Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5471/2020
CPV Kód:45233223-8
Ajánlatkérő:Komárom Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komárom Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73674047
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakmáriné Tóth Katalin
Telefon: +36 34541347
E-mail: kozbeszerzes@komarom.hu
Fax: +36 34541348
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komarom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Buszvégállomás felújítása SKHU/1601/2.2.1/359 ME
Hivatkozási szám: EKR000217482020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233223-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Improvement of cross-border public transport services between Komarno (SK) and Komárom (HU) – közösségi közlekedés javítása SKHU/1601/2.2.1/359 – Buszvégállomás felújítása”
Autóbusz pályaudvar peron- és útburkolat felújítás (683 + 2677 m2):
Forgalomterelési/zárási terv készítése 1 db
Közműszerelvények fedlapjainak szintbehelyezése
régi fedlap/víznyelő cseréjével 49 db
Aszfalt burkolat marása 13 cm vastagságban 348 m3
Járda- és peron burkolatok bontása 186 m3
Szórt alap bontása 229 m3
Betonburkolat és szegélyek bontása 271m3
FZKA zúzottkő ágyazat Z 0/63 zúzottkőből 229 m3
CKT hidr. Alap készítése 93 m3
C30/37-XF4 KK j. betonburkolat készítése hézagaiban vasalva sókorrózió elleni védelemmel, modifikált bitumenes hézagkiöntéssel 164 m3
Hengerelt aszfalt kötőréteg AC-22 kötő (mNM)10/40-65 jelű
keverékből 9 cm vtg 241 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-11 kopó (mF)25/55-65
jelű keverékből 4 cm vtg 107 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-8 kopó jelű keverékből
járdánál és kapubehajtóknál kifuttatásként 2 m3
Térkőburkolatok 6 vm vtg térkőből (szintre emelés meglévőnél) 9 m2
Térkőburkolatok 6 vm vtg térkőből új építés 927 m2
Kiemelt szegély építése betongerendán 736 m
Süllyesztett szegély építése betongerendán 244 m
Kerti szegély építése betongerendán 109 m
Közúti jelzőtáblák elhelyezése 17 db
Burkolati jelek festése 105 m2
Elektromos töltőhely kialakítása (87,5 m2):
FZKA zúzottkő ágyazat Z 0/63 zúzottkőből 9 m3
C30/37-XF4 KK j. betonburkolat készítése hézagaiban
vasalva sókorrózió elleni védelemmel, modifikált
bitumenes hézagkiöntéssel 21 m3
Kiemelt szegély építése betongerendán 4 m
Süllyeszett szegély építése betongerendán 40 m
Közúti jelzőtáblák elhelyezése 1 db
Burkolati jelek festése 1 m2
Nem támogatott műszaki tartalom:
Ivóvíz vezeték kiváltása 60 m
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések, valamint a kiviteli tervek tartalmazzák.
Tárgyi közbeszerzés az építésügyi jogszabályok szerint nem engedélyköteles építési beruházásnak minősül.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Kbt. 53. § (1) bekezdés szerint az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja.
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4722/2020
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben