Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0710/2020
CPV Kód:33192410-9
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:MH EK Tünde utcai telephely 1183 Budapest, Tünde u. Hrsz.: 0137664
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek c) pontja sz. költségv.szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Garami Zoltán
Telefon: +36 14651800
E-mail: garami.zoltan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bek c) pontja sz. költségv.szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A-dec vagy egyenértékű fogászati kezelőegység
Hivatkozási szám: EKR000940052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192410-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 darab fogászati kezelőegység beszerzése.
Minimum követelmények:
1. 4/2009 EÜM rendelet alapján orvosi eszköznek minősül magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel,
2. A-dec, vagy ezzel egyenértékű gyártmány.
3. A kezelőszék pozíciója programozható min. 3 helyzetben.
Fel- le mozgatható háttámla dőlésszöge állítható.
Biztonsági vészleállási kapcsolóval rendelkezik.
4. Vezérlés orvosi és az asszisztens oldali kezelőszervekkel történik.
5. A fejtámla magassága és dőlésszöge állítható.
6. Mindkét oldalon kartámla, az egyik állítható, vagy lehajtható.
7. A fogászati gép vizsgálólámpával 0,7 m-távolságban mérve min. 15.000-30.000 lux közötti tartományban szabályozható fényerővel. Alacsony UV tartalmú fény (fényre kötő anyagok esetében a kötés nem indul meg) min: 25 000 lux.
Színhőmérséklet normál fénynél: 5000K
Egy kézzel mozgatható, minden irányba állítható.
8. Minimum 5 munkahelyes kezelőasztal az alábbi csatlakozásokkal:
1 db turbina csatlakozás,
2db frekvencia szabályzós mikro motor csatlakozás,
1db ultrahangos depurátor,
1db három funkciós puszter, és hozzáépítve elfordítható műszertálca.
9. Asszisztens oldali kezelőpultról működtethető:
a vizsgálószék beállítása,
pohártöltés,
a köpőtál öblítése.
10. Asszisztens oldali puster, és exhausztor min: kettőféle szívófejjel.
11. A gépbe épített amalgám szeparátor.
12. Kézidarabok vízellátása külön desztillált vizes rendszerről min: 2 l kapacitással.
13. A gép működtetése hozzáépített vezetékes lábkapcsolóról.
Minimálisan vezérelhető funkciók:
szék pozícionálása,
fúró be/ki
hűtővíz be/ki kapcsolása.
Tartozékok:
Kézi darabok:
1 db LED fényes turbina min: 340.000 1/perc visszaváltós kuplunggal, midwest csatlakozással.
2 db LED fényes frekvencia szabályzós szénkefementes mikro motor min: 2 Ncm nyomatékkal. A következő sebességtartományban legyen képes működni: 400-35.000 1/perc fordulat.
1db fényes lassító kézi darab 2:1
1db fényes gyorsító kézi darab 1:5
1db fényes normál könyök darab 1:1
1db nem fényes egyenes kézi darab 1:1
1db ultrahangos depurátor, LED fénnyel, min.: 3 fejjel, min: 25 000-30 000 Hz frekvencia tartományban állítható.

1db olajmentes fogászati kompresszor
Minimum: 20 literes tartállyal,
Minimum: 5 bar kimeneti levegőnyomással
Min.: 75 liter/perc kimeneti levegő.
Hangszigetelő burkolatba építve. A kompresszor hangja max. 65 decibel a hangszigetelő burkolat használatával.
1db exhausztor szívómotor hangszigetelő burkolatba építve.
1 db orvosi szék magassága (590 mm-790 mm állítási tartományt foglalja magába) állítható. A háttámla magassága állítható. Gördíthető (5 keréken), lábtartóval, könyöktartóval.
1 db asszisztensi szék magassága (590 mm-720 mm állítási tartományt foglalja magába) állítható. Gördíthető (5 keréken), lábtartóval, könyöktartóval.
1 klt. magyar nyelvű dokumentáció (használati utasítás és műszaki leírás)
Az ajánlati árnak valamennyi járulékos költséget kell tartalmaznia. A leszállított eszközre minimum 24 (huszonnégy)
hónapos teljes körű jótállást (garanciát) kell vállalni az átadás átvételtől számítottan. Kizárólag új (nem használt) termék ajánlható
meg.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A-dec vagy egyenértékű fogászati kezelőegység
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192410-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MH EK Tünde utcai telephely 1183 Budapest, Tünde u. Hrsz.: 0137664
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab fogászati kezelőegység beszerzése. Minimum követelmények: 1. 4/2009 EÜM rendelet alapján orvosi eszköznek minősül magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel,
2. A-dec, vagy ezzel egyenértékű gyártmány.
3. A kezelőszék pozíciója programozható min. 3 helyzetben.
Fel- le mozgatható háttámla dőlésszöge állítható.
Biztonsági vészleállási kapcsolóval rendelkezik.
4. Vezérlés orvosi és az asszisztens oldali kezelőszervekkel történik.
5. A fejtámla magassága és dőlésszöge állítható.
6. Mindkét oldalon kartámla, az egyik állítható, vagy lehajtható.
7. A fogászati gép vizsgálólámpával 0,7 m-távolságban mérve min. 15.000-30.000 lux közötti tartományban szabályozható fényerővel. Alacsony UV tartalmú fény (fényre kötő anyagok esetében a kötés nem indul meg) min: 25 000 lux.
Színhőmérséklet normál fénynél: 5000K
Egy kézzel mozgatható, minden irányba állítható.
8. Minimum 5 munkahelyes kezelőasztal az alábbi csatlakozásokkal:
1 db turbina csatlakozás,
2db frekvencia szabályzós mikro motor csatlakozás,
1db ultrahangos depurátor,
1db három funkciós puszter, és hozzáépítve elfordítható műszertálca.
9. Asszisztens oldali kezelőpultról működtethető:
a vizsgálószék beállítása,
pohártöltés,
a köpőtál öblítése.
10. Asszisztens oldali puster, és exhausztor min: kettőféle szívófejjel.
11. A gépbe épített amalgám szeparátor.
12. Kézidarabok vízellátása külön desztillált vizes rendszerről min: 2 l kapacitással.
13. A gép működtetése hozzáépített vezetékes lábkapcsolóról.
Minimálisan vezérelhető funkciók:
szék pozícionálása,
fúró be/ki
hűtővíz be/ki kapcsolása.
Tartozékok:
Kézi darabok:
1 db LED fényes turbina min: 340.000 1/perc visszaváltós kuplunggal, midwest csatlakozással.
2 db LED fényes frekvencia szabályzós szénkefementes mikro motor min: 2 Ncm nyomatékkal. A következő sebességtartományban legyen képes működni: 400-35.000 1/perc fordulat.
1db fényes lassító kézi darab 2:1
1db fényes gyorsító kézi darab 1:5
1db fényes normál könyök darab 1:1
1db nem fényes egyenes kézi darab 1:1
1db ultrahangos depurátor, LED fénnyel, min.: 3 fejjel, min: 25 000-30 000 Hz frekvencia tartományban állítható.

1db olajmentes fogászati kompresszor
Minimum: 20 literes tartállyal,
Minimum: 5 bar kimeneti levegőnyomással
Min.: 75 liter/perc kimeneti levegő.
Hangszigetelő burkolatba építve. A kompresszor hangja max. 65 decibel a hangszigetelő burkolat használatával.
1db exhausztor szívómotor hangszigetelő burkolatba építve.
1 db orvosi szék magassága (590 mm-790 mm állítási tartományt foglalja magába) állítható. A háttámla magassága állítható. Gördíthető (5 keréken), lábtartóval, könyöktartóval.
1 db asszisztensi szék magassága (590 mm-720 mm állítási tartományt foglalja magába) állítható. Gördíthető (5 keréken), lábtartóval, könyöktartóval.
1 klt. magyar nyelvű dokumentáció (használati utasítás és műszaki leírás)
Az ajánlati árnak valamennyi járulékos költséget kell tartalmaznia. A leszállított eszközre minimum 24 (huszonnégy)
hónapos teljes körű jótállást (garanciát) kell vállalni az átadás átvételtől számítottan. Kizárólag új (nem használt) termék ajánlható
meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megajánlott nettó egységár (HUF) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés: Kbt. 76.§ (2)bek. a) pontja szerint.
II.2.7) pont: meghatározott 60 nap teljesítés

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A-dec vagy egyenértékű fogászati kezelőegység
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok érvényességéről döntést nem hozott a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné vált, melynek oka a teljesítéshez eredetileg rendelkezésre álló anyagi fedezet egészben vagy részben történő elvonása. Az Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (3) bekezdés alapján az alábbi tájékoztatást adja: A rendelkezésre állt anyagi fedezet nettó összege: 11.811.000 HUF
Döntés értelmében: Megbízásban szereplő összeg átcsoportosítása Elvonás meghozataláról elrendelő szervezet: MH EK
Elvonás meghozataláról szóló döntés kelte: 2019. 12. 19.
Elvonás meghozataláról szóló döntés oka:
Ajánlatkérő fenntartójának pénzügyi szerve által küldött értesítés és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. §-ra, a szigorodó maradvány elszámolási szabályokra, továbbá annak ismeretében, hogy a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés pénzügyi teljesítése 2019. évben nem valósul meg és a biztosított előirányzat következő évre maradványként nem vihető át ajánlatkérő az előirányzatot más előirányzatra kénytelen átcsoportosítani.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FRONT-DENT Fogászati Termék Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78538346
Postai cím: Országbíró Utca 65
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12077083241

Hivatalos név: Dent-East Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17895367
Postai cím: Rétkerülő Út 51
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10255328243

Hivatalos név: Dental Express Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89508615
Postai cím: Szent László Út 14-16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10927645241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges