítés módja, helye szerint:
Meglévő, megmaradó: 11,73 m2
Meglévő épületben felújítással: 771,09 m2
Meglévő épületben új helyiségként: 308,31 m2
Új építéssel: 415,87 m2
Összesen: 1.507,00 m2
Szintek száma (óvoda):
Meglévő épület: földszintes
Bővítés: földszintes
Tűzszakaszok:
1. tűzszakasz (bölcsődei rész + kazán): 224,03 m2
2. tűzszakasz (óvodai rész): 867,10 m2
3. tűzszakasz (új építésű rész): 415,87 m2
Összesen: 1.507,00 m2
Létszám adatok:
Gyermek létszám:
Bölcsőde: 12 fő (max. 14 fő)
Amennyiben valamennyi gyermek elmúlt 2 éves
Óvoda: évente változó, max.125 fő
Dolgozói létszám: 33 fő*
Ebből konyhai dolgozó kevesebb, mint 10 fő
Tálaló konyha kapacitása: 170 adag
Napelemes termelő egység teljesítménye: 3,3 kW
A tervezett bölcsődei rész önálló, új bejáratot kap a tömböt keletről határoló utca felől. Az előtér-kocsitároló helyiségbe lépünk először. Innen nyílik a gyermek öltöző-átadó helyiség, mely a csoportszobához kapcsolódik. Ebből nyílik a fürösztő helyiség, mely ajtóval kapcsolódik az épület közlekedő rendszeréhez. A csoportszoba felől a fürösztő, illetve az öltöző üvegezett szerkezettel kapcsolódik, hogy a gyerekek állandóan látótérben mozogjanak. Az előtérből a közlekedőbe lépünk. Erről nyílóan kapott helyet a bölcsődei rész szülői/akadálymentes WC-je, valamint a szükséges tároló, nevelői helyiség és a bölcsődei rész saját elkülönítő helyisége. A közlekedőhöz nyugati irányból csatlakozik az óvodai rész közlekedője, mely a dolgozók számára átjárható. A csatlakozási szakaszhoz közel alakítottunk ki egy nevelői WC-t, illetve a bölcsődei rész takarítószer kamráját. Itt jegyezzük meg, hogy a bölcsődei közlekedőt közvetlen kapcsolatba hoztuk a csoportszobával, mivel a tálaló kocsival szállított étel nem haladhat át öltözőn, fürösztőn. A helyiségeken túl a tervezett bölcsőde rendelkezik a szükséges külső, kerti területekkel. A bölcsődei bejárat mellett alakítjuk ki a bölcsődei pihenő-játszó területet, körülbelül 200 m2 területtel, gyepesített felülettel. Az óvodai rész megközelítése a jelenleg kialakult módon, a Széchenyi utca felől lehetséges a meglévő kapukon keresztül. Az épületen kelet-nyugati irányban végigfutó közlekedőtől az udvar felé eső helyiségek esetében részleges felújítást tervezünk festéssel és a mosdók szaniter tárgyainak szükség szerinti cseréjével. A folyosótól északra eső épületrészek közül a középső kiugrás esetében jelentősen átépül. A középső szárnyban, a megszűnő konyha helyén hozzuk létre a szükséges irodákat (itt jegyezzük meg, hogy ezek közösek a bölcsődei és az óvodai működtetést illetően), valamint a női dolgozók öltözőjét, a nevelői szobát, (melynek mérete lehetővé teszi a dolgozók étkezőjeként való működést is), az orvosi szobát és az ételhordó kocsik (6 db.) tároló helyiségét. Az északnyugati, kisebb kiugrásban megtartjuk az óvodai szülők akadálymentes mosdóját, a mosó-szárító helyiséget és az óvodai rész elkülönítőjét. Alkalmi használattal megtartjuk az északi bejáratot is.
Már a bővítésként létesülő új részben helyeztük el a tornaszobát a hozzátartozó szertárral együtt, folyosó kapcsolattal a meglévő óvodai részből elérhetően. Ez a tervezett folyosó szakasz aztán déli irányban egészen a régi épület határáig lenyúlik, kapcsolatot teremtve a tálaló konyha és az óvodai-bölcsődei rész között.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás,
építési engedély és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015.(X.30.) KR 46.§(3)-(6)bek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 257751004
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62392031
Postai cím: Dráva Utca 4.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
E-mail: oesr@oesr.hu
Telefon: +36 73480321
Internetcím(ek): (URL) www.oesr.hu
Fax: +36 73480322
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI
II.1. A gyengeáramú kiviteli tervben található riasztórendszer kiépítése tekintetében:
A Közreműködő Szervezet Magyar Államkincstár felhívta az Önkormányzat figyelmét arra a tényre, hogy a költségvetés egyik eleme, a riasztórendszer kiépítése (Gyengeáramú kiviteli terv költségvetési főösszesítőjének 2. sz. eleme) a Pályázati Felhívás 3.3.e) pontja alapján nem elszámolható tevékenység.
Megrendelő és Vállalkozó 2020. január 22.-én keltezett közös nyilatkozatban akként állapodott meg, hogy:
A gyengeáramú kiviteli tervben található riasztórendszer kiépítése a Pályázati Felhívás 3.3.e) pontja alapján nem elszámolható tevékenység és ennek költsége (nettó 2.545.986,- Ft) projekthez történő rendelése-fedezet hiányában – nem valósítható meg saját forrásból, ezért a riasztórendszer kiépítését elmaradó tételként kezelik, azt nem tekintik a Vállalkozási Szerződés részének a szerződés hatályba lépésekor.
II.2. A Braille írás tekintetében:
A Közreműködő Szervezet kérésére az 1. számú beszámoló hiánypótlása során módosításra került az Akadálymentes tervfejezet, így most már minden helyiségnév táblán szerepelnie kell a Braille feliratnak is. A kivitelezővel történt egyeztetés szerint a táblák elhelyezését költségnövekmény nélkül vállalják.
II.3. Térelválasztó tekintetében:
Szerződő felek egyezően adják elő, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alábbi műszaki tartalom változásra vonatkozó igénybejelentéseket terjesztette elő:
„ Az O és R Kft. és Sellye Város Önkormányzat 2019. 09. 13. napján vállalkozási szerződést kötöttek TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében Ormánsági Tücsök óvoda felújítása, bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, mint nyertes ajánlattevő és megrendelő.
A tárgyi projekt kapcsán kérem támogató hozzájárulását, hogy az új és régi részen egyaránt a tervezett 10 cm vastagságú ásványi anyagú válaszfalakat műszaki egyenértékűség mellett gipszkarton rendszerre kiválthassuk.
A 10 cm vastag Ytong és Vázkerámia válaszfalak műszaki teljesítményének minden releváns pontjában eleget tevő, sőt azt meghaladó gipszkarton rendszer kialakításának egyik legfontosabb érve, hogy a meglévő óvodai részén az új pozíciókba kerülő tervezett falak alatt nincs sem alaptest, sem padozaterősítés. Ilyen formán az aljzat süllyedése és alakváltozása várható.
Az új részen a válaszfalak építésének egyidejűsége miatt indokolt a régi részen alkalmazott építéstechnológia ismétlése, illetve a későbbi varibilitása is előnyt jelent ez esetben.
A gipszkarton rendszer magasabb árnívójából adódó díjkülönbségre a Kivitelező nem tart igényt.
A gipszkarton szerkezetek rendszerszerűen, 2x2 rétegű CW 75 vázrendszer alkalmazásával kerülne kialakításra.
A csempe borítás további vastagság irányába hat.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: III.1. A gyengeáramú kiviteli tervben található riasztórendszer kiépítése tekintetében:
A riasztórendszer műszaki tartalmának elmaradása körében Megrendelő vizsgálta az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok költségtételei miként viszonyulnak egymáshoz és ez a változás esetlegesen nem eredményezi-e másik Ajánlattevő ajánlatának nyertességét.
E körben Megrendelő megállapította, hogy ezen tételre a legkedvezőbb ajánlatot Vállalkozó tette, míg az eljárásban a további ajánlatok egyéb okból érvénytelenné nyilvánításra kerültek, azonban azon Ajánlattevő, mely ajánlatához árazott költségvetést benyújtott, e tételre vonatkozóan is magasabb ajánlati elemet szerepeltetett a költségvetésben.
Fenti körülményekre figyelemmel másik ajánlat nyertességének lehetősége fel sem merül.
Folyt.köv. VII.1)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 260296990 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 257751004 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Folyt.köv.VI.2.2)
Megrendelő megállapítja, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgya nem minősül lényeges módosításnak, mert azzal kapcsolatban a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-c) pontjaiban írt rendelkezések egyike sem állapítható meg, melyre figyelemmel a jelen szerződés jogalapját Megrendelő a Kbt. 141. § (6) bekezdésében jelöli meg és Felek a szerződést erre figyelemmel árleszállítással módosítják.
III.2. A Braille írás tekintetében:
Megrendelő megállapítja, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változás nem minősül jelentős új elemnek a beruházás egészéhez képest, és figyelemmel arra, hogy e vonatkozásban Vállalkozó költséget nem igényel, így módosítás nem tekinthető lényeges módosításnak, mert azzal kapcsolatban a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-c) pontjaiban írt rendelkezések egyike sem állapítható meg.
Mindezekre figyelemmel a szerződésmódosítás jelen pontban meghatározott műszaki tartalom változása vonatkozásában Megrendelő a Kbt. 141. § (6) bekezdésében jelöli meg és Felek a szerződést erre figyelemmel módosítják.
III.3. Térelválasztó tekintetében:
Fenti rendelkezések alapján Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó II. pontban részletesen ismertetett műszaki tartalom változási igénybejelentéseket a Vállalkozási szerződés V.8. pontjában és a 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 28. §-ban írt rendelkezések betartásával terjesztette elő és feleknek a jogszabályi és szerződéses rendelkezések alapján a helyettesítő tételek tekintetében egyeztetési lehetőségük volt.
Az egyeztetés keretében Megrendelő a beruházás műszaki ellenőrének nyilatkozatát is beszerezte, aki a Vállalkozói igénybejelentés tartalma alapján az egyes helyettesítő termékek műszaki paramétereit megvizsgálva kétséget kizáróan megállapította, hogy Vállalkozó dokumentumokkal bizonyította, hogy az által beépíteni kívánt termékek az alapszerződésben meghatározott termékekkel egyenértékűségét, mert annál magasabb műszaki, funkcionális tartalmat képviselnek.
Fentiekre figyelemmel Megrendelő a szerződésben írt előírások Vállalkozó általi teljesítésére figyelemmel a megvalósítás során a II. pontban részletesen ismertetett és a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban foglalt termékeket a közbeszerzési ajánlatában megnevezett termékkel egyenértékű termékként elfogadja.
Figyelemmel arra, hogy az egyenértékű termékkel megvalósuló műszaki tartalom változás a Kbt. 141. §-ban írt rendelkezések betartásával lehetséges, ezért Megrendelő a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseinek szem előtt tartásával a szerződésmódosítás jogalapját az alábbiakban jelöli meg:
Megrendelő fenti vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a szerződésmódosítás jelen pontban meghatározott műszaki tartalom változása nem minősül lényeges módosításnak, mert azzal kapcsolatban a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-c) pontjaiban írt rendelkezések egyike sem állapítható meg.
Mindezekre figyelemmel a szerződésmódosítás jelen pontban meghatározott műszaki tartalom változása vonatkozásában Megrendelő a Kbt. 141. § (6) bekezdésében jelöli meg és Felek a szerződést erre figyelemmel módosítják.
Szerződés módosítása:
1. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozói szerződésük II. Szerződés tárgya pontját az alábbiak szerint módosítják:
Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással akként állapodnak meg, hogy nem képezi Vállalkozó feladatát a gyengeáramú kiviteli tervben található riasztórendszer kiépítése, melynek elmaradását Megrendelő kérte és tudomásul vette.
Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással akként állapodnak meg, hogy a Vállalkozási szerződés tárgyát képezi az Akadálymentes tervfejezet szerint minden helyiségnév táblán a Braille felirat elhelyezése, valamint a Vállalkozó műszaki tartalom változásbejelentésében meghatározott műszaki tartalommal a tervezett 10 cm vastagságú ásványi anyagú válaszfalak helyett gipszkarton rendszer kivitelezése.
Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki tartalom változással összefüggésben vállalkozói díj emelésre és határidő módosításra nem tart igényt, a szerződésmódosítással egységesen meghatározott műszaki tartalom kivitelezésére a jelen szerződésmódosításban meghatározott vállalkozói díjon és az eredeti teljesítési határidőben kötelezettséget vállal.
2. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozói szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják:
„Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az eredeti Vállalkozási szerződésben vállalkozói díjat a Vállalkozó ajánlatában a gyengeáramú kiviteli tervben található riasztórendszer kiépítése vonatkozásában az árazott költségvetésben meghatározott nettó 2.545.986,- HUF anyag és díj összeggel leszállítják, melyre figyelemmel Vállalkozót a szerződés jelen módosítással érintett II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért 257.751.004,- HUF vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben