Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:7004/2020
CPV Kód:38420000-5
Ajánlatkérő:NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Flogiston Gázmérőgyártó, Javító, Hitelesítő és Kereskedelmi Kft.;Ganz Mérőgyár Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47183753
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkmfoldgaz.hu
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmfoldgaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gázmérők beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000450632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38420000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: G 4 kétcsonkú és G 6 két csonkú membrános gázmérő
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38420000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NKM Földgázszolgáltató Zrt., Központi raktár, cím: 1101 Budapest Salgótarjáni út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tárgy:
NKM Földgázhálózati Kft. részére G 4 két csonkú és G 6 két csonkú membrános gázmérő beszerzése az alábbiak szerint:
1. G 4 két csonkú gázmérő (110 mm-es csonktávolságú)
Tervezett mennyiség: 58 darab
2. G 4 két csonkú gázmérő (250 mm-es csonktávolságú) kis méret
Tervezett mennyiség: 780 darab
3. G 4 két csonkú gázmérő (250 mm-es csonktávolságú)
Tervezett mennyiség: 47.493 darab
4. G 6 két csonkú gázmérő (250 mm-es csonktávolságú)
Tervezett mennyiség: 8.072 darab
A keretmegállapodás keretmennyisége összesen: 56.403 darab
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 021 - 046761

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: G 4 kétcsonkú és G 6 két csonkú membrános gázmérő
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/01/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Flogiston Gázmérőgyártó, Javító, Hitelesítő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59533823
Postai cím: Kőzúzó Utca 5
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: flogiston@flogiston.hu
Telefon: +36 26501000
Internetcím(ek): (URL) www.flogiston.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Ganz Mérőgyár Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41332120
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: istvan.szabo@itron.com
Telefon: +36 202313637
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 695349940 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés 2020. április 8-án lett aláírva.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38420000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38420000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NKM Földgázszolgáltató Zrt., Központi raktár, cím: 1101 Budapest Salgótarjáni út 45.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy:
NKM Földgázhálózati Kft. részére G 4 két csonkú és G 6 két csonkú membrános gázmérő beszerzése az alábbiak szerint:
1. G 4 két csonkú gázmérő (110 mm-es csonktávolságú)
Tervezett mennyiség: 58 darab
2. G 4 két csonkú gázmérő (250 mm-es csonktávolságú) kis méret
Tervezett mennyiség: 780 darab
3. G 4 két csonkú gázmérő (250 mm-es csonktávolságú)
Tervezett mennyiség: 47.493 darab
4. G 6 két csonkú gázmérő (250 mm-es csonktávolságú)
Tervezett mennyiség: 8.072 darab
A keretmegállapodás keretmennyisége összesen: 56.403 darab
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 718991838
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Ganz Mérőgyár Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41332120
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: istvan.szabo@itron.com
Telefon: +36 202313637
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Flogiston Gázmérőgyártó, Javító, Hitelesítő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59533823
Postai cím: Kőzúzó Utca 5
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: flogiston@flogiston.hu
Telefon: +36 26501000
Internetcím(ek): (URL) www.flogiston.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kerül sor .
A keretmegállapodás aláírását egy elhúzódó közbeszerzési eljárás előzte meg. A Kbt. szerint eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. Így a szerződést a Feleknek alá kellett írniuk annak ellenére, hogy a benne szereplő egységárak 2019.12.31.-ig voltak érvényesek. A keretmegállapodás alapján a 2020. évi árindexálás lehetőségével az Eladó akkor tudott volna élni, ha azt 2019. november 30-ig írásban jelezte volna a Vevőnek, ami fizikailag lehetetlen volt.
Fentiekre tekintettel a Flogiston Kft. a szerződéskötést követően, írásban jelezte a 2020. évi, 3,4 %-os árindexálási igényét Társaságunknak.
A módosítás lehetőségét a jogi terület megvizsgálta, és megállapította, hogy „az egységár emelkedése nem éri el a szerződés értékének 10 %-át, összege pedig az uniós értékhatárt, és a szerződés általános jellege sem változik meg, így a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján van lehetőség a szerződés módosítására”.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Technikai jelölés
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 695349940 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 718991838 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben