Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:5567/2020
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PQS International Hungary Kft.;BBM Budaber Zrt.;DIG HUNGARY Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Albert József
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BKV Zrt. járműveinek, telephelyeinek és létesítményeinek takarítása
Hivatkozási szám: BKV Zrt. T-254/15.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: BKV Zrt. járműveinek, telephelyeinek és létesítményeinek takarítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. budapesti telephelyei, létesítményei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés takarítási szolgáltatások ellátására BKV Zrt. részére a jelen felhívásban, valamint annak mellékleteként rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott helyszíneken (létesítmények, telephelyek) és eszközökön (járművek). Ennek keretében: 1. Autóbusz, trolibusz telephelyek és járművek takarítása Létesítmények alapterülete: 50 756 m2 Járművek száma: 1 202 db 2. Villamos telephelyek és járművek takarítása Létesítmények alapterülete: 75 358 m2 Járművek száma: 599 db 3. Metró jármű telephelyek és járművek takarítása Létesítmények alapterülete: 126 348 m2 Járművek száma: 454 db 4. HÉV járműtelepek és járművek takarítása Létesítmények alapterülete: 25 469 m2 Járművek száma: 294 db 5. Metró utasforgalmi területek és üzemi területek takarítása M1 vonal 5 028 m2 M2 vonal 24 217 m2 M3 vonal 47 979 m2 M4 vonal 33 750 m2 6. Irodaházak és egyéb létesítmények takarítása
Létesítmények alapterülete: 24 316 m2 7. Felszíni utasforgalmi területek takarítása Felszíni utasforgalmi területek alapterülete: 796 494 m2 A létesítmények alapterülete és a járművek száma a felhívás feladásakor a BKV Zrt. által üzemeltetett mennyiség alapján került meghatározásra. A fent megjelölt helyszínek és eszközök vonatkozásában igényelt további feladatok: - Opcionális tételek (felvonó akna külső-belső vegyszeres tisztítása, fertőtlenítő takarítás, folyékony szappan / habadagoló-készülék telepítéssel, folyékony szappan / habutántöltés, függöny tisztítása, graffiti eltávolítás, KRESZ-tükrök tisztítása, papír kéztörlő adagoló készülék telepítéssel, szalagfüggöny tisztítása, toalettpapír utántöltés (kicsi), toalettpapír utántöltés (nagy), vitrinek takarítása), - Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok, továbbá - Eseti jelleggel megrendelésre kerülő takarítási feladatok elvégzésére. Ajánlatkérő fenntartja a jogot az egyes feladatoknál meghatározott mennyiségek átcsoportosítására. Az igényelt szolgáltatás a szerződés időtartama alatt -30 %-kal változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 077 - 149585

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BKV Zrt. járműveinek, telephelyeinek és létesítményeinek takarítása.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: PQS International Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: info@pqs.hu
Telefon: +36 13711720
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13711721
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: BBM Budaber Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Török Flóris u. 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: HU
E-mail: info@budaber.hu
Telefon: +36 12830072
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12878323
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: DIG HUNGARY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: info@dig-hungary.hu
Telefon: +36 17000050
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 879 961 575 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A módosítás jogcíme: A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. budapesti telephelyei, létesítményei
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés takarítási szolgáltatások ellátására BKV Zrt. részére a jelen felhívásban, valamint annak mellékleteként rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott helyszíneken (létesítmények, telephelyek) és eszközökön (járművek). Ennek keretében: 1. Autóbusz, trolibusz telephelyek és járművek takarítása Létesítmények alapterülete: 50 756 m2 Járművek száma: 1 202 db 2. Villamos telephelyek és járművek takarítása Létesítmények alapterülete: 75 358 m2 Járművek száma: 599 db 3. Metró jármű telephelyek és járművek takarítása Létesítmények alapterülete: 126 348 m2 Járművek száma: 454 db 4. HÉV járműtelepek és járművek takarítása Létesítmények alapterülete: 25 469 m2 Járművek száma: 294 db 5. Metró utasforgalmi területek és üzemi területek takarítása M1 vonal 5 028 m2 M2 vonal 24 217 m2 M3 vonal 47 979 m2 M4 vonal 33 750 m2 6. Irodaházak és egyéb létesítmények takarítása
Létesítmények alapterülete: 24 316 m2 7. Felszíni utasforgalmi területek takarítása Felszíni utasforgalmi területek alapterülete: 796 494 m2 A létesítmények alapterülete és a járművek száma a felhívás feladásakor a BKV Zrt. által üzemeltetett mennyiség alapján került meghatározásra. A fent megjelölt helyszínek és eszközök vonatkozásában igényelt további feladatok: - Opcionális tételek (felvonó akna külső-belső vegyszeres tisztítása, fertőtlenítő takarítás, folyékony szappan / habadagoló-készülék telepítéssel, folyékony szappan / habutántöltés, függöny tisztítása, graffiti eltávolítás, KRESZ-tükrök tisztítása, papír kéztörlő adagoló készülék telepítéssel, szalagfüggöny tisztítása, toalettpapír utántöltés (kicsi), toalettpapír utántöltés (nagy), vitrinek takarítása), - Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok, továbbá - Eseti jelleggel megrendelésre kerülő takarítási feladatok elvégzésére. Ajánlatkérő fenntartja a jogot az egyes feladatoknál meghatározott mennyiségek átcsoportosítására. Az igényelt szolgáltatás a szerződés időtartama alatt -30 %-kal változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 879 961 575
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Prizma FM Services Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bereki utca 30.
Város: Péteri
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2209
Ország: HU
E-mail: info@prizma.hu
Telefon: +36 13711720
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: BBM Budaber Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Török Flóris u. 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: HU
E-mail: info@budaber.hu
Telefon: +36 12830072
Internetcím(ek): (URL)
Fax: + 36 12878323
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: DIG HUNGARY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: info@dig-hungary.hu
Telefon: +36 1700005
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1)A PQS International Hungary Kft. név és székhelymódosítást eszközölt, az új neve Prizma FM Services Szolgáltató Kft., új székhelye: 2209 Péteri, Bereki utca 30.lett, mely módosítások technikai jellegűek, nem jelentenek változást a jogi személyben, jogutódlásra nem került sor.
2) A keretszerződés 6.1. pontja lehetővé teszi a keretszerződés időbeli hatályának hosszabbítását . A szerződés keretösszege nem változik.
A szerződés módosításának napja: 5.03.2020.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 1)A PQS International Hungary Kft. nyertes közös ajánlattevő név és székhely módosítást eszközölt.A módosítást követően a neve: Prizma FM Services Szolgáltató Kft., székhelye: 2209 Péteri, Bereki utca 30.lett, mely módosítások, nem jelentenek változást a jogi személyben, jogutódlásra nem került sor.
2) A keretszerződés 6.1. pontja lehetővé teszi, hogy a keretszerződést a Felek megállapodása alapján további legfeljebb 24 (huszonnégy) hónappal meghosszabbítsák. A szerződésben foglaltakra továbbra is szükség van, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás folyamatos boztosítása elengedhetetlen az új szerződés megkötéséig. A módosítás nem lényeges. A szerződés keretösszege nem változik. A módosítás nem érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 879 961 575 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 879 961 575 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben