Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:6678/2020
CPV Kód:45233253-7
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szedibau Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gov.pecs.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.3.2-16-PC1 Ferencesek utcájának fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000312972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233253-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: TOP-6.3.2-16-PC1 Ferencesek utcájának fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233253-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs Ferencesek utcája
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása” című kiírásra, amelynek keretén belül a Ferencesek utcáját kívánja fejleszteni. A pályázat keretében a zöldfelületi fejlesztéseken kívül új térburkolat épül.
A Ferencesek utcájában jelenleg nincs telepített növényzet. Az utca burkolata karakteres a vegyesen használt bazaltkockakő és aszfaltburkolat miatt. Az épületek homlokzatai mentén illetve az utca közepén bazaltkockakő sáv található, a középső sáv kialakítása miatt a felszíni vízelvezetést is szolgálja. Az utcát szegélyző ingatlanok telekhatárai folytatásaként az utcában kereszt irányú bazaltkockakő sávok találhatók.
Az utca északi oldalán 60cm magasságú növénykazetták épülnek, amelyben telepített növényállomány kerül kialakításra. Az elosztásuk biztosítja, hogy az ingatlanokra történő bejutás megfelelő legyen gépjárműve és gyalogosan is, továbbá az utca minden részén rendelkezésre áll 3,5 méter széles űrszelvény. A növénykazetták alatt nincs burkolat így a növényzet gyökérzete a termett talajig ér el, de a közművek védelme érdekében az árkok gyökérvédelemmel készülnek.
A burkolatcsere során a fontos szempont volt a jelenlegi karakter megtartása és az illeszkedés a már felújított közterekhez. Az utca burkolata a Jókai térrel azonos porfírral készül, osztásrendszere illeszkedik a meglévő állapothoz.
A burkolat cseréje során az utca magassági vonalvezetése nem változik, így minden csatlakozó bejárat, kapu, közmű fedlap a jelenlegi helyen marad.
A jelenlegi karakter megtartása érdekében a bazaltkocka sávok helyén 9×9 cm-es nagyságú porfír kövek kerülnek, a jelenlegi aszfaltozott mezőkben 20-25-30cm szélességű porfír lapok, amelyeknek hossza változó. A középső 90 cm széles 9×9cm sáv a jelenlegi állapotnak megfelelően vályúsan kerül kialakításra, így a felszíni vízelvezetés biztosítja. Ebben a sávban kerülnek elhelyezésre a jelenlegi helyeken víznyelők.
A meglévő bazaltkocka köveket szükséges eltávolítani, amely után a teljes felületből 8cm-t szükséges lemarni. A meglévő burkolat alatti beton felület biztosítja az új burkolat alapját. Amennyiben a beton alap nagymértékben töredezik, vagy megsüllyed, ott új beton alapot szükséges kialakítani. Az új profir burkolat a lemart felületű betonra kerül ragasztásra, a fugázása nem vízáteresztő kialakítású, így a vízelvezetés a burkolat felületén történik.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az alábbi főbb munkák elvégzése szükséges:
•bazaltkockakő felületek bontása
•aszfalt és beton alapréteg marása teljes felületen
•egyedi növény kazetták kialakítása
•új porfír burkolat kialakítása
•aknafedlapok cseréje
•víznyelők kialakítása
•növénytelepítés
Kivitelezési határidő: munkaterület átadástól számított 3 hónap.
Főbb mennyiségek:
•bazaltkockakő felületek bontása: 671 m2
•aszfalt és beton alapréteg marása teljes felületen: 1673m2
•egyedi profír növény kazetták kialakítása 23 db, 40m2 felület
•új porfír burkolat kialakítása: 2345m2
•víznyelők kialakítása: 52db
•aknafedlapok cseréje: 44db
• növénytelepítés
Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket, hogy a beruházással egyidejűleg a munkaterületen több közműszolgáltató közüzemi rekonstrukciót fog végrehajtani saját beruházás keretében.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-PC1-2017-0001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 020 - 043624

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-6.3.2-16-PC1 Ferencesek utcájának fejlesztése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/01/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Szedibau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80403393
Postai cím: Ifjúság Utca 36
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
E-mail: szedibau@gmail.com
Telefon: +36 204343059
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 243508875 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2020.04.09.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban az alábbi indokokra figyelemmel részajánlattételt nem biztosít:
A kivitelezés Pécs város történelmi belvárosának sétálóutcáját érinti 320 m hosszan, mely felújítással érintett terület a mellékleten csatolt fotóval igazoltan K-i irányból közelíthető meg, még Ny-i oldalról ugyancsak felújított és teherbírását tekintve nehézgépjármű közlekedését lehetővé nem tevő gyalogos forgalom céljára szolgáló tér által határolt.
A kivitelezéssel érintett utca teljes szélességében és 320 méter hosszan felújításra kerül, azaz a kivitelezési tevékenység egy műszaki egységet alkot a kapcsolódási pontok és vízelvezetési kivitelezés szempontjából.
A terület önálló műszaki egységekre nem bontható fel, ezért mind megközelítési útvonalak, mind a szállító és kivitelezést végző egyéb járművek és eszközök felhasználásának szempontjából gazdaságilag és műszakilag annak egységes kivitelezése indokolt.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233253-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233253-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs Ferencesek utcája
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása” című kiírásra, amelynek keretén belül a Ferencesek utcáját kívánja fejleszteni. A pályázat keretében a zöldfelületi fejlesztéseken kívül új térburkolat épül.
A Ferencesek utcájában jelenleg nincs telepített növényzet. Az utca burkolata karakteres a vegyesen használt bazaltkockakő és aszfaltburkolat miatt. Az épületek homlokzatai mentén illetve az utca közepén bazaltkockakő sáv található, a középső sáv kialakítása miatt a felszíni vízelvezetést is szolgálja. Az utcát szegélyző ingatlanok telekhatárai folytatásaként az utcában kereszt irányú bazaltkockakő sávok találhatók.
Az utca északi oldalán 60cm magasságú növénykazetták épülnek, amelyben telepített növényállomány kerül kialakításra. Az elosztásuk biztosítja, hogy az ingatlanokra történő bejutás megfelelő legyen gépjárműve és gyalogosan is, továbbá az utca minden részén rendelkezésre áll 3,5 méter széles űrszelvény. A növénykazetták alatt nincs burkolat így a növényzet gyökérzete a termett talajig ér el, de a közművek védelme érdekében az árkok gyökérvédelemmel készülnek.
A burkolatcsere során a fontos szempont volt a jelenlegi karakter megtartása és az illeszkedés a már felújított közterekhez. Az utca burkolata a Jókai térrel azonos porfírral készül, osztásrendszere illeszkedik a meglévő állapothoz.
A burkolat cseréje során az utca magassági vonalvezetése nem változik, így minden csatlakozó bejárat, kapu, közmű fedlap a jelenlegi helyen marad.
A jelenlegi karakter megtartása érdekében a bazaltkocka sávok helyén 9×9 cm-es nagyságú porfír kövek kerülnek, a jelenlegi aszfaltozott mezőkben 20-25-30cm szélességű porfír lapok, amelyeknek hossza változó. A középső 90 cm széles 9×9cm sáv a jelenlegi állapotnak megfelelően vályúsan kerül kialakításra, így a felszíni vízelvezetés biztosítja. Ebben a sávban kerülnek elhelyezésre a jelenlegi helyeken víznyelők.
A meglévő bazaltkocka köveket szükséges eltávolítani, amely után a teljes felületből 8cm-t szükséges lemarni. A meglévő burkolat alatti beton felület biztosítja az új burkolat alapját. Amennyiben a beton alap nagymértékben töredezik, vagy megsüllyed, ott új beton alapot szükséges kialakítani. Az új profir burkolat a lemart felületű betonra kerül ragasztásra, a fugázása nem vízáteresztő kialakítású, így a vízelvezetés a burkolat felületén történik.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az alábbi főbb munkák elvégzése szükséges:
•bazaltkockakő felületek bontása
•aszfalt és beton alapréteg marása teljes felületen
•egyedi növény kazetták kialakítása
•új porfír burkolat kialakítása
•aknafedlapok cseréje
•víznyelők kialakítása
•növénytelepítés
Kivitelezési határidő: munkaterület átadástól számított 3 hónap.
Főbb mennyiségek:
•bazaltkockakő felületek bontása: 671 m2
•aszfalt és beton alapréteg marása teljes felületen: 1673m2
•egyedi profír növény kazetták kialakítása 23 db, 40m2 felület
•új porfír burkolat kialakítása: 2345m2
•víznyelők kialakítása: 52db
•aknafedlapok cseréje: 44db
• növénytelepítés
Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket, hogy a beruházással egyidejűleg a munkaterületen több közműszolgáltató közüzemi rekonstrukciót fog végrehajtani saját beruházás keretében.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 268508875
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Szedibau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80403393
Postai cím: Ifjúság Utca 36
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
E-mail: szedibau@gmail.com
Telefon: +36 204343059
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2.1. Teljesítési határidő
Az alapszerződésben meghatározott műszaki tartalom – a szerződésmódosítás tárgyát képező új műszaki tartalomhoz kapcsolódó munkanemek és mennyiségek kivételével - teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama 3 hónap, a munkaterület átadás napját követő naptól kezdődően.
Megrendelő a munkaterületet tervezetten a szerződés hatályba lépését követő 10 munkanapon belül biztosítja a Vállalkozó részére.
A szerződésmódosítás tárgyát képező mint utólag megrendelt, a korábbi tervekben nem szereplő pótmunkának minősülő új műszaki tartalom teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama legfeljebb 12 hét, a jelen szerződésmódosítás hatálybalépése napját követő naptól kezdődően.
Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás átvétel az előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődik
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
3. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.3. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozói szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják:
XI.
ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező pótmunkának minősülő új műszaki tartalom kivitelezési tevékenysége díjaként a Ptk. 6:245§ (1) bekezdése és a Vállalkozó által benyújtott árajánlat és annak Megrendelő általi elfogadása alapján nettó 25.000.000,- Ft + ÁFA, azaz huszonötmillió forint plusz áfa vállalkozói díj illeti meg, melynek megfizetésére Megrendelő kötelezettséget vállal.
Fentiekre tekintettel az eredeti szerződésben meghatározott nettó 243.508.875,- HUF + ÁFA, azaz kétszáznegyvenhárommillió- ötszáznyolcezer – nyolcszázhetvenöt forint plusz áfa vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) összege a pótmunkának minősülő új műszaki tartalom ellenértékével megemelkedik és Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 268.508.875,- HUF + ÁFA azaz kétszázhatvannyolcmillió-ötszáznyolcezer-nyolcszázhetvenöt forint plusz áfa vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.
Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezés megvalósítása nem hatósági engedélyköteles, erre figyelemmel a számlák kiállítása, valamint az elszámolás során az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fordított ÁFA fizetés szabályai nem irányadók, az általános szabályok szerint szükséges eljárni.
8. Szerződő felek a számlabenyújtás rendjét az alapszerződés műszaki tartalma és a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező pótmunka, mint új műszaki tartalom vonatkozásában akként szabályozzák, hogy:
- az alapszerződésben foglalt számlabenyújtás rendjét az alapszerződés műszaki tartalmához - a szerződésmódosítás tárgyát képező új műszaki tartalomhoz kapcsolódó munkanemek és mennyiségek kivételével -, és nettó szerződéses értékéhez igazodóan változatlan tartalommal fenntartják,
- Megrendelő pótmunkának minősülő új műszaki tartalomra vonatkozó vállalkozói díj benyújtására külön számla benyújtás lehetőségét biztosítja azzal, hogy arra vonatkozóan a szerződés egyéb rendelkezései irányadók.
Vállalkozó kijelenti, hogy az új műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelőtől előleget nem igényel.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Ferencesek utcájának felújításához kapcsolódó új kandeláberek elhelyezése az eredeti szerződéses tartalomtól eltérő, fent részletesen ismertetett műszaki tartalom szerinti kialakítása, mint utólag megrendelésre kerülő, a korábbi tervekben nem szereplő pótmunkának minősülő új műszaki tartalom kivitelezése vonatkozásában a szerződésmódosítás jogalapját a Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában határozták meg, és az ott foglalt feltételek együttes fennállására tekintettel kerül sor a felek között a szerződésmódosításra.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 243508875 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 268508875 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben