Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0609/2020
CPV Kód:85120000-6
Ajánlatkérő:Mórahalom Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:6786 Ruzsa, Tömörkény tér 8-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zafír-Pharma Kft;Dr. Hézsai Klára egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mórahalom Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92056107
Postai cím: Szentháromság Tér 1.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nógrádi Zoltán
Telefon: +36 62281022
E-mail: info@morahalom.hu
Fax: +36 62281244
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.morahalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Praxisközösségi szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001064742018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
5. Praxisközösségi háziorvos Ruzsa I., II.,
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 8-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás Ruzsa területén, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján háziorvosi tevékenység folytatására jogosult 2 fő orvos vagy ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakemberek esetén, Ruzsa település I. és II. számú körzet vonatkozásában, legalább havi 45 óra/fő mennyiségben, az „Általános Iránymutatás a Praxisközösségi Működés és Többletszolgáltatások Kialakításához, Működtetéséhez” dokumentum VII. 1. pontjában rögzített feladatok ellátására.
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletnek megfelelően a háziorvos feladatköréhez kapcsolódó 1-1 fő összesen 2 fő ápolási feladat végzéséhez szükségesszakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező ápoló esetén, 1-1 fő, összesen 2 fő, legalább havi 45 óra/fő szolgáltatás nyújtása az „ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁS A PRAXISKÖZÖSSÉGI MŰKÖDÉS ÉS TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSÁHOZ, MŰKÖDTETÉSÉHEZ” dokumentum VII. 3. pontjában rögzített feladatok ellátására
Tájékoztatjuk az ajánlattevőt, hogy az EFOP-1.8.2-17-2017-00002 kódszámú pályázat előírási szerint az orvosok közül 1 fő szakmai vezetőt kell választani. A választás az 1., 2., 3., 4., 5., 6. rész nyertes orvos ajánlattevőinek részvételével történik. Ezekben a részajánlati körökben nyertes orvos ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy kiválasztása esetén a szakmai vezetői feladatokat is ellátja.
Szakmai vezetői szolgáltatás: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján háziorvosi tevékenység folytatására jogosult 1 fő orvos vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberek esetén, a projekt időtartama alatt, legalább havi 40 óra szolgáltatás nyújtása az „Általános Iránymutatás a Praxisközösségi Működés és Többletszolgáltatások Kialakításához, Működtetéséhez” dokumentum IV. pontjában rögzített feladatok ellátására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02795 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: 5. Praxisközösségi háziorvos Ruzsa I., II.,
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zafír-Pharma Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31023834
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 111
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: Magyarország
E-mail: czakopharma@gmail.com
Telefon: +36 302698353
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Dr. Hézsai Klára egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47546251
Postai cím: Tömörkény Tér 8-9.
Város: Ruzsa
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6786
Ország: Magyarország
E-mail: drhezsaiklara@yahoo.com
Telefon: +36 303280474
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 7431480
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 8-9.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás Ruzsa területén, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján háziorvosi tevékenység folytatására jogosult 2 fő orvos vagy ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakemberek esetén, Ruzsa település I. és II. számú körzet vonatkozásában, legalább havi 45 óra/fő mennyiségben, az „Általános Iránymutatás a Praxisközösségi Működés és Többletszolgáltatások Kialakításához, Működtetéséhez” dokumentum VII. 1. pontjában rögzített feladatok ellátására.
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletnek megfelelően a háziorvos feladatköréhez kapcsolódó 1-1 fő összesen 2 fő ápolási feladat végzéséhez szükségesszakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező ápoló esetén, 1-1 fő, összesen 2 fő, legalább havi 45 óra/fő szolgáltatás nyújtása az „ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁS A PRAXISKÖZÖSSÉGI MŰKÖDÉS ÉS TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSÁHOZ, MŰKÖDTETÉSÉHEZ” dokumentum VII. 3. pontjában rögzített feladatok ellátására
Tájékoztatjuk az ajánlattevőt, hogy az EFOP-1.8.2-17-2017-00002 kódszámú pályázat előírási szerint az orvosok közül 1 fő szakmai vezetőt kell választani. A választás az 1., 2., 3., 4., 5., 6. rész nyertes orvos ajánlattevőinek részvételével történik. Ezekben a részajánlati körökben nyertes orvos ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy kiválasztása esetén a szakmai vezetői feladatokat is ellátja.
Szakmai vezetői szolgáltatás: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján háziorvosi tevékenység folytatására jogosult 1 fő orvos vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberek esetén, a projekt időtartama alatt, legalább havi 40 óra szolgáltatás nyújtása az „Általános Iránymutatás a Praxisközösségi Működés és Többletszolgáltatások Kialakításához, Működtetéséhez” dokumentum IV. pontjában rögzített feladatok ellátására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 6812190
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zafír-Pharma Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31023834
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 111
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: Magyarország
E-mail: czakopharma@gmail.com
Telefon: +36 302698353
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Dr. Hézsai Klára egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47546251
Postai cím: Tömörkény Tér 8-9.
Város: Ruzsa
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6786
Ország: Magyarország
E-mail: drhezsaiklara@yahoo.com
Telefon: +36 303280474
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződésmódosítás indoka:
1.1. A tervezetthez képest a Vállalkozó rövidebb idő alatt eléri a pályázati felhívás indikátorainak célértékeit, a megvalósítandó műszaki-szakmai eredményeit, valamint a pályázat átfogó céljait és 2019. december 31-ig a maradéktalan teljesítés megtörténik.
1.2. A szerződés megkötését követően a Vállalkozó a szerződéshez kapcsolódó, jelen pályázatban foglalt eredmények fenntartása és a tevékenységek folytatása érdekében támogatásra nyújtott be igényt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által kiírt, ,,Három generációval az egészségért program" projektben, amely projekt pályázati kiírása az alábbiakat tartalmazza:
„Nem támogatható azon háziorvosi szolgálatok konzorciuma, amelyben olyan praxisok is részt vesznek, amelyek az EFOP-1.8.2-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése és a VEKOP-7.2.3-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése praxisközösségi pályázaton nyertes pályázat keretében megvalósítóként dolgoznak, kivéve, ha a pályázat megvalósítása 2019. december 31-el vagy az előtt zárul. Ebben az esetben a pályázat zárását követő időszakra pályázat benyújtható, arányosan kevesebb összegre.”
Tekintettel arra, hogy a felek által megkötött szerződésben, illetve az annak alapjául szolgáló pályázatban előírt és vállalt célok megvalósultak, így a szerződés időbeli hatályának fenntartása egyrészt nem indokolt, másrészt a jelen pontban megjelölt, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által kiírt, ,,Három generációval az egészségért program" pályázatban való sikeres támogatási igény érdekében a felek között létrejött szerződést a felek meg kívánják szüntetni, ezzel biztosítható a szerződéshez kapcsolódó, jelen pályázatban foglalt eredmények fenntartása és a tevékenységek folytatása , valamint az, hogy a praxisközösség működése fennmaradjon.
A szerződésmódosítás tartalma:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
Szerződés időtartama
Szerződő felek jelen megállapodást 12 hónap határozott időtartamra kötik.
Módosított szerződéses rendelkezés:
Szerződés időtartama
Szerződő felek jelen megállapodást 11 hónap határozott időtartamra kötik.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Indokolás:
A szerződés megkötésekor megrendelőnek nem állt rendelkezésére az az információ, hogy „Az egészség nem adottság, felelősség.” című, 145. azonosítószámú projektben való eredményes támogatási igény feltétele az, hogy a jelen EFOP-1.8.2-17-2017-00002 kódszámú, „A – Praxisközösség (Mórahalom – Zákányszék – Ruzsa)” című projektben a feladat lezáruljon. Figyelemmel arra, hogy a szerződés szerinti eredményt a Vállalkozó sikeresen teljesítette, így a szerződésmódosítás semmilyen mértékben nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A szerződésmódosítás nem eredményez ellenérték növekedést, sőt a szerződés időbeli hatályának változásával arányosan csökken a kifizetett ellenérték.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 7431480 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 6812190 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A jelen közbeszerzési eljárásban 10 szerződés került módosításra, amelyet az EKR rendszerben
csak egymást követően, a korábbi hirdetmény megjelenése után lehet hirdetményben feladni. A
korábbi, 1. rész szerződésmódosításának tájékoztatója: KÉ-24.137/2019, a 2. rész
szerződésmódosításának tájékoztatója: KÉ-24537/2019., a 3. rész szerződésmódosításának
tájékoztatója: KÉ-25287/2019., a 4. rész szerződésmódosításának tájékoztatója 0322/2020.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben