Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0643/2020
CPV Kód:45215200-9
Ajánlatkérő:Baks Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:6768 Baks, Fő u. 114., hrsz: 49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉPTÁRKER Építőipari Vállalkozási Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baks Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42240400
Postai cím: Fő Utca 92
Város: Baks
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6768
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kósáné Kovács Ilona
Telefon: +36 62269233
E-mail: ilona.kosane@gmail.com
Fax: +36 62202184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.baks.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Baksi Szociális Segítő Centrum fejlesztése.
Hivatkozási szám: EKR000553092018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215200-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Baksi Szociális Segítő Centrum fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6768 Baks, Fő u. 114., hrsz: 49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épületén végzett kivitelezés a következőkből áll:
1. Felújítás: tetőfedés javítása, faszerkezetű födémek javítása, szigetelése, falak szigetelése.
2. Átalakítás: új helyiség osztás, új nyílászárók, új elektromos és gépészeti hálózatok.
3. Bővítés: 2 új iroda.
4. Akadálymentesítés: teljes körű.
5. Napkollektor rendszer kiépítése.
6. Kertrendezés.
A beruházással érintett összes nettó alapterület: 210,54 m2.
A beruházás építési engedély köteles.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21932 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Baksi Szociális Segítő Centrum fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPTÁRKER Építőipari Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13695336
Postai cím: Alsó-kikötő Sor 11
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: info@eptarker.hu
Telefon: +36 308845220
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62998317
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51200066
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215200-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215200-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6768 Baks, Fő u. 114., hrsz: 49.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épületén végzett kivitelezés a következőkből áll:
1. Felújítás: tetőfedés javítása, faszerkezetű födémek javítása, szigetelése, falak szigetelése.
2. Átalakítás: új helyiség osztás, új nyílászárók, új elektromos és gépészeti hálózatok.
3. Bővítés: 2 új iroda.
4. Akadálymentesítés: teljes körű.
5. Napkollektor rendszer kiépítése.
6. Kertrendezés.
A beruházással érintett összes nettó alapterület: 210,54 m2.
A beruházás építési engedély köteles.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
A fentiekhez képest módosul a Szerződés műszaki tartalma a szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki szakértői vélemény, tervezői nyilatkozat és módosított költségvetés/pótmunka költségvetés szerinti, a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunkák következtében.
A pótmunkák tárgya összefoglalva:
- homlokzati falszakasz javítás (szakértői vélemény alapján)
- áthidalók elhelyezése – a hiányzó szerkezetek pótlására
- falazat felújítás - szakaszos aláfalazással, rossz állapotú szakaszokon
- tető új rétegrend meglévő cserepekkel.
A pótmunkák nem építési engedély köteles tevékenységek, elvégzésükhöz nem szükséges új terv készítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75598716
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPTÁRKER Építőipari Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13695336
Postai cím: Alsó-kikötő Sor 11
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: info@eptarker.hu
Telefon: +36 308845220
Internetcím(ek): (URL) www.eptarker.hu
Fax: +36 62998317
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Módosul a Szerződés műszaki tartalma a szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki szakértői vélemény, tervezői nyilatkozat és módosított költségvetés/pótmunka költségvetés szerinti, a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunkák következtében.
A pótmunkák tárgya összefoglalva: - homlokzati falszakasz javítás (szakértői vélemény alapján)
- áthidalók elhelyezése – a hiányzó szerkezetek pótlására
- falazat felújítás - szakaszos aláfalazással, rossz állapotú szakaszokon -
tető új rétegrend meglévő cserepekkel.
A pótmunkák nem építési engedély köteles tevékenységek, elvégzésükhöz nem szükséges új terv készítése.
2. Az 1. pontban foglaltak következtében a Szerződés 4. pontja (Teljesítési határidő) az alábbiak szerint módosul:
„4. Teljesítési határidő: 2020. május 15.”
3. Az 1. pontban foglaltak következtében a Szerződés 6.1. pontja (Vállalkozói díj) az alábbiak szerint módosul:
„6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke: Nettó: 75.598.716,- Ft Szerződő felek megállapítják, hogy a vállalkozói díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás hatálya alá esik, azaz a vállalkozói díj tekintetében az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.” (A Szerződés eredeti ellenértéke nettó 51.200.066,- Ft volt.)
4. Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték növekedése (nettó 24.398.650,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont bb) alpont).
5. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában továbbra is érvényesek.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az eredeti szerződő fél a pótmunkák felmerülésekor, illetve a szerződésmódosítás idején még jelen volt a munkaterületen (azaz a
kivitelezés folyamatban volt), ismerte a terveket, a körülményeket, a munkát, amelyet addig kiválóan teljesített. Új szerződő fél
választása esetén a fentiek átvétele jelentős időveszteséget, többletköltséget, többletadminisztrációt és kivitelezési kockázatot
jelentett volna.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 51200066 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 75598716 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben