Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0626/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Ibrány Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2. részajánlat: 4484 Ibrány Ady E. utca- Dobó I. utca összekötő utca hrsz: 1663. - Ady Endre utca- Ady Endre köz hrsz: 1663, 1621, 1691, 1547, 1647 - Család utca hrsz: 1729, 157 - Katona utca- Nefelejcs utca- Liliom utca hrsz: 22, 1462, 1433, 1432, 1422 - Nagyerdei utca hrsz: 1069, 0266, 0285
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ibrány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18969
Postai cím: Hősök tere 3.
Város: Ibrány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4484
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trencsényi Imre polgármester
Telefon: +36 42527017
E-mail: phibrany@gmail.com
Fax: +36 42527017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ibrany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ibrany.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ibrány belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ibrány belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 2. részajánlat: 4484 Ibrány Ady E. utca- Dobó I. utca összekötő utca hrsz: 1663.
- Ady Endre utca- Ady Endre köz hrsz: 1663, 1621, 1691, 1547, 1647
- Család utca hrsz: 1729, 157
- Katona utca- Nefelejcs utca- Liliom utca hrsz: 22, 1462, 1433, 1432, 1422
- Nagyerdei utca hrsz: 1069, 0266, 0285
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ibrány belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése és az engedélyes tervek alapján kiviteli terv készítése az alábbiak szerint:
A munkálatok során felmerülő főbb munkanemek és mennyiségek:
- kiviteli terv készítése 1 db
- Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba KD-EXTRA 250-500 mm átmérők között 1326,76 m
- KPE nyomócső 160x9,1 mm 7,5bar készítése földárokban 489,6 m
- Acél védőcső szerelése 23,9 m
- Beton akna elhelyezése (kör és négyzet alaprajzú) 98 db
- Nagy átmérőjű akna építése előregyártott elemekből 1 db
- Résfolyóka építése 18 m
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése TB 30/50/40, 60/50 mederburkoló elem , I/40/40, II/60/70 355,8 m
- Útpadka folyóka elemek elhelyezése 1241 m
- Mederlap burkolat készítése 40/40/8 cm 300 m2
- Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből 134,3 m3
- Szegélyek bontása és helyreállítás 48 m
- K szegélykő készítése 279 m
- Aszfaltos felületű zúzottkő makadám bontása és helyreállítás alappal együtt 554,5 m3
- Hordalék, homokfogó és ásványolaj leválasztó műtárgy építése 1 db
- Átemelő szivattyúakna építése, gépészettel, elektromos rendszerrel kompletten 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00039

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10833 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Ibrány belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vécsey u. 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 181521550
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 2. részajánlat: 4484 Ibrány Ady E. utca- Dobó I. utca összekötő utca hrsz: 1663.
- Ady Endre utca- Ady Endre köz hrsz: 1663, 1621, 1691, 1547, 1647
- Család utca hrsz: 1729, 157
- Katona utca- Nefelejcs utca- Liliom utca hrsz: 22, 1462, 1433, 1432, 1422
- Nagyerdei utca hrsz: 1069, 0266, 0285
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ibrány belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése és az engedélyes tervek alapján kiviteli terv készítése az alábbiak szerint:
A munkálatok során felmerülő főbb munkanemek és mennyiségek:
- kiviteli terv készítése 1 db
- Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba KD-EXTRA 250-500 mm átmérők között 1326,76 m
- KPE nyomócső 160x9,1 mm 7,5bar készítése földárokban 489,6 m
- Acél védőcső szerelése 23,9 m
- Beton akna elhelyezése (kör és négyzet alaprajzú) 98 db
- Nagy átmérőjű akna építése előregyártott elemekből 1 db
- Résfolyóka építése 18 m
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése TB 30/50/40, 60/50 mederburkoló elem , I/40/40, II/60/70 355,8 m
- Útpadka folyóka elemek elhelyezése 1241 m
- Mederlap burkolat készítése 40/40/8 cm 300 m2
- Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből 134,3 m3
- Szegélyek bontása és helyreállítás 48 m
- K szegélykő készítése 279 m
- Aszfaltos felületű zúzottkő makadám bontása és helyreállítás alappal együtt 554,5 m3
- Hordalék, homokfogó és ásványolaj leválasztó műtárgy építése 1 db
- Átemelő szivattyúakna építése, gépészettel, elektromos rendszerrel kompletten 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 181521550
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vécsey u. 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
eredeti szöveg:
6. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: a szerződés mindkét fél általi aláírásától 2019.12.31-ig.
Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás szerződésszerű megvalósítására.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
módosított szöveg:
6. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: a szerződés mindkét fél általi aláírásától 2020.03.31-ig.
Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás szerződésszerű megvalósítására.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó szerződésben foglalt feladata volt egy belvíz átemelő rendszer kiépítése. Az átemelő rendszer elektromos ellátásához hálózatfejlesztésre volt szükség, amelyet az E.ON 2019. november 26-án elvégzett, amellyel kapcsolatban a Vállalkozó a csapadékvíz átemelő rákötés véglegesítést megkérte. Az E.ON ezt a véglegesítést 2020. február végén tudja elvégezni a korábbi értesítése alapján. A műszaki átadás-átvételi eljárás csak ezt követően kerülhet lezárásra, mely feltétele a vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési eljárás lefolytatásának is, amely Vállalkozó szerződéses kötelezettsége. Mivel a bekövetkezett helyzet a Szerződő Felek érdekkörén kívül, előre nem látható esemény miatt következett be, a szerződés teljesítésének határideje vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 181521550 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 181521550 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben