Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0606/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Tokaj Város Önkormányzata Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata;Mád Község Önkormányzata;Tarcal Község Önkormányzata
Teljesítés helye:hrsz: Mád közigazgatási határán belül: 39. számú út: 0148, 190, Burkolati jel: 306/3, 565/2, 604, 817/3, 933, 916/5, 817/2, Tarcal közigazgatási határán belül: 38. számú út: 13, 0224 magánterület: 0225/8, 0225/9, 0225/6, 0225/5, 0225/4, 0225/3, 0225/2, 0225/1, 0226/3, 0227, 0228/3, 0228/4, 0228/5 Mezőzombor közigazgatási határán belül: 37. számú út:0251 39. számú út:0168 a továbbiak a KD-ban
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PK-TERV Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92301090
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tokaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84210245
Postai cím: Kossuth Utca 85
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3916
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bodrogkeresztur.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Mád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57931575
Postai cím: Rákóczi Utca 50
Város: Mád
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3909
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mad.info.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tarcal Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20596583
Postai cím: Fő Út 61
Város: Tarcal
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3915
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tarcal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tokaj - Kerékpárút hálózat tervezése a Hegyalján
Hivatkozási szám: EKR001065152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2. MÁD ÉS TARCAL kerékpárút tervezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: hrsz:
Mád közigazgatási határán belül:
39. számú út: 0148, 190,
Burkolati jel: 306/3, 565/2, 604, 817/3, 933, 916/5, 817/2,
Tarcal közigazgatási határán belül:
38. számú út: 13, 0224
magánterület: 0225/8, 0225/9, 0225/6, 0225/5, 0225/4, 0225/3, 0225/2, 0225/1, 0226/3, 0227, 0228/3, 0228/4, 0228/5
Mezőzombor közigazgatási határán belül:
37. számú út:0251
39. számú út:0168
a továbbiak a KD-ban
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tarcal belterületén kerékpáros létesítmények a 38. sz. Tarcal – Nyíregyháza másodrendű főút, Tarcal település belterületi szakaszán, és az önkormányzati utakon, Tarcal belterületén a Könyves Kálmán utca, a Hegyalja utca, valamint a Tarcal – Bodrogkeresztúr között (közig határig) felfestés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése a jelenleg érvényes jogszabályoknak és Útügyi Műszaki Előírásoknak, valamint a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásban előírt támogatói elvárásoknak megfelelően.
Becsült tervezési hosszúságok:
- Tarcal belterületén kerékpáros létesítmény tervezése: belterületi kerékpárút hossza 3000 fm, egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza 4340 fm,
- Mád - Tarcal közötti szakaszon kerékpárút tervezése: kerékpárforgalmi létesítmény becsült hossza 5470 fm, egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza 3220 fm
A 2.RÉSZ mindösszesen becsült tervezési hossza 16030 fm.
Mád és Tarcal települések között kerékpárút, a 38. sz. Tarcal – Nyíregyháza másodrendű főút, Tarcal belterületi határánál kezdődően, majd a főúttal párhuzamosan a 37. sz. másodrendű főúton keresztül, a 39. számú Encs – Mád másodrendű főúttal párhuzamosan vezetve a Mád településen belül található Rákóczi utca kereszteződéséig, majd az önkormányzati úton felfestés létesítés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése a jelenleg érvényes jogszabályoknak és Útügyi Műszaki Előírásoknak, valamint a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásban előírt támogatói elvárásoknak megfelelően.
A tervezendő létesítmény az országos kerékpárút, az OTRT és EUROVELO része.
A tervezendő létesítmény kapcsán betartandóak az e-ÚT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése szabvány előírásait.
Feladat továbbá az igénybevett magánterületekre vonatkozó kisajátítási, megosztási vázrajzok elkészítése, valamint a szükséges útépítési és közműkiváltások szakági építési engedélyeinek beszerzése, és szükség esetén a tervezett műtárgyakra vonatkozó kiviteli tervek hatósági jóváhagyatása.
A TOP-os pályázattal érintett kerékpáros barát településrészekre vonatkozóan Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) kell készíteni a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás 3.2. pontjában előírt támogatói elvárásoknak megfelelően, és az ITM tervzsűrin az engedélyezési tervvel együtt jóvá kell hagyatni.
A tervezési alapadatok kiindulási adatnak tekintendők, melyek a tervezés során pontosítandók!
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21500 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. MÁD ÉS TARCAL kerékpárút tervezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PK-TERV Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89552582
Postai cím: Eperjesi Utca 8. II. em. 3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: pkterv@gmail.com
Telefon: +36 302915785
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19600000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: hrsz:
Mád közigazgatási határán belül:
39. számú út: 0148, 190,
Burkolati jel: 306/3, 565/2, 604, 817/3, 933, 916/5, 817/2,
Tarcal közigazgatási határán belül:
38. számú út: 13, 0224
magánterület: 0225/8, 0225/9, 0225/6, 0225/5, 0225/4, 0225/3, 0225/2, 0225/1, 0226/3, 0227, 0228/3, 0228/4, 0228/5
Mezőzombor közigazgatási határán belül:
37. számú út:0251
39. számú út:0168
a továbbiak a KD-ban
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tarcal belterületén kerékpáros létesítmények a 38. sz. Tarcal – Nyíregyháza másodrendű főút, Tarcal település belterületi szakaszán, és az önkormányzati utakon, Tarcal belterületén a Könyves Kálmán utca, a Hegyalja utca, valamint a Tarcal – Bodrogkeresztúr között (közig határig) felfestés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése a jelenleg érvényes jogszabályoknak és Útügyi Műszaki Előírásoknak, valamint a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásban előírt támogatói elvárásoknak megfelelően.
Becsült tervezési hosszúságok:
- Tarcal belterületén kerékpáros létesítmény tervezése: belterületi kerékpárút hossza 3000 fm, egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza 4340 fm,
- Mád - Tarcal közötti szakaszon kerékpárút tervezése: kerékpárforgalmi létesítmény becsült hossza 5470 fm, egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza 3220 fm
A 2.RÉSZ mindösszesen becsült tervezési hossza 16030 fm.
Mád és Tarcal települések között kerékpárút, a 38. sz. Tarcal – Nyíregyháza másodrendű főút, Tarcal belterületi határánál kezdődően, majd a főúttal párhuzamosan a 37. sz. másodrendű főúton keresztül, a 39. számú Encs – Mád másodrendű főúttal párhuzamosan vezetve a Mád településen belül található Rákóczi utca kereszteződéséig, majd az önkormányzati úton felfestés létesítés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése a jelenleg érvényes jogszabályoknak és Útügyi Műszaki Előírásoknak, valamint a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásban előírt támogatói elvárásoknak megfelelően.
A tervezendő létesítmény az országos kerékpárút, az OTRT és EUROVELO része.
A tervezendő létesítmény kapcsán betartandóak az e-ÚT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése szabvány előírásait.
Feladat továbbá az igénybevett magánterületekre vonatkozó kisajátítási, megosztási vázrajzok elkészítése, valamint a szükséges útépítési és közműkiváltások szakági építési engedélyeinek beszerzése, és szükség esetén a tervezett műtárgyakra vonatkozó kiviteli tervek hatósági jóváhagyatása.
A TOP-os pályázattal érintett kerékpáros barát településrészekre vonatkozóan Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) kell készíteni a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás 3.2. pontjában előírt támogatói elvárásoknak megfelelően, és az ITM tervzsűrin az engedélyezési tervvel együtt jóvá kell hagyatni.
A tervezési alapadatok kiindulási adatnak tekintendők, melyek a tervezés során pontosítandók!
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19600000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PK-TERV Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89552582
Postai cím: Eperjesi Utca 8. II. em. 3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: pkterv@gmail.com
Telefon: +36 302915785
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Előzmények:
A hivatkozott szerződés módosításának indokoltsága merült fel, melyet az alábbi indokok támasztanak alá:
Mád Község Önkormányzata és Tarcal Község Önkormányzata együttesen mint Megrendelő kötötte meg a szerződést, azonban a kapcsolódó pénzügyi és pályázati elszámolás szükségessé teszi az egyes számlák Megrendelők közötti objektív megbontását. Ennek megfelelően mind Mád Község Önkormányzata mind Tarcal Község Önkormányzata részére önálló számlák kibocsátása szükséges. Az egyes Megrendelők közötti megosztás a támogatási szerződés szerinti támogatási mértékek arányában oszlik meg, mely jelen esetben az alábbi: (1) Mád Község Önkormányzata: 45,25%; (2) Tarcal Község Önkormányzata: 54,75%.
Módosítás:
2.1. A fentiek alapján a hivatkozott szerződés 6. Fizetési feltételek pontját Felek az alábbi ponttal kiegészítik, figyelemmel a Ptk. 6:62. § rendelkezéseire is:
6.12. Tervező a 6.4. pont szerinti részszámlákat és a végszámlát az egyes Megrendelők között az alábbi százalékos mértékben megosztva bocsátja ki: (1) Mád Község Önkormányzata: 45,25%; (2) Tarcal Község Önkormányzata: 54,75%.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Mád Község Önkormányzata és Tarcal Község Önkormányzata együttesen mint Megrendelő kötötte meg a szerződést, azonban a kapcsolódó pénzügyi és pályázati elszámolás szükségessé teszi az egyes számlák Megrendelők közötti objektív megbontását. Ennek megfelelően mind Mád Község Önkormányzata mind Tarcal Község Önkormányzata részére önálló számlák kibocsátása szükséges. Az egyes Megrendelők közötti megosztás a támogatási szerződés szerinti támogatási mértékek arányában oszlik meg, mely jelen esetben az alábbi: (1) Mád Község Önkormányzata: 45,25%; (2) Tarcal Község Önkormányzata: 54,75%.
2.1. A fentiek alapján a hivatkozott szerződés 6. Fizetési feltételek pontját Felek az alábbi ponttal kiegészítik, figyelemmel a Ptk. 6:62. § rendelkezéseire is:
6.12. Tervező a 6.4. pont szerinti részszámlákat és a végszámlát az egyes Megrendelők között az alábbi százalékos mértékben megosztva bocsátja ki:: (1) Mád Község Önkormányzata: 45,25%; (2) Tarcal Község Önkormányzata: 54,75%.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19600000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19600000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. A szerződéses ellenérték nem került módosításra.
2. Tárgyi szerződésmódosítás a Kbt. 141. § rendelkezéseivel összhangban van az alábbiak szerint. A szerződés módosításának jogcíme: Kbt. 141. § (6) bekezdés (a módosítás nem lényeges):
a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. A számlázásnak az egyes megrendelők személye szerinti alábontása nem minősül az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemnek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben