Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:6362/2020
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Szigetvári Kórház
Teljesítés helye:Szigetvári Kórház (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigetvári Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91638915
Postai cím: Szent István Lakótelep 7.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz János
Telefon: +36 73500511
E-mail: titkarsag@szigetvarkorhaz.hu
Fax: +36 73311016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetvarkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000316202020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000316202020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Étkeztetési szolgált konyha részleges felújítással
Hivatkozási szám: EKR000316202020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés a Szigetvári Kórház fekvőbetegei és személyzete részére teljeskörű élelmezési szolgáltatás ellátására, a Kórház tálalókonyhájának részleges felújításával”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Étkeztetési szolgált konyha részleges felújítással
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
További tárgyak:45453100-8
45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Szigetvári Kórház (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az AK 416 ágyas egészségügyi intézménye részére teljeskörű élelmezési feladatok ellátása, az ételek kiszállítása, kiegészítve az alkalmazottak étkeztetésével, beleértve a 43/2014.(VIII.19.) EMMI. r. 2. számú mellékletében meghatározott ellátás biztosítását is, valamint az étkezés során keletkező ételhulladék biztonságos elszállítása a következők, és a kd. szerint:
- betegétkeztetés napi 4 alkalommal (reggeli, ebéd, vacsora, + 1 kisétkezés) .
- Éves betegélelmezési napok száma (tájékoztató jelleggel): 107.247 nap (napi átlagok hétköznap 320-350 fő, hétvégén 250-270 fő). 1 élelmezési nap: AK által 1 beteg részére nyújtott 1 napi teljes étkezés. A beteglétszámok csoportonként és időszakonkénti megoszlását a dokumentáció tartalmazza.
- Jelenlegi dolgozói menü étkezés átlagosan: 50fő/nap, melyre vonatkozóan ajánlatkérőt teljesítési kötelezettség nem terheli.
Az étrendek megoszlása: 1. normál étrend: 40 %, 2. diétás étrend (könnyű-vegyes, diabétesz, roboráló, pépes, rehab.spec.): 60 %; gyermek adag szám: 4 fő/nap (gyermekágyak száma: 18 db). AK a diétás étel alatt a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti ételt érti.
A megadott mennyiségek a betegösszetétel függvényében +20 %-kal eltérhetnek.
Nyertes Ajánlattevő feladata:
-az ételek elkészítése a vonatkozó jogszabályoknak (részletesen a kd-ban) megfelelően;
- hideg ételek egyénileg csomagolt módon, a meleg ételek egyéni tálcás tálalási rendszerben, a megfelelően jelölt és adagolt eljuttattása és átadása az ápolási egységeken,
- a szennyes edény begyűjtése, és elmosása a konyhán,
- étlap tervezése és összeállítása,
- élelmezési anyagbeszerzés,
- élelmezési anyag jellegének megfelelő raktározása, nyilvántartása,
- nyersanyag kiszabási lista elkészítése, élelmezési anyag kiadása,
- minden üzemeltetésre átvett helyiségnek és területnek, valamint a hozzátartozó szociális helyiségeknek a takarítása,
- élelmiszer- és egyéb hulladék teljes körű kezelése,
- az intézmény alkalmazottainak menüt és a’la carte-ot is biztosító, önkiszolgáló rendszerű étkeztetése.
- Az élelmezési szolgáltatás ellátásához szükséges személyi állomány alkalmazása.
- a Kórház területén megrendezésre kerülő rendezvények esetében szendvics étkeztetés, kávé, tea, és ásványvíz bekészítése külön megállapodás keretében.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását és a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés megkötését követő 30+120 napon belül a folyamatosan működő tálalókonyha és étterem rekonstrukcióját az ehhez kapcsolódó tervezési feladatokat elvégezni a kd-ban részletezettek szerint. Nyertes ATa szolgáltatást csak a felújítás és a szükséges engedélyek birtokában kezdheti meg.
Főbb munkák:
- konyhatechnológiai felújítás (épített hűtőkamrák, előterek, aggregátorok, elpárologtatók, meglévő tálalószalag, főző szekrény bontása; új tálalószalag, új kombisütő telepítése, új hűtőkamrák építése),
- építészeti átalakítások (bontások, padlóburkolatok készítés, festés-mázolás),
- gépészeti átalakítások (fűtéskorszerűsítés, radiátorok cseréje, split klímák elhelyezése, csapadékvíz elvezetése, wc blokk felújítás, öltöző kialakítás),
- elektromos átalakítások (új elosztók elhelyezése, betáplálás, elektromos hálózat kiépítése),
- a konyha és étterem külső nyílászáróinak cseréje a szükséges kapcsolódó munkákkal.
A feladatok részletes meghatározása a kd-ban írtak szerint.
A megvalósítandó feladat nem építési engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nyertes Ajánlattevő jelen szerződés keretében kizárólag a Kórház betegeinek és alkalmazottainak nyújt szolgáltatást, harmadik személyek részére nem szolgáltat.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) M/2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott dietetikus szakember szakmai többlettapasztalata (hónap, min. 0 max. 60 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a megrendelet mennyiségtől + 20 %-ban eltérhet. A Szerződés rendelkezéseit az Opciós keretösszegből történő megrendelésekre is alkalmazni kell.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel nincs, mivel az a szerződés teljesítése szempontjából ésszerűtlen. A betegélelmezés egységes színvonalának biztosítása, üzemgazdaságossági és szakmai szempontok az egy AT-vel való szerződést indokolják. AK nem rendelkezik sem olyan személyi, sem tárgyi feltételekkel, amelyek lehetővé tennék az élelmezési feladatok részekre bontását, és a betegek ilyen módon történő ellátását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról kell nyilatkoznia a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a Korm. rendelet 12-16. §-ai is irányadók. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Korm. rendelet. 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványban feltüntetni. Ha ajánlattevő, közös ajánlattevők bármelyike, cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Ha ilyen eljárás nincs folyamatban, erről az ajánlatban cégszerűen nyilatkozni szükséges. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 63.§ (3) és Kbt. 74.§ (1) bekezdései megfelelően alkalmazandók. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni: - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, - az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó nyilatkozat, amely minimum tartalmazza a pénzügyi intézménynél vezetett összes pénzforgalmi számla jelzőszámát, a számlanyitás időpontját, a sorba állításra vonatkozó információkat, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az AT (közös AT), amennyiben az AT (közös AT) valamelyik számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata alapján számláján az AF feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás (2009. évi LXXXV.tv 2. § 25. pontjában meghatározott szerinti) volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlattevők (AT) a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolhatják. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 2. § (1) bek. c) pontja és az (5) bek.r. alapján az alk.követ. előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő (GSZ) egyszerű nyilatkozatát, azaz AT az EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. A Kbt. 69. § (4) bek-e alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZk által az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
M1/ Az AT műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (betegélelmezési feladatok ellátása) szerinti szolg.nak ismertetésével (321Kr. 21. § (3) bek. a) pont), legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hó/nap)
- a szerződést kötő másik fél neve és címe, a referenciát adó személy neve és elérhetősége,
- a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen)
- a szolgáltatás mennyisége (éves betegélelmezési napok száma),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
AK a 321Kr. 21. § (3a) bek-e értelmében a három év teljesítéseinek igazolása során a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321Kr. 21/A. § alapján AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321Kr. 22. § (1) bek. a) és b) pontjában foglaltak szerint kell ATnek a referenciát igazolnia.
A 321KR 22. § (5) bek. alkalmazandó, amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy AK a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az AT alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, AK kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses értéket veszi figyelembe az AT alkalmasságának megítélésénél.
M2/Az AT műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (321Kr. 21. § (3) bek. b) pont).
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) szakmai gyakorlatot igazoló (betegélelmezés) szakmai önéletrajz a szakember sk. aláírásával, mely tartalmazza - adott esetben - a szakember jelenlegi munkahelyét is; A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel (a szakmai gyakorlati időt év, hónap pontossággal kérjük megadni) csatolják, amelyből egyértelműen kiderül az értékelés alapját képző szakmai többlettapasztalat. (AK a többlettapasztalat tekintetében csak az egész hónapokat veszi figyelembe, a törthónapokat nem (a törthónapokat a napok száma alapján nem összegzi egész hónappá!))
b) végzettséget igazoló dokumentumok (iskolai bizonyítványok) egyszerű másolata;
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett nyilatkozat.
A szakembernek nyilatkoznia kell, hogy az AT nyertessége esetén a szerz. telj.ben személyesen részt vesz. AK az előírt alk-i minimumköv-nek való megf. vizsgálata során a szakmai önéletrajzban feltüntetett adatokat veszi figyelembe.
M/3. AT (közös ATnek) az ajánlatához csatolnia kell a 321Kr.21. § (3)bek. d) pont szerint azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, melyeket a GSZ a szerződés teljesítés során alkalmazni tud.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):
M1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szolgáltatások ismertetése alapján a jelen ajánlati felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik 1 db, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített betegélelmezési feladatok ellátására vonatkozó referenciával, melyben a referenciát adó intézmény legalább 300 ágyas fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény.
M2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR 08) 2223 „Dietetikus és táplálkozási tanácsadó” szakképzettséggel, vagy „Táplálkozástudományi szakember” képzettséggel, illetve ezekkel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 12 hónap fekvőbeteg ellátásban szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az értékelési szempontok körében kizárólag olyan szakember mutatható be, akiket Ajánlattevő az alkalmasság körében bemutatott, így kizárólag ugyanazon szakember alkalmassági követelményhez képesti többlettapasztalata értékelhető.
M/3.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az élelmiszer veszélytelenségét (közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai) garantáló HACCP rendszer működtetésére vonatkozó, bármilyen nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által kiállított, az ajánlattétel időpontjában érvényes igazolással vagy azzal egyenértékű dokumentummal, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése d) pontja szerint.
M/3.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az MSZ EN ISO 22000:2005 Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer (ÉBIR) működtetését igazoló tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, illetőleg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű intézkedések leírásával.
Az alk-i köv-nek - a Kbt. 65. § (6) bek-re tekintettel - közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint.
Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes fizetési feltételeket és a szerződéses mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumban megadott vállalkozási szerződés 12. pontja tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. A vállalkozási díjat Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően havonta egy alkalommal, utólag, a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történő átutalással fizeti meg a Ptk. 6: 130. § (1)- (2) bekezdésében foglaltak szerint. Vevő, fizetési késedelme esetén, a szerződés időtartama alatt, a Ptk. 6: 155. § -ban foglaltak alapján kiszámított mértékű késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. Elektronikus számla a Kbt. 27/A. §-a szerint. Kötbér: alapja az ellátotti étkeztetés vonatkozásában a kötbérrel érintett szolgáltatás mennyisége és bruttó ellenértéke. Késedelmi kötbér: 5%, hibás teljesítési kötbér: 10 %, meghiúsulási kötbér: 20%.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §-a szerint történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 2. §. alapján az EKR-ben történik. 2.Az ajánlat részeként benyújtandó: - Felolvasólap (Kbt. 66.§(5)bek.szerint, (elektronikus űrlap)) - Kbt. 66.§(6)a)ésb) nyilatkozat, nemleges tartalom esetén is; - Kbt.66.§ (2), - bek.szerinti nyilatkozat (elektronikus űrlap); - a Kbt.65.§(7)szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat; - adott esetben a közösATk közötti megállapodás a Kbt.35.§ és a kd előírásai szerint; - a Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11.§(4)bek.szerint; - 321/2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat; - aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája; részletes ártáblázat 3.az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó. 4.Valamennyi alk-i feltétel és igazolás a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbb. 5.Kbt.35.§(8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt. 6.AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek.e) pontját. 7.Kieg táj: Kbt. 56.§(1)-(5)bek.szerint. 8.Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és árindoklás kérés a Kbt.71-72.§-ban foglaltak szerint AK nem rendel el újabb hp-t arra vonatkozóan, ha a hp-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZt von be az eljárásba, és e GSZre tekintettel lenne szükséges az újabb hp. 9.Jelen ajánlati felhívásban, valamint a kd-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. előírásai irányadók.10.AK a felhívás IV.2.6 pontjában rögzített ajánlati kötöttség két hónapos időtartama alatt 60 naptári napot ért, figyelemmel a Kbt.81.§(11)bek-ben foglaltakra. 11.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak. 12.Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 13.FAKSZ: Bender Nóra (lajstromszám: 00999) 14. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig rendelkeznie kell a szerződés teljes időtartamára szóló, legalább 20.000.000.- HUF/káresemény és legalább 50.000.000.- HUF/év mértékéig terjedő közétkeztetés tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítási kötvény bemutatásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
15.Akarakterkorlát.miattaKDtovábbiElőírásokatTartalmaz,amelyekFigyelmenKívülHagyásaAzAjánlatÉrvénytelenségétOkozhatják.
16. Szakmai ajánlat:
1. Árazott költségvetés
2. egyhetes dolgozói minta menü elkészítése a kd-ban részletezettek szerint
3. Felújítási költség elszámolását (értékleírását, idejét) ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatni.
17. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány. Az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0-10 pont. Az 1. értékelési részszempont részletezése:
1. Élelmezés napi díja (nettó HUF/fő/nap) Súlyszáma: 90
1.1. Betegélelmezés napi díja (normál): nettó HUF/fő/nap 30
1.2. Betegélelmezés napi díja (diétás ételek esetén): nettó HUF/fő/nap 50
1.3. Dolgozói menü ára (nettó HUF/fő) 10
Pontkiosztás módszere: Az 1. értékelési részszempontnál az ajánlatkérő számára legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő arányosítást (fordított) alkalmaz. Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempontnál az Ajánlatkérő a szakember szakmai többlettapasztalatát értékeli. A legkedvezőbb szint a 60 hónap, amely a maximális pontot kapja, a többi megajánlás pedig a két szélsőértéktől való arányos távolság alapján kerül pontozásra. Az értékelési módszerek részletesen a kd-ban.
18. AK a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák