Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0666/2020
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53475653
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 12
Város: Tihany
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8237
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bendi Lajos
Telefon: +36 208080008
E-mail: bendi.lajos@tihany.hu
Fax: +36 87448700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tihany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Magtár felújítás, Visszhang domb WC ép. átalakítás
Hivatkozási szám: EKR001302242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész
MŰEMLÉK MAGTÁR FUNKCIÓVÁLTÁSOS ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA.
Főbb munkanemek: SZERKEZETÉPÍTÉS, AKADÁLYMENTESÍTÉS, NYÍLÁSZÁRÓCSERE, UTÓLAGOS
FALSZIGETELÉS, HOMLOKZATI FELÚJÍTÁS, TETŐ HŐSZIGETELÉS ÉS TETŐFEDÉS CSERE,
FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS, BELSŐÉPÍTÉSZET
Műemléki törzsszám: 5583 [10511] MJT 8710 [10468] világörökség [30488
Az épület teljes külső és belső felújítása, az épület vizesedésének megszüntetése.
A magtár közvetlen környezetének felújítása. A bejárat közelében egy akadálymentes rámpa ill. elfogyó lépcső kialakítása, a Kiss utcáról egy andezit kiskockakővel burkolt járda és a Magtár hátsó teraszához vezető lépcső, a terasz területén ideiglenes tégla burkolat kerül kialakításra.
Pinceszint összesen: 82,22m2 Földszint összesen: 159,59m2
1. emelet összesen: 152,38m2
Tetőtér összesen: 140,49m2
Nettó alapterület összesen: 534,68m2
Burkolt terasz összesen: 173,18m2
2. rész
VISSZHANG DOMB WC ÉPÜLET FUNKCIÓVÁLTÁSOS ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, ÚJ FÖLDALATTI VIZESBLOKK KIALAKÍTÁSA
Főbb munkanemek: SZERKEZETÉPÍTÉS, AKADÁLYMENTESÍTÉS, NYÍLÁSZÁRÓCSERE, ALÁFALAZÁS, FÖDÉM ÉPÍTÉS, , HOMLOKZATI FELÚJÍTÁS, TETŐ HŐ ÉS VÍZSZIGETELÉS, FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS, BELSŐÉPÍTÉSZET
A meglévő WC épület felújítása és átalakítása kávézó, turisztikai tájékoztató központtá. Az épület mellett új föld alatti nyilvános WC kialakítása.
Az épület teljes külső és belső felújítása, épületfelügyeleti és beléptető rendszer kiépítése. Az épület közvetlen környezetének felújítása. A bejárat közelében egy akadálymentes rámpa kialakítása, az új WC feletti terasz területének burkolása. Nyomásfokozó akna és víz csatorna rendszer kialakítása.
Pinceszint összesen: 64,92m2 Földszint összesen: 30,16m2, Terasz összesen 26,98 m2

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2020/01/14
Helyesen:
2020/01/27
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 1 . 4
A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2020/01/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/01/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/01/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdése alapján tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy módosítja a közbeszerzési dokumentumokat is. A módosítás a kiegészítő tájékoztatás kérésben foglaltak alapján szükséges kiegészítéseket és pontosításokat tartalmazza.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben