Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0058/2020
CPV Kód:38552000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ELSINCO Budapest Kereskedelmi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.;WANDEL-SERVICES SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELOSSÉGŰ TÁRSASÁG;SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.;Rohde & Schwarz Österreich GesmbH;ELSINCO Budapest Kereskedelmi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;Rohde & Schwarz Österreich GesmbH;EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Demeter Tamás
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mérőműszerek beszerzése 2019 I. ütem egyes részei
Hivatkozási szám: EKR001203972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38552000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés(ek) keretében mérőműszerek beszerzése az alábbi részajánlattételi körök tekintetében, a felhívás II.2.4) pontjában kifejtettek szerint:
I. rész – Nagyteljesítményű, szélessávú, mikrohullámú erősítő
II. rész – Ethernet alapú hálózat szolgáltatásminőség monitorozó demarkációs eszközök beszerzéséhez
III. rész – Univerzális frekvenciamérő
IV. rész – Meglévő Spirent gyártmányú eszközök mérési képességének bővítése és garancia kiterjesztése
V. rész – Kiegészítő rádiómonitoring állomások mérési képességének bővítése
VI. rész – Rohde & Schwarz gyártmányú mobil rádiómonitoring eszközök mérési képességének bővítése
VII. rész – Rádiómonitoring eszközök szállítása
VIIII. rész – Mobil iránymérők beszerzése
IX. rész - Személyi expoziméter
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 339816735 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagyteljesítményű, szélessávú mikrohullámú erősítő
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38552000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. rész – Nagyteljesítményű, szélessávú, mikrohullámú erősítő:
0,7 GHz-től 6 GHz-ig működő, nagyteljesítményű erősítő (1 darab)
Az eszköz ajánlatkérő akkreditált kalibráló laboratóriumába, a rádiós és EMC mérések terén kerül felhasználásra.
Az eszközzel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások:
• Alsó határfrekvencia: legfeljebb 0,7 GHz;
• Felső határfrekvencia: legalább 6 GHz;
• Névleges kimeneti teljesítmény: legalább 60 W;
• Kimeneti teljesítmény a 3 dB-s kompressziós ponton: min. 55 W;
• Kimeneti teljesítmény az 1 dB-s kompressziós ponton: min. 50 W;
• Erősítés ingadozása 0 dBm bementi szintnél: max. ±2,0 dB;
• Erősítés a maximális beállításnál: min. 48 dB;
• Zajtényező: legfeljebb 12 dB;
• Harmonikus torzítás: max. -20 dBc @ 60 W;
• Mellékhullám: ≤ -63 dBc;
• Bemeneti impedancia: 50 Ohm;
• Bemeneti állóhullámarány: max. 2,5:1;
• Kimeneti impedancia: 50 Ohm;
• RF ki- és bemeneti csatlakozó típusa: N típusú;
• Távvezérlési csatalakozók: IEEE-488 (24 pin female), RS-232 (9 pin subminiature D female), RS-232 (Fiber-optic, Type ST), USB 2.0 (Type B) vagy újabb, Ethernet (RJ-45);
• Hűtés: léghűtés;
• Tápadatok: 230 VAC, 50 Hz egy fázis,
Garancia: legalább 36 hónap;
6 GHz-től 18 GHz-ig működő nagyteljesítményű erősítő (1 darab)
Az eszköz ajánlatkérő akkreditált kalibráló laboratóriumába, a rádiós és EMC mérések terén kerül felhasználásra.
Az eszközzel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások:
• Alsó határfrekvencia: legfeljebb 6 GHz;
• Felső határfrekvencia: legalább 18 GHz;
• Névleges kimeneti teljesítmény: legalább 20 W;
• Kimeneti teljesítmény a 3 dB-s kompressziós ponton: min. 18 W;
• Kimeneti teljesítmény az 1 dB-s kompressziós ponton: min. 15 W;
• Erősítés ingadozása 0 dBm bementi szintnél: max. ±3,0 dB;
• Erősítés a maximális beállításnál: min. 43 dB;
• Zajtényező: legfeljebb 12 dB;
• Harmonikus torzítás: max. -20 dBc @ 20 W;
• Mellékhullám: ≤ -63 dBc;
• Bemeneti impedancia: 50 Ohm;
• Bemeneti állóhullámarány: max. 2,5:1;
• Kimeneti impedancia: 50 Ohm;
• RF ki- és bemeneti csatlakozó típusa: N típusú;
• Távvezérlési csatalakozók: IEEE-488 (24 pin female), RS-232 (9 pin subminiature D female), RS-232 (Fiber-optic, Type ST), USB 2.0 (Type B) vagy újabb, Ethernet (RJ-45);
• Hűtés: léghűtés;
• Tápadatok: 230 VAC, 50 Hz egy fázis;
• Garancia: legalább 36 hónap;
A szélessávú mikrohullámú erősítők szállítása egy eszközzel (0,7 – 18 GHz) is teljesíthető, amelyet Ajánlatkérő egyenértékűnek tekint a fentiekben bemutatott két eszközzel azzal, hogy ezen egy eszköznek meg kell felelnie az előbbiekben ismertetett követelményeknek (paramétereknek).
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes követelményeket a KD részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ethernet alapú hálózat monitorozó
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38552000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. rész – Ethernet alapú hálózat szolgáltatásminőség monitorozó demarkációs eszközök (6 darab)
1GbE portokkal rendelkező berendezés (4 darab)
A készülék legyen alkalmas két ethernet portja között kétirányú MEF szabvány szerinti policer és shaper típusú sávkorlátozás beállítására a gigabites sávszélesség tartományban, illetve egy időben több tcp/udp port engedélyezésére és lezárására. A készüléket webes felületről lehessen konfigurálni. Adatfolyamokat lehessen szűrni különböző szűrőfeltételeknek megfelelően (OSI L2-L4). Szűrt adatfolyamokat legyen képes az eszköz kitükrözni egy másik portján, illetve az adott szűrőfeltételnek megfelelő forgalmat átengedni illetve eldobni a hálózati forgalomból.
Az eszközzel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások:
• 1 db GPS jel bemenet;
• 2 db gigabites SFP csatlakozós forgalom port;
• 2 db gigabites RJ45 csatlakozós forgalom port;
• 1 db RJ45 management port;
• 1 db RJ45 soros consol port;
• 1 db AC tápfeszültség bemenet: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.5-0.3 A;
• 1 db európai csatlakozóval ellátott tápfeszültség kábel, mint tartozék.
A készülék elvárt funkciói:
• L2 transzparencia a forgalmi portok között;
• G.8032v2 Ethernet körgyűrű támogatás;
• MEF 2.0 és MEF 10.3 szabványszerinti H-QoS megvalósítás;
• Layer 3 TWAMP Light (Y.5357) ajánlás szerinti performancia monitoring;
• Layer 2 Ethernet Service OAM;
• micro-shaping technológia;
• kritikus adatfolyam és ultra-alacsony késleltetés támogatás;
• egyirányú késleltetés, késletetés-ingadozás;
• szolgáltatás közbeni throughput mérés;
• szabványos automatizált „turn-up” tesztek;
• Működési hőmérséklet: 0oC - +50oC
• Garancia: legalább 24 hónap.

10GbE portokkal rendelkező berendezés (2 darab)
A készülék legyen alkalmas két ethernet portja között kétirányú MEF szabvány szerinti policer és shaper típusú sávkorlátozás beállítására a 10 gigabites sávszélesség tartományban, illetve egy időben több tcp/ udp port engedélyezésére és lezárására. A készüléket webes felületről lehessen konfigurálni. Adatfolyamokat lehessen szűrni különböző szűrőfeltételeknek megfelelően (L2-L4). Szűrt adatfolyamokat legyen képes az eszköz kitükrözni egy másik portján, illetve az adott szűrőfeltételnek megfelelő forgalom átengedhető illetve eldobható legyen a hálózati forgalomból.
Az eszközzel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások:
• 1 db GPS jel bemenet;
• 2 db hálózat oldali 10 GbE SFP+ csatlakozós port forgalom számára;
• 2 db kliens oldali 10 GbE SFP+ csatlakozós port forgalom számára;
• 8 db kliens oldali gigabites SFP csatlakozós port forgalom számára;
• 4 db SFP-réz kombinált port;
• 1 db RJ45 management port;
• 1 db RJ45 soros consol port;
• 2 db redundáns DC tápfeszültség bemenet: 20 - 57 VDC, 4.5 - 1.6 A;
• 2 db európai csatlakozóval ellátott készülékhez való DC adapter mint tartozék.
A készülék elvárt funkciói:
• L2 transzparencia a forgalmi portok között,
• G.8032v2 Ethernet körgyűrű támogatás,
• Integrated Service Activation Testing (SAT),
• MEF 10.3 szabvány szerinti H-QoS megvalósítás,
• Layer 3 TWAMP Light (Y.5357) ajánlás szerinti performancia monitoring,
• Layer 2 Ethernet Service OAM,
• micro-shaping technológia,
• kritikus adatfolyam és ultra-alacsony késleltetés támogatás,
• egyirányú késleltetés, késleltetés-ingadozás,
• szolgáltatás közbeni throughput mérés,
• szabványos automatizált „turn-up” tesztek SLA minősítésekhez illetve összehasonlításaikhoz,
• Működési hőmérséklet: 0oC - +40oC
• Garancia: legalább 24 hónap.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A részletes követelményeket a KD részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Univerzális frekvenciamérő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38552000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
III. rész – Univerzális frekvenciamérő (1 db)
Az ajánlatkérő akkreditált kalibrálólaboratóriummal rendelkezik a saját mérőeszközeinek kalibrálási feladatainak ellátására. A beszerzés célja, a HP 53131A frekvenciamérő etalon kiváltása, egy olyan korszerű frekvenciamérő etalonnal, amelyet a Fluke MET/CAL kalibráló szoftver vezérelni képes.
Az eszközökkel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások:
• Frekvencia mérés tartomány: 1 mHz - 350 MHz;
• Bemeneti csatornák száma: 2;
• Bemeneti impedancia: 1 MΩ vagy 50 Ω;
• A kijelző max. felbontása: 15 digit (frekvencia és periódusidő mérés esetén);
• Kapuidő: 1 µs - 1000 s, 1 µs lépés;
• Intervallum mérés felbontása (egy csatorna): 20 ps;
• 10 MHz referencia frekvencia bemenet;
• Mérési üzemmódok: frekvenciamérés, frekvencia arány mérés, periódusidő mérés, időintervallum mérés, impulzus szélesség, impulzus felfutási és lefutási idő mérés;
• IEEE-488 (GPIB), LAN és USB interfész
• Működési hőmérséklettartomány: 0oC – 55oC
• ISO/IEC 17025 szabvány szerinti kalibrálási bizonyítvány
• Garancia: legalább 36 hónap.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A részletes követelményeket a KD részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Meglévő Spirent eszközök bővítése és garancia
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38552000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IV. rész – Meglévő Spirent eszközök bővítése és garancia (4 db)
Ethernet hálózati hiba emulátor (1 darab)
A Hatóság laboratóriumában működő IP mintahálózata hatékonyságának növeléséhez egy további OSI L1/L2 rétegben működő ethernet alapú sávkorlátozó, hálózati hiba emulátor- és generátor műszer szállítása szükséges. A rendszernek automatizálhatónak kell lennie script nyelvek segítségével (TCL, Perl és Python). A különböző adatfolyamokra beállítható hibák, különböző szűrők létrehozásával legyenek megvalósíthatók. A kezelői felületnek rendelkeznie kell tetszőlegesen konfigurálható bandwidth shaper és policer regulátorokkal (sávkorlátozás).
A berendezés IP alapú hálózatba transzparensen csatlakozik két portjával (max. 10GbE). A forgalom áthalad a műszeren és közben különböző előre beállított forgalom manipulációt hajt végre. Az adatfolyam különböző paramétereit képes megváltoztatni nagy pontossággal úgymint adatsebesség, késleltetés, késleltetés ingadozás, csomagvesztés illetve adatsebesség. Az adatfolyam különböző feltételek szerint szűrhető le és ezekre külön állíthatóak ú.n. impairment-ek (minőségromlások). A berendezés a paramétereket nagy pontossággal külső 10MHz-es órajel segítségével állítja be.
A berencezéssel szemben támasztott részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
A meglévő Spirent gyártmányú MX2-11AC-WAVE2-2N típusú WiFi műszer kártya szoftveres mérési képességének bővítése (1 db)
A laboratórium Spirent N4U műszer WiFi moduljával WiFi routerek újfajta összehasonlító méréseit szeretnénk megvalósítani. A mérések során a műszer több konkurens WiFi csatlakozást hoz létre a mérendő eszközön, majd méri az egyes felhasználókra jutó sávszélességet a csatlakozások számának függvényében. Ehhez a több felhasználós mérési módszerhez kiegészítő szoftver mérési képességének beszerzése szükséges.
A Spirent gyártmányú eszközök garancián túli hardver- és szoftver támogatása
(2 db) A támogatás időtartama: 2020. január 01 -2021. december 31. (A most beszerzésre kerülő eszközök esetén a gyártói garancia lejártától - 2021. december 31.-ig)
A jelen hardver és szoftver támogatás célja, hogy a laboratórium Spirent SPT N4U tesztrendszere (forgalomgenerátor-, analizátor) mérési képességeinek folyamatosan naprakészen tartása, gyártói támogatás biztosítása a műszerhasználat során felmerülő szakmai kérdések és problémák megoldásában, illetve az esetleges műszer meghibásodások vagy szoftverhibák gyors és szakszerű elhárítása.
A meglévő eszköz, szoftver adatait a műszaki leírás tartalmazza.
A távközlési laboratórium olyan mérési pontosság ellenőrzési vizsgálatot dolgozott ki, mellyel internetminőség mérő rendszerek nagypontosságú laboratóriumi méréses ellenőrzésére nyílik lehetőség. Vizsgálati módszerünket a BEREC NN Tool AC bizottság is elismeri és igénybe veszi. Ennek a vizsgálati módszernek fontos eleme a beszerzés tárgyát képző sávkorlátozó és impairment emulátor műszer, amely az ilyen mérések során etalonként szolgál. A műszert a hazai szélessávmérő rendszer fejlesztéseivel kapcsolatos laboratóriumi ellenőrző méréseknél is használjuk.
A nagyértékű mérőrendszer folyamatos rendelkezésre állásához szükséges a hardver- és szoftver garancia kiterjesztése, illetve a gyártói támogatás biztosítása.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A részletes követelményeket a KD részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kieg. rádiómonitoring állomások mérés bővítése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38552000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V. rész – Kiegészítő rádiómonitoring állomások mérési képességének bővítése (29 darab)
A kiegészítő rádiómonitoring állomások (20 darab MST1 típusú) mérési képességét bővíti Ajánlatkérő DVB – T/T2 mérési képességgel. A jobb műszer kihasználtság érdekében a meglévő CRFS RF Eye monitoring rendszereket (8 darab) kiegészítjük EMF (elektromágneses kitettség méréseket) mérési képességgel, melyeket útvonal regisztrálás során lehet használni. A nagypontosságú, GPS alapú, hely- és magasságmeghatározó, antenna iránymérő és antenna dőlésszög mérőeszköz a mikrohullámú, digitális pont-pont összeköttetések hatósági engedélynek való megfelelőség ellenőrzéséhez szükséges.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A részletes követelményeket a KD részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: R&S mobil rádiómonitoring eszközök bővítése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38552000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VI. rész – Rohde & Schwarz gyártmányú mobil rádiómonitoring eszközök mérési képességének bővítése
1.1 Digitális műsorszórás ellenőrző műszereinek mérési képesség bővítése (4 db)
Már több környező országban működő, illetve hazánkban is nemsokára bevezetésre kerülő DVB-T2 adások méréséhez szükséges a már meglévő 4 db ETL típusú műszer kiegészítése DVB-T2 jelanalíziséhez szükséges mérési képességekkel.
A bővítésre kerülő műszerek gyári számai:
• 2112.0004K13-104024-in
• 2112.0004K13-104025-zT
• 2112.0004K13-104026-Ry
• 2112.0004K13-101707
A bővítésre kerülő műszerek közül a rendelkezésünkre álló információk szerint három egyforma, és a következő mérési képességeket (opciókat) tartalmazzák: K240, K250, K7, B7, B280, B281, K281, K241, K251, K110, B203, B4, B230, B9, B110, B201, ZZA-S334.
A negyedik műszer (2112.0004K13-101707) az alábbi mérési képességekkel (opciókkal) rendelkezik: B9, B280, B281, K240, K241, K281, K370.
A bővítés után az eszközökkel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások:
• Mérési/megjelenítési képességek: Szintmérés, BER before LDPC, BER before BCH, EVM, MER, C/N, Konstellációs diagram, Channel impulse response, Carrier frequency offset;
• Moduláció: 4QAM, 16QAM, 64QAM, 256QAM;
• FFT: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k;
• Védő távolság: 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128;
• Kép és hang továbbítása külső megjelenítő számára HDMI kimeneten keresztül.
• Garancia legalább 12 hónap.
1.2 Mobil zavarfelderítési képesség bővítése (2 db)
Mérőgépkocsikba telepített, meglévő DDF 255 típusú iránymérő mérési képességeinek bővítése az újonnan megjelent zavarfelderítési feladatok hatékony ellátásához.
A bővítéssel szemben támasztott követelmények, elvárások:
• A 100046 gyári számú műszer esetében, a mérési sávszélesség kiterjesztése 80 MHz frekvencia tartományra. (DDF255-WB, DDF255ADC2 mérési képesség (opciók))
• A 100047 gyári számú műszer esetében, a mérési sávszélesség kiterjesztése 80 MHz frekvencia tartományra és az iránymérés felső frekvencia határának kiterjesztés 8.2 GHz frekvenciáig, a monitoring mérés felső határfrekvenciájának kiterjesztése 26.5 GHz frekvenciáig. DDF255-WB, DDF255ADC2, DDF255-SHF mérési képesség (opciók))
• Mindkét műszer esetén gyártói beépítés és a szükséges kalibrálások elvégzése.
• Garancia: legalább 12 hónap.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A részletes követelményeket a KD részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rádiómonitoring eszközök szállítása
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38552000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VII. rész – Rádiómonitoring eszközök szállítása (2 db)
Kettő, a legújabb technológiai fejlesztéseket (nagy valós idejű sávszélesség, nagy mérési gyorsaság, az új digitális adások demodulálása) tartalmazó mérőműszer kerül beszerzésre, melyekből az egyik a helyszíni zavarfelderítést segíti, a másik a felújításra kerülő Hargita téri monitoring állomás vevőkészüléke lesz.

Kézi iránymérő (1 darab)
A mérőszolgálat monitoring feladatainak ellátásához korszerű, kalibrálható, a vizsgálati helyszínen alkalmazható kéziműszerre van szükség. A fejlesztés célja a technológiai fejlődés követése. Az eszközt elsősorban a helyszíni, illetve kitelepüléssel járó mérések során kívánjuk használni.
Az eszközzel szemben támasztott elvárásokat, funkcionalitásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Távvezérelhető valósidejű analizátor (1 darab)
Az országos mérőhálózat részét képező Hargita téri mérőállomás műszerezettségének bővítése egy rack kivitelű, távolról vezérelhető valós idejű spektrumanalizátorral, mely legalább 40 MHz-es valós idejű sávszélességgel rendelkezik és a működési tartománya lefedi a 8 kHz és 8 GHz közötti frekvenciatartományt.
Az eszközzel szemben támasztott elvárásokat, funkcionalitásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A részletes követelményeket a KD részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mobil iránymérők beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38552000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VIII. rész – Mobil iránymérők beszerzése (2 darab) az alábbiak szerint:
A mérőgépkocsira telepített 2 darab, zavarvizsgálathoz használt, több mint 10 éves iránymérő kerül lecserélésre.
A beszerzésre kerülő új iránymérő műszerrel szemben elvárás a nagy megbízhatóság, és a mérési képessége kiválóan alkalmazkodjon a korszerű rádiós adatátviteli technológiákhoz és az összetett digitális jelek zavarainak vizsgálatához, kezelő és feldolgozó szoftverei könnyebben legyenek illeszthetők meglévő mérésvezérlő számítógépjeinkhez.
Iránymérő és monitoring mérővevő (1 darab és opcionálisan további 1 darab)
AK rendelkezik Rohde & Schwarz gyártmányú ADD197 típusú duál polarizációjú VHF/UHF, valamint Rohde & Schwarz gyártmányú ADD075 típusú vertikális polarizációjú UHF/SHF iránymérő antennákkal. Követelmény, hogy az iránymérő (DF) működjön együtt ezen antennákkal, vagy ajánlattevő a rendszer részeként szállítson olyan antennákat is, melyek mérési képessége legalább a következő paraméterek (Frekvenciaátfogás, Iránymérési pontosság, Iránymérési érzékenység, MTBF) tekintetében megegyezik a meglévő antennák képességével.
A mobil rádió iránymérő és monitoring mérővevő rendszerrel szemben támasztott elvárásokat, funkcionalitásokat a műszaki leírás tartalmazza
Iránymérő antenna (2 darab)
Ajánlattevő feladata egy darab VHF-UHF, és egy darab UHF-SHF frekvencia tartományú iránymérő antenna szállítása, ahol követelmény, hogy az antennák működjenek együtt a már meglévő Rohde & Schwarz gyártmányú DDF255 típusú műszerrel.
Az iránymérő antennákkal szemben támasztott elvárásokat, funkcionalitásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A részletes követelményeket a KD részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: További 1 darab, a II.2.4.) pontban részletezett mobil rádió iránymérő és monitoring mérővevő rendszer szállítása
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Személyi expoziméter
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38552000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IX. rész – Személyi expoziméter (15 darab)
Sugárzó antennák közelében, nagy elektromágneses térben történő munkavégzés munkavédelmi szempontból biztonságos feltételeinek meglétére történő figyelmeztetést biztosító, kisméretű, könnyű eszköz szállítása szükséges.
Az eszközzel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások:
Mérőfej: Izotrópikus, 3D;
Frekvencia tartomány: 80 MHz - 6 GHz;
Mérési (detektálási) tartomány: 5 V/m – 350 V/m;
Mérési bizonytalanság legfeljebb:
80 – 700 MHz : Frekvencia átvitel: -2 /+4 dB, Axiális izotrópikus bizonytalanság: +/- 0.5 dB;
700 - 2700 MHz: Frekvencia átvitel: -1 /+5 dB, Axiális izotrópikus bizonytalanság: +/- 0.7 dB ;
2700 - 6000 MHz:Frekvencia átvitel: +2 /+7 dB, Axiális izotrópikus bizonytalanság: +/- 0.9 dB;
Mérési periódus: 1 mp;
Működési hőmérséklet tartomány: -10°C - +50°C;
Súly legfeljebb: 150 gramm (elemekkel);
Gyártói megfelelőségi bizonyitvány, amelyet a szállításkor kell átadni Ajánlatkérő részére;
Garancia: legalább 12 hónap.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A részletes követelményeket a KD részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 184 - 447334
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Nagyteljesítményű, szélessávú mikrohullámú erősítő
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 017936 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Ethernet alapú hálózat monitorozó
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELSINCO Budapest Kereskedelmi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25412842
Postai cím: Pannónia Utca 8. IV/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: office@elsinco.hu
Telefon: +36 13390000
Internetcím(ek): (URL) www.elsinco.hu
Fax: +36 13394444
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4720720
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Univerzális frekvenciamérő
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: elcotech@elcotech.hu
Telefon: +36 28520870
Internetcím(ek): (URL) www.elcotech.hu
Fax: +36 28520879
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1391230
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Meglévő Spirent eszközök bővítése és garancia
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: WANDEL-SERVICES SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELOSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71603485
Postai cím: Bartók Béla Út 152/H
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.molnar@wandel-services.hu
Telefon: +36 303967265
Internetcím(ek): (URL) www.wandel-services.hu
Fax: +36 12053651
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59878125
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Kieg. rádiómonitoring állomások mérés bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40842161
Postai cím: Virágos Sétány 86
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
E-mail: svale@svale.hu
Telefon: +36 302764558
Internetcím(ek): (URL) www.svale.hu
Fax: +36 18088961
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55030000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: R&S mobil rádiómonitoring eszközök bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rohde & Schwarz Österreich GesmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58260502
Postai cím: Technologiestrasse 10, Gebaeude E
Város: Wien
NUTS-kód: ATZ
Postai irányítószám: A-1120
Ország: Ausztria
E-mail: RS-Hungary@rohde-schwarz.com
Telefon: +36 14124460
Internetcím(ek): (URL) https://www.rohde-schwarz.com
Fax: +36 14124462
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69365844
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Rádiómonitoring eszközök szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELSINCO Budapest Kereskedelmi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25412842
Postai cím: Pannónia Utca 8. IV/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: office@elsinco.hu
Telefon: +36 13390000
Internetcím(ek): (URL) www.elsinco.hu
Fax: +36 13394444
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Mobil iránymérők beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rohde & Schwarz Österreich GesmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58260502
Postai cím: Technologiestrasse 10, Gebaeude E
Város: Wien
NUTS-kód: ATZ
Postai irányítószám: A-1120
Ország: Ausztria
E-mail: RS-Hungary@rohde-schwarz.com
Telefon: +36 14124460
Internetcím(ek): (URL) https://www.rohde-schwarz.com
Fax: +36 14124462
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 115586316
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: Személyi expoziméter
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: elcotech@elcotech.hu
Telefon: +36 28520870
Internetcím(ek): (URL) www.elcotech.hu
Fax: +36 28520879
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2644500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.3.1) A V.2.3) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevők KKV minősítését és adószámát:
6. és 8. rész Rohde & Schwarz Österreich GesmbH (adószám: 06195733) - Nem tartozik a törvény hatálya alá (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint)
5. rész SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft. (adószám: 23760420-2-13) - Mikrovállalkozás
2. és 7. rész ELSINCO Budapest Kereskedelmi Tanácsadó Kft. (adószám: 10385126-2-41) - Mikrovállalkozás
3. és 9. rész EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft. (adószám: 10756056-2-13) - Középvállalkozás
4. rész WANDEL-SERVICES SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELOSSÉGŰ TÁRSASÁG – (adószám: 12848681-2-43) - mikrovállalkozás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)