Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0630/2020
CPV Kód:71632200-9
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:MVM Paksi Atomerőmű Zrt., székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Primerköri főberendezések anyagvizsgálata
Hivatkozási szám: EKR000916242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71632200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Primerköri főberendezések anyagvizsgálata
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 94970000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Primerköri főberendezések anyagvizsgálata
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71632200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mint ajánlatkérő a primerköri főberendezésein roncsolásmentes anyagvizsgálatok végrehajtása a főjavítási időszakok alatt (4 tervezett főjavítás 2020. év), az ajánlatkérő irányítása és koordinálása mellett önállóan, az ajánlatkérő által a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott terjedelemben.
Követelmény:
Az ajánlattevőnek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. primerköri főberendezéseinek a jóváhagyott keretprogramok (KA-01, KA-02, KA-04–07) szerinti roncsolásmentes anyagvizsgálatát önállóan kell elvégeznie az ajánlatkérő irányítása és koordinálása mellett a következő feltételek mellett:
1. a tevékenységet a főjavítások tervezett (kb. 88 nap /4 főjavítás) ideje alatt munkafeladattól függően minimum 8 fő, akik közül:
- 2 fő UT2,
- 2 fő MT2,
- 2 fő PT2,
- 2 fő UT/MT/PT/VT/LT eljárásokból MSZ EN ISO 9712, vagy ezzel egyenértékű szabvány szerint 1. vagy 2. szinten tanúsított - anyagvizsgáló szakemberrel kell ellátnia.
Az ajánlattevőnek a főjavítási időszakok elején és/vagy végén a hermetikus tér integrális tömörségvizsgálatának elvégzéséhez, 4 fő MSZ EN ISO 9712 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint VT2 vagy LT2 szintre tanúsított anyagvizsgálót kell biztosítania.
Elvégzendő feladatok:
1. Roncsolásmentes anyagvizsgálatok elvégzése a jóváhagyott keretprogramok (KA-01, KA-02, KA-04–07) szerint
1.1 A KA-01, -02 keretprogramok végrehajtása során:
- a reaktortartály külső ultrahangos vizsgálata során a manipulátor kezelői feladatok ellátása, beleértve a mérőrendszer összeszerelését és vizsgálat közbeni ellenőrzését is;
- a reaktor osztósík behatoló folyadékos repedésvizsgálata;
- a felsőblokki behatoló folyadékos és mágneses repedésvizsgálatok végrehajtása, illetve az ultrahangos vizsgálatok elvégzése;
- a reaktor csonkzóna meghatározott hegesztési varratainak behatoló folyadékos repedésvizsgálata;
- a reaktor csonkzóna meghatározott hegesztési varratainak gépi ultrahangos vizsgálata.
1.2 A KA-04, -06, -07 keretprogramok végrehajtása során:
- a főelzáró tolózárakon végzett behatoló folyadékos repedésvizsgálat;
- az NA500-as főkeringtető vezetékeken végzett behatoló folyadékos repedésvizsgálat, valamint az ultrahangos falvastagság mérések, a varratok ultrahangos vizsgálata;
- térfogatkompenzátoron végzett mágnesezhető poros és ultrahangos vizsgálat;
- hidroakkumulátorokon végzett mágnesezhető poros és ultrahangos vizsgálat;
- a főkeringtető szivattyúk belső felületének behatoló folyadékos repedésvizsgálata;
- a kötőelemek komplett roncsolásmentes anyagvizsgálata.
1.3 A KA-05 keretprogram végrehajtása során:
- a gőzfejlesztő ház és a gőzgyűjtő hegesztési varratainak mágnesezhető poros, ultrahangos, és a kötőelemek komplett roncsolásmentes anyagvizsgálata.
2. Integrális tömörségvizsgálat elvégzése
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. blokkjai hermetikus tér integrális tömörségvizsgálatainak elvégzése a főjavítási időszakok elején és/vagy végén, tervezetten 1 vagy 2 nap (napi 12 órás munkavégzéssel)/főjavítás, 4 fő - MSZ EN ISO 9712 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerint - VT2 vagy LT2 szintre tanúsított anyagvizsgálóval.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Anyagvizsgáló szakemberek szakmai tapasztalata (36 hónap/főnél több) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A roncsolásmentes anyagvizsgálatok végrehajtása a primerköri főberendezéseken a főjavítási időszakok alatt (3 tervezett főjavítás 2021. év), az ajánlatkérő irányítása és koordinálása mellett önállóan, az ajánlatkérő által a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott terjedelemben.
Követelmény:
Az ajánlattevőnek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. primerköri főberendezéseinek a jóváhagyott keretprogramok (KA-01, KA-02, KA-04–07) szerinti roncsolásmentes anyagvizsgálatát önállóan kell elvégeznie az ajánlatkérő irányítása és koordinálása mellett a következő feltételek mellett:
1. a tevékenységet a főjavítások tervezett (kb. 98 nap /3 főjavítás) ideje alatt munkafeladattól függően minimum 8 fő, akik közül:
- 2 fő UT2,
- 2 fő MT2,
- 2 fő PT2,
- 2 fő UT/MT/PT/VT/LT eljárásokból MSZ EN ISO 9712, vagy ezzel egyenértékű szabvány szerint 1. vagy 2. szinten tanúsított - anyagvizsgáló szakemberrel kell ellátnia.
Az ajánlattevőnek a főjavítási időszakok elején és/vagy végén a hermetikus tér integrális tömörségvizsgálatának elvégzéséhez, 4 fő MSZ EN ISO 9712 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint VT2 vagy LT2 szintre tanúsított anyagvizsgálót kell biztosítania.
Elvégzendő feladatok:
1. Roncsolásmentes anyagvizsgálatok elvégzése a jóváhagyott keretprogramok (KA-01, KA-02, KA-04–07) szerint
2. Integrális tömörségvizsgálat elvégzése

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13674 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4000433585 Rész száma: Elnevezés: Primerköri főberendezések anyagvizsgálata
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66100830
Postai cím: Központi Út 24-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: medgyes.szilvia@agmi.hu
Telefon: +36 308922155
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10771987243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 100300000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 94970000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Primerköri főberendezések anyagvizsgálata
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80188902
Postai cím: Budafoki Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14116713243

Hivatalos név: AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66100830
Postai cím: Központi Út 24-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10771987243

Hivatalos név: SKODA JS a.s.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57668011
Postai cím: SKODA JS a.s. 266/15 Bolevec
Város: Plzeň
NUTS-kód: CZ
Postai irányítószám: 316 00
Ország: Csehország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ25235753

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges