Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0624/2020
CPV Kód:45233220-7
Ajánlatkérő:Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Felsőnyáregyháza és Alsónyáregyháza közötti külterület.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15320296
Postai cím: Nyáry Pál Út 35
Város: Nyáregyháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2723
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Sándor
Telefon: +36 29690180
E-mail: polgarmester@nyaregyhaza.hu
Fax: +36 29690181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyaregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÁREGYHÁZÁN 2
Hivatkozási szám: EKR000283122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
II. szakasz: Felső- és Alsónyáregyháza külterület
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Felsőnyáregyháza és Alsónyáregyháza közötti külterület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. szakasz: Felsőnyáregyháza és Alsónyáregyháza közötti külterület.
Tervezési (beavatkozási) szakasz hossza: 1798 m, a 10+517,90 és 12+315,90 km sz. között.
Kerékpárforgalmi létesítmény hossza: 1798 m, a 10+517,90 és 12+315,90 km sz. között.
Kerékpáros út: burkolt útpadka Burkolt útpadka kialakításához a meglévő 5,70-5,90 m széles burkolat és az 1,00-1,20 m széles részben nemesített padka kiszélesítése, burkolása. A közúti forgalom számára 2 db 3,00 m széles forgalmi sáv kialakítása, a kerékpárosok számára 1,00 m széles aszfalt burkolatú és 0,50 m széles mechanikai stabilizációval ellátott kerékpározásra alkalmas padka létesítése. A vízelvezetés létesítményeit korrigálni szükséges. A szakaszon található 2 db autóbusz-megállóhely mentén szilárd burkolatú lelépő létesítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00047 kódszámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07445 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: II. szakasz: Felső- és Alsónyáregyháza külterület
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL) http://www.vianova.hu
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 143144359
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Felsőnyáregyháza és Alsónyáregyháza közötti külterület.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. szakasz: Felsőnyáregyháza és Alsónyáregyháza közötti külterület.
Tervezési (beavatkozási) szakasz hossza: 1798 m, a 10+517,90 és 12+315,90 km sz. között.
Kerékpárforgalmi létesítmény hossza: 1798 m, a 10+517,90 és 12+315,90 km sz. között.
Kerékpáros út: burkolt útpadka Burkolt útpadka kialakításához a meglévő 5,70-5,90 m széles burkolat és az 1,00-1,20 m széles részben nemesített padka kiszélesítése, burkolása. A közúti forgalom számára 2 db 3,00 m széles forgalmi sáv kialakítása, a kerékpárosok számára 1,00 m széles aszfalt burkolatú és 0,50 m széles mechanikai stabilizációval ellátott kerékpározásra alkalmas padka létesítése. A vízelvezetés létesítményeit korrigálni szükséges. A szakaszon található 2 db autóbusz-megállóhely mentén szilárd burkolatú lelépő létesítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 165920253
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL) http://www.vianova.hu
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Teljesítési határidő módosítása
A Vállalkozási szerződés III/5. pontjának a meghatározott teljesítési határidő 8 hónapról – mely dátum szerint 2019. december 19. – 2020. május 29-re módosul.
2. Műszaki ellenőr személyének módosítása
A Vállalkozási szerződés VIII/4. pontjában meghatározott Műszaki ellenőr személye módosul, a feladatot Treffler Gyöngyi helyett Móricz Judit látja el, így az adatok a szerződésben az alábbiakra módosulnak:
Megrendelő részéről (műszaki ellenőr):
Név: Móricz Judit
Cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
Telefon: +36 (30) 824-9876
Nyilvántartási szám: ME-KÉ-01-61693
3. Jótállás időtartamának technikai korrekciója
A Vállalkozási szerződés V/3. pontja az alábbiakra módosul:
„ (1) Az elkészült műre a Vállalkozó a szavatossági (alkalmassági) időn belül a befejezését követően 60 hónap teljes körű jótállást vállal, melyből 36 hónap a kötelező, 24 hónap a többlet vállalt jótállás.”
4. Többletmunka megrendelés
A kivitelezési feladat kiegészül az 1. sz. mellékletben részletesen meghatározott altalaj megerősítése cementes stabilizációval munkarésszel. Felek rögzítik, hogy e munkarész a Vállalkozási Szerződés VIII.2 – I. b.) pontjába tartozó munka, tekintettel arra, hogy tervben nem szereplő, műszaki szükségességből felmerülő munkának minősül, mert a munka felmerülésének kockázatával a kivitelező az eset körülményeire, a munka természetére, nagyságrendjére és költségvonzatára tekintettel, a vállalkozási díj meghatározásakor előzetesen, kellő gondosság mellet nem számíthatott.
5. Vállalkozási díj módosítása
A Vállalkozási szerződés VII/1. pontjában meghatározott nettó vállalkozási díj tartalékkeret nélküli (HUF) összege 143 144 359.- Ft-ról 165 920 253 Ft-ra módosul. A 22 775 894 Ft növekmény a 2.4 pontban meghatározott többletmunka értékét jelenti.
A tartalékkeret összege nem változik. Egyúttal a Felek rögzítik, hogy a tartalékkeret összege jelen időpontig már teljes mértékben felhasználásra került. A 2.4 pontban részletezett pótmunka ellenértékét megrendelő pályázati forrásból kívánja biztosítani.
A Vállalkozási szerződés VII/2. pontjában a számlázásra vonatkozó rendelkezés az alábbiakra módosul:
„Számlázás: legfeljebb 5 db részszámla és a végszámla nyújtható be. Az 1-3. részszámla az eredeti építési feladat 25, 50, 75 %-os készültségi fokoknál, legfeljebb az eredeti vállalkozási díj 25-25 %-os értékben nyújtható be, a 4. részszámla a felhasznált 2 %-os tartalékkeret értékében, míg az 5. részszámla a jelen szerződésmódosításban meghatározott többletmunka értékében nyújtható be. A 4-5. részszámla a végszámlával egyidejűleg kerül benyújtásra. Végszámla a hiány- és hibamentes teljesítést követően állítható ki. Az előleg felhasználását a végszámlában kell elszámolni, amennyiben Vállalkozó előleget vett igénybe. Amennyiben az igény bevett előleg magasabb, mint 15 %, a 15 % feletti részt a 3. részszámlában kell elszámolni.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a.) Teljesítési határidő módosítása

A Kerékpáros közlekedésfejlesztés Nyáregyházán három részajánlatra, ennek megfelelően három szakaszra, s három szerződésre lett bontva a KKV-k esélyeinek biztosítása érdekében, azonban emellett a szakaszok kivitelezése – így a szerződések is – szervesen összekapcsolódnak, egymásra épülnek. Vállalkozó a 3 kivitelezési szakasz térbeni és időbeni organizációját egyben kívánta kezelni, ezért a II. szakasz megváltozott műszaki tartalmából és a III. szakasz időbeni fennakadásából adódó csúszása I. szakaszra is nagyban kihatással volt, így az sem tudott az ütemezésnek megfelelően haladni.
Vállalkozó szerződéskötéskor azzal számolt, hogy a tényleges kivitelezési tevékenységet
1 hónappal a szerződéses határidő előtt, – 2019. november közepén – még az építőiparban szokásosan alkalmazott téli naptár beköszönte előtt befejezi. FOLYTATÁS A VII/1. PONTBAN
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 143144359 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 165920253 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az alábbiakban részletezett okok – előre nem látható nehézségek, illetve műszaki szükségességből adódó változtatások – miatt a kivitelezési határidő módosítását kérték 2020. május 29-re, tekintettel a téli időszakban a technológia betartása, valamint az időjárási körülmények miatti korlátozott munkavégzés lehetőségére. Ez esetben a 2020. január 1-e és a 2020. március 15-e közötti időszakban a közúton téli üzemi állapot van hatályban, mely alatt teljeskörű munkavégzés nem lehetséges. Így érdemben a meghosszabbított időtartamon belül kivitelezés csak 2020. március 16. és 2020. május 29. között tervezhető.
II. szakasz: Felső- és Alsónyáregyháza külterület késedelmét előidéző okok:
A pályázati tervdokumentációban található „Jelentés pályaszerkezeti feltárások eredményeiről” tárgyú vizsgálati anyagban a következő megállapítás szerepel: „A földmű anyagát képező homoktalajok – valószínűsíthetően a nehéz teherforgalomnak köszönhetően – mindenütt tömör szerkezetűek, az iszapos homok igen tömörnek bizonyult”. A helyszíni mintavétel, valamint a dokumentációban található talajfizikai vizsgálatokra alapozva, a Tervező a Műszaki leírásában Összefoglalás fejezetében az alábbiakat írja: „A 4605. sz. út jelenleg használt nyomvonalán viszonylag egységes pályaszerkezettel és jó állagú földművel kell számolni.” és „Az építési területen a tervezési teherbírási modulus 30-40 MN/m2, a talajok fagyérzékeny kategóriába tartoznak”. Összességében megállapítható, hogy a tervdokumentáció altalaj megerősítést nem tartalmaz, azon következtetésre alapozva, miszerint az altalaj kezelés nélkül tömöríthető és biztosítható a 40 MN/m2-es teherbírási érték, mely feltétele a pályaszerkezeti rétegek építésének. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a földmunka kivitelezése során tovább építésre alkalmatlan talajviszonyokkal szembesült, több szelvényben altalaj tömörítési próbafelületeket alakított ki, majd ezeket tömörség és teherbírás méréssel ellenőrizte. Ennek eredményei elmaradtak a tovább építéshez szükséges eredményektől.
Ezek után a Vállalkozó az altalaj javítására különböző vastagságú és szerkezetű ágyazati próbaszakaszokat épített, de egyik módszerrel sem lehetett elérni a földmű tükör, valamint az útalap réteg előírt teherbírási értékeit.
Kooperációs egyeztetésen a Vállalkozó részletes tájékoztatást adott az altalaj teherbírási problémáiról és az annak megoldására eddig tett intézkedései sikertelenségéről, és ismertette a Megrendelővel az altalaj megerősítésének lehetőségét cementes stabilizációs eljárással.
Vállalkozó e-mail üzenetben értesítette a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt arról, hogy cementes stabilizációs próbaszakasz építése fog történni. Megrendelő támogatta a kezdeményezést, melyről e-mail formájában adott tájékoztatást.
A stabilizációs eljárás megkezdése előtt a Vállalkozó a jobb és a bal oldalt egyaránt teljes hosszában az MMT szerinti 200 m-es gyakorisággal elvégezte a földmű tükör teherbírási vizsgálatát.
A fenti ismertetőnkből egyértelműen látszik, hogy a végleges, Megrendelő által is elfogadott megoldás megszületése hosszadalmas folyamat volt, mely megakadályozta a munkák terv szerinti előrehaladását, olykor lehetetlenné tette a munkavégzést, jelentős élőmunka igényt emésztett fel. A talajstabilizáció kivitelezése a külterületi, irányonként közel 2 km-es szakaszon jelentős – tervtől eltérő – munkavégzést igényelt, mely az ütemszerű haladást akadályozta, illetve nagymértékű időbeni csúszást eredményezett.
Az altalaj megerősítés cementes stabilizációs eljárással történő kivitelezését Vállalkozó kellő gondosság mellett sem láthatta előre, így ezen többletmunkák az általánydíjon felül térülnek.
b.) Műszaki ellenőr személyének módosítása
A Vállalkozási szerződés I/3. pontjában rögzítetteknek megfelelően a beruházás műszaki ellenőrzését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el. Treffler Gyöngyi munkaviszonya megszűnt a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél, ezért új műszaki ellenőrt jelöltek ki a kivitelezéshez.
c.) Jótállás időtartama
Adminisztrációs hiba került javításra, Ajánlattevő 24 hónap többletjótállást vállalt az előírt minimális kötelező 36 hónap időtartamon felül (így összesen 60 hónapot), csak véletlenül a minimális 36 hónap időtartam rögzítése kimaradt a szerződésből.
d.) Vállalkozási díj módosítása
A vállalkozási díj módosítását az általánydíjon felül érvényesíthető többletmunka értéke indokolja.
Megállapítható, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyet Felek kellő gondossággal előre nem láthattak. Megállapítható továbbá, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, s 15,91 % ellenérték növekedéssel jár.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben