Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0603/2020
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal székhelye (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), illetve a műszaki leírásában felsorolt telephelyei.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bácskomplex SRL Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69280001
Postai cím: Deák Ferenc Tér 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Havassy Sándor
Telefon: +36 76513708
E-mail: kozbeszerzes@bacs.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bkmkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vagyonvéd. rend. karbantartása és távfelügyelete
Hivatkozási szám: EKR000576242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79711000-1
További tárgyak:79714000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal székhelye (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), illetve a műszaki leírásában felsorolt telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal székhelyén és telephelyein működő vagyonvédelmi rendszerek karbantartása. A rendszerek részletes műszaki paramétereit, illetve a szolgáltatással ellátandó objektumok tételes felsorolását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
RÉSZLETES FELADATLEÍRÁS:
Vagyonvédelmi rendszer karbantartása
- negyedéves karbantartási ciklus
- hibaelhárítás megkezdése kritikus hiba (teljes rendszerleállás, vagy a rendszer élesítését meghiúsító hiba) esetén: 12 órán belül
- hibaelhárítás megkezdése normál hiba (zónakiiktatással megoldható a rendszer élesítés) esetén: 1 munkanapon belül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18780 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BK/TH/1389-21/2019. Rész száma: 2 Elnevezés: Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bácskomplex SRL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90428797
Postai cím: Szigetnyaraló 11.
Város: Taksony
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 2335
Ország: Magyarország
E-mail: bacskomplex@bacskomplex.hu
Telefon: +36 709772566
Internetcím(ek): (URL) www.bacskomplex.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15997500
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79711000-1
További tárgyak:79714000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal székhelye (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), illetve a műszaki leírásában felsorolt telephelyei.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal székhelyén és 55 telephelyén működő vagyonvédelmi riasztórendszerek és a beépített automatikus tűzjelző berendezések központjának állandó távfelügyelete. A rendszerek részletes műszaki paramétereit, illetve a szolgáltatással ellátandó objektumok tételes felsorolását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
RÉSZLETES FELADATLEÍRÁS:
1. Riasztórendszer távfelügyelete
- riasztórendszer távfelügyelet kivonuló szolgáltatással, 15 perces kiérkezési idővel
- elvárás/tiltott intervallum figyelés
- havi eseménylista
- 4 órás kommunikáció lekérdezés
- a későbbiekben legyen meg a lehetőség párhuzamos átjelzés igénybe vételére is (ajánlattevő legyen alkalmas párhuzamos jelzések fogadására)
2. Tűzjelző rendszer távfelügyelete
- tűzjelző rendszer távfelügyelet értesítéses szolgáltatással
- hatósági (PAJZS) átjelzés biztosítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy napban: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17577500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bácskomplex SRL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90428797
Postai cím: Szigetnyaraló 11.
Város: Taksony
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 2335
Ország: Magyarország
E-mail: bacskomplex@bacskomplex.hu
Telefon: +36 709772566
Internetcím(ek): (URL) www.bacskomplex.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az eredeti szolgáltatási szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján kívánják módosítani tekintettel arra, hogy:
- a módosítás eredményként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10 %-át;
- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás indoka:
1. Egyes helyszínek távfelügyeleti rendszere műszaki tartalmának módosítása vált szükségegessé, mely alapján a vagyonvédelmi rendszerek karbantartandó eszközeinek száma is módosult;
2. Felek a tárgyi szolgáltatással érintett ingatlanok listáját Megrendelő vagyonkezelésében, illetve használatában lévő további három ingatlan bevonásával módosítani kívánják.
Felek az eredeti szolgáltatási szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján kívánják módosítani tekintettel arra, hogy:
- a módosítás eredményként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10 %-át;
- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 15997500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17577500 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben