Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0559/2020
CPV Kód:79952000-2;92622000-7
Ajánlatkérő:FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Fábián András Mezőgazdasági "Szakképzési" Alapítvány;Dél-Baranyáért Alapítvány;Villányi Református Egyházközség
Teljesítés helye:Lengyel, Sellye, Villány
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78757745
Postai cím: Palánk 19
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Tiborné
Telefon: +36 209356640
E-mail: fazekasne.gy@csaposuli.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.daszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
 
Hivatalos név: Fábián András Mezőgazdasági "Szakképzési" Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28055783
Postai cím: Petőfi Utca 5
Város: Lengyel
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kozári Zsolt
Telefon: +36 704558512
E-mail: apponyis@gmail.com
Fax: +36 74582513105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu

Hivatalos név: Dél-Baranyáért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22421746
Postai cím: Kossuth L. utca 8.
Város: Kémes
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7843
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurok Ernőné Dr. Bódi Csilla
Telefon: +36 309360608
E-mail: gyuroknebodi@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu

Hivatalos név: Villányi Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78426115
Postai cím: Dózsa György Utca 14
Város: Villány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7773
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baloghné Szacsuri Ida
Telefon: +36 308261087
E-mail: telfel2@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP rendezvények
Hivatkozási szám: EKR001152522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak:92622000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
EFOP rendezvények
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak:92622000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231,HU233 A teljesítés helye: Lengyel, Sellye, Villány
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az alábbi rendezvények szervezését várja el nyertes Ajánlattevőtől:
Sporttevékenységek (sportesemény): 3 alkalommal, 90 fő számára alkalmanként és további 2×14 alkalommal 30 fő számára alkalmanként
Hagyományőrző és kulturális programok: 3 alkalommal alkalmanként 250 fő számára
Jó gyakorlat műhelytalálkozók, tapasztalatcsere programok: 18 alkalommal 15 fő számára alkalmanként, további 4 alkalommal 15 fő számára alkalmanként és 4 alkalommal 5 fő számára alkalmanként
Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek: 2×6 alkalommal, 50 fő számára alkalmanként
Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások: 2×14 alkalommal, 15 fő számára alkalmanként
Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek: 2×14 alkalommal, 50 fő számára alkalmanként
Konzorciumi partnerek felkészítése: 2×6 alkalommal, 20 fő számára alkalmanként
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00061 és -00048 és -00046

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05625 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EFOP rendezvények
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 203380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42948600
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak:92622000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak:92622000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231,HU233 A teljesítés helye: Lengyel, Sellye, Villány
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az alábbi rendezvények szervezését várja el nyertes Ajánlattevőtől:
Sporttevékenységek (sportesemény): 3 alkalommal, 90 fő számára alkalmanként és további 2×14 alkalommal 30 fő számára alkalmanként
Hagyományőrző és kulturális programok: 3 alkalommal alkalmanként 250 fő számára
Jó gyakorlat műhelytalálkozók, tapasztalatcsere programok: 18 alkalommal 15 fő számára alkalmanként, további 4 alkalommal 15 fő számára alkalmanként és 4 alkalommal 5 fő számára alkalmanként
Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek: 2×6 alkalommal, 50 fő számára alkalmanként
Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások: 2×14 alkalommal, 15 fő számára alkalmanként
Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek: 2×14 alkalommal, 50 fő számára alkalmanként
Konzorciumi partnerek felkészítése: 2×6 alkalommal, 20 fő számára alkalmanként
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42948600
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 203380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés I. A szerződés tárgya 4. alpontja az alábbiak szerint módosul: 4. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező „Iskolaközpontú együttműködések megvalósítása” elnevezésű EFOP-1.3.9-17-2017-00061 és EFOP-1.3.9-17-2017-00048, valamint EFOP-1.3.9-17-2017-00046 azonosítószámú projektekkel kapcsolatos rendezvényszervezési szolgáltatások ellátását a Preambulumban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásában és közbeszerzési dokumentumokban szereplő előírásoknak, illetőleg az ajánlatában vállalt feltételeknek megfelelően elvégzi.
A szerződés V. Ellenérték, fizetési feltételek 23. alpontja az alábbiak szerint módosul: 23. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért mindösszesen 42 948 600,- HUF + AFA, azaz Negyvenkétmillió- kilencszáznegyvennyolcezer-hatszáz forint plusz általános forgalmi adó mértékű vállalkozási díj (a továbbiakban: vállalkozási díj) illeti meg. A vállalkozási díj az alábbiak szerint oszlik meg Megrendelők és pályázati projektek között: - EFOP-1.3.9-17-2017-00061 azonosítószámú projektben AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mindösszesen nettó 4 732 600 Ft értékben vállal kötelezettséget számla befogadására Vállalkozótól szerződésszerű teljesítés esetén. - EFOP-1.3.9-17-2017-00046 azonosítószámú projektben AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mindösszesen nettó 17 308 000 Ft értékben vállal kötelezettséget számla befogadására Vállalkozótól szerződésszerű teljesítés esetén. - EFOP-1.3.9-17-2017-00046 azonosítószámú projektben Dél-Baranyáért Alapítvány mindösszesen nettó 1 800 000 Ft értékben vállal kötelezettséget számla befogadására Vállalkozótól szerződésszerű teljesítés esetén. - EFOP-1.3.9-17-2017-00048 azonosítószámú projektben AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium mindösszesen nettó 17 308 000 Ft értékben vállal kötelezettséget számla befogadására Vállalkozótól szerződésszerű teljesítés esetén. - EFOP-1.3.9-17-2017-00048 azonosítószámú projektben Villányi Református Egyházközség mindösszesen nettó 1 800 000 Ft értékben vállal kötelezettséget számla befogadására Vállalkozótól szerződésszerű teljesítés esetén.
A szerződés V. Ellenérték, fizetési feltételek 27. alpontja az alábbiak szerint módosul: 27. Megrendelő a számla elszámolható összegét utófinanszírozás keretében számolja el az EFOP-l.3.9-17-2017-00061 és EFOP-1.3.9-17-2017-00048 és EFOP-1.3.9-17-2017-00046 azonosítószámú projekthez kapcsolódó támogatási szerződés terhére. Az adott projektre eső számlák mértékét jelen szerződés elválaszthatatlan részét képző „Ajánlati ár megbontása ” melléklet részletezi.
A szerződés V. Ellenérték, fizetési feltételek 29. alpontja az alábbiak szerint módosul: 29. Vállalkozó a Megrendelő a teljesítésről szó)ló igazolás kiadását követően jogosult számla benyújtására. A Megrendelő a teljesítést követő 10 napon belül igazolást bocsát ki (teljesítési igazolás). Megrendelő részéről minden esetben a teljesítés igazolására az adott konzorciumi tag hivatalos képviselője jogosult. - AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium számára teljesített szolgáltatások esetén a teljesítés igazoláséira jogosult: Simonné Szerdai Zsuzsanna; - Fábián András Mezőgazdasági „Szakképzési” Alapítvány száméira teljesített szolgáltatások esetén a teljesítés igazolására jogosult: Bujdosó Lász/óné kuratóriumi elnök; - Dél-Baranyáért Alapítvány száméira teljesített szolgáltatások esetén a teljesítés igazolására jogosult: Po/tl Marietta kuratóriumi elnök; - Villányi Református Egyházközség számára teljesített szolgáltatások esetén a teljesítés igazoláséira jogosult: Kecskés Márta lelkipásztor
Folyt: VII.1.) pontban
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Lsd. VII.1) pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 42948600 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 42948600 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.1.) pont folyt.: Vállalkozó elfogadja, hogy szerződésszerű teljesítésének feltétele a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglalt dokumentációk elkészítése és átadása Megrendelő száméira, melyek a következők:
- a rendezvényen résztvevőkkel kitöltött és aláíratott jelenléti ív, adott esetben ESZA kérdőív
- fotódokumentáció (minimum 15-20 db nyomdai minőségűfotó/alkalom)
- szakmai beszámoló a rendezvényről.
A szerződés V. Ellenérték, fizetési feltételek fejezet az alábbi ponttal egészül ki: 34. Megrendelő a szerződés teljesítése soréin előleget nem biztosít Vállalkozó száméira a közbeszerzési felhívásban foglaltaknak megfelelően. Felek továbbá a szerződés mellékletét képző „Ajánlati ár megbontása” táblázatot is módosítani, illetve pontosítani kívánják. Megrendelő kijelenti, hogy a módosítást az teszi szükségessé, hogy a „Jó gyakorlat műhelytalálkozók (workshop, műhelymunka)” tevékenység nem a Fábián András Mezőgazdasági Szakképzési Alapítvány számára került betervezésre a pályázatban, hanem AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium számára, a szükséges forrás így az AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnál áll rendelkezésre. A tevékenység műszaki tartalma változatlan. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen módosítás nem befolyásolja és ajánlattételkor sem befolyásolta volna ajánlati árát, a módosítással a teljesítés körülményei nem váltak Vállalkozó számára kedvezőbbé. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy a jelen módosítás nem lényeges. A fentieken túl egyéb módosítás nem érinti az ajánlati ár bontását, a kiegészítések mindössze a szerződéssel összhangban bemutatják és részletezik a számlázás rendjét. Felek kijelentik, hogy a 2019. február 28-án létrejött szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben